2_บทเรียนสำเร็จรูป_ชุดที่2_สินทรัพย์...

Download 2_บทเรียนสำเร็จรูป_ชุดที่2_สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ[1]

Post on 27-Jul-2015

2.398 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

( 43101) 6

2

()

( 43101) 6 9 2 ()

( 43101) 6

1 3 4 5 7 8 8 9 10 11 12 14 15

2 () 2 () () 1 1 1 2 2 2 () 2 () 2 ()

1. 2. ( 43101) 9 1 2 () 3 4 5 6 7 8 9 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8

2 () 1. 1. 2. 3. 4. 2. 1. 2. 3. 4. 3. 1. 2. 3. 4.

4. 1. 1 3. 5. 1. 3. 6 10 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. -

2. 4. 2. 4.

10

() 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 1 4 2 2 1 1 3 3

43101

4 6

()

1. () 2. ()

1. 2. 3. 4. 5.

/

1

(Assets) (A) (Tangible Assets) (Intangible Assets) (Patent) (Copyright) (Goodwill) (Franchise) (Trademark)

(Liabilities) (L) 1. 1 2. 1 3.

() (Owners Equity) (OE) 3 1. 2. 3. () ()

1) 2) () 3) 20,000 (50,000+20,000) ()

50,000 10,000 70,000 10,000 60,000

11.

2.

3. ()

11.

2. 3. () ()

2 (Revenues) 2 1. 2.

(Expenses) 3 1. 2. 3.

2

(A) (L) (OE) (R) (E)1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. - 13. 14. - 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

...

2(A) (L) (R) (E) A 1. L 11. A 2. OE 12. - L 3. OE 13. A 4. L 14. - E 5. R 15. L 6. R 16. L 7. A 17. A 8. A 18. L 9. A 19. OE 10. A 20. (OE) A L A E L A A E A L21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

...

()

1 5 1. (A) 2. (L) 3. (OE) 4. (R) 1. 2. - 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. : : 1) 4 6) 3 2) 3 7) 4 3) 1 8) 1 4) 1 9) 3 5) 2 10) 2

2 () 1. 1. 2. 3. 4. 2. 1. 2. 3. 4. 3. 1. 2. 3. 4.

4. 1. 1 3. 5. 1. 3. 6 10 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. -

2. 4. 2. 4.

10

() 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 1 4 2 2 1 1 3 3

. 2546. 1. : . . 2546. 1. . : . . 2524. 1. : . . 2541. 1. . : . . . : , 2541. , . . 2524. 1. . . 2531. . : ....

Recommended

View more >