De cuong on thi mon tu tuong hcm

Download De cuong on thi mon tu tuong hcm

Post on 17-Jan-2015

14.656 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1. 1

2. 2 3. CNG N TP MN T TNG H CH MINHCu 1: Trnh by ngun gc v qu trnh hnh thnh t tng H Ch Minh?1. Ngun gc hnh thnh t tng H Ch Minh.T tng H Ch Minh l sn phm ca s kt hp gia yu t khch quan (thc tin v t tng, vnho) vi yu t ch quan (nhng phm cht ca H Ch Minh).a) Truyn thng t tng v vn ho Vit Nam.UNESCO khng nh: t tng H Ch Minh l s kt tinh truyn thng vn ho hng nghn nm ca dntc Vit Nam.Trc tin, l ch ngha yu nc v ch bt khut u tranh dng nc v gi nc. y ltruyn thng t tng qu bu nht, ngun gc sc mnh ln nht trong u tranh dng nc, gi nc ca dntc ta. iu c phn nh t vn ho dn gian n vn ho bc hc, t nhng nhn vt truyn thuyt nhThnh Ging, n cc anh hng thi xa xa nh Thc Phn, Hai B Trng, B Triu... n nhng anh hng niting thi phong kin nh Ng Quyn, Phng Hng, Trn Quc Tun, L Li, Nguyn Tri, Nguyn Hu... Chngha yu nc l gi tr vn ho cao nht, ng u bng gi tr vn ho tinh thn Vit Nam, n lm thnh dngchy ch lu xuyn sut lch s dn tc, to thnh c s vng chc nhn dn ta tip thu nhng gi tr vn hot bn ngoi lm phong ph vn ho dn tc v khng ngng pht trin.Th hai l tinh thn nhn ngha, truyn thng on kt, tng thn, tng i, l lnh m l rch tronghon nn, kh khn. iu kin a l v chnh tr a nhn dn ta to dng truyn thng ny ngay t bui bnhminh ca dn tc. Cc th h Vit Nam u trao truyn cho nhau: Nhiu iu ph ly gi gngNgi trong mt nc phi thng nhau cng.Ba mi nm bn ba hi ngoi, nm 1941 va v nc, H Ch Minh nhc nh nhn dn ta: Dn taphi bit s ta. S ta dy cho ta bi hc ny: Lc no dn ta on kt mun ngi nh mt th nc ta c lp,t do. Ngi cn dn: Dn ta xin nh ch ng: ng tnh, ng sc, ng lng, ng minh!.Th ba l truyn thng lc quan yu i ca dn tc ta c kt tinh qua hng ngn nm nhn dn ta vtqua mun nguy, ngn kh, lc quan tin tng vo tin dn tc, tin tng vo chnh mnh. H Ch Minh l imkt tinh rc r ca truyn thng lc quan yu i ca dn tc to cho mnh mt sc mnh phi thng vt quami kh khn, th thch i n chin thng.Th t l nhn dn ta c truyn thng cn c, dng cm, thng minh sng to trong sn xut v chin u,ng thi ham hc hi v khng ngng m rng ca n nhn tinh hoa vn ho nhn loi. Dn tc ta tr vngtrn mnh t ni lin Nam-Bc, ng-Ty, t rt sm ngi Vit Nam xa l vi u c hp hi, th cu, thibi ngoi cc oan. M trn c s gi vng bn sc dn tc, nhn dn ta bit chn lc, tip bin nhng ci hay,ci tt, ci p t bn ngoi v bin n thnh ci thun tu Vit Nam.b) Tinh hoa vn ho nhn loiT nh, H Ch Minh c tip thu vn ho phng ng. Ln ln Ngi bn ba khp th gii, cbit cc nc phng Ty. Tr tu min tip, ham hc hi nn Ngi c vn hiu bit vn ho ng-Tykim c uyn bc.c) T tng vn ho phng ngV Nho gio, H Ch Minh c tip thu Nho gio t nh, Ngi hiu su sc v Nho gio. Ngi nhnxt v c Khng T, ngi sng lp ra Nho gio tuy l phong kin nhng C c nhng ci hay th phi hc ly.Ci phong kin lc hu ca Nho gio l duy tm, ng cp nng n, khinh thng lao ng chn tay, coi khinhph n... th H Ch Minh ph phn trit . Nhng nhng yu t tch cc ca Nho gio nh trit l hnh ng, ttng nhp th, hnh o, gip i; l tng v mt x hi bnh tr, mt th gii i ng; trit l nhn sinh: tuthn dng tnh; t tng cao vn ha, l gio, to ra truyn thng hiu hc... c H Ch Minh khai thc phc v nhim v cch mng.V Pht gio: Pht gio vo Vit Nam t rt sm. Tri qua hng trm nm nh hng, Pht gio ivo vn ho Vit Nam, t t tng, tnh cm, tn ngng, phong tc tp qun, li sng... Pht gio l tn gio. HCh Minh nhn xt: tn gio l duy tm... Nhng Ngi cng ch ra nhiu iu hay ca Pht gio m n i vot duy, hnh ng, cch ng x ca ngi Vit Nam. l nhng iu cn c khai thc gp vo vic thchin nhim v cch mng nh t tng v tha, t bi, bc i, cu kh, cu nn, thng ngi nh th thng thn,mt tnh yu bao la n c chim mung, c cy. Pht gio dy con ngi np sng c o c, trong sch, gin d,chm lo lm iu thin. Pht gio c tinh thn bnh ng, tinh thn dn ch cht phc, chng li mi phn bitng cp. Hoc nh Pht gio Thin tng ra lut Chp tc: nht nht bt tc, nht nht bt thc, cao laong, chng li bing. c bit l t truyn thng yu nc ca dn tc lm ny sinh nn Thin phi Trc 3 4. Lm Vit Nam, ch trng khng xa i m sng gn b vi nhn dn, vi t nc, tham gia vo cng ng,vo cuc u tranh ca nhn dn, chng k th dn tc. Ngoi ra, cn thy H Ch Minh bn n cc gi tr vn ho phng ng khc nh Lo t, Mc t,Qun t... cng nh v ch ngha tam dn ca Tn Trung Sn m Ngi tm thy nhng iu thch hp vi ncta. d) T tng v vn ho phng Ty. Ngay khi cn hc trong nc, Nguyn Tt Thnh lm quen vi vn ho Php, c bit l ham mmn lch s v mun tm hiu v cch mng Php 1789. Ba mi nm lin tc nc ngoi, sng ch yu Chu u, nn Nguyn i Quc cng chu nh hng rt su rng ca nn vn ho dn ch v cch mng caphng Ty. H Ch Minh thng ni ti ch u tranh cho t do, c lp, cho quyn sng ca con ngi trongTuyn ngn c lp, 1776 ca M. Khi Anh, Ngi gia nhp cng on thu th v cng giai cp cng nhnAnh tham gia cc cuc biu tnh, nh cng bn b sng Thm... Nm 1917, Ngi tr li nc Php, sng tiPari-trung tm chnh tr vn ho-ngh thut ca chu u. Ngi gn mnh vi phong tro cng nhn Php v tipxc trc tip vi cc tc phm ca cc nh t tng khai sng nh Vonte, Rutx, Mngtetxki... T tng dnch ca cc nh khai sng c nh hng ti t tng ca Nguyn i Quc. T m hnh thnh phong cchdn ch, cch lm vic dn ch Ngi. C th thy, trn hnh trnh tm ng cu nc, Nguyn i Quc bit lm giu tr tu ca mnh bngvn tr tu ca thi i, ng v Ty, va thu thi va gn lc c th t tm cao tri thc nhn loi m suyngh v la chn, k tha v i mi, vn dng v pht trin. e) Ch ngha Mc-Lnin n vi ch ngha Mc-Lnin, H Ch Minh tm c c s th gii quan v phng php lun ca ttng ca mnh. Nh vy Ngi hp th v chuyn ho c nhng nhn t tch cc v tin b ca truynthng dn tc cng nh ca t tng vn ho nhn loi to nn h thng t tng H Ch Minh. V vy t tngH Ch Minh thuc h t tng Mc-Lnin; ng thi n cn l s vn dng v pht trin lm phong ph chngha Mc-Lnin thi i cc dn tc b p bc vng ln ginh c lp t do, xy dng i sng mi. g) Nhng nhn t thuc v phm cht ca Nguyn i Quc Trong cng nhng iu kin nh trn m ch c H Ch Minh c UNESCO cng nhn l anh hng giiphng dn tc, nh vn ho kit xut. R rng yu t ch quan H Ch Minh c vai tr c bit quan trng trongvic hnh thnh t tng ca Ngi. Trc ht, Nguyn i Quc-H Ch Minh c mt t duy c lp, t ch, sng to cng vi u c phphn tinh tng sng sut trong vic nghin cu, tm hiu nhng tinh hoa t tng, vn ho v cch mng c trnth gii v trong nc. Hai l, s kh cng hc tp ca Nguyn i Quc chim lnh c vn tri thc phong ph ca thi i,vi kinh nghim u tranh ca phong tro gii phng dn tc, phong tro cng nhn quc t c th tip cn vich ngha Mc-Lnin khoa hc v cch mng. Ba l, Nguyn i Quc-H Ch Minh c tm hn ca mt nh yu nc, mt chin s cng sn nhit thnhcch mng, mt tri tim yu nc, thng dn, thng yu nhng ngi cng kh, sn sng chu ng nhng hysinh cao nht v c lp ca T quc, v t do, hnh phc ca ng bo. Nhng phm cht c nhn him c gip Nguyn i Quc tip nhn, chn lc, chuyn ho pht trintinh hoa dn tc v thi i thnh t tng c sc ca mnh.2. Qu trnh hnh thnh t tng H Ch Minh.T tng H Ch Minh l mt h thng quan im v cch mng Vit Nam khng th hnh thnh ngaytrong mt lc m tri qua mt qu trnh tm ti, xc lp, pht trin v hon thin, gn lin vi qu trnh pht trinln mnh ca ng ta v cch mng Vit Nam. Qu trnh din ra qua cc thi k chnh nh sau:a) T 1890 n 1911: L thi k hnh thnh t tng yu nc v ch hng cch mng.Thi k ny Nguyn Sinh Cung-Nguyn Tt Thnh tip nhn truyn thng yu nc v nhn ngha cadn tc, hp th vn vn ho Quc hc, Hn hc v bc u tip xc vi vn ho phng Ty; chng kin thnphn n l o y ca nhn dn ta v tinh thn u tranh bt khut ca cha anh, hnh thnh hoi bo cu nc.Nh vy ch hng cch mng ca Nguyn Tt Thnh ngay t u i ng hng, ng ch, ng cch.b) T 1911 n 1920: Thi k tm ti, kho nghim.L thi k Nguyn Tt Thnh thc hin mt cuc kho nghim ton din, su rng trn bnh din ton thgii.i n cng, Ngi gp ch ngha Mc-Lnin (qua vic tip xc vi Lun cng ca Lnin v vn dn tc v thuc a). Nguyn i Quc i n quyt nh tham gia Quc t Cng sn, tham gia sng lp ng 4 5. Cng sn Php. y l s chuyn bin v cht trong t tng H Ch Minh, t ch ngha yu nc n ch nghacng sn, t gic ng dn tc n gic ng giai cp, t ngi yu nc thnh ngi cng sn v tm thy conng gii phng cho dn tc.c) T 1921 n 1930: Thi k hnh thnh c bn t tng H Ch Minh v Con ng cch mngVit Nam.L thi k hot ng l lun v thc tin cc k si ni ca Nguyn i Quc. Ngi hot ng tch cctrong Ban nghin cu thuc a ca ng Cng sn Php, tham gia sng lp Hi lin hip thuc a, xut bn boLe Paria nhm tuyn truyn ch ngha Mc-Lnin vo cc nc thuc a. Tham gia trong cc t chc ca Quct Cng sn ti Matxcva. Cui 1924, Nguyn i Quc v Qung Chu (Trung Quc) t chc ra Hi Vit Namcch mng thanh nin, ra bo Thanh nin, m nhiu lp hun luyn chnh tr, o to cn b cho cch mng VitNam. u xun 1930, Ngi t chc ra ng Cng sn Vit Nam v trc tip tho ra Cng lnh u tin cang. Vn kin ny cng cc tc phm Ngi xut bn trc l Bn n ch thc dn Php (1925) v ngcch mnh (1927) nh du s hnh thnh c bn t tng H Ch Minh v con ng cch mng Vit Nam.d) T 1930 n 1941: L thi k vt qua th thch kin tr con ng xc nh cho cch mngVit Nam.Do nhng hn ch v hiu bit thc tin Vit Nam, li b quan im t khuynh chi phi nn Quc tCng sn ph phn, ch trch ng li ca Nguyn i Quc Hi ngh thnh lp ng u xun 1930. Dis ch o ca Quc t Cng sn, Hi ngh thng 10-1930 ca ng i ti ngh quyt th tiu Chnh cng, Schlc vn tt v iu l ca ng c thng qua Hi ngh thnh lp ng.Thc tin cch mng nc ta hon thin ng li ca ng v s hon thin tr v vi t tngH Ch Minh vo cui nhng nm 30 ca th k XX.T 1941 n 1969: Thi k pht trin v thng li ca t tng H Ch Minh.Ngy 28-1-1941, sau 30 nm hot ng ca cch mng trn th gii, Nguyn i Quc v nc cngTrung ng ng trc tip lnh o cch mng Vit Nam. Thng 5-1941, Ngi triu tp, ch tr Hi ngh lnth 8 ca ng, hon thnh vic chuyn hng ch o chin lc ca ng. Cch mng Vit Nam vn ngmnh m theo ng li ca ng thng qua Hi ngh Trung ng 8, dn n thng li ca cch mngThng Tm 1945-thng li u tin ca t tng H Ch Minh.Thi k ny t tng H Ch Minh c b sung, pht trin v hon thin trn mt lot vn c bn cacch mng Vit Nam: V chin tranh nhn dn: xy dng ch ngha x hi mt nc vn l thuc a naphongkin, qu ln x hi ch ngha khng tri qua ch t bn ch ngha trong iu kin t nc b chia ct vc chin tranh; v xy dng ng trong iu kin ng cm quyn: v xy dng Nh nc ca dn, do dn, vdn; v cng c v tng cng s nht tr trong phong tro cng sn v cng nhn quc t...Vnh bit ng, dn tc, H Ch Minh li Di chc thing ling mang tnh cng lnh cho s pht trinca t nc v dn tc sau khi khng chin thng li.Thm tha gi tr t tng H Ch Minh, i vo s nghip i mi, ti i hi VII (1991) ng ta khngnh: ng ly ch ngha Mc-Lnin v t tng H Ch Minh lm nn tng t tng kim ch nam cho hnhng.i din c bit ca Tng gim c UNESCO- tin s M.Ahmed cho rng: Ngi s c ghi nhkhng phi ch l ngi gii phng cho T quc v nhn dn b h m cn l mt nh hin trit hin i mang li mt vin c