รายฆานประจำปีคณะà¸à¸£à¸£à¸à¸à¸²à¸£à¸›à¸à¸´à¸£à¸¹à¸›à¸à¸à¸«à¸à¸²à¸¢...

Download รายงานประจำปีคณะà¸à¸£à¸£à¸à¸à¸²à¸£à¸›à¸à¸´à¸£à¸¹à¸›à¸à¸à¸«à¸à¸²à¸¢

Post on 06-Apr-2016

224 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ประจำปี 2556

TRANSCRIPT

 • ...

  ...

 • (.)

  (.)

  (ExecutiveSummary)

  .

  .

  .

  .

  . (..-)

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  - AEC

  -

 • .

  . ()

  () :

  ()

  () -(PluralLegalSystemsand

  WomensAccesstoJusticeinThailand:FocusingonEthnic HmongintheNorthandMalay-MuslimintheDeepSouth)

  () UCCArticle9Secured Transactions

  UniformCommercialCode ......

  () ..

  () ..

  ()

  ()

  () ...... (FloatingCharge) (CommonLaw)

 • . ()

  ()

  ..

  ()

  () (..)

  ....()

  () (..)

  ....()

  () (..)

  ....()

  . ()

  () .....

  () ..

  ()

  ......

  () ......

  ()

  ......

  () ......

  ()

  ......

  () ......

  ()

  ......

  () ......

  . ()

  -

  ......

  . ()

  ()

  () ......

 • () ......

  () ......

  () (..)......

  ()

  (..)......

  ()

  ......

  ()

  ......

  . ()

  -

  . ()

  ()

  ()

  -

  ..

  -

  ..

  -

  ..

  . ()

  . ()

  ()

  ......

  ()

  ..

  ()..

  ()

 • .

  .

  .

  ()

  ()

  ()

  ()

  ()

  ()

  ()

  ()

  ()

  ()

  ()()()()

  ()

  . ..

  ()

  .

  ......

  .

  ......

  . (..)

  ....(

  )

  . (..)......

  ()

  ()

  ()

 • .

  .

  .

  .

  -

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  (())

  . ..

  .

  .

  .

 • .

  10

 • .

  11

 • (Executive Summary)

  ..

  ..

  )

  )

  )

  )

  )

  )

  )

  .. ..

  ()

  :

  UCC Article 9 Secured Transactions

  Uniform Commercial Code

  ...... ......(FloatingCharge) (Common Law) ..

  15

 • ( - )

  ()

  /

  ( - )

  ()

  (

  - )

  ()

  ( - )

  () (

  - )

  () //

  ( - )

  16

 • () ()/:-

  -

  -

  - / (...)

  /

  ..

  ( - )

  ......

  17

 • ( - )

  .. ....

  ( - )

  ( ..)......

  () () () ()

  ( - )

  ( ..) .. .... ( )

  18

 • (

  - )

  ( - )

  (UNWoman),AsiaPacificForumonWoman,LawandDevelopment

  (APWLD) (UNDP)

  ( - )

  19

 • . :

  :

  .

  ()

  ()

  23

 • ()

  () ()

  ()

  (

  )

  .. ....

  ( ) ......

  ()......

  .. ....

  ......

  24

 • ()

  ......

  ......

  .. ....

  .. ....

  () ......

  ()

  () ......

  ......

  ..

  25

 • ()

  ......

  ..

  .

  ..

  )

  )

  )

  26

 • . .

  .

  .

  .

  .

  . .

  . .

  .

  . .

  .

  .

  27

 • .

  .

  -

  -

  - DoktorderRechte(Dr.jur.)

  -

  -

  -

  - (.)

  - .( )

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  28

 • -

  - ()

  - ()

  -

  -

  -

  -

  - (..-)

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  29

 • -

  - (.)

  - (.)

  - (.)

  -

  - (..)

  -

  30

 • -

  - ()

  - ColumbiaUniversityHuman RightsWatch(-)

  -

  -

  - ()

  -

  - (.)

  -

  -

  - (.)

  - Forum-Asia

  - (.)

  -

  -

  -

  - (.)

  31

 • - ()

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  - ..

  -

  -

  32

 • .

  - ()

  -

  -

  -

  -

  - LL.M.(InternationalLegalStudies)NewYorkUniversity

  - LL.M.(GeneralStudies)NewYorkUniversity

  -

  -

  -

  -

  - ..-

  - (.)-

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  33

 • .

  - ()

  - ()

  -

  - LL.M.inInternationalBusinessLaw(withmerit) UniversityCollegeLondon(UCL),UniversityofLondon

  - Ph.D.KingsCollegeLondon(KCL),UniversityofLondon

  -

  - ()

  - ()

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  - PearlS.Bucks()

  34

 • - ()

  - ()

  - ()

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  35

 • .

  -

  -

  -

  - MagisterLegum(LL.M) Ruhr-UniversitaetBochum,Germany

  - DoctorderRechte(Dr.jur) Ruhr-UniversitaetBochum,Germany

  -

  -

  -

  - (.)

  -

  -

  36

 • -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  37

 • -

  - MasterofLaw(LL.M).CornellUniversity.U.S.A.

  -

  -

  -

  -

  - ,CoalitionagainstTraffickinginWomenAsiaPacific

  - TaskforceonWomensParticipationinPolitical Process-AsiaPacificForumonWomen,Lawand Development

  - (STANCE,ThaiFeministReview)

  -

  -

  - (STANCE,ThaiFeministReview)

  -

  38

 • - -

  39

 • .

  ..

  ()

  ()

  ()

  ()

  ()

  ()

  ()

  40

 • () ()

  ()

  ()

  ()

  ()

  ()

  ()

  ()

  ()

  41

 • .

  .

  .

  ()

  ()

  ()

  ()

  ()

  ()

  42

 • .

  ()

  ()

  ()

  ()

  ()

  ()

  ()

  ()

  43

 • . (.. - )

  AEC

  47

 • ()

  (.)

  -

  ......

  - ......

  - ..

  ()

  -

  . (..)......

  . ......

  . ......

  . ......

  . ......

  . ......

  ()

  48

 • ()

  .

  .

  .

  .

  -

  . .....

  .

  .

  .

  .

  -

  . ..

  . ......

  -

  .

  .

  .

  .

  49

 • ()

  -

  . ()

  . ()

  . ( )

  . ()

  -

  . ......

  . .......

  . ......

  -

  . ..

  .

  . :

  .

  .

  (.)

  50

 • ()

  - ......

  - ......

  - ......

  - ......

  - ......

  - ......

  - ......

  - ......

  - ......

  - ......

  - ......

  -

  -

  -

  ()

  51

 • ()

  -

  - (..) ....()

  - ......

  - ......

  -

  () ..

  () ..

  () ..

  () ..

  () ......

  () (..)......

  () ..

  () ..

  () ......

  ()

  52

 • ()

  ()

  ()

  -

  () ..

  () ..

  () ..

  - ......

  -

  -

  - ()

  - ( )

  -

  - (Fairtrial)

  -

  -

  -

  53

 • ()

  ()

  - .. ....

  - ..

  - .. ()..

  - .....

  - ......

  -

  -

  -

  -

  -

  - AEC

  AEC (.)

  (.)

  54

 • ()

  - (Institution of Education : SocialResponsibility:IESR)

  - ......

  (.)

  .

  ..

  ..

  ..

  . ()

  ()

  ()

  () :

  :

  (CEDAW)

  55

 • ()

  (CEDAW)

  56

 • ()

  )

  )

  )

  )

  )

  () - (Plural Legal Systems and Womens Access to Justice in Thailand: Focusing

  on Ethnic Hmong in the North and Malay-Muslim in the Deep South)

  -

  - -

  ..

  57

 • -

  -

  )

  (plural

  justicesystems)

  )

  )

  () UCC Article 9 Secured Transactions Uniform Commercial Code

  .. ....

  ......

  (FloatingCharge)(CommonLaw)

  . ......

  ..

  FloatingCharge,UniformCommercialCodeUCCArticle9 UnitedNationsCommission on International TradeLawUNCITRAL UNCITRALLegislativeGuideonSecuredTransactions

  ...... (Floating Charge) (Common Law)

  (Floating

  58

 • C

Recommended

View more >