magda rogalska

Download Magda Rogalska

Post on 26-May-2015

1.558 views

Category:

Education

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Rola Zwizkw frazeologicznych zawierajcych nazwy czci twarzy w obrazowaniu komunikacji niewerbalnej
    Prezentacja z przygotowa pracy licencjackiej
    Magdalena Rogalska
    etnolingwistyka

2. Zawarto pracy
Cz teoretyczna
Cz empiryczna
3. Cz teoretyczna
Komunikacyjne zachowania niewerbalne
Definicja komunikacji niewerbalnej;
Kategorie zachowania niewerbalnego;
Znaczenie ekspresji twarzy w komunikacji pozajzykowej;
Zwizki frazeologiczne a komunikacja niewerbalna
Pojcie frazeologizmu;
Rola frazeologizmw w badaniu JOS;
Rola zwizkw frazeologicznych zwizanych z twarz jako rdo informacji o jzykowym obrazie komunikacji niewerbalnej;
4. Cz teoretyczna
Komunikacyjne zachowania niewerbalne
Definicja komunikacji niewerbalnej:

  • kada komunikacja inna ni sowna;

5. dotyczy wszystkich ludzkich zachowa, postaw i obiektw; 6. okrela relacje midzy nadawc a odbiorc, stan emocjonalny rozmwcw; 7. posiada warto komunikacyjn; 8. czsto wytwarzana poza kontrol wiadomoci; 9. uzaleniona od kontekstu;