elde edenler ¤°£â€¤°n gel¤°r...

Download ELDE EDENLER ¤°£â€¤°N GEL¤°R VERG¤°S¤° BEYANNAME D£“ZENLEME °rad¤± ¢  ELDE EDENLER ¤°£â€¤°N

Post on 17-Jan-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

  1Ü CR

  ET SİZ

  Dİ R

  www.gib.gov.tr

  MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR

  VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME

  REHBERİ

 • 2011

  ÜCRETSİZDİR

  Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz.

  MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR

  VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME

  REHBERİ

 • Ayrıntılı bilgi için

  Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz

  www.gib.gov.tr

  Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

  Güncel mevzuat bilgilerine ücretsiz olarak ulaşmak için Başkanlığımızın internet sayfası aracılığıyla

  e-posta bilgilendirme hizmetine abone olabilirsiniz.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı

  Yayın No:123

  Şubat 2011

 • MÜKELLEF HAKLARI BİLDİRGESİ

  Bu bildirge, Türk Gelir İdaresinin mükellef odaklı, kaliteli hizmet sunma anlayışı içerisinde, saygılı ve dürüst olma temel ilkesiyle çalışmaya, vergi ödemenin sadece bir yükümlülük değil vatandaş olma ve sorgulama hakkı olduğu bilinciyle kendisinden hizmet alan herkesi memnun etmeye ve sorunları çözmeye olan bağlılığını onaylar.

  Bu nedenle;

  • Açık, güvenilir, zamanında ve yeterli bilgi ile hizmet vereceğiz.

  • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde öğrenmek istediğiniz her bilgi için doğru insanlarla temasa geçmeniz konusunda sizleri yönlendireceğiz.

  • Vergi konusundaki gelişmeleri sürekli güncellenen internet sayfamızla ve basılı yayınlarla sizlere en kısa zamanda duyuracağız.

  • Ücretsiz e-posta sistemimize kaydolmanız durumunda vergisel gelişmeleri kaynağından ve anında öğrenmiş olacaksınız.

  • Şahsi ve gizli bilgilerinize saygılıyız. Bu bilgileri Vergi Usul Kanunu’nun öngördüğü haller dışında açıklamayacağız ve kullanmayacağız.

  • Vergi ile ilgili yükümlülüklerinizin yerine getirilmesinde sizlere her türlü kolaylığı sağlayacağız.

  • Yaptığımız işlemlerde ve gerçekleştirdiğimiz düzenlemelerde vergi kanunlarının adil, hukuksal, tarafsız ve rekabeti koruyucu bir şekilde uygulanmasını esas alacağız.

  • Vergi incelemelerinde kanunları doğru, tarafsız ve tutarlı bir şekilde uygulayacağız. İncelemenin her aşamasında sizi bilgilendireceğiz.

  • Şikayetlerinizi gerçek kimlik ve iletişim bilgilerinizle iletmeniz halinde, en kısa sürede sonuç ile beraber size döneceğiz.

  • Sürekli olarak kendimizi yenileyecek, daha iyi hizmet sunmanın arayışı içinde olacağız.

 • MİSYONUMUZ

  Toplumsal refahın artırılmasına destek sağlamak üzere yeterli geliri

  adalet, tarafsızlık, verimlilik ilkeleri çerçevesinde toplamak,

  vergi sisteminin basitleştirilmesi ve

  uyumun artırılmasına katkıda bulunmak

  ve mükellefe kaliteli hizmet sunmaktır.

  VİZYONUMUZ

  Her türlü ekonomik yapı ve aktiviteyi geliştiren, kavrayan;

  güvenilir, etkin, şeffaf, küresel boyutta

  öncü ve örnek bir idare olmaktır.

  TEMEL DEĞERLERİMİZ

  Güvenilirlik

  Adalet

  Tarafsızlık

  Etkinlik (Hız, esneklik ve verimlilik)

  Saydamlık

  Sorumluluk Bilinci

  Çözüm Odaklılık

  Yetkinlik

  Sürekli Gelişim

  Katılımcılık

 • İÇİNDEKİLER

  GİRİŞ ................................................................................................................ 1

  1. MENKUL SERMAYE İRADI SAYILAN GELİRLER ....................................... 1

  2. MENKUL SERMAYE İRATLARININ YILLIK BEYANNAME İLE BEYAN

  EDİLMESİ ................................................................................................... 2

  2.1. TUTARI NE OLURSA OLSUN BEYAN EDİLMEYECEK MENKUL

  SERMAYE İRATLARI ...............................................................................2

  2.2. 1.090 TL’LİK TUTARI AŞMASI HALİNDE BEYAN EDİLECEK

  MENKUL SERMAYE İRATLARI ...............................................................3

  2.3. 22.000 TL’LİK TUTARI AŞMASI HALİNDE BEYAN EDİLECEK

  MENKUL SERMAYE İRATLARI ...............................................................4

  3. İNDİRİM ORANI UYGULANARAK BEYAN EDİLECEK

  MENKUL SERMAYE İRATLARI ................................................................. 4

  4. DEVLET TAHVİLİ, HAZİNE BONOSU VE EUROBONDLARDAN ELDE

  EDİLEN GELİRLER .................................................................................... 5

  5. KAR PAYLARININ VERGİLENDİRİLMESİ ................................................... 6

  6. YURT DIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZIN ELDE ETTİĞİ

  MENKUL SERMAYE İRATLARININ BEYANI ............................................. 7

  7. AİLE BİREYLERİ İLE KÜÇÜKLERİN, KISITLILARIN VE MÜMEYYİZ

  OLMAYANLARIN DURUMU ....................................................................... 8

  8. KESİLEN VERGİLERİN MAHSUBU ............................................................. 8

  9. BEYANNAMENİN VERİLME ZAMANI VE YERİ ........................................... 9

  10. HESAPLANAN VERGİNİN ÖDENME ZAMANI VE YERİ ........................... 9

  11. 2010 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK VERGİ TARİFESİ ................... 9

 • 12. MENKUL SERMAYE İRATLARININ BEYAN DURUMUNA İLİŞKİN

  ÖZET TABLO ............................................................................................. 9

  13. KONUYA İLİŞKİN ÖRNEKLER ................................................................ 12

  14. YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN DOLDURULMASINDA

  DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ............................................................. 20

  VERGİNİZİ ÖDEYEBİLECEĞİNİZ ANLAŞMALI BANKALAR ........................ 23

 • MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

  1

  GİRİŞ

  Bu rehber 2010 yılında menkul sermaye iradı elde eden gerçek kişilere yönelik olarak hazırlanmıştır. Rehber, gerçek kişilerce elde edilen menkul sermaye iratlarının beyan edilip edilmeyeceği, beyan edilmesi durumunda hangi şartlar altında beyan edileceği, beyannamenin verilme zamanı ve verginin ödenmesi konularında bilgiler sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Rehberde, 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilen tahvil/bonolar ile 01.01.2006 tarihinden önce iktisap edilen menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik açıklamalara da yer verilmiştir.

  01.01.2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67 nci Madde ile getirilen kaynakta kesinti esasına dayalı vergileme rejimi hakkında daha ayrıntılı bilgi için Başkanlığımız internet sayfasında (www.gib.gov.tr) yer alan “G.V.K. Geçici 67 nci Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi”ne bakınız.

  1. MENKUL SERMAYE İRADI SAYILAN GELİRLER

  Sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden oluşan sermaye dolayısıyla elde edilen kar payı, faiz, kira ve benzeri iratlar menkul sermaye iradıdır.

  Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesine göre kaynağı ne olursa olsun aşağıda yazılı gelirler menkul sermaye iradı sayılmaktadır:

  Her çeşit hisse senetlerinin kar payları (temettü gelirleri),³³

  İştirak hisselerinden doğan kazançlar (Limited Şirket ortaklarının, iş ortaklıkları ³³ ortaklarının ve komanditerlerin kar payları ile kooperatiflerin dağıttıkları kazançlar),

  Kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar payları,³³

  Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri ile diğer her türlü tahvil ve bono faizleri ³³ (Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler dahil olmak üzere),

  Her çeşit alacak faizleri,³³

  Mevduat faizleri,³³

 • MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

  2

  Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde ³³ edilen bedeller,

  İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ³³ ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar,

  Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri,³³

  Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar payları ile kar ve zarar ortaklığı ³³ belgesi karşılığı ödenen kar payları ve özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları (Menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma belgelerine ödenen kar payları dahil),

  Repo gelirleri,³³

  Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta ³³ şirketleri tarafından çeşitli adlarla yapılan ödemeler.

  2. MENKUL SERMAYE İRATLARININ YILLIK BEYANNAME İLE BEYAN EDİLMESİ

  Gerçek kişilerce 2010 yılınd

Recommended

View more >