grile rezolvate

Download grile rezolvate

Post on 04-Jul-2015

1.684 views

Category:

Documents

12 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. Conform definitiei formulate de Comitelui de Definitii al Asociatiei Americane de Marketing, la inceputul anilor *60 ai secolului al XX-lea, cercetarea de marketing reprezinta: c) culegerea, inregistrarea si analiza sistematica a datelor referitoare la marketingul bunurilor si serviciilor; 2. Definitia data cercetarii de marketing de Asociatia Americana de Marketing, la inceputul anilor '60 ai secolului al XX-lea, are urmatoarele limite: b) nu ofera o imagine integrala a procesului cercetarii de marketing si nu indica scopul pentru care este realizata cercetarea; 3. Unul dintre aporturile principale ale definitiei formulate de Asociatia Americana de Marketing, Ia finele anilor "80 ai secolului al XX-lea, este urmatorul: a) clarificarea importantei acordate rolului pe care il indeplineste cercetarea de marketing in cadrul organizatiei; 4. Scopul cercetarii de marketing este: b) cunoasterea mediului in care functioneaza organizatia, identificarea oportunitatilor, evaluai cii alternativelor actiunilor de marketing si a efectelor acestora; 5. Principalele aspecte subliniate de definitiile formulate de specialisti, referitoare la cercetarea de marketing, sunt urmatoarele: d) rolul cercetarii, caracterul procesual al cercetarii si obiectivitatea cercetarii. 6. Aria cercetarilor de marketing cuprinde urmatoarele trei domenii majore: a) firma, mediul extern, interfata intreprindere-mediu; 7. Conform datelor ESOMAR, in anul 2000, cifra de afaceri mondiala, realizata in domeniul cercetarii pietei, a fost urmatoarea: a) 15,26 miliarde USD 8- Studiul anual, publicai de ESOMAR, referitor la sectorul cercetarilor de marketing pe plan mondial, a inclus pentru prima data o evaluare a cheltuielilor efectuate in Romania, in domeniul cercetarii de piata, in editia din anul: c)200l 9. Pentru anul 2000, studiul anual, publicat de ESOMAR, referitor la sectorul cercetarilor de marketing pe plan mondial, a prezentat in cazul Romaniei, urmatoarea cifra de afaceri in domeniul cercetarii de piata: b) 11 milioane USD; 10. Publicatia americana, specializata in domeniul cercetarilor de marketing, "Journal of Marketing Research" a aparui pentru prima data in anul: b) 1964; 11. Cercetarea de marketing creeaza conditiile necesare practicarii unui management: c) proactiv; 12. In esenta, rolul pe care il indeplineste cercetarea de marketing in procesul decizional al unei organizatii, este definit de urmatoarele coordonate: b) identificarea oportunitatilor si pericolelor potentiale din mediul extern al organizatiei, fundamentarea alegerii unor alternative decizionale, evaluarea eficientei deciziilor de marketing; 13. Informatiile oferite de cercetarea de marketing si recomandarile formulate de cercetator sunt folosite atunci cand: c) informatiile sunt actuale, valide, relevante pentru situatia dccizionala considerata si ofera o imagine judicioasa asupra fenomenului sau procesului investigat; 14. in privinta cercetarii de marketing, se pot face urmatoarele afirmatii: c) focalizarea asupra costurilor cercetarii, (ara considerarea valorii informatiilor rezultate din cercetare, limiteaza eficienta procesului decizional; 15. Conform studiilor ESOMAR, cei mai importanti utilizatori ai cercetarilor de marketing sunt: a) producatorii de bunuri de consum sau industriale; 16. Conform datelor publicate de liSOMAR, in anul 2000, in Romania, ponderea cercetarilor de piata referitoare la consumatori in cifra de afaceri realizata din cercetari de piata a fost urmatoarea: d) 86%.

17. In cazul in care satisfacerea necesitatilor de cercetari de marketing ale firmei constituie responsabilitatea unui singur grup de specialisti ai organizatiei, organizarea departamentului de cercetari este de tip: a) centralizat; 18. Apelarea la solutia organizatorica in care departamentul de cercetari de marketin are o pozitie de stat major permite: a) informarea rapida a conducerii de la cel mai inalt nivel al organizatei; 19. Directorul de cercetari de marketing detine o pozitie de varf in cadrul organizatiei si are ca responsabilitate nemijlocita: b) realizarea tuturor proiectelor de cercetari de marketing ale organizatiei; 20. Pe plan mondial, in randul firmelor care ofera servicii complete de cercetari de marketing, se inscriu urmatoarele tipuri: a) firmele de servicii ad-hoc, firmele de servicii standardizate, firmele de servicii sindicalizate; 21. Din randul firmelor care ofera servicii limitate, in domeniul cercetarilor de marketing, fac parte urmatoarele: a) firmele de analiza statistica, firmele de prelucrare a datelor, firmele de servicii de teren; 22. Firmele de servicii ad-hoc au urmatoarele caracteristici: a) desfasurarea activitatilor de cercetare la comanda expresa a fiecarui client; 23. Printre caracteristicile firmelor care ofera servicii de cercetari de marketing sindicalizate, se inscriu urmatoarele: b) caracterul deschis al ofertei, fata de toti clientii potentiali care au capaciu/ca de a plati pentru obtinerea datelor si informatiilor; 24. SORMA este; d) Societatea Romana de Marketing si Cercetarea Opiniei Publice. 25. SORMA a fost infiintata in anul: c)200I 26. Pe baza criteriului "scopul functional ai cercetarii", tipologia cercetarilor de marketing poate fi urmatoarea: b) cercetari exploratorii, cercetari concluzive; 27. Pe baza criteriului 'lipul informatiilor rezultate din cercetare", tipologia cercetarilor de marketing este urmatoarea: d) cercetari cantitative, cercetari calitative. 28. Cercetarea de marketing al carei scop principal este clarificarea si intelegerea coordonatelor unei probleme are un caracter: a) exploratoriu 29. Majoritatea cercetarilor de marketing de tip exploratoriu nu pot fi utilizate pentru: d) oferirea de probe concludente, care sa fundamenteze alegerea celui mai bun mod de actiune. 30. Cercetarea exploratorie are urmatoarele particularitati: a) definirea vaga a nevoilor de informatii, abordarea in general nestructurata, flexibila; 31. Exemple de metode aplicate in cadrul cercetarilor exploratorii sunt urmatoarele: a) analiza datelor secundare, interviurile efectuate in randul expertilor; 32. Investigarea aprofundata a unui numar mic de cazuri special selectate, referitoare la persoane, organizatii sau situatii este specifica urmatoarei metode: b) studiul de caz 33. Cercetarile concluzive au urmatoarea particularitate; b) caracterul formal si structurat; 34. Un exemplu de scop al unei cercetari de marketing descriptive este urmatorul: a) estimarea ponderii pe care o detin in ansamblul populatiei, subiectii care au un anumit comportament de cumparare si consum; 35. O cercetare din categoria cercetarilor descriptive arc urmatoarea caracteristica:

d) fundamentarea pe baza unor cunostinte prealabile despre fenomenul studiat. 36. Exemple de metode aplicate in cadrul Cercetarilor descriptive sunt urmatoarele; b) observarea, sondajul, simularea; 37. in functie de modul de desfasurare in timp, cercetarile descriptive se pot clasifica in urmatoarele categorii: a) cercetari transversale si cercetari longitudinale; 38. O cercetare de marketing transversala multipla este realizata: d) pe doua sau mai multe esantioane independente, informatiile fiind culese de la fiecare in parte, doar o sigura data, de regula in momente diferite. 39. Cercetarea de marketing transversala multipla permite: a) studierea evolutiei in timp a anumitor variabile de marketing; 40. Panelul utilizat in cercetarile de marketing longitudinale este: d) un esantion fix, asupra caruia se efectueaza masurari repetate, la anumite intervale de timp. 41. Cercetarile realizate cu ajutorul paneluri lor omnibus au urmatoarea particularitate: a) presupun culegerea de informatii referitoare la variabile diferite de la o perioada la alta, de la aceiasi subiecti selectati anterior: 42. Folosirea pandurilor in cercetarile de marketing longitudinale genereaza urmatoarea particularitate: b) acuratetea mai mare a datelor culese, fata de cercetarile transversale; 43. Cercetarea transversala, comparativ cu cercetarea longitudinala, ofera o scrie de avantaje in ceea ce priveste: b) reprezentati vi tatea esantionului, eroarea rnai mica datorata raspunsurilor; 44. Conform acceptiunii stiintifice, conceptul de cauzalitate presupune: d) existentii mai multor cauze, o relatie probabilista. ce poate fi dedusa, intre cauza si efect. 45. Principalele caracteristici ale cercetarilor cauzale sunt urmatoarele; b) manipularea variabilelor cauzale independente; 46. Metoda aplicabila pentru desfasurarea unei cercetari cauzale este urmatoarea: d) experimentul. 47. Tipul de cercetare cauzala bazat pe "distributia fortata a produselor" prin anumite magazine, dctailistii fiind platiti pentru spatiul acordat si pentru pozitionarea foarte favorabila a produsului este denumti: b) test de piata controlat 48. Testul de piata standard are urmatoarea caracteristica: a) efectuarea cercetarii in conditii reale de piata; 49. Testul de piata controlat are urmatoarea caracteristica: c) obtinerea de indicii referitoare la nivelul maxim al vanzarile- potentiale, ca urmare a faptului ca lestul are loc in cele mai favorabile conditii; 50. Testul de piata simulat are urmatoarea caracteristica: d) costul mai marc comparativ cu celelalte tipuri tic ieste de piata. 51. Cercetarea calitativa are urmatoarele caracteristici: d) volumul mare de informatii furnizate de respondeut. analiza nestatistiea a datelor. 52. in privinta cercetarilor calitative, se pot face urmatoarele afirmatii: d) permite obtinerea informatiilor "sensibile" de la respondenti, in cazul in care aspectele cercetate sunt fie stanjenitoare, fie au un impact negativ asupra propriului statut 53. Exemple de teliniei indirecte de cercetare calitativa sunt urmatoarele: a) tehnicile proiective de asocieri, tehnicile proiective de constructie; 54. In privinta alegerii tipului adecvat de cercetare de marketing, este valabila urmatoarea recomandare? d) in cazul in care nu c&te cunoscuta problema, se incepe cu o cercetare exploratorii, urmata, in