do an tuong tu

Download do an tuong tu

Post on 08-Jul-2015

694 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

n mch tng t

GVHD: L Vn Chng

Nhn xt ca gio vin hng dn ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... Ngy. Thng.nm 2010 K tn

SVTH: Nguyn Trung Kin Lp: 49K-TVT

Trang 1

n mch tng t

GVHD: L Vn Chng

Nhn xt ca gio vin ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... Ngy.thngnm 2010 K tn

SVTH: Nguyn Trung Kin Lp: 49K-TVT

Trang 2

n mch tng t

GVHD: L Vn Chng

MC LCLi m u ..........................................................................................Trang 03 C s l thuyt .................................................................................... Trang 05I. nh ngha tng qut ................................................................... Trang 05 1. nh ngha v bi p................................................................ Trang II. Cc b bin i DC-DC ............................................................ Trang 05 1. B bin i gim p ................................................................ Trang 2. B bin i tng p ................................................................. Trang 3. B bin i o p .................................................................. Trang

Thit k v tnh ton mch bin i ngun 5VDC ln 12VDC ....... Trang 13I. Thit k khi to xung ................................................................. Trang II. Thit k v tnh ton cho ton mch ........................................... Trang 1. Thit k mch nguyn l ......................................................... Trang 2. Tnh ton cc linh kin ............................................................ Trang

Kt lun chung .................................................................................... Trang

SVTH: Nguyn Trung Kin Lp: 49K-TVT

Trang 3

n mch tng t

GVHD: L Vn Chng

LI M UTrong lnh vc k thut hin i ngy nay, vic ch to ra cc b chuyn i ngun c cht lng in p cao, kch thc nh gn cho cc thit b s dng in l ht sc cn thit. Qu trnh x l bin i in p 1 chiu thnh in p mt chiu khc gi l qu trnh bin i DC-DC. Mt b nng in p l mt b bin i DC-DC c in p u ra ln hn in p u vo. B bin i DC-DC tng p hay c s dng mch mt chiu trung gian ca thit b bin i in nng cng sut va c bit l cc h thng pht in s dng nng lng ti to (sc gi, mt tri). Cu trc mch ca b bin i vn khng phc tp nhng vn iu khin nhm t c hiu sut bin i cao v m bo n nh lun l mc tiu ca cc cng trnh nghin cu. Thm vo , b bin i l i tng iu khin tng i phc tp do m hnh c tnh phi tuyn. Di y l mt trong nhng ng dng ca in t tng t trong cuc sng hng ngy l Thit k mch bin di ngun 5VDC ln 12VDC trong bi n ny. Em hi vng rng sau khi hon thnh n ny n s gip em cng c li kin thc m em tch ly c trong sut thi gian hc tp v vi c mong n s l mt im ta c bn cho em sau khi ra trng. Trong qu trnh lm n em c s hng dn tn tnh ca thy L Vn Chng. Mc d c gng ht sc nhng l mt lnh vc mi i vi em, nn khng trnh khi nhng thiu st v ni dung v phng php trnh by. Em rt mong c s ch bo hng dn ca thy c v kin ng gp ca cc bn ti ca em c hon thin hn. Em xin chn thnh cm n! Sinh vin thc hin

SVTH: Nguyn Trung Kin Lp: 49K-TVT

Trang 4

n mch tng t

GVHD: L Vn Chng

NGUYN TRUNG KIN

Phn 1C s l thuytI. NH NGHA TNG QUT:I.2. nh ngha v bi p: y l qu trnh bin i in p mt chiu U v t gi tr ny sang cc gi tr khc thp hn hoc cao hn, hoc c du ngc li. N thng dng to ra cao p mt chiu cng sut nh trong cc thit b in t lu ng.V d: vt bt mui, di cui in... II. CC B BIN I DC-DC (DC-DC converter) C hai cch thc hin cc b bin i DC-DC kiu chuyn mch: dng cc t in chuyn mch, v dng cc in cm chuyn mch. Gii php dng in cm chuyn mch c u th hn cc mch cng sut ln. Cc b bin i DC-DC c in dng in cm chuyn mch bao gm: buck (gim p), boost (tng p), v buck-boost/inverting (o du in p). Hnh 1.1 th hin s nguyn l ca cc b bin i ny. Vi nhng cch b tr in cm, kha chuyn mch, v diode khc nhau, cc b bin i ny thc hin nhng mc tiu khc nhau, nhng nguyn tc hot ng th u da trn hin tng duy tr dng in i qua in cm.

Hnh 1.1. Cc b bin i DC-DC chuyn mch bng in cm

II.1. B bin i gim p (buck converter)SVTH: Nguyn Trung Kin Lp: 49K-TVT Trang 5

n mch tng t

GVHD: L Vn Chng

1. S nguyn l c bn ca mch buck:

Hnh 1.2. S nguyn l mch gim p (buck). 2. Nguyn l hot ng: y l kiu bin i ngun cho in p u ra nh hn so vi in p u vo tc l Vin (T1/T)Vin = Vout Gi tr D = T1/T thng c gi l chu k nhim v (duty cycle). Nh vy, Vout = VinD. D thay i t 0 n 1 (khng bao gm cc gi tr 0 v 1), do 0 DVin = (1 D)Vout Khi D = 0.5, Vin = Vout. Vi nhng trng hp khc, 0 < Vout < Vin khi 0 < D < 0.5, v 0 < Vin < Vout khi 0.5 < D < 1 (ch l y ch xt v ln, v SVTH: Nguyn Trung Kin Lp: 49K-TVT Trang 13

n mch tng t

GVHD: L Vn Chng

chng ta bit Vin v Vout l ngc du). Nh vy, b bin i ny c th tng p hay gim p, v l l do m n c gi l b bin i buck-boost. Xt cng mt loi bi ton thng gp nh nhng trng hp trn, tc l: cho bit phm vi thay i ca in p ng vo Vin, gi tr in p ng ra Vout, dao ng in p ng ra cho php, dng in ti ti thiu Iout,min, xc nh gi tr ca in cm, t in, tn s chuyn mch v phm vi thay i ca chu k nhim v, m bo