19 cau tu tuong hcm 5315

Download 19 Cau Tu Tuong Hcm 5315

Post on 14-Oct-2015

14 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Trang

  Cu 1: Phn tch ngun gc t tng HCM ......................................... 1 Cu 2: Trnh by cc g hnh thnh & pht trin ca t tng HCM ... 3 Cu 3: Phn tch lun im c bn ca HCM v vn dtc ............... 6 Cu 4: Phn tch lun im c bn ca HCM v CM gii phng dtc ... 9 Cu 5: Bng l lun & thc tin hy chng minh lun im CM gii fng dn tc, c tin hnh ch ng sng to & c kh nng ginh thng li trc CMVS chnh quc l 1 sng to ln ca HCM.......................................................................... 12 Cu 6: Lm r tnh tt yu khch quan hp quy lut ca con ng i ln CNXH VN theo t tng HCM ........................................ 13 Cu 7: Trnh by nhng quan im v c trng, bc i, bin php Xy dng CNXH ca HCM ...................................................... 14 Cu 8: Phn tch c s hnh thnh t tng HCM v vn i on kt dtc................................................................................. 19 Cu 9: Phn tch nhng quan im c bn ca HCM v vn i on kt dtc........................................................................ 20 Cu 10: Trnh by nhng ni dung c bn ca t tng HCM v kt hp Sc mnh dn tc vi sc mnh thi i ............................... 22 Cu 11: Phn tch v lm r s sng to ca HCM trong quan im v S ra i ca CSVN ............................................................. 24 Cu 2: Phn tch quan im HCM v bn cht giai cp cng nhn .... 27 Nn tng t tng ca CSVN............................................... 28 Cu 13: Phn tch quan im ca HCM v nhng nguyn tc sinh hot t chc ca ng .................................................................. 29 Cu 14: Trnh by quan im ca HCM v s thng nht bn cht GCCN Vi tnh nhn dn v tnh dn tc ca Nh nc VN.............. 30 Cu 15: Nhng chun mc o c ca con ngi VN theo HCM........ 31 Nhng nguyn tc xy dng o c CM .............................. 33 Cu 16: Nhng ni dung ch yu trong t tng nhn vn HCM ........ 34 Cu 17: Nhng quan im ca HCM v v tr, vai tr, tnh cht v chc nng ca vn ha.................................................................. 36 Cu 18: Nhng quan im ch yu ca HCM v nhng lnh vc chnh ca vn ha .......................................................................... 40 Cu 19: Nhng yu cu trong vic vn dng t tng o c, nhn vn, vn ha ca HCM vo vic xy dng mt nn vn ha mi con ngi mi VN hin nay l g? ....................................... 44

  Phuocuntitled

  PhuocCopy of untitled

 • T tng H Ch Minh

  Trang 1

  Cu 1:

  Phn tch ngun gc t tng H Ch Minh.

  HCM sinh ra v ln ln trong 1 gia nh s phu yu nc, qu hng giu truyn thng CM.

  Cui th k 19, t nc ri vo cnh n l lm than di ch thng tr ca Php. Gia lc , HCM ra nc ngoi tm ng gii fng dtc. HCM hot ng trong pt CN v lao ng ti mt s nc trn th gii. Ngi tip thu t tng Mac-Lnin, la chn con ng gii phng dn tc ng n. T , HCM cng i su tm hiu cc hc thuyt CM trn TG, xd v CM thuc a trc ht l l lun CM gii fng dtc VN.

  a) Gi tr truyn thng dn tc: yu nc, on kt, nhn ngha, hiu hc, cn c, sng to

  Truyn thng yu nc c hun c v nng ln thnh ch ngha yu nc. Chnh ch ngha yu nc v nhng truyn thng qu bu ca dtc l ng lc mnh m thc gic HCM ra i tm con ng gii phng dtc.

  b) Tinh hoa vn ha nhn loi: c v nh 1 kho tng tri thc gip HCM hiu c cn k nhng nn vn ha v nhng lung t tng khc nhau trn TG. T HCM c c t duy su sc, khch wan v tng qut v cc s vt hin tng cng nh cc w trnh CM ang din ra.

  V t tng vn ha fng ng, HCM tip thu nhng mt tch cc ca Nho gio v hnh ng, nhn ngha, c vng v 1 XH bnh tr V Pht gio, HCM tip thu t tng v tha, t bi bc i,

  cu kh, cu nn, tinh thn bnh ng.

  V ch ngha Tam dn ca Tn Trung Sn, HCM tm thy

  nhng iu thch hp vi k nc ta l c lp dtc, dn quyn

  t do v dn sinh hnh phc

 • T tng H Ch Minh

  Trang 2

  V t tng vn ha fng Ty, HCM tip thu t tng vn

  ha dn ch & CM ca Php ca M.

  V t tng dn ch ca CM Php, HCM tip thu t tng

  ca cc nh khai sng (Vnte, Rtx), t tng t do, bnh

  ng ca tuyn ngn dn quyn v dn quyn. V t tng

  dn ch ca CM M, HCM tip thu gi tr v quyn sng, quyn

  t do v mu cu hnh phc.

  c) Ch ngha Mac-Lnin:

  ng vai tr l ngun gc quyt nh trc tip n qu trnh hnh thnh & ft trin of t tng HCM. HCM hc tp, vn dng nhng quan im ca CN Mac-Lnin v ft trin n ln thnh wan im ca ring mnh, ph hp vi hon cnh t nc VN. Nh vy, ton b h thng t tng HCM u da trn c s ch ngha Mac-Lnin.

  d) Phm cht c nhn ca HCM:

  Ngun gc t tng, qu trnh hnh thnh & ft trin t tng HCM chu s tc ng su sc ca thc tin dtc v thi i m Ngi sng. Chnh qu trnh hot ng thc tin gip HCM c 1 hiu bit su sc v dtc & thi i.

  T hot ng thc tin gip HCM khm ph quy lut vn ng XH, i sng vn ha v cuc tranh ca cc dtc, khi qut thnh l lun em l lun ch o hot ng thc tin.

  Trong nhng ngun gc thi ngun gc no l quan

  trng nht quyt nh bn cht t tng HCM? Ti sao?

  Yu t ch ngha Mac-Lnin ng vai tr quan trng nht.

  Ch ngha Mac-Lnin l 1 h thng mang tnh tin phong hng dn cc cuc CM trong thi i mi ginh c win. Khi tip cn CN Mac-Lnin, HCM nhn ra chn l y, do Ngi tin v

 • T tng H Ch Minh

  Trang 3

  theo CN Mac-Lnin. T , nhng wan im ca HCM v CM u da trn c s CN Mac-Lnin.

  >>> Ch ngha Mac-Lnin c nh hng trc tip n s hnh thnh t tng HCM v CMVN.

  Cu 2:

  Trnh by cc giai on hnh thnh v pht trin

  ca t tng H Ch Minh.

  Qu trnh hnh thnh v pht trin t tng HCM: Tri qua 5 thi k

  a) Trc 1911: Thi k hnh thnh t tng yu nc thng ni

  HCM sinh ra trong 1 gia nh Nho hc c truyn thng yu nc vng Ngh An mt vng t giu truyn thng dn tc.

  HCM sinh ra v ln ln trong hon cnh nc mt nh tan. Ngi chng kin cnh lm than ca ng bo, chng kin s tn khc ca ch thc dn cng vi nhng pt yu nc n ra lc by gi.

  => HCM sm c tinh thn yu nc v lng yu nc c nung c theo thi gian, v tr thnh CN yu nc ca HCM.

  b) Thi k 1911-1920: Thi k tm ti & kho nghim ng li cu nc

  L mt giai on quan trng trong cuc i hot ng ca HCM, bi trong thi gian ny HCM tch ly c nhng kinh nghim sng phong ph c gi tr. T , gip Ngi c nhng nhn thc ng n v pt CM trn TG cng nh sng sut khi la chn con ng theo CN Mac-Lnin. Khi tip cn c CN Mac-Lnin, t duy HCM c s chuyn bin v cht: Ngi chuyn t lp trng ca ch ngha yu nc sang lp trng ca CNCS.

 • T tng H Ch Minh

  Trang 4

  c) Thi k 1921-1930: Thi k hnh thnh ng li CMVN

  HCM kt hp nghin cu xd l lun, kt hp vi t tng tuyn truyn, t tng gii phng dtc, vn ng t chc qun chng tranh, xd t chc CM, chun b vic thnh lp CSVN (3/2/1930).

  d) Thi k t 1930 1945: Thi k chu ng v vt qua th thch, kin tr gi vng quan im, lp trng CM

  Trn c s t tng v con ng CMVN, HCM kin tr gi vng quan im CM ca mnh, pht trin thnh chin lc CM gii phng dtc, dn n thng li ca cuc CMT8 1945, khai sinh nc VN dn ch cng ha.

  Tuyn ngn c lp do HCM tuyn b trcc ton dn VN v s ra i ca nc VN Dn ch Cng ha khng nh quyn t do, c lp ca ton th dtc VN.

  e) Thi k t 1945 1969: Thi k thng li ca t tng HCM, thi k tip tc pht trin mi v t tng khng chin v kin quc

  Thi k ny t tng HCM c bc pht trin mi trong ni bt cc ni dung sau:

  T tng k/c kt hp vi kin quc, tin hnh k/c kt hp

  vi xd ch DCND

  T tng chin tranh nhn dn ton dn, ton din, da

  vo sc mnh l chnh.

  Xd quyn lm ch ca nhn dn, xd Nh nc ca dn, do dn

  v dn.

  Xd CS vi t cch l ng cm quyn.

 • T tng H Ch Minh

  Trang 5

  Trong nhng giai on th giai on no t tng HCM

  c ngha vch ng i cho CMVN? Hy chng minh.

  Trong nhng giai on trn th giai on t 1921 1930 c ngha vch ng cho CMVN. Chng minh:

  y l thi k Ngi c nhiu hot ng thc tin si ni,

  phong ph Php (1921-1923), Lin X (1923-1924),

  Trung Quc (1924-1927) HCM kt hp nghin cu xd

  l lun kt hp vi tuyn truyn t tng GPDT v vn

  ng t chc qun chng tranh, chun b cho vic thnh

  lp ng.

  Trong thi gian ny, Ngi vit cc tc phm nh: Bn

  n ch thc dn Php (1925), ng kch mnh (1927),

  Chnh cng vn tt v sch lc vn tt (1930). Tt c

  u vch trn bn cht ca bn thc dn v a ra quan

  im gip CMVN win:

  CM gii phng dtc trong thi i mi fi i theo cong

  ng CMVS. Gii phng dtc fi gn lin vi gii fng

  g/c CN.

  Cch mng thuc a v CMVS chnh quc c quan

  h mt thit vi nhau.

  Cch mng thuc a nhm mc tiu nh ui

  quc xm lc, ginh c lp t do.

  on kt v lin minh cc lc lng CM quc t, nu

  cao tinh thn t lc t cng.

  CM mun thnh cng fi c ng lnh o, vn ng

  v t chc qun chng tranh.

 • T tng H Ch Minh

  Trang 6

  S ra i ca CSVN ngy 3/2/1930 l ngn c tin phong

  dn ng CMVN tin ln ginh thng li.

  Cu 3:

  Phn tch nhng lun im c bn ca H Ch Minh v

  vn dn tc.

  1/ c lp dtc l quyn thing ling, bt kh xm phm ca cc dtc:

  Trc CMT8 1945, HCM ni: D c fi hy sinh n u, d c fi t chy c dy Trng Sn cng fi ginh c c lp.

  Ngy 2/9/1945, HCM c bng Tuyn ngn c lp ti qung trng Ba nh: Tt c cc dtc trn th gii u sinh ra bnh ng, dtc no cng c quyn sng, quyn sung sng v quyn t do v Ton th dtc VN quyt em tt c tinh thn v lc lng, tnh mng v ca ci gi vng quyn t do, c lp y.

  Ngy 19/12/1945, khng chin bng n, Ngi ra li ku gi:Khng! Chng ta th hy sinh tt c ch nht nh ko chu mt nc, nht nh ko chu lm n l.

  Ngy 17/7/1966, HCM nu mt chn l c gi tr cho mi thi i: Ko c g qu hn c lp t do.

  2/ Ch ngha dtc l 1 ng lc to ln ca cc dtc ang u tranh ginh c lp:

  L s th hin lng yu nc & t ho dtc, to ra mt ng lc mnh m CMVN ni ring & CMGPDT ni chung trn TG c th ginh thng li.

  Theo s fn tch ca HCM th v lc ca VN nh hn rt nhiu so vi th v lc ca thc dn Php v quc M, nhng vi 1 lng on kt v yu nc ca dtc VN th CMVN s vt wa c nhng kh khn, tr ngi nh ui all nhng k th xm lc

 • T tng H Ch Minh

  Trang 7

  Ch ngha dtc kt hp vi CN quc t s m bo tng lai ti sng cho nn ha bnh trn TG.

  3/ Kt hp nhun nhuyn dtc vi g/c, c lp dtc v CNXH, ch ngha yu nc vi CN quc t:

  Kt hp nhun nhuyn dtc vi g/c