hien tuong tu cam

Download Hien tuong tu cam

Post on 08-Jul-2015

1.173 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Slide 1

Bi 41:Trng THPT Nguyn Du

Hin tng t cmNi dung bi hc1. Hin tng t cma) Th nghim 1b) Th nghim 2c) Hin tng t cm2. Sut in ng t cma) H s t cmb) Sut in ng t cm3. Cng c4. Vn dng1.Hin tng t cma) Th nghim 1Dng c th nghim:S th nghim:

b) Th nghim 2Dng c th nghim:S th nghim:

Tin hnh th nghim:1.Hin tng t cma) Th nghim 1b) Th nghim 2Hin tng: n 1 sng ln ngay2 sng ln t t

Hin tng:Bng n khng tt ngay m le sng ri mi tt.

1.Hin tng t cma) Th nghim 1t thng qua cun dy tngxut hin IC chng li s tng ca ICD ICD tng chm2 sng ln t t. Cn IAB tng nhanh v khng c IC cn tr1 sng ngay.

Gii thch:Khi ng K: dng in ICD qua cun dy tng B tngb) Th nghim 2xut hin IC rt ln chng li s gim ca IIC phng qua n bng n le sng ln ri tt.1.Hin tng t cm

Gii thch:Khi ngt K: dng in I qua cun dy gimB gim qua cun dy gimNhn xt:u l hin tng cm ng in t.Nguyn nhn sinh ra l s bin i dng in trong mch.1.Hin tng t cmc) Hin tng t cmnh ngha:Hin tng t cm l hin tng cm ng in t trong mt mch in do chnh s bin i ca dng in trong mch gy ra.Khi :Sut in ng cm ng c gi l sut in ng t cm.Dng in cm ng gi l dng in t cm.

2. Sut in ng t cmCho dng in qua cun dy s gy ra t trng bn trong v ngoi ng dy.T trng trong ng dy: B = 4.10-7nI B~IMt khc t thng qua ng dy : = NBS ~BIT thng qua din tch gii hn bi mch in t l vi cng dng in trong mch :=LIa) H s t cmTrong :L: h s t cm (hay t cm)Trong h SI, L c n v l Henry (H)

2. Sut in ng t cmT thng ca ng dy:=NBS m: N=nl(n l s vng dy trn 1 n v di)= nlBS (1)Cm ng t ca ng dy:B = 4.10-7nI (2)

H s t cm ca ng dy t trong khng kh:Thay (2) vo (1)=4.10-7 n2I BS m: V=Sl=4.10-7n2IVTa c:=LIL=/I= 4.10-7n2VL= 4.10-7n2V2. Sut in ng t cmb) Sut in ng t cmnh ngha:Sut in ng t cm l sut in ng sinh ra do hin tng t cm.Thit lp:=LILI

3. Cng cHin tng t cm l hin tng cm ng in t trong mt mch in do chnh s bin i ca dng in trong mch gy ra.H s t cm ca ng dy t trong khng kh:

L= 4.10-7n2VSut in ng t cm l sut in ng sinh ra do hin tng t cm.

123456789100Cu 1: Pht biu no sau y l khng ng?A. Hin tng cm ng in t trong mt mch in do chnh s bin i ca dng in trong mch gy ra gi l hin tng t cmB. Sut in ng c sinh ra do hin tng t cm gi l sut in ng t cmC. Hin tng t cm l mt trng hp c bit ca hin tng cm ng in tD. Sut in ng cm ng cng l sut in ng t cm4. Vn dng123456789100Cu 2: n v ca h s t cm l: Vn (V)Tesla (T) Vbe (Wb) Henri (H)4. Vn dng123456789100Cu 3: Khi dng in trong mt mch in gim u t I1 = 0,3A n I2 = 0,1A trong khong thi 0,01pht th sut in ng t cm trong mch c gi tr 0,2V. t cm ca mch in l :

A. 0,1HB. 0,6HC. 0,06HD. 0,01H4. Vn dngMt ng dy dn hnh tr c chiu di 50 cm, gm 100 vng dy, mi vng c bn knh 2 cm. Tnh t cm ca ng dy .4. Vn dngTm tt:l = 50 cm=0,5mN =100 vngR = 2 cm=0,02m

L=?(H)Hng dn gii:

Dn dLm bi tp1,2,3 SGK/19911, 12, 13 cng/45Hc bi y Chun b bi 42: nng lng t trng

Bi hc n y l kt thc