toate grile rezolvate -finante

Download Toate Grile Rezolvate -Finante

Post on 15-Jul-2015

627 views

Category:

Documents

32 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1.4. Teste Grila

1. a) b) c) d) e)

Organizatiile nonprofit au obligatia de a plati impozitul pe profit: lunar; trimestrial; semestrial; anual, pana la 15 martie inclusiv a anului urmator; anual, pana la 15 februarie inclusiv a anului urmator.

2.

Persoanele juridice straine care realizeaza venituri din proprietati imobiliare situate in

Romania sunt obligate la plata impozitului pe profit: a) b) c) d) lunar, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare; trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului; semestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare semestrului; anual, pana la data de 15 inclusiv a lunii anului urmator;

cheltuieli nedeductibile; e) anual, pana la data de 25 inclusiv a lunii anului urmator.

3. a) b) c) d) e)

Profitul impozabil reprezinta: venituri totale - cheltuieli totale + venituri neimpozabile venituri totale - cheltuieli totale; profit contabil - venituri neimpozabile + cheltuieli nedeductibile; profit contabil + venituri neimpozabile - cheltuieli nedeductibile; profit contabil - venituri neimpozabile.

4. 1) 2) 3)

in categoria veniturilor neimpozabile se cuprind: venituri financiare; dividende primite de la o persoana juridica romana; venituri din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere;

4) 5) a) b) c) d) e)

venituri din recuperarea cheltuielilor nedeductibile; dividende primite de la o persoana juridica straina. 1-2-3: 1+3 + 4; 1+3 + 4 + 5; 2 + 3 + 4; 3 + 4 + 5.

5. a) b) c) d) e)

Cota de impozit pe profit pentru Banca Nationala a Romaniei este: 16%; 80%; 25%; 50%; nu plateste impozit pe profit.

6. 1)

Stabiliti persoanele care nu sunt obligate la plata impozitului pe profit: persoanele Fizice rezidente asociate cu persoane juridice romane, pentru veniturile

realizate atat in Romania, cat si in strainatate din asocieri fara personalitate juridica; 2) 3) trezoreria statului; cultele religioase pentru veniturile obtinute din activitati economice care sunt utilizate

pentru sustinerea activitatilor cu scop caritabil; 4) persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu

permanent in Romania; 5) persoanele juridice straine care realizeaza venituri din vanzarea titlurilor de participare

detinute la o persoana juridica romana; 6) a) b) c) asociatiile de proprietari constituite ca persoane juridice. 1+2 + 4 + 6; 2 + 3 + 4 + 5; 2 + 3 + 6;

d) e)

2 + 3 + 4; 1+4 + 5 + 6.

7. 1)

in categoria cheltuielilor nedeductibile se cuprind: cheltuielile cu primele de asigurare platite de angajator in numele angajatului, care nu

sunt incluse in veniturile salariale ale angajatului; 2) 3) 4) 5) penalitatile de intarziere datorate catre autoritatile locale; cheltuieli pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului angajat; cheltuieli pentru protejarea mediului si conservarea resurselor; cheltuieli cu taxa pe valoare adaugata aferenta bunurilor acordate salariatilor sub forma

unor avantaje in natura, daca valoarea acestora nu a fost impozitata prin retinere la sursa; 6) cheltuieli de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei, in baza unui

contract scris; 7) a) b) c) d) e) cheltuieli proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat. 1+2 + 4 + 5; 1+2 + 5 + 7; 1+2 + 6 + 7; 2 + 4 + 5 + 7; 2 + 3 + 4 + 6.

8.

Cheltuielile sociale sunt deductibile daca:

a) nu depasesc limita cotei de 2% aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului; b) nu depasesc limita cotei de I % aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile

personalului; c) nu depasesc limita cotei de 5% aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile

personalului; d) e) nu depasesc limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit; nu depasesc limita a de 2 ori nivelul iegal stabilit.

9. a)

Rezerva legala este deductibila daca: nu depaseste limita cotei de 5% aplicata asupra profitului impozabil si nu este mai mare

decat a treia parte din capitalul social subscris si varsat; b) nu depaseste limita cotei de 2% apiicata asupra profitului contabil si nu este mai mare

decat 20% din capitalul social subscris si varsat; c) nu depaseste limita cotei de 5% aplicata asupra profitului contabil si nu este mai mare

decat 20% din capitalul social subscris si varsat; d) nu depaseste limita cotei de 5% aplicata asupra profitului impozabil si nu este mai mare

decat 30% din capitalul social subscris si varsat; e) nu depaseste limita cotei de 5% aplicata asupra profitului contabil si nu este mai mare

decat a treia parte din capitalul social subscris si varsat.

10.

Provizioanele constituite in limita unui procent de 20% incepand cu 1 ianuarie 2004

sunt deductibile daca indeplinesc urmatoarele conditii: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) a) b) c) d) e) sunt neincasate intr-o perioada ce depaseste 270 de zile de la data scadentei; sunt garantate de alta persoana; sunt inregistrate dupa data de 1 ianuarie 2004:; nu au fost incluse in veniturile impozabile ale contribuabilului; nu sunt garantate de alta persoana; sunt datorate de o persoana care nu este persoana afiliata contribuabilului; sunt datorate de o persoana care este persoana afiliata contribuabilului; au fost incluse in veniturile impozabile ale contribuabilului. 1 + 2 + 3 + 7 + 8| ] + 2 + 3 + 6 + 8;;. 1 + 3 + 5 + 7 + 8; 1+3 + 4 + 5 + 6; 1+3 + 5+6 + 8.

11. a)

Care dintre urmatoarele afirmatii este incorecta: cheltuielile sunt deductibile daca se incadreaza in limita a 3%o din cifra de afaceri si 20%

din impozitul pe profit datorat; b) c) cheltuielile cu dobanzile de la banci sunt nedeductibile; rezerva legala este deductibila in limita unei cote de 5% aplicata asupra profitului

contabil, pana ce atinge a cinci a parte din capitalul social subscris si varsat; d) e) provizioanele pentru garantii de buna executie acordate clientilor sunt deductibile; amortizarea fiscala se calculeaza incepand cu luna urmatoare celei in care activul

amortizabil se pune in functiune.

12. a) b) c) d) e)

Sunt considerate cheltuieli deductibile integral la calculul impozitului pe profit: cheltuielile de protocol; cheltuielile sociale; cheltuielile cu perisabilitatile; cheltuielile de formare profesionala si perfectionare a angajatilor; cheltuielile cu amortizarea si leasingul.

13. a) b) c) d) e)

Sunt considerate cheltuieli deductibile integral la calculul impozitului pe profit: cheltuielile de cercetare-dezvoltare; cheltuielile cu tichetele de masa; cheltuielile cu amortizarea si leasingul; cheltuielile cu contributiile ia schemele facultative de pensii; cheltuieli cu primele de asigurare privata de sanatate.

14 Sunt considerate cheltuieli partial deductibile la calculul impozitului pe profit: a) b) c) d) cheltuielile cu materiile prime; cheltuielile cu reclama si publicitatea; cheltuielile cu activitatea de marketing; cheltuielile de sponsorizare;

e)

cheltuieli pentru protejarea mediului si conservarea resurselor.

15. a) b) c) d) e)

Sunt considerate cheltuieli partial deductibile la calculul impozitului pe profit: cheltuielile cu dobanzile; cheltuielile pentru protejarea mediului si conservarea resurselor; cheltuieli de cercetare-dezvoltare; cheltuieli cu activitatea de marketing; taxele de inscriere si cotizatiile la fondul destinat negocierii contractului colectiv de

munca.

16. a)

Deductibilitatea cheltuielilor de protocol se calculeaza dupa relatia: 2% * [Venituri totale - (Cheltuieli totale - Cheltuieli protocol - Cheltuieli cu

impozitul pe profit)]; b) c) 2% * [Venituri totale - (Cheltuieli totale - Cheltuieli protocol)]; Venituri totale - Cheltuieli totale - Cheltuieli protocol - Cheltuieli cu impozitul

pe profit; d) Venituri totale - Cheltuieli totale + Cheltuieli protocol.

17. a) b) c) d)

Cheltuielile cu dobanzile de la alte entitati decat cele bancare sunt deductibile daca: firma are pierdere; gradul de indatorare al firmei este mai mare sau egal cu 3; gradul de indatorare al firmei este mai mic sau egal cil 3; capitalurile imprumutate sunt mai mari decat capitalurile proprii.

18. a) b) c) d)

De la plata impozitului pe profit nu mai sunt scutite: BNR; IMM-urile; Organizatiile non profit; Fundatiile.

19. a) b) c) d)

Cheltuielile cu dobanzile de la banci sunt deductibile daca: firma are profit; sunt intotdeauna deductibile; gradul de indatorare al firmei este mai mic sau egal cu 3; capitalurile imprumutate sunt mai mici decat capitalurile proprii.

20. a) b) c) d)

Contribuabilii care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte platesc: 5% din cifra de afaceri sau 16% din profitul impozabil; 16% din profitul impozabil; 5% din cifra de afaceri; nu platesc impozit.

21. a) b) c) d)

Sunt considerate cheltuieli partial deductibile la calculul impozitului pe profit: cheltuieli de protocol; cheltuieli cu participarea la targuri si expozitii; cheltuieli efectuate pentru protectia muncii; cheltuieli cu perfectionarea managementului.

22. a) b) c) d)

Sunt considerate cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit: cheltuieli pentru reparatia locuintelor de serviciu; cheltuieli cu tichetele de masa; cheltuieli cu achizitionarea ambalajelor; cheltuieli eu diferentele nefavorabile de valoare a titlurilor de participare.

23. a) b)

Cota de impozit pe profit se aplica asupra: profitului impozabil; cifrei de afaceri;

c) d)

profitului net; profitului contabil.

24. a) b) c) d)

Impozitul pe profit are ca modalitate de calcul: 16% * Cifra de afaceri; 16% * Profit impozabil; 16% * Profit net; 1