สรุปผลการฝึกบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ...

Download สรุปผลการฝึกบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2552

Post on 14-Jun-2015

725 views

Category:

Education

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

การฝึกซ้อมตอบโต้เหตุฉุกเฉินในที่บังคับการจากภัยการก่อวินาศกรรมด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย (รังสี) (Thailand First National NBC Exercise 2009) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เผยแพร่ข้อมูลโดย ห้องสมุดพลังงานปรมาณู สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

TRANSCRIPT

  • 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Recommended

View more >