omgaan met veranderingen

Download Omgaan met veranderingen

If you can't read please download the document

Post on 16-Apr-2017

251 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PowerPoint Presentation

Omgaan met veranderingJohn van Dongen

Inspiratiesessie tijdens de Inspiratiedag van VO-content 2015-2016

1

Veranderen doetpijn, maar...

Reden voor verandering: Naar nog beter onderwijs door inzet van technologie en digitale leermiddelen.3

Dit is ons ding Op deze fronten kunnen we een school een boost geven.Maar Hoe houd je al deze ballen in de lucht?4

Van pilot naar succesvolle uitrol

De eerste 41 dias zijn inhoudelijk van aard. De dias die volgen vanaf 42, zijn bedoeld als indicatie voor de tijdsinvestering en de omvang van het traject5

Of..wat doe je als je voorlopers op raken?

6

Starten = opschalen

Begin bij het eindpunt:Weet wat je wilt bereiken

stappenplan opstellen en uitvoeren. juiste informatie, juiste moment en de juiste manier communiceren binnen en buiten de schoolorganisatie. vast stellen welke functionarissen en rollen interventies kunnen plaatsen.bepalen welke interventies men waar en wanneer kan inzetten.

Strategie en aanpak.Veranderaanpak:Uitdragen van: Gewin, Genot, GemakBenoemen van: Cash, Competenties, Connecties Waarom veranderen? Probleem? Oplossingen?Keuzes makenBeslissingen nemenDelen en communiceren

= verandermanagement !

Geen onderdelen vergetenwant dan slaagt een ingezette verandering vaak lastig en is zelfs te voorspellen waar het om welke redenen fout kan gaan.9

Waar dien je rekening mee te houden?

Het topje van de ijsbergFormuleren visie Opstellen veranderplan

= de gewenste resultaten

Echter: informele organisatie vergeten ?

het topje van de ijsberg..

11

Formeel versus informeel

INTEGRAAL

13

Richt je veelal op de grote middengroep en liever niet op de voorlopers of de achterblijvers.15

Het bierviltje

16

Drie problemen:Weet nietKan nietWil niet

17

Vijf interventies:InformerenStimulerenOndersteunenFaciliterenSturen

Motiveren is het totaal van de interventies

18

Vier intervenirenden:CollegaICT-cordinator/projectleiderSysteembeheerderLeidinggevende

Het bierviltje

Weet nietKan nietWil nietInformerenStimulerenOndersteunenFaciliterenSturenCollegaICT-cordinator/projectleiderSysteembeheerderLeidinggevende

20

VisieICT-infrastructuurSoftware en contentDeskundigheidWeet nietKan nietWil nietWeet nietKan nietWil nietWeet nietKan nietWil nietWeet nietKan nietWil nietInformerenI+LI+SC+IC+IC+I+LC+I+LStimulerenI+LI+LC+IC+I+LOndersteunenI+LI+SC+IC+IFaciliterenLLLLSturenLLLL

InterventiemodelIsm Herman Rigter VS J Alberdingk ThijmC = collegaI = ICT cordinator of projectleiderS = systeembeheerderL = Leidinggevende

Voorbeeld trajectVisie:De docent als regisseur van het onderwijsprocesICT, meer dan een middel

ICT-infrastructuur:Een device per leerling/medewerker

Software en content:Alle toepassingen en data online

Kennis en vaardigheden:Optimale ondersteuning van de gebruikers

Hier zijn een aantal voorbeelden ingevuld22

Regiseursrol doorvoeren in de dagelijkse praktijk:Informeren:Nieuwsbrieven / WeekberichtenStudiedagenStimuleren:Gesprekken met ICT-cordinator en schoolleidingOndersteunen:Hulp van Interne / externe deskundigheidFaciliteren:werktijd / materialenSturen:Methode niet meer uitreiken per leerling2. Beoordelingsgesprekken

ICT meer dan middel doorvoeren in de dagelijkse praktijk:Informeren:NieuwsbrievenBlog Studiedagen Stimuleren:Directies en docenten stimuleren om leerlingen aan te meldenOndersteunen:Hulp van Interne / externe deskundigheidFaciliteren:werktijd / materialen Sturen:Alles staat in teken van

ICT infrastructuur doorvoeren in de dagelijkse praktijk:Informeren:Weekberichten / Studiedagen /Mond op mond informatieStimuleren:Gesprekken van bestuur met directiesGesprekken van directies met het teamOndersteunen:Hulp van Interne / externe deskundigeHulp vanuit systeembeheerHulp van de ICT-cordinatorFaciliteren:werktijd / materialen / begeleidingSturen:Geldstromen vanuit het bestuurBeoordelingsgesprekken met medewerkers

25

Software en content online doorvoeren in de dagelijkse praktijk:Informeren:Nieuwsbrieven / WeekberichtenStudiedagen Stimuleren:En wachtwoord voor alle applicaties +single sign-onOndersteunen:Hulp interne / en externe deskundigheidFaciliteren:werktijd / materialenSturen:Huiswerk in ELODataserver op school uitzetten (voor ll. + medewerkers)Diverse zaken alleen toegankelijk via Cloud

Professionalisering doorvoeren in de dagelijkse praktijk:Informeren:Nieuwsbrief WeekberichtenCloudStimuleren:Gesprekken met collega / ICT-coordinator / LeidinggevendeOndersteunen:Hulp van ICT-cordinator / Hulp Interne / externe deskundigheidFaciliteren:Tijd / ruimte geven voor opleidingSturen:Credits halenBeoordelingsgesprekken

27

VO-contentwww.vo-content.nl info@vo-content.nl

Stercollectieswww.stercollecties.nlhttp://stercollecties.wikiwijs.nl/

28