tu tuong journal

Download Tu Tuong Journal

Post on 17-Sep-2015

36 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Journal for Literature and Philosophy published by the Van Hanh University (pre-1975)

TRANSCRIPT

 • TP SAN NGHIN CU PHT HC P H P L U N

 • S 1 PHT N 2551 5. th ng ca ban bin tp. 7. Thch Nguyn Tnh nh th pierre emmanuel. 10. L Mnh Tht a vo lun l hc trung qun ca long th. 37. Tu S tot yu ni dung cc kinh trng a-hm. 86. Thch Gii Nghim tm hiu s hnh thnh v pht trin ca thin phi lm t chc thnh ti qung nam. 106. Hng Dng ngn ng trung qun. 141. Thch Phc An thi ca huyn khng vi tui th hc o. 151. Th Ph ng, Minh c Triu Tm nh. 158. Thch Thi Ha t quy y n quy y nht tha. 168. Thch Nhun Chu bin dch gii thiu kinh kim cang. Ba: nh Dominique de MISCAULT.

  Tp san Nghin cu Pht hc Php Lun 2

 • l

  sukho buddhnamuppdo, sukh saddhammadesan; sukh saghassa smagg, samaggna tapo sukho.

  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Vn Lm-t-ni

 • Vui thay c Pht ra i Vui thay Chnh php cao minh

  Vui thay Tng gi ha hp Vui thay ha hip ng tu.

  TH NG Nhng m vang nh vy lun vang vng t sui ngun chnh php ca bui bnh minh, n mi tn cng cui bi nng du ca hong hn php nhc. D l thi k chnh php hay l mt php, s kin ra i ca c o s vn l mt nhn duyn i s nhm Khai th chng sanh ng nhp Pht chi tri kin. V sau thc hin i s nhn duyn ny, c o s chuyn vn bnh xe chnh php ln u tin ni vn nai cho nm anh em Kiu Trn Nh bn tu trc ca Ngi, sau khi Ngi chng v thng Chnh ng Chnh gic. Cng t gio php ca Ngi c Ngi cng cc t chuyn vn ban b khp th gian, ty theo cn c ca loi Ngi m Ngi khai th khin cho h an vui gii thot, mi cho n ngy hm nay. Tp san nghin cu Php Lun cng mun k tha truyn thng ny, nhm mc ch em chnh Php ca c Pht vo khp nhn gian cng chia s hng v an vui gii thot ny cho mi ngi. p ng nhu cu nng cao trnh kin thc Pht hc v mi mt qua t gio i chiu, cng nhng kin thc nng cao chuyn su qua nghin cu; chng ti ton th Ban bin tp, tp san Nghin Cu Pht Hc Php Lun quyt nh t s ny s thay i t hnh thc trnh by n ni dung bin tp, vi nguyn cp

 • Tp san Nghin cu Pht hc Php Lun 6

  nht trnh cn c, p ng yu cu tu hc cho mi tng lp, nht l tng lp tri thc ang cn nhng kin gii su xa hn v nhng li dy ca c Pht. Qua , mi ngi c c s nghin cu tu tp cho chnh mnh v, soi sng mi s vt theo mt phong cch c khoa hc, trong vic thit lp tng quan duyn khi gia ngi v vt, gia nhn sinh v v tr. S h tng ny c coi nh l mt nh thc Duyn Khi c trng ca Pht gio, chng kh hp vi tt c mi php trong c c khoa hc hin i. Nhn ma Pht n, chng ti ton th Ban bin tp, tp san Nghin Cu Pht Hc Php Lun, trc ht xin gi li cu chc ch tn Ha Thng, Thng Ta, ch i c Tng Ni php th khinh an chng sanh d trong s nghip chuyn vn bnh xe chnh php li lc mi ngi, v cu chc ch v nam n c s, cc v hc gi, cc v thin hu tri thc cng ton th Pht t trong v ngoi nc, lun lun sng an lnh trong nh ho quang ch Pht; sau cng chng ti xin qu ngi, qu v nhit tnh ng h tp san v mt bi v cng nh mi ng vin khch l tinh thn ln vt cht cho tp san. Nam M V u Th H Th Hin n Sanh Bn S Thch Ca Mu Ni Pht.

  Ban bin tp Tp san NCPH Php Lun.

 • nh th

  pierre emmanuel

  Trong mi s tp san Php Lun, chng ti s c gng trnh by v gii thiu mt thi s, Vit Nam hoc ngoi quc, cho c gi suy tng nhng bi th ni ting ca thi ca nhn loi. Tp san ln ny m u vi thi s Pierre Emmanuel, mt trong nhng thi s ni danh nht ca thi ca Php thi cn i. Sinh nm 1916, ti vng Basses Pyrnes, t nm ba tui n su tui b cha m b hoang, lu lc M quc, say m trit hc v ton hc, sng qua thi i chin th hai, tham gia khng chin Php, chng kin ni iu linh tang tc ca Hiroshima bng nc mt v mu. Bi th di y m ra ba cu hi tang thng:

  1. Mt bc thnh cn nng nh th no? 2. Ti sao vnh cu li mu xanh l cy? 3. Ti sao m ti nm gn trong mt git nc mt n

  c? Ba cu hi trn l ba cu hi quan trng thi s a ra trc ni tang tc iu tn ca thi i;

 • Tp san Nghin cu Pht hc Php Lun 8

  l ba cu hi ca thi ca m ra song thoi vi Trit l v T tng. Ba cu hi trn cn nng nh thi th ca tt c nhng ngi cht ti mnh t Vit Nam ny t hai mi lm nm nay.

  SEULS COMPRENNENT LES FOUS

  Une once damour dans le sang Un grain de vrit dans lme Ce quil faut de mil au moineau

  Pour survivre un jour de dcembre Crois-tu que psent davantage Les plus grands saints? Pourquoi verte, lternit? O douloureuse, O ineffable Fougre encore repli Qui na senti en lui crier Les premires feuilles des arbres Ne sait rien de lternit. O nuit Tu es la saveur du pain sur ma langue Tu es la fraicheur de loubli sur mon corps Tu es la source jamais tarie de mon silence Et chaque soir laurore de ma mort. A quoi bon te chanter A quoi bon te prier Puisquune seule larme Te contient toute O nuit Pierre Emmanuel

  * Tnh theo nm khi tc gi vit bi ny. BBT.

 • S 1 Pht n 2551 9

  CH NHNG NGI IN MI HIU C Mt cht tnh thng trong mu Mt ht chn l trong hn

  Cng nh mt cht ht k cho chim s sng trn qua mt ngy ng lnh Ngi c ngh rng Nhng bc thnh cao siu nht li cn nng hn? Ti sao vnh cu li mu xanh l cy? i au n khng li Cnh dng x cn khp li K no cha cm thy trong lng mnh ru kh ln nhng chic l u ma Th khng bao gi bit c vnh cu. i m ti Mi l hng v bnh m trn li ta Mi l cn mt ri hn ca qun lng trn hnh hi ta Mi l dng sui khng h cn chy v nim im lng ca ta Vo mi bui chiu l rng ng ca ni cht trong ta. Ca ht mi lm g Cu nguyn mi lm g Bi v ch mt git nc mt c liu Cng cha ng mi trn vn i m ti

  Nguyn Tnh dch

 • A VO LUN L HC TRUNG QUN

  CA NGRJUNA (LONG TH)

  /r0QK7KiW

  GII THIU %jLNKRFXQj\mFQJWURQJWSFKt77QJFD9LQLKF9Q+QKVQP/~FE\JLQKjLQ9Q +QK NK{QJ Fy FiF IRQWV FK FKR WLQJ 6DQVNULW YjFQJ NK{QJ FiF N KLX WRiQ KF QKQJ GR \rX FXQJKLrQFXYjQKQJYQFWUDWURQJEjLNKRFXQj\ JL OrQ NKi QKLX FP KQJ QX NK{QJ PXQ QyL OjQKLX LP FQ WKR OXQ FKR QKQJ Y TXDQ WkP Q WWQJ FD /RQJ 7K Yu Y\ Qy F QJ WL PF G NWKXWQORiWFKDiSQJFQLGXQJFQFKX\QWLT n nay cng trn ba thp k, xut hin nhiu bn dch Vit ca Trung lun t bn Hn dch ca Cu-ma-la-thp, nhng vn cha c cng trnh no kh d gi l c gng nm bt ngn ng ca chnh Long Th. Tt nhin cu trc ca t tng Long Th c chuyn ti bng cu trc ca ngn ng Sanskrit, ch khng phi Hn ng. y l im trng yu khng nn coi thng, nu t h lun, thng c nhng nh tnh Khng Trung hoa dng ch trch ci gi l tinh thn hc phit, c hiu chnh xc t gc ting Phn ca n l prapaca, hay prapacopaama. 7URQJ QKQJ QP JQ k\ ORW EjL FD *LiR V +QJ'QJ QJ WL WUrQ FiF V 7S VDQ1JKLrQ FX 3KW KF+X7KDWKLrQFQJmQrXOrQQKLXNKtDFQKFWKFDWWQJ/RQJ7KFELWTXDQKQJQJKLrQFXWJLRLYjR WiQK.K{QJTXDFiF WKjQK WXFDYW OKLQLTXD

  Tp san Nghin cu Pht hc Php Lun 10

 • S 1 Pht n 2551 11

  QKQJWGX\OXQOYjWRiQKFQJWKLWVSKiWWULQFD W WQJ WiQK.K{QJ WL 7UXQJ KRD TXD FiF W{QJ SKiL+RDQJKLrPYj7KLrQWKDLFKRQ7KLQ1KQJNKRFXQj\Y{KuQK WUXQJQL OL[XKQJQJKLrQFX7UXQJ OXQYQmFJLKQJWUrQEDPLQPYWUFk\OjOGRPjEjLNKRFXQj\FLQOLk\7WQKLrQVLQOLFzQFyPFtFKVDOLQKQJOLJSSKLWUFNLD1KkQk\QJLJLL WKLXQJX\rQ7QJ%LrQ WS7SFKt7 7QJ Fy OL W OL YL YL WiF JL WX\ Fy KL PXQPjQJ

  7UkQWUQJJLLWKLX Tu S

 • grjuna thng c coi nh l mt nh bin chng php ca lch s trit hc n- v hnh nh hu ht cc hc gi v

  trit hc Trung o (madhyamapratipad) u ng v im , hay nu khng, h mc nhin khng bn n. Trc y, ci th bin chng php m h gi thuyt l ca Ngrjuna c m t nh mt tng hp ca bin chng php hin tng lun Hegel vi bin chng php siu nghim ca Kant, cng thm mt i cht bin chng php Lenin. Hin nhin, ngi ta thy ngay, mt trn ln nh th ch dn n nhng kt lun bun ci. Ci h thoi, nhng trit gia trung o ph nhn gi tr ca lun l hc,1 l mt th d. Hay ci nh ngha, bin chng php l chi b nhng quan im bng phng php gim tr vo phi l (reductio ad absurdum)2...

  N

  Hn na, khng cn phi l mt nh bin chng php im lng v thc c s nghch l ca tri thc hay v mt nguyn do no , v tuyn b mt cch c l Ti khng c mt ch no chng minh ht [yadi kcana pratij syn me tata ea me bhaved doa / nsti ca mama pratij tasmn naivsti me doa // (29)].3 Mt trit gia thc nghim nh L. Wittgenstein4 cng khn ti mc c th pht biu: nhng g ngi ta khng th ni n, ngi ta phi im lng. V nh th, ngi ta khng th khng bit n kha cnh thc nghim ca trit hc Ngrjuna. Do bin chng php Ngrjuna by gi c ho ln vi trit hc thc nghim vi mt l do n gin l khng th chi b chuyn Ngrjuna thnh cng trong cng tc ty tr nhng vn siu hnh ngy trang nh di ng (gata-agata), thc v (vijna), nguyn nhn (hetu), gii thot (moka), Nit-bn (Nirva)... dy xo n lc tri thc ca cc trit gia n qua nhiu th k, khng phi bng mt khng nh v bng (affirmation gratuite) l

  1 T. Stcherbatsky, The Buddhist Conception of Nirvana, 1927, Leningrad, trang 46-47. 2 T.R.V. Murti, The Central Philosophy of Buddhism, 1955, London, trang 131. 3 Ngrjuna, Vigrahvyavartni, trong Mlange chinois et bouddhique (MCB) IX. trang 102-153. 4 L. Wittgenstein, Tractatus philosophicus, 1962 London, trang 150 v 37.

  Tp san Nghin cu Pht hc Php Lun 12

 • S 1 Pht n 2551 13

  nhng vn v ngha, v th chng ti khng th tr li c ngc li, bng chng minh l, chng khng hin hu mt cch kh chng, trong em li mt im lng cho ngn t (prapaca-upaama). Trong mt tnh cnh nh th, vn phng php hc lin quan n cng tc kho cu trit hc Ngrjuna ni chung, v lun l hc Ngrjuna ni ring, phi c t li. Nh n--hc ngi Ba Lan, Stanislaw Schayer, l ngi u tin thc hin vic ti nh ny. Di nh hng ca phng php kho cu lun l hc c in do Jan Lukasiewicz v nhng nh lun l hc Ba Lan khc khi xng v lnh o, Schayer trong mt bi bo bn v phng php kho cu lun l hc n- ber die Methode der Nyy-Forschung, sau khi m t tnh trng ngho nn ca hiu bit Ty phng v lun l hc n-, ph bnh s thiu st ca Stcherbatsky, tc gi hai tp Buddhist Logic, nhn xt rng, tnh hung ny xy ra bi v nhng ngi kho cu lun l hc hnh thc n- khng c mt kin thc no v lun l hc k hiu ca thi i ta Ohne die Kenntnis der Elemente dieser Logik (tc l, symbolischemathematischeLogik sind historische Untersuchungen ber indische Logik genau in demselben Sinne und genau aus denselben Grden undenkbar... Hin nhin Schayer khng phi l khng thc nhng kh khn m lun l hc n- li v phng php ny gp phi. Tuy nhin chng khng phi l khng th vt qua. chng minh iu ny, ng ta ly chn th hai ca mt thnh tit (loka) trong Trung lun (Mlamadhyamaka-krik-stra) ca Ngrjun