de cuong tu tuong hcm khoa iv

Download De cuong tu tuong hcm  khoa iv

Post on 20-Jun-2015

2.432 views

Category:

News & Politics

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Cu 1: Trnh by khi nim t tng v t tng H Ch Minh?+ Khi nim t tng:T tng l s phn nh hin thc trong thc, l biu hin quan h ca con ngi vith gii xung quanh.M rng: Trong thut ng t tng HCM khi nim t tng c ngha tm khiqut trit hc. Khi nim ny y khng phi dng vi ngha tinh thn - t tng. ngha t tng ca mt c nhn, cng ng m vi ngha l mt h thng nhng quanim, quan nim, lun im c xy dng trn mt nn tng trit hc nht qun, ibiu cho ch, nguyn vng ca mt giai cp, mt dn tc, c hnh thnh trn c sthc tin nht nh v tr li ch o hot ng thc tin, ci to hin thc.+ Khi nim t tng HCM:Da trn nhng nh hng c bn ca vn kin H i biu ton quc ln th IX (2001) xc nh kh ton din v c h thng nhng vn ct yu thuc ni hm khi nimt tng HCM nh sau: T tng HCM l mt h thng quan im ton din v su sc v nhng vn c bnca CMVN t CMDTDCND n CMXHCN l kt qu ca s vn dng sng to v phttrin ch ngha Mc LNin vo iu kin c th ca nc ta ng thi l s kt hptinh hoa dn tc v tr tu thi i nhm gii phng dn tc, gii phng giai cp, giiphng con ngi.Cu 2: C s hnh thnh t tng H Ch Minh1. C s khch quan:1.1. Bi cnh lch s hnh thnh t tng HCM:+ Bi cnh lch s VN cui th k XIX u th k XX - XHVN trc khi thc dn Php xm lc l x hi phong kin c lp, nn nng nghip lc hu, tr tr. - Khi thc dn Php xm lc nc ta (1858), x hi VN bc sang giai on mi v tr thnh XH thuc a na phong kin. - u th k XX, bi cnh VN t dn tc chng c Ty ln Triu. Cc cuc khi ngha ca nng dn v cc phong tro yu nc thi k ny mc d di ngn c no cng u b tht bi hoc dm trong b mu. X hi VN khng hong v ng li cu nc.

2. - Nguyn Tt Thnh sinh ra trong bi cnh nc mt nh tan v c trng thnh bng mu ca cc phong tro yu nc ca dn tc, Ngi sm tm ra nguyn nhn tht bi ca cc phong tro cu nc ca dn tc l: Cc phong tro u khng gn kt vi tin b x hi. Ngi sinh ra trong mt gia nh c tinh thn yu nc su sc. Vi xut thn gia nh l nho hc, c nn np gia phong mu mc, gi o hiu v c truyn thng hiu hc, yu thng con ngi, Thn sinh c ph bng c nh hng ln n vic hnh thnh nhn cch v t tng HCM.+ Bi cnh quc t: -H Ch Minh bc vo v i chnh tr khi CNTB t do cnh tranh chuynsang giai on CN quc. Theo L Nin, th gii c phn chia a s (70%) ccdn tc b p bc, s t (30%) cc dn tc i p bc. c im chung l din tchv dn s cc nc thuc a ln gp nhiu ln so vi din tch v dn s chnhquc. y l t tng c bn ca Quc t cng sn v l c s ch o CM thgii. Ti ai hi V Quc t CS (1924) HCM a ra con s y thuyt phc nh:Thuc a ca Anh ln gp 252 ln din tch nc Anh, dn s thuc a gp 8,5ln dn s nc Anh.- Khi nn kinh t chuyn sang c quyn lm ny sinh mu thun ca thi i lmu thun gia cc nc quc vi cc dn tc thuc a, bao trm ln muthun vn c ca thi i l mu thun gia T sn v V sn cc nc phttrin, mu thun gia nng dn v a ch cc nc km pht trin.- CN Mc LNin pht trin mnh m, su rng, thm nhp vo phong tro CM thgii, tr thnh h t tng tin b ca thi i.- Nm 1917, CM thng 10 Nga ginh thng li m ra thi i thi i qu lnCNXH trn phm vi ton th gii. S xut hin ca Quc t CS lm ny sinh muthun thi i: CNXH >