โครฆà¸à¸²à¸£à¸œà¸¹à¹‰à¸›à¸à¸„รอฆเครือข่าย...

Download โครงà¸à¸²à¸£à¸œà¸¹à¹‰à¸›à¸à¸„รองเครือข่าย ประจำปี

If you can't read please download the document

Post on 08-Jan-2016

57 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

โครงการผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปี 2550.  หลักการและเหตุผล พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มุ่งเน้นให้ผู้ปกครอง ชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัด กิจกรรม สนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อให้สังคมอยู่ได้อย่างมี - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • 2550 .. 2542

  1. 2.

  (/) 1. 2.

 • 2550

 • 45 .. .2/2 ()

 • 1 .. .3/4

 • 2 43 .. .1/SE2 (-)

 • 59 .. .4/SE3 ----------- 2,000

 • 40 .. .2/SE2

 • 41 .. .1/3

 • 41 .. .6/SE

 • 40 .. .3/2

 • 45 .. .5/ SE2

 • ( )

  email pronchail_watta@hotmail.com

Recommended

View more >