รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย...

Download รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ประจำปี 2555

Post on 06-Apr-2016

223 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • ( . )

  ( )

  .

  .

  .

  .

  . (.. - )

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  - AEC

  .

  . ()

  ()

  ()

  ()

  ()

  ()

 • . ()

  ()

  ()

  .. ....

  . ()

  ()

  ..

  ()

  .. ....

  ()

  (..) .. . (

  )

  ()

  ( ..) .. ....

  ()

  ( ..) .. ....

  ()

  ..

  () .. ....

  ()

  ( ..) .. ....

  ()

  ( ..) .. ....

  () .. ....

  ()

  .. ....

  () ( ..) .. .... (

  )

 • . ()

  . ()

  () ( ..) .. ....

  () .. ....

  () ( ..)

  ....

  () .. ....

  ()

  ( ..) .. ....

  () .. ...

  () .. ....

  () .. ....

  ()

  ( ..) .. ....

  () .. ....

  () .. ....

  . ()

  () .. ....

  () .. ....

  () .. ....

  ()

  .. ....

  () .. ....

 • . ()

  ()

  ()

  -

  ..

  -

  ..

  -

  ..

  . ()

  . ()

  ()

  ()

  () .. ....

  ()

  ()

  ..

  .

  .

  .

 • .

  .

  .

  .

  .

  . ()

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  . ( () )

  . ..

  .

  .

  .

 • ..

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  8

  ... ...

 • 9

  ... ...

 • . :

  :

  12

 • .

  ()

  (

  )

  ()

  () ()

  ( )

  (

  )

  .. ....

  (

  ) .. ....

  ( )

  .. ....

  .. ....

  .. ....

  13

 • ()

  .. ....

  .. ....

  .. ....

  .. . . . .

  ()

  .. ....

  ( )

  ()

  .. ....

  .. ....

  ..

  ()

  .. ....

  ..

  .

  ..

  14

 • )

  )

  )

  15

 • . .

  .

  .

  .

  .

  . .

  . .

  .

  . .

  .

  .

  16

 • -

  -

  - Doktor der Rechte (Dr.jur.)

  -

  -

  -

  -

  (.)

  - .(

  )

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  .

  .

  17

 • -

  - ()

  - ( )

  -

  -

  -

  -

  -

  (.. - )

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  18

 • ()

  -

  - (.)

  - (.)

  - (.)

  -

  - (..)

  -

  19

 • ()

  -

  -

  ( )

  - Columbia University Human Rights

  Watch ( - )

  -

  -

  - ( )

  -

  -

  (.)

  -

  -

  - (.)

  - Forum-Asia

  - (.)

  -

  -

  -

  -

  (.)

  20

 • - ()

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  ..

  -

  ()

  21

 • - ()

  -

  -

  -

  -

  - LL.M. (International Legal Studies) New York University

  - LL.M. (General Studies) New York University

  -

  -

  -

  -

  - .. -

  -

  (.) -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  .

  ()

  22

 • - ()

  - ()

  -

  - LL.M. in International Business Law (with merit)

  University College London (UCL), University of London

  - Ph.D. Kings College London (KCL), University of London

  -

  - ()

  - ()

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  - Pearl S. Bucks ()

  .

  ()

  23

 • - ()

  - ()

  - ()

  -

  -

  -

  -

  -

  ()

  24

 • -

  -

  -

  - Magister Legum (LL.M) Ruhr-Universitaet Bochum, Germany

  - Doctor der Rechte (Dr.jur) Ruhr-Universitaet Bochum, Germany

  -

  -

  -

  - (.)

  -

  -

  .

  ()

  25

 • -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  ()

  26

 • -

  - Master of Law (LL.M). Cornell University, U.S.A.

  -

  -

  -

  -

  - , Coalition against Trafficking in Women Asia Pacific

  - , Taskforce on Womens Participation in Political

  Process - Asia Pacific Forum on Women, Law and Development

  - ( STANCE, Thai Feminist Review)

  -

  -

  -

  ()

  27

 • .

  ..

  ()

  ()

  ()

  ()

  ()

  ()

  ()

  ()

  ()

  ()

  ()

  ()

  ()

  ()

  28

 • ()

  ()

  ()

  .

  .

  .

  ()

  ()

  ()

  ()

  ()

  ()

  .

  ()

  ()

  ()

  ()

  ()

  ()

  ()

  ()

  29

 • . (.. - )

  32

 • ()

  AEC

  (....)

  .

  ......

  .

  ......

  .

  ......

  (.)

  33

 • ()

  . ......

  .

  ......

  . ......

  .

  .

  . ......

  .

  ......

  . ......

  . ......

  . ......

  .

  ......

  .

  . ......

  .

  .

  .

  . (

  )

  .

  .

  .

  .

  .

  34

 • ()

  ()

  .

  - () . - .......

  ,

  .......

  ,

  - .

  ......

  . ......

  (

  )

  - .

  ......

  .

  ..

  .

  ......

  - / .

  ..

  35

 • ()

  . . (

  )

  .

  .(

  )

  .(

  ......)

  .

  (

  )

  .

  . (..)......

  ,

  .

  ......

  ,

  .. .... ,

  . ......

  ,

  .

  ......

  ,

  . . (

  )

  .

  .(

  )

  .

  .

  .

  36

 • ()

  ()

  (.)

  .(

  ... ..)

  .

  .

  .

  ..

  .

  .

  .

  .

  ..

  . ......

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  37

 • ()

  ()

  .

  .

  .

  . ......

  . ......

  . ......

  .

  . ......

  . ......

  . ( ..)

  . ( ......)

  . ... ..

  . . ......

  .

  . ......( )

  . ..

  . ......

  .

  .

  .

  38

 • ()

  .

  . . ......

  . ......

  .

  .

  . ......

  . ......

  . ......

  . ......

  . ......

  . ......

  . ......

  .

  .

  .

  . ......

  . ......

  . ......

  .

  .

  . .

  .

  39

 • ()

  ()

  .

  .

  .

  .

  ()

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  40

 • ()

  ()

  . .

  .

  .

  .

  .

  . ......

  . ()......

  .

  . ......

  . (..)......

  . ......

  .

  .

  .

  . . ()

  .

  41

 • ()

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  ..

  ..

  .

  . ......

  . ()......

  .

  . .

  .

  . .

  .

  ..

  42

 • ()

  ()

  ..

  .. (Diversion) (Decriminalization)

  ..

  ..

  .

  .

  .

  (.)

  .

  . AEC

Recommended

View more >