omgaan met probleemgedrag

Download Omgaan met probleemgedrag

Post on 24-May-2015

2.221 views

Category:

Economy & Finance

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sheets ter ondersteuning van een workshop "Omgaan met probleemgedrag in lastige groepen".

TRANSCRIPT

 • 1. Begeleiding van professionaliseringstrajecten Workshop: Weerstanden

2. Leerdoelen

 • Na het volgen van deze workshop kun je:
 • Weerstand binnen een groep herkennen.
 • Verschillende oorzaken van weerstand binnen een groep benoemen.
 • Verschillende interventies om met weerstand om te gaan en de voor- en nadelen van deze interventies benoemen.

3. Opzet van de Workshop

 • Brainstorm sessie I;Oorzaken van weerstand(Renske)
 • Brainstorm sessie II;Omgaan met weerstand(Renske)
 • Uitleg theorie weerstand(Jeroen)
 • Pauze
 • Rollenspel; De grote weerstanden training(Irene)
 • Samenvatting(Irene)
 • Evaluatie(Renske)

4. Brainstormsessie I Oorzaken van weerstand 5. Brainstormsessie II Omgaan met weerstand 6. Theoretisch kader 7. Oorzaken van weerstanden

 • Samenstelling van de groep.
 • De persoon van de docent.
 • De inhoud van de cursus.
 • De vorm van de cursus.
 • Weerstand tegen veranderingen.
 • Moeilijke situaties.

8. Omgaan met weerstanden

 • 3 Belangrijke vaardigheden:
  • Aanvoelen wat er binnen de groep leeft.
  • Afstand kunnen nemen van de situatie.
  • Toepassen van (verschillende) interventietechnieken.

9. Interventietechnieken

 • Vijftal benaderingen om met conflicten of incidenten om te gaan:
  • Competitieve stijl
  • Vermijden
  • Aanpassen
  • Samenwerken
  • Compromis

10. Pauze 11. Rollenspel Het grote weerstanden training 12. 8.1

 • Actief luisteren
 • Genteresseerd knikken en hummen
 • Parafraseren
  • Samenvatten wat een cursist zegt.
 • Reflecteren
  • Naast het samenvatten van wat een cursist zegt, ook zijn gevoel proberen te omschrijven.
 • 8.1
 • 8.2
 • 8.3
 • 8.4
 • 8.5
 • 8.6
 • 8.7
 • 8.8
 • 9.1
 • 9.2
 • 9.3
 • 9.4
 • 10.1
 • 10.2
 • 10.3
 • 10.4
 • 11.1
 • 11.2
 • 11.3
 • 11.4
 • 11.5
 • 11.6
 • 12

13. 8.2

 • De ik-boodschap,
 • ik wil, ik voel
 • Is een beschrijving van het gedrag waaraan een persoon zich stoort. Gevolgd door het gevoel dat dit bij een persoon wordt opgeroepen en het effect hiervan.
 • Een ik-boodschap is minder beschuldigend dan een jullie-, of jij-boodschap.
 • 8.1
 • 8.2
 • 8.3
 • 8.4
 • 8.5
 • 8.6
 • 8.7
 • 8.8
 • 9.1
 • 9.2
 • 9.3
 • 9.4
 • 10.1
 • 10.2
 • 10.3
 • 10.4
 • 11.1
 • 11.2
 • 11.3
 • 11.4
 • 11.5
 • 11.6
 • 12

14. 8.3

 • Metacommunicatie
 • Communiceer over het communiceren. Om het proces tijdens het lesgeven bij te sturen.
 • b.v.: Docent Ik merk dat er bij jullie heel veel vragen leven en ik merk dat ik het heel leuk vind om hier verder op in te gaan, maar dit betekent wel dat we ons programma niet afkrijgen. Willen jullie de tijd liever geven aan de vraagbehandeling ofwillen jullie het programma afmaken?
 • 8.1
 • 8.2
 • 8.3
 • 8.4
 • 8.5
 • 8.6
 • 8.7
 • 8.8
 • 9.1
 • 9.2
 • 9.3
 • 9.4
 • 10.1
 • 10.2
 • 10.3
 • 10.4
 • 11.1
 • 11.2
 • 11.3
 • 11.4
 • 11.5
 • 11.6
 • 12

15. 8.4

 • Onderhandelen
 • Als het probleem bekend is en beide partijen weten elkaars wensen, dan kan men gaan onderhandelen
 • Mogelijke volgorde onderhandelen:
 • Inventariseren alternatieven.
 • Voor- en tegenargumenten aanhoren.
 • Gemeenschappelijk aanvaardbareoplossing formuleren.
 • 8.1
 • 8.2
 • 8.3
 • 8.4
 • 8.5
 • 8.6
 • 8.7
 • 8.8
 • 9.1
 • 9.2
 • 9.3
 • 9.4
 • 10.1
 • 10.2
 • 10.3
 • 10.4
 • 11.1
 • 11.2
 • 11.3
 • 11.4
 • 11.5
 • 11.6
 • 12

16. 8.5

 • Vragen om informatie & suggesties
 • Om tot een oplossing te komen moet men weten waar prioriteiten liggen.
 • Deze kan men achterhalen door informatie en suggesties aan de groep te vragen.
 • 8.1
 • 8.2
 • 8.3
 • 8.4
 • 8.5
 • 8.6
 • 8.7
 • 8.8
 • 9.1
 • 9.2
 • 9.3
 • 9.4
 • 10.1
 • 10.2
 • 10.3
 • 10.4
 • 11.1
 • 11.2
 • 11.3
 • 11.4
 • 11.5
 • 11.6
 • 12

17. 8.6

 • Doelverduidelijking
 • Door nog eens aandacht te besteden aan het doel van de bijeenkomst, kan men samen met de groep een veel betere oplossing bedenken voor eventuele probleemsituaties.
 • 8.1
 • 8.2
 • 8.3
 • 8.4
 • 8.5
 • 8.6
 • 8.7
 • 8.8
 • 9.1
 • 9.2
 • 9.3
 • 9.4
 • 10.1
 • 10.2
 • 10.3
 • 10.4
 • 11.1
 • 11.2
 • 11.3
 • 11.4
 • 11.5
 • 11.6
 • 12

18. 8.7

 • Zoeken naar gemeenschappelijke
 • Bij deze techniek gaat men op zoek naar een gemeenschappelijk doel waar naar gestreefd kan worden.
 • b.v.: We investeren toch allemaal twee dagen in deze cursus; we staan straks toch allemaal voor het extra werk dat de reorganisatie veroorzaakt; we zouden deze dagen toch zoveel mogelijk moeten uitbuiten
 • 8.1
 • 8.2
 • 8.3
 • 8.4
 • 8.5
 • 8.6
 • 8.7
 • 8.8
 • 9.1
 • 9.2
 • 9.3
 • 9.4
 • 10.1
 • 10.2
 • 10.3
 • 10.4
 • 11.1
 • 11.2
 • 11.3
 • 11.4
 • 11.5
 • 11.6
 • 12

19. 8.8

 • Positief coderen
 • Door een in eerste instantie negatieve ervaring positief te brengen (coderen) kan een docent een dreigend incident omvormen tot een waardevolle ervaring.
 • 8.1
 • 8.2
 • 8.3
 • 8.4
 • 8.5
 • 8.6
 • 8.7
 • 8.8
 • 9.1
 • 9.2
 • 9.3
 • 9.4
 • 10.1
 • 10.2
 • 10.3
 • 10.4
 • 11.1
 • 11.2
 • 11.3
 • 11.4
 • 11.5
 • 11.6
 • 12

20. 9.1

 • Negeren
 • Gedrag wordt genegeerd zodat het op den duur uitdooft.
 • Voornamelijk toepasbaar in situaties waarin het storende gedrag de werksfeer niet hindert.
 • 8.1
 • 8.2
 • 8.3
 • 8.4
 • 8.5
 • 8.6
 • 8.7
 • 8.8
 • 9.1
 • 9.2
 • 9.3
 • 9.4
 • 10.1
 • 10.2
 • 10.3
 • 10.4
 • 11.1
 • 11.2
 • 11.3