comercial grile rezolvate

Download Comercial Grile Rezolvate

Post on 09-Feb-2016

44 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

grile la dr comercial

TRANSCRIPT

1.Cine sunt comercianti conform art. 7 C.com.?a.cei care fac fapte de comert , avand comertul ca profesiune obisnuita

b.cei care au savarsit acte juridice de vanzare cumparare pentru imobile

c.cei care desfasoara activitati comerciale intamplator

2.Care dintre urmatoarele fapte sunt prevazute de art. 3 pct. 1 C.com. ca fapte de comert? a.orice cumparaturi de producte sau marfuri, spre a se revinde, fie in natura, fie dupa ce se vor fi lucrat sau pus in lucru, ori numai spre a se inchiria

b.cumpararea de producte sau marfuri pentru uzul sau consumul cumparatorului ori a familiei sale

c.revanzarea de producte sau marfuri pentru uzul sau consumul cumparatorului ori a familiei sale si vanzarea productelor pe care proprietarul sau cultivatorul le are dupa pamantul sau sau cel cultivat de dansul

3.Conform art. 8 C. com., cine poate avea calitate de comerciant ?a.statul

b.judetul

c.societatea comerciala

4.Care dintre cei enumerati nu sunt comercianti, conform Codului comercial?a.societatile comerciale

b.activitatea bibliotecilor de a imprumuta carti gratuit

c.cei care savarsesc operatiuni de banca si schimb

5.Care sunt categoriile de norme care detremina obiectul dreptului comercial ?a.cele ce reglementeaza activitatile comerciale a caror sfera nu este insa rezervata exclusiv comerciantilor

b.cele ce definesc raporturile sociale patrimoniale

c.cele ce definesc raporturi personale nepatrimoniale

9.Care dintre izvoarele de drept ale dreptului comercial sunt normative?a.Codul comercial

b.Doctrina si uzantele

c.Principiul general de drept conform caruia autonomia de vointa este mult mai restransa in dreptul comecial

10.In cazul unui raport juridic la care participa si un necomerciant cine se afla sub incidenta legii comerciale?a.raportul juridic

b.statutul necomerciantului

c.tertii

11.Care sunt trasaturile specifice prin ce se caracterizeaza activitatea comerciala?a.rapiditate

b.insecuritate si incurajarea creditului

c.formalism

12.Numarul de asociati ai unei SRL poate fi cuprins intre ce valori?a.2 si 15

b.1 si 50

c.2 si 50

13.Ce aspecte a generat necesitatea creditului in materie comerciala ?a.principiul conform caruia codebitorii nu sunt tinuti solidari

b.lipsa mijloacelor de garantare a tranzactiilor comerciale

c.nasterea titlurilor de credit si a institutiilor financiare

14.Ce forma de societate poate fi constituita si prin subscriptie publica?a.SRL

b.SNC

c.SA

15.Ce fel de prevederi cuprinde Codul comercial?a.referitoare la definirea actelor si faptelor de comert si statutul comerciantilor

b.referitoare la cambie si bilet la ordin

c.referitoare la procedura insolventei

16.Care sunt caracteristicile societatilor comerciale cu asociat unic?a.o societate cu raspundere limitata poate avea ca asociat unic o alta societate cu raspundere limitata, alcatuita dintr-o singura persoana

b.o persoana poate fi asociat unic in oricate societati cu raspundere limitata

c.nu pot emite obligatiuni

17.Care sunt caracteristicile societatii comerciale in nume colectiv?a.Este o societate de capital

b.Se aseamana cu societatea civila dar are personalitate juridica

c.Poate emite obligatiuni

18.In ce forma de societate asociatii raspund cu intregul patrimoniu social?a.SNC

b.SRL

c.SA

19.Care sunt raporturile dintre dreptul comercial si dreptul financiar-fiscal?a.actele administrative individuale

b.obligatiile fiscale ale comerciantilor

c.comiterea in activitatea de comert a unor infractiuni

20.Care dintre urmatoarele norme juridice reglementeaza institutii de drept comercial?a.norme de drept international public din tratate, conventii si acorduri

b.norme de drept legate de solutionarea unor cauze penale sau civile

c.norme de drept privind fondul de comert, operatiuni de banca si schimb

21.Cu care dintre urmatoarele izvoare de drept se confunda obiceiul ?a.doctrina

b.cutuma

c.jurisprudenta

22.Prin ce anume se deosebeste dreptul comercial de dreptul civil ?a.reglementeaza numai relatii sociale patrimoniale

b.se bazeaza pe egalitatea juridica a partilor

c.se bazeaza pe comercialitatea relatiilor sociale reglementate

23.Care dintre urmatoarele izvoare ale dreptului comercial nu sunt normative?a.Codul civil

b.Codul comercial

c.Jurisprudenta

24.Ce institutii se inmatriculeaza la Registrul Comertului?a.Asociatiile si fundatiile

b.Avocatii si notarii

c.Societatile comerciale

25.Ce forma de societate comerciala iIbraca societatile bancare si de asigurari ?a.Asociatii sau fundatii

b.Societati pe actiuni

c.Societati cu raspundere limitata

26.In ce este impartit capitalul social al societatilor cu raspundere limitata ?a.Parti sociale

b.Actiuni

c.Obligatiuni

27.In ce conditii este obligatorie forma autentica a actului constitutiv al unei societati comerciale ?a.Daca se constituie o societate pe actiuni

b.Daca se aduce ca aport la capitalul social un teren

c.Daca se constituie o societate comerciala cu asociat unic

28.Care dintre urmatoarele sunt obligatii profesionale ale comerciantilor si deci si ale societatilor comerciale?a.exercitarea comertului in limitele concurentei ilicite si neloiale

b.tinerea anumitor registre necomerciale speciale de consemnare a operatiunilor necomerciale

c.indeplinirea formalitatilor de publicitate in Registrul Comertului

29.Care dintre urmatoarele sunt obligatii profesionale ale comerciantilor si deci si ale societatilor comerciale?a.tinerea unei evidente contabile cu privire la activitatea comerciala desfasurata

b.tinerea anumitor registre necomerciale speciale de consemnare a operatiunilor necomerciale

c.indeplinirea formalitatilor de inregistrare la evidenta populatiei

30.Care dintre urmatoarele teorii sta la baza naturii juridice a fondului de comert?a.teoria personificarii fondului de comert

b.a universalitatii de fapt

c.teoria universalitatii de drept

31.Care dintre urmatoarele teorii sta la baza naturii juridice a fondului de comert?a.teoria patrimoniului de afectatiune

b.teoria universalitatii de fapt si a proprietatii incorporale

c.teoria universalitatii de drept

32.Care dintre urmatoarele nu fac parte din fondul de comert?a.actul constituiv al societatii

b.firma

c.sediul social

33.Care dintre urmatoarele nu fac parte din fondul de comert?a.actul constituiv al societatii

b.clientela

c.vadul comercial

34.Care dintre urmatoarele acte juridice privind fondul de comert sunt valabile?a.actele referitoare la bunurile exceptate la transfer

b.gajul asupra bunurilor imobile

c.vanzarea-cumpararea fondului de comert

35.Care dintre urmatoarele acte juridice privind fondul de comert sunt valabile?a.actele referitoare la bunurile exceptate la transfer

b.transmiterea fondului de comert ca aport la capitalul social

c.vanzarea distincta a firmei din fondul de comert

36.In ce caz este obligatorie forma autentica a actului constitutiv al unei societati comerciale?a.Se constituie o societate in comandita pe actiuni

b.Se aduce ca aport la capitalul social un bun mobil

c.Se constituie o societate in nume colectiv sau in comandita simpla

37.Care dintre urmatoarele acte si operatiuni sunt comerciale, adica fapte de comert?a.activitatea de educatie si invatamant

b.activitatile liberale (independente)

c.intreprinderile de constructii

38.Care dintre urmatoarele acte si operatiuni sunt comerciale, adica fapte de comert?a.activitatea de educatie si invatamant

b.intreprinderile de furnituri

c.adoptia

39.Care dintre urmatoarele acte si operatiuni sunt comerciale, adica fapte de comert?a.casatoria

b.operatiunile de prestari servicii

c.constituirea unei ipoteci pentru garantarea unui imprumut pentru uzul personal al comerciantului

40.Care dintre urmatoarele acte si operatiuni sunt comerciale, adica fapte de comert?a.operatiunile cu bunuri imobile

b.operatiunile de mijlocire (samsarie) in afaceri comerciale

c.jocurile de intrajutorare

41.Care dintre urmatoarele sunt caracteristici ale societatii comerciale in dreptul roman?a.constituirea unei noi persoane juridice de drept privat

b.constituirea prin manifestarea de vointa a mai multor persoane, fara constituirea unui capital social propriu

c.afectarea unor bunuri proprii ale asociatilor, dar fara ca acestea sa faca parte din patrimoniul societatii comerciale astfel constituite

42.Care dintre urmatoarele sunt caracteristici ale societatii comerciale in dreptul roman?a.afectarea bunurilor asociatilor cu un scop nelucrativ

b.constituirea prin manifestarea de vointa a mai multor persoane, fara constituirea unui capital social propriu

c.raspunderea fata de terti pentru obligatiile societatii de catre persoanele care o reprezinta legal

43.Care dintre urmatoarele sunt caracteristici ale societatii comerciale in dreptul roman?a.Societatea sta in justitie in nume propriu

b.Societatea nu e titulara de drepturi si obligatii

c.Societatea nu participa in nume propriu la raporturile juridice cu tertii

44.Prin ce se deosebeste societatea comerciala de societatea civila ?a.obiectul sau de activitate

b.numarul mai mare de asociati

c.punerea in comun a unor bunuri mobile in scopul impartirii foloaselor

45.Care sunt deosebirile dintre societa