elde edenler ¤°£â€¤°n gel¤°r...

Download ELDE EDENLER ¤°£â€¤°N GEL¤°R VERG¤°S¤° BEYANNAME D£“ZENLEME EDENLER ¤°£â€¤°N GEL¤°R VERG¤°S¤° BEYANNAME

Post on 21-Oct-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ÜC RE TSİ ZD İR

  www.gib.gov.tr

  MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR

  VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME

  REHBERİ

 • ÜCRETSİZDİR

  Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz

  MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ

  BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

 • Ayrıntılı bilgi için

  Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz

  www.gib.gov.tr

  Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Güncel mevzuat bilgilerine ücretsiz olarak ulaşmak için

  Başkanlığımızın internet sayfası aracılığıyla e-posta bilgilendirme hizmetine abone olabilirsiniz.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı

  Yayın No: 143

  Şubat 2012

 • MÜKELLEF HAKLARI BİLDİRGESİ Bu bildirge, Türk Gelir İdaresinin mükellef odaklı, kaliteli hizmet

  sunma anlayışı içerisinde, saygılı ve dürüst olma temel ilkesiyle çalışmaya, vergi ödemenin sadece bir yükümlülük değil vatandaş olma ve sorgulama hakkı olduğu bilinciyle kendisinden hizmet alan herkesi memnun etmeye ve sorunları çözmeye olan bağlılığını onaylar.

  Bu nedenle; ●● Açık, güvenilir, zamanında ve yeterli bilgi ile hizmet vereceğiz. ●● Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde öğrenmek istediğiniz

  her bilgi için doğru insanlarla temasa geçmeniz konusunda sizleri yönlendireceğiz.

  ●● Vergi konusundaki gelişmeleri sürekli güncellenen internet sayfamızla ve basılı yayınlarla sizlere en kısa zamanda duyuracağız.

  ●● Ücretsiz e-posta sistemimize kaydolmanız durumunda vergisel gelişmeleri kaynağından ve anında öğrenmiş olacaksınız.

  ●● Şahsi ve gizli bilgilerinize saygılıyız. Bu bilgileri Vergi Usul Kanunu’nun öngördüğü haller dışında açıklamayacağız ve kullanmayacağız.

  ●● Vergi ile ilgili yükümlülüklerinizin yerine getirilmesinde sizlere her türlü kolaylığı sağlayacağız.

  ●● Yaptığımız işlemlerde ve gerçekleştirdiğimiz düzenlemelerde vergi kanunlarının adil, hukuksal, tarafsız ve rekabeti koruyucu bir şekilde uygulanmasını esas alacağız.

  ●● Vergi incelemelerinde kanunları doğru, tarafsız ve tutarlı bir şekilde uygulayacağız. İncelemenin her aşamasında sizi bilgilendireceğiz.

  ●● Şikayetlerinizi gerçek kimlik ve iletişim bilgilerinizle iletmeniz halinde, en kısa sürede sonuç ile beraber size döneceğiz.

  ●● Sürekli olarak kendimizi yenileyecek, daha iyi hizmet sunmanın arayışı içinde olacağız.

 • MİSYONUMUZ Toplumsal refahın artırılmasına destek sağlamak üzere yeterli geliri

  adalet, tarafsızlık, verimlilik ilkeleri çerçevesinde toplamak, vergi sisteminin basitleştirilmesi ve

  uyumun artırılmasına katkıda bulunmak ve mükellefe kaliteli hizmet sunmaktır.

  VİZYONUMUZ Her türlü ekonomik yapı ve aktiviteyi geliştiren, kavrayan;

  güvenilir, etkin, şeffaf, küresel boyutta öncü ve örnek bir idare olmaktır.

  TEMEL DEĞERLERİMİZ Güvenilirlik

  Adalet Tarafsızlık

  Etkinlik (Hız, esneklik ve verimlilik) Saydamlık

  Sorumluluk Bilinci Çözüm Odaklılık

  Yetkinlik Sürekli Gelişim

  Katılımcılık

 • İÇİNDEKİLER GİRİŞ ........................................................................................................1 1. Menkul Sermaye İradı Sayılan Gelirler ................................................2 2. Menkul Sermaye İratlarının Yıllık Beyanname İle Beyan Edilmesi ....3 2.1. Tutarı Ne Olursa Olsun Beyan Edilmeyecek Menkul Sermaye İratları ........................................................................................3 2.2. 1.170 TL’lik Tutarı Aşması Halinde Beyan Edilecek Menkul Sermaye İratları ........................................................................................4 2.3. 23.000 TL’lik Tutarı Aşması Halinde Beyan Edilecek Menkul Sermaye İratları ........................................................................................4 3. İndirim Oranı Uygulanarak Beyan Edilecek Menkul Sermaye İratları .........................................................................................5 4. Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Eurobondlardan Elde Edilen Gelirler ........................................................................................................6 5. Özel Sektör Tahvilleri ve Kira Sertifikalarından Elde Edilen Gelirler .7 6. Kar Paylarının Vergilendirilmesi ...........................................................7 7. Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlarımızın Elde Ettiği Menkul Sermaye İratlarının Beyanı .......................................................................8 8. Aile Bireyleri İle Küçüklerin, Kısıtlıların ve Mümeyyiz Olmayanların Durumu ...............................................................................9 9. Kesilen Vergilerin Mahsubu ..................................................................9 10. Yıllık Beyannameye Dahil Edilen Kazanç ve İratlardan Yapılacak İndirimler ....................................................................................9 11.Beyannamenin Verilme Zamanı ve Yeri ...........................................10 12. Hesaplanan Verginin Ödenme Zamanı ve Yeri ...............................11 13. 2011 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Vergi Tarifesi ............................11 14. Menkul Sermaye İratlarının Beyan Durumuna İlişkin Özet Tablo .11 15. Konuya İlişkin Örnekler ....................................................................14 16. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Doldurulmasında Dikkat

  Edilecek Hususlar ...................................................................................21 VERGİNİZİ ÖDEYEBİLECEĞİNİZ ANLAŞMALI BANKALAR .................22

 • MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

  1

  GİRİŞ

  Bu rehber 2011 yılında menkul sermaye iradı elde eden gerçek kişilere yönelik olarak hazırlanmıştır. Rehber, gerçek kişilerce elde edilen menkul sermaye iratlarının beyan edilip edilmeyeceği, beyan edilmesi durumunda hangi şartlar altında beyan edileceği, beyannamenin verilme zamanı ve verginin ödenmesi konularında bilgiler sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Rehberde, 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilen tahvil/bonolar ile 01.01.2006 tarihinden önce iktisap edilen menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik açıklamalara da yer verilmiştir.

  01.01.2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67 nci Madde ile getirilen kaynakta kesinti esasına dayalı vergileme rejimi hakkında daha ayrıntılı bilgi için Başkanlığımız internet sayfasında (www.gib.gov.tr) yer alan “G.V.K. Geçici 67 nci Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi”ne bakınız.

 • MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

  2

  1. MENKUL SERMAYE İRADI SAYILAN GELİRLER Sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya

  para ile temsil edilen değerlerden oluşan sermaye dolayısıyla elde edilen kar payı, faiz, kira ve benzeri iratlar menkul sermaye iradıdır.

  Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesine göre kaynağı ne olursa olsun aşağıda yazılı gelirler menkul sermaye iradı sayılmaktadır:

  ●● Her çeşit hisse senetlerinin kar payları (temettü gelirleri), ●● İştirak hisselerinden doğan kazançlar (Limited Şirket ortaklarının, iş

  ortaklıkları ortaklarının ve komanditerlerin kar payları ile kooperatiflerin dağıttıkları kazançlar),

  ●● Kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar payları, ●● Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri ile diğer her türlü tahvil ve bono

  faizleri (Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetler ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirler dahil olmak üzere),

  ●● Her çeşit alacak faizleri, ●● Mevduat faizleri, ●● Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından

  elde edilen bedeller, ●● İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının

  devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar, ●● Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri, ●● Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar payları ile kar ve zarar ortaklığı

  belgesi karşılığı ödenen kar payları ve özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları (Menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma belgelerine ödenen kar payları dahil),

  ●● Repo gelirleri, ●● Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve

  sigorta şirketleri tarafından çeşitli adlarla yapılan ödemeler.

 • MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

  3

  2. MENKUL SERMAYE İRATLARINI

Recommended

View more >