kurumlar vergؤ°sؤ° - kurumlar vergؤ°sؤ° beyanname dأœzenleme rehberؤ° m m tأœrkؤ°ye...

Download KURUMLAR VERGؤ°Sؤ° - kurumlar vergؤ°sؤ° beyanname dأœzenleme rehberؤ° m m tأœrkؤ°ye serbest muhasebecؤ°

If you can't read please download the document

Post on 27-Sep-2019

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME

  REHBERİ

  M m

  TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ (UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TURKEY)

  T Ü R M O B

  http://www.turmob.org.tr/kurumlarvergisirehberiekitabi.pdf

  http://www.turmob.org.tr/kurumlarvergisirehberiekitabi.pdf http://www.turmob.org.tr/ebulten/kurumlarvergisirehberiekitabi/KurumlarVergisiRehberi.pdf

 •    

  1  

  2017 KURUMLAR VERGİSİ

  BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

 •    

  2  

  İÇİNDEKİLER

  SUNUŞ ........................................................................................................................... 17

  ÖNSÖZ ........................................................................................................................... 18

  1.   KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU VE MÜKELLEFLERİ ................................... 21  

  2.   TAM VE DAR MÜKELLEFİYET ............................................................................. 25  

  3.   MUAFLIKLAR ......................................................................................................... 26  

  3.1.   Geçici  Muaflıklar  .....................................................................................................................................  40  

  3.2.   Şarta  Bağlı  Muafiyetlerin  Kaybedilmesi  veya  Kazanılması  .......................................................................  41  

  4.   İSTİSNALAR ........................................................................................................... 42  

  4.1.   İştirak  Kazançları  İstisnası  .......................................................................................................................  42  

  4.2.   Yurt  Dışı  İştirak  Kazançları  İstisnası  .........................................................................................................  44   4.2.1.   İştirak  Edilen  Kurumun  Anonim  veya  Limited  Şirket  Niteliğinde  Bir  Kurum  Olması  .............................  45   4.2.2.   İştirak  Edilen  Kurumun  Kanuni  ve  İş  Merkezinin  Türkiye’de  Bulunmaması  ..........................................  45   4.2.3.   İştirak  Payını  Elinde  Tutan  Kurumun  Yurt  Dışı  İştirakin  Ödenmiş  Sermayesinin  En  Az  %10’una  Sahip   Olması   45   4.2.4.   İştirak  Kazancının  Elde  Edildiği  Tarih  İtibarıyla,  İştirak  Payının  Kesintisiz  Olarak  En  Az  Bir  Yıl  Süre  ile  Elde   Tutulması   46   4.2.5.   Yurt  Dışı  İştirak  Kazancının  İştirak  Edilen  Kurumun  Faaliyette  Bulunduğu  Ülke  Vergi  Kanunları  Uyarınca   En  Az  %15  Oranında  Gelir  ve  Kurumlar  Vergisi  Benzeri  Toplam  Vergi  Yükü  Taşıması  .............................................  46   4.2.6.   İştirak  Kazancının  Elde  Edildiği  Hesap  Dönemine  İlişkin  Kurumlar  Vergisi  Beyannamesinin  Verilmesi   Gereken  Tarihe  Kadar  Türkiye’ye  Transfer  Edilmesi  ................................................................................................  48   4.2.7.   Yurt  Dışındaki  İnşaat  İşlerinin  Yapılabilmesi  İçin  İlgili  Ülke  Mevzuatına  Göre  Ayrı  Bir  Şirket  Kurulmasının   Zorunlu  Olduğu  Durumlarda  İstisna  Uygulaması  .....................................................................................................  49  

  4.3.   Tam  Mükellef  Anonim  Şirketlerin  Yurt  Dışı  İştirak  Hisselerini  Elden  Çıkarmalarına  İlişkin  İstisna  .............  49  

  4.4.   Emisyon  Primi  Kazancı  İstisnası  ...............................................................................................................  51  

  4.5.   Türkiye’de  Kurulu  Fonlar  ile  Yatırım  Ortaklıklarının  Kazançlarına  İlişkin  İstisna  .......................................  51  

  4.6.   Taşınmazlar  ve  İştirak  Hisseleri  ile  Kurucu  Senetleri,  İntifa  Senetleri  ve  Rüçhan  Hakları  Satış  Kazancı   İstisnası  53  

  4.6.1.   İstisnadan  Yararlanacak  Olanlar  ...........................................................................................................  54   4.6.2.   İstisnanın  Uygulanmasına  Konu  Olacak  İktisadi  Kıymetler  ...................................................................  55  

  4.6.2.1.   Taşınmazlar  .......................................................................................................................................  55  

 •    

  3  

  4.6.2.2.   İştirak  Hisseleri,  Kurucu  Senetleri  ve  İntifa  Senetleri  ........................................................................  56   4.6.2.3.   Rüçhan  Hakları  ..................................................................................................................................  57  

  4.6.3.   İstisna  Uygulamasına  İlişkin  Şartlar  ......................................................................................................  57   4.6.3.1.   İki  Tam  Yıl  Süre  İle  Aktifte  Bulundurulma  .........................................................................................  57  

  4.6.3.1.1.   Bedelsiz  Olarak  veya  Rüçhan  Hakkı  Kullanılmak  Suretiyle  Elde  Edilen  Hisse  Senetlerinde  İktisap   Tarihi   57   4.6.3.1.2.   Devir  ve  Bölünme  Hallerinde  İktisap  Tarihi  .................................................................................  57   4.6.3.1.3.   İnşa  Halindeki  Binalarda  2  Yıllık  Sürenin  Tespiti  ..........................................................................  58   4.6.3.1.4.   Aynı  Kuruma  Ait  İştirak  Hisselerinin  İktisabında  2  Yıllık  Sürenin  Tespiti  ......................................  58   4.6.3.1.5.   Sat-­‐Kirala-­‐Geri  Al  İşlemine  veya  Kira  Sertifikası  İhracına  Konu  Edilen  Taşınmazların  Üçüncü   Kişilere  Satışında  2  Yıllık  Sürenin  Tespiti  .........................................................................................................  58  

  4.6.3.2.   Satış  Kazancının  Fon  Hesabında  Tutulması  ve  Satış  Bedelinin  İki  Yıl  İçerisinde  Tahsil  Edilmesi  ........  59   4.6.3.3.   Fon  Hesabında  Tutulan  Kazançların  İşletmeden  Çekilmemesi  .........................................................  61   4.6.3.4.   Menkul  Kıymet  veya  Taşınmaz  Ticareti  ile  Uğraşılmaması  ...............................................................  62  

  4.6.3.4.1.   Kooperatiflerin  Durumu  ..............................................................................................................  63   4.6.3.4.2.   Holding  Şirketlerin  Durumu  .........................................................................................................  64  

  4.6.3.5.   Diğer  Hususlar  ...................................................................................................................................  64   4.6.3.5.1.   Taşınmazlar  ile  İştirak  Hisselerinin  Para  Karşılığı  Olmaksızın  Devir  ve  Temliki,  Trampası  ve   Kamulaştırılması  ..............................................................................................................................................  64   4.6.3.5.2.   Satış  Vaadi  Sözleşmesi  ile  Satışı  Öngörülen  Taşınmazların  Durumu  ...........................................  65   4.6.3.5.3.   Bedelsiz  Olarak  Elde  Edilen  Hisse  Senetlerinin  Satışından  Sağlanan  Kazançların  Durumu  ..........  65   4.6.3.5.4.   Grup  Şirketleri  Arasındaki  İşlemlerin  Durumu  .............................................................................  66   4.6.3.5.5.   Satılan  Taşınmazlar  ile  İştirak  Hisselerinin  Yerine  Aynı  Mahiyette  İktisadi  Kıymet  Alınması  .......  66   4.6.3.5.6.   Kazancın  Hesaplanması,  Kur  Farkı  ve  Vade  Farklarının  Durumu  .................................................  66  

  4.7.   Bankalara,  finansal  kiralama  ya  da  finansman  şirketlerine  veya  TMSF’ye  borçlu  durumda  olan  kurumlar  ile   bankalara

Recommended

View more >