รายงานสรุปการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดราชบุรี...

Download รายงานสรุปการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2554 – 2556

Post on 04-Jan-2016

40 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

รายงานสรุปการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2554 – 2556 วิสัยทัศน์ ( 2) ประเด็นยุทธศาสตร์ (3) เป้าประสงค์ ( 4) กลยุทธ์ และ ( 5) ร่างบัญชีรายการชุดโครงการของแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2555 ของจังหวัดราชบุรี. การสัมมนาปฏิบัติการครั้งที่ 1 - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • 2554 2556 (2) (3) (4) (5) 2555 5 2553 1 ..2555

  *

 • :

  1:

  : 1. 2.

  2: 3: 4:

  : /

  : .

  :

  :

  *

 • *

  1

  2 3 4:

  : :

  :

  : /

  : .

  :

  :

  *

 • * 1 3 4 1 3 () 1 (Value Chain) 2

 • *:

  : /

  : / GAP OTOP : OTOP 1:

 • 1: ( ) + 1.2 1.1 1.2.2 1.1.6 1.2.3 GAP/GMP/HACCP1.3.2 (Market Intelligence Unit)1.1.1 1.1.2 Farming1.1.3 (Productivity)1.3 1.4.1 /1.4.3 1.4 (Standardization)1.1.5 (Crops Planning)1.2.1 (Inventory Management)(Logistics Center)1.3.3 1.3.1 / Zero Waste Industry 25551.4.2 /1.1.4 1.3.4 *: CEO Retreat II (2005), 2004

 • *

  1.1.1 () ( )

  1: ( )

 • *1.1.2 Farming ( ) () ( ) ( ) () GAP (.) (.) (.) (.)

  1: ( )

 • *1.1.3 (Productivity) () () () () ( ) () (, ) () () ()

  1: ( )

 • *1.1.4 (.) (., .) 1: ( )

 • *1.1.5 () () (., ., ., .) (., ., ., .) (., ., .,) (.) (.)

  1: ( )

 • *1.1.5 () (.) () (.) (.) (.)

  1: ( )

 • *1.1.6 () () () () (..1,2)

  1: ( )

 • *1.2.1 OTOP () OTOP () (.)

  1: ( )1.2.2 OTOP () () (.)

 • *1.2.3 GAP/GMP/HACCP GAP (.) GAP () (.) 1: ( )

 • *1.3.1 / OTOP () () () OTOP () 1: ( )

 • *1.3.2 (Market Intelligence Unit) () 1: ( )1.3.3 ()

 • *1.3.4 () () OTOP (, ) Road Show () () (,) 1: ( )

 • *1.4.1 / () () / OTOP () (.) (, ) OTOP (, ) () ( ) 1: ( )

 • *1.4.2 / () () () () () () ()

  1: ( )

 • *1.4.3 () () () ()

  1: ( )

 • 1. 1.1 . 1.1.2 Farming.1.1.3 (Productivity).1.1.4 1.1.5 .1.1.6 .1.2.1 . ( )1.2.2 . ( )1.2.3 GAP/GMP/HACCP.1.3.1 /1.3.2 (Market Intelligence Unit)1.3.3 1.3.4 1.4.1 /1.4.2 /1.4.3

 • 1.5 /1.6 1.7 1.8 /1.5.1 1.6.2 1.6.3 1.7.2 1.7.1 1.8.1 1.6.1 2555: CEO Retreat II (2005), 2004 1: *

 • *1.5.1 ( ) () 1:

 • *1.6.1 () () () 1:

 • *1.6.2 ( 1 ) () () () () () 1:

 • *1.6.3 () () 1: 1.7.1 ()

 • *1.7.2 () () () () 1:

 • *1.8.1 / () () 1: 1.8.2

 • *

  1. 5.1 .1.6.1 .1. 6.2 .1.6.3 .1.7. 1 . 1. 7.2 .1.8.1 /. 1.8. 2.

 • * (.) () () () () () (., .) (.) () ()

 • 2 1.2.3. 4. 5. 6. 1.2. 3. 4. . 6./ 100 7. 1008.10,0009. 20 10. 100 11. 8012 6013 30

  1./ 302. 3./ 504. 15 60 5. 50 14 / 15. 16. 6017.

  *

 • 100 100

  *

 • 2

  *

 • *2.1.1 () ()

  2.1.2

  (.)

 • *

  2.1.3

  (.) (.) (.) (.)

 • 2.2.1

  (.) (.)/ (.) (.,.) () (.) () H.I.V. (.)

  *

 • 2.2.2

  (.) (.) () ( .-) ( .-) ( .-) ( .- ) " ( .-) ()

  *

 • 2.2.2 ()(.) () (.) ( ) () (SRRT ) () () (.//.) () () 2009 (.)

  *

 • 2.3.1

  (..1,2 ) (..1,2 )

  2.3.2

  () (..,. ..1, ,, .) (., .. 1,2 ) (..1,2) (..1,2)

  *

 • 2.3.3

  () (..1,2) (.) ()

  *

 • 2.4.1 (., ..)

  () (., ...) ()

  2.4.2 (..)

  (1 ( 1) . 1 ( 1) () (.,.) - (...)

  *

 • 2.4.2 (..) (...) (.) (/) ( .-) TO BE NUMBER ONE () (..2) () () () () () ()

  *

 • 2.4.2 (..) " () .(.) (,, ) (,,) (.) (....) () () (.//.) () (.(.)

  *

 • 2.4.2 (..) (,, ) () / (/.) () (...)

  *

 • 2.4.3 () / () () (..1,2) (..1,2) . () () (, ) (.) (. ) (. ) (. )

  *

 • 2.4.4 ()

  (.) () () () () () 1 1 (.)

  *

 • 2.4.5 ( .)

  (OTOS) ( .) ( .) ( .) / () CCTV () (,, ) (....) () () () () () ( ) () (.)

  *

 • 2.4.6 (.)

  (.) . () (.) (., .., ., . 10 ) ( 1) (., .5 ) ( 3) (., .5 ) (., 2 ) ((.) (.) (.) " ()

  *

 • 2.4.7 (., )

  ( .) ( .) /( ) () / ( ) () () / () (.) (.) () ()

  *

 • 2.4.7 () (.) ((.)) (.) ( Food Bank ) () () (.) (.)

  *

 • 2.4.8 (.)

  // (.) // (.) ( )() () () () () () (. )

  *

 • 2.4.9 ()

  () () (.)

  *

 • 2.5 () () () (.)

  2.5.1 ()

  *

 • 2.6 (/.) () / () ()

  2.6.1 ()

  2.6.2 ()

  *

 • * 2

  2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.1 2.1.3 2.2 2.2.1 . 2.2.2 .2.3 2.3.1. 2.3.2 . 2.3.3 . 2.4 2.4.1 .2.4.2 . 2.4.3 . 2.4.4 .

 • * 2

  2.4.5 .2.4.6 . 2.4.7 ..2.4.8 .2.4.9 .

  2.5 2.5.1 .2.6 2.6.1 . 2.6.2 .

 • // ()

  *

 • 3

  1. 2. 84,000 3./ 12 4. 40 5. 20 6. 7. 50 *

 • /

  *

 • 3 ( ) / *

 • 3.1

  (1( 1)) (1( 1)) () ( 3) (...) (...)

  3.1.1

  *

 • () ( 3) / () () (.) (.) (...) (...) ()

  3.1.2 /

  *

 • 3.2

  () (.)

  3.2.1

  *

 • 3.3

  . . . () 2 . . . () . . . () 250 / () 350 / () ()

  3.3.1

  *

 • 3.3

  () .1-9 (. ) () (...) () ( 7)

  3.3.2

  *

 • 3.3

  () () (...) () (Check Dam) (...) . . () . . () . . () . . ()

  3.3.3

  *

 • 3.3

  (check dam) () () () () () () ()

  3.3.3 () *

 • 3.4

  () () . (...) . (...) (.)

  3.4.1 ( )

  *

 • 3.5

  (1( 1)) () () () ( 3) () () () ()

  3.5.1

  *

 • 3.5

  ( 3) () () 8 (.) 5 (.) (.) () () ()

  3.5.2

  *

 • * 3

  3.1 3.1.1 . 3.1.2 / .3.2 3.2.1 . .3.3 3.3.1 .3.3.2 . 73.3.3 .3.4 3.4.1 ( ). .3.5 . 7 3.5.1 3.5.2 .

 • *

  *Sasin Management Consulting*Sasin Management ConsultingSasin Management ConsultingSasin Management Consulting

Recommended

View more >