คู่มือการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน...

Download คู่มือการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2554

Post on 10-Mar-2016

221 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา

TRANSCRIPT

 • ((.) .)

  22555544

 • (.) 2554 . . . 2554

  2553

 • . 6.0 36 1. R4 1 2. R9 1 3. .1 .2 R12 2 4. .1 R19 2 5. R3.1 3.4 2

  Microsoft Excel 1. 3 2. 11 8 3. 12 4. 15 5. 19 6. 23 7. 27 8. 31

  . . 2554

 • 1

  . 6.0 36 () 1. R4

  / ()

  23,000 // 1,000,000 2

  2. R9 / () (-)

 • 2

  3. .1 .2 R12 / . 2553 2554 2

  4. .1 R19 / ()

  5. R3.1-3.4 / 4

 • 3

  Microsoft Excel

  - . 1. 13

  1.1 .

  1.2

 • 4

  1.3 Sort Ascending

  1.4 Column Chooser

  1.5 ( )

 • 5

  1.6 Scroll Bars Blank Scroll Bars ()

  1.7 Excel Export Data Excel , Save

 • 6

  1.8 Excel 1 =LEN() =LEN(D2) 13 17

  1.9 Excel

  - .

  "

 • 7

  - 0 9 0 9 ( 0 9)

  #

 • 8

  2. 11 2.1 .

  2.2

 • 9

  2.3 Sort Ascending

  2.4 Scroll Bars Blank Scroll Bars ( 9999 /1, 2, 3 9999/1, 9999/2 11 )

 • 10

  2.5 Excel Export Data Excel , Save

  2.6 Excel 1 =LEN() =LEN(B2) 11 11

 • 11

  2.7 Excel ( 9999 /1, 2, 3 9999/1, 9999/2 11 )

  - .

  $%&

  "

 • 12

  3. ( )

  3.1 .

  3.2

 • 13

  3.3 Sort Ascending

  3.4 Scroll Bars Blank Scroll Bars ()

 • 14

  3.5 Excel Export Data Excel , Save

  3.6

  - .

  $'

  "

 • 15

  4. 4.1 .

  4.2

 • 16

  4.3 Sort Ascending

  4.4 Scroll Bars Blank Scroll Bars ( 1 9 9 / 1-.. 9999/1, 9999/2, 9999/3, ..)

 • 17

  4.5 Excel Export Data Excel , Save

  4.6

  - .

  "

 • 18

  - 0 0 ( 1 9 9 / 1-.. 9999/1, 9999/2, 9999/3, ..)

  #(

 • 19

  5. ( 20 100 ) 5.1 .

  5.2

 • 20

  5.3 Sort Ascending

  5.4 Column Chooser

  5.5 ( )

 • 21

  5.6 Scroll Bars Blank Scroll Bars ()

  5.7 Excel Export Data Excel , Save

 • 22

  5.8

  - .

  ('

  "

 • 23

  6. ( ) 6.1 .

  6.2

 • 24

  6.3 Sort Ascending

  6.4 Column Chooser

  6.5 ( )

 • 25

  6.6 Scroll Bars Blank Scroll Bars ()

  6.7 Excel Export Data Excel , Save

 • 26

  6.8

  - .

  )$

 • 27

  7. ( ) 7.1 .

  7.2

 • 28

  7.3 Sort Ascending

  7.4 Column Chooser

  7.5 ( )

 • 29

  7.6 Scroll Bars Blank Scroll Bars ()

  7.7 Excel Export Data Excel , Save

 • 30

  7.8

  - .

 • 31

  8. 8.1 .

  8.2

 • 32

  8.3 Sort Ascending

  8.4 Column Chooser

  8.5 ( )

 • 33

  8.6 Scroll Bars Scroll Bars

  8.7

 • 34

  8.8

  8.9 29 29 29 29 ( )

 • 35

  *** 29 15 - 60

  15-60 ( )

 • . .

  1. .. 2. ( ) 3. 4. () R19 ( CD) 5. R36

 • . 2554

  1. 0 9 2. 11 3. - 4. 1-9 9 /

  1-.. 9999/1, 9999/2, 9999/3,.. 5. 20 100 6. 1,000,000

  7. 8. 9. R3.1-3.4 10. R4 11. R9 12. R12

  2 13. R19 14.

 • /

 • 3 / 044-242991, 044-243610

  cddkorat@hotmail.com

  www.cddkorat.com

Recommended

View more >