78735328 management caiet de seminar grile rezolvate

Download 78735328 Management Caiet de Seminar Grile Rezolvate

Post on 19-Jan-2016

86 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • MANAGEMENT CAIET DE SEMINAR

  I. FUNCTIILE MANAGEMENTULUI

  1.Obiectul specific de studiu al managementului il reprezinta:-procesele de management si de executie.

  2.Raporturile ce se stabilesc intre persoane in procesul de management, prin care se stabileste ca unele sa dispuna de competente decizionale asupra altora definesc relatiile de:-management.

  3.Reprezinta functii ale managementului:-prevederea; organizarea; coordonarea; antrenarea; control-reglarea.

  4.Acceptiunile atribuite managementului sunt: 1. activitate; 2. curent stiintific; 3. centru de decizie; 4. metoda; 5. disciplina stiintifica; 6. cariera profesionala. Alegeti varianta de raspuns corecta:-1,3,5,6 (activitate, centru de decizie, disciplina stiintifica, cariera profesionala).

  5.Managementul organizatiei ca stiinta studiaza:-procesele de management si relatiile generate de acestea.

  6.Ansamblul fazelor prin care se determina obiectivele, se organizeaza activitatile, se coordoneaza eforturile si actiunile, se antreneaza personalul pentru a participa la realizarea obiectivelor, se controleaza modul de desfasurare a activitatilor si se regleaza functionarea sistemului condus, defineste:-procesul de management.

  7.Ansamblul proceselor de munca desfasurate in orice organizatie se impart in:-de management si de executie.

  8.Raporturile care se stabilesc intre componentii unui sistem si intre acestia si componentii altor sisteme in procesele previzionarii, organizarii, coordonarii, antrenarii si controlului activitatilor desfasurate in organizatia respectiva, definesc relatiile de:-management.

  9.Ansamblul proceselor prin care se determina obiectivele organizatiei si componentele acesteia, defineste functia de:-prevedere.

  10.Stabilirea si delimitarea proceselor de munca fizica si intelectuala, a componentelor acestora, precum si gruparea lor pe posturi, formatii de munca, compartimente si atribuirea lor personalului, corespunzator anumitor criterii economice, tehnice si sociale in vederea realizarii in cat mai bune conditii a obiectivelor stabilite prin prevedere, defineste functia de:-organizare.

  11.Ansamblul proceselor prin care se armonizeaza deciziile si actiunile personalului organizatiei si subsistemelor componente, in cadrul obiectivelor stabilite prin prevedere si a sistemului organizatoric creat, defineste functia de:-coordonare.

 • 12.Ansamblul proceselor prin care se determina personalul organizatiei sa contribuie la realizarea obiectivelor stabilite pe baza luarii in considerare a factorilor motivationali, defineste functia de:-antrenare.

  13.Ansamblul proceselor prin care performantele organizatiei si a componentelor acesteia sunt comparate cu obiectivele, cu scopul depistarii abaterilor, a cauzelor care le-au generat si luarii unor decizii pentru eliminarea deficientelor constatate, defineste functia de:-control-reglare.

  INTREBARI DE CONTROL

  1.Ce sunt procesele de management?

  Procesele de management cuprind ansamblu integrat al actiunilor desfasurate de personalul autorizat, in vederea stabilirii si realizarii obiectivelor organizatiei.

  2.Enumerati si prezentati functiile managementului:

  Functiile managementului sunt: a.prevederea; b.organizarea; c.coordonarea; d.antrenarea; e.control-reglarea.

  a.-functia de prevedere cuprinde ansamblul actiunilor prin care se stabilesc misiunea si obiectivele firmei, modalitatile de actiune si resursele necesare pentru realizarea lor, derulandu-se in acest sens activitati de prognozare, planificare, programare;

  b.-functia de organizare cuprinde ansamblul actiunilor prin care procesele de munca se descompun in componente primare, grupate pe locuri de munca si atribuite personalului firmei in vederea realizarii obiectivelor. Activitatile functiei de organizare se regasesc in organizarea activitatilor de baza (productie sau servicii), organizarea muncii si a managementului;

  c.-functia de coordonare cuprinde ansamblul actiunilor de armonizare (in timp si spatiu) a deciziilor managerilor cu actiunile executantilor, aceasta constand in actiuni de comunicare si ascultare activa;

  d.-functia de antrenare cuprinde ansamblul actiunilor prin care se determina personalul organizatiei (luand in considerare factorii motivationali) sa contribuie la realizarea obiectivelor stabilite, principala activitate a acestei functii fiind motivarea;

  e.-functia de control-reglare cuprinde ansamblul actiunilor prin care sunt evaluate rezultatele unui ciclu de management, prin care se identifica si se corecteaza abaterile fata de obiectivele stabilite avand ca activitati compararea rezultatelor cu obiectivele stabilite, stabilirea abaterilor si cauzelor care le-au generat, precum si adoptarea deciziilor de eliminare a acestora.

  II. MEDIUL AMBIANT AL ORGANIZATIEI

  1.Alegeti din urmatorii factori pe cei economici:-piata interna si piata externa.

  2.Alegeti din urmatorii factori pe cei socio-culturali:

 • -mentalitatea populatiei; nivelul de ocrotire a sanatatii; nivelul de dezvoltare al invatamantului.

  3.Alegeti din urmatorii factori pe cei tehnici si tehnologici:-nivelul tehnic al masinilor si utilajelor; capacitatea de documentare si inovare.

  4.Mediul ambiant stabil se caracterizeaza prin:-aparitia modificarilor la intervale mari de timp, schimbarile sunt usor de prognozat, organizatia se poate adapta usor la cerintele acestui tip de mediu.

  5.Mediul ambiant agitat si reactiv se caracterizeaza prin:-schimbari frecvente , dar in general previzibile.

  6.Mediul ambiant instabil se caracterizeaza prin:-schimbari frecvente, accentuate, bruste si dificil de anticipat.

  INTREBARI DE CONTROL

  1.Enumerati si prezentati factorii externi ai mediului ambiant:Factorii externi ai mediului ambiant sunt: a..demografici; b.socio-culturali; c.tehnici-tehnologici; d.politici; e.juridici; f.naturali.

  a.-factorii demografici se refera la numarul si structura socio-profesionala a populatiei, la rata de ocupare, la rata natalitatii si a mortalitatii, la durata medie de viata, influentand marimea si structura ofertei de munca;

  b.-factorii socio-culturali se refera la structura sociala a societatii, la ocrotirea sanatatii, la invatamant, cultura si mentalitate, cu influenta asupra calitatii ofertei de munca;

  c.-factorii tehnici-tehnologici se refera la nivelul tehnic al utilajelor si la potentialul creativ-inovativ al sistemului de cercetare-proiectare, influentand ritmul in care este promovat progresul tehnic si economic;

  d.-factorii politici se refera la politica sociala si economica, la politica culturii, invatamantului si stiintei, la politica externa, la politica unor organisme internationale, avand influenta in crearea cadrului economic, social si politic in care evolueaza firma;

  e.-factorii juridici se refera la legi, decrete, ordonante, hotarari de guvern, ordine ale ministrilor, influentand calitatea cadrului normativ;

  f.-factorii naturali se refera la resurse naturale, apa, aer, sol, clima, flora-fauna, cu influenta asupra calitatii cadrului natural si structura unor resurse naturale necesare in realizarea obiectivelor.

  2.Enumerati si prezentati tipurile de mediu:

  Tipurile de mediu sunt: a.stabil; b.agitat si reactiv; c.turbulent.

  a.-in mediul stabil concurenta pe piata este perfecta, evolutia factorilor este calma, modificarile fiind rare si previzibile, programele si deciziile sunt luate pe termen scurt cu risc mediu;

 • b.-in mediul agitat si reactiv concurenta pe piata este imperfecta, de tip oligopol, evolutia factorilor este rapida cu modificari frecvente si de mare amploare, relativ previzibile, strategii pe ansamblu si pe domenii si decizii pe termen scurt, mediu si lung cu risc mare;

  c.-in mediul turbulent concurenta pe piata este imperfecta, evolutia factorilor cunoaste modificari frecvente, bruste si imprevizibile, organizatia are un comportament de negociere si se manifesta o incertitudine in luarea deciziilor.

  III. SCOLILE DE MANAGEMENT

  1.Principalele scoli care au marcat evolutia managementului ca stiinta sunt:-clasica, sociologica, cantitativa, sistemica, contextuala.

  2.Teoria X si Y a fost elaborata in cadrul scolii:-sociologice.

  3.Scoala reprezentata prin F.W.Taylor si H.Ford este:-clasica.

  4.Scoala care pune in centrul atentiei omul, folosind concepte ca motivatia, dinamica de grup, climatul de munca, este:-sociologica.

  5.Urmatoarele principii: selectia stiintifica a muncitorilor si perfectionarea lor, aplicarea studiului muncii de catre muncitori, repartizarea aproape egala a muncii executate in intreprinderi intre muncitori si manageri, au fost formulate de catre:-F.W.Taylor.

  6.Identificarea functiilor managementului, relevarea calitatilor fizice, morale, mentale si educationale necesare managerului si formularea unor principii specifice managementului reprezinta contributii aduse dezvoltarii managementului, de catre:-H.Fayol.

  7.Scoala caracterizata prin rigurozitatea abordarii fenomenelor si proceselor de management, printr-o fundamentare superioara a deciziilor este scoala:-cantitativa.

  8.Urmatoarele idei: elaborarea unor principii stiintifice de management constituite ca ghiduri de actiune practica, considerarea principiilor managementului ca universal valabile, considerarea organizatiei ca sistem inchis, ignorarea aspectelor umane ale managementului caracterizeaza scoala:-clasica.

  INTREBARI DE CONTROL

  1.Care sunt scolile de management?Scolile de management sunt: clasica, sociologica, c