1224 1024 ieperactief

Download 1224 1024 ieperactief

Post on 21-Feb-2016

217 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Wekelijkse stadsinformatie in De Streekkrant 2013

TRANSCRIPT

 • DIENST COMMUNICATIE | GROTE MARKT 34 | BE-8900 IEPER | TEL. 057 239 200 | COMMUNICATIE@IEPER.BE | WWW.IEPER.BE

  STEDELIJKE INFORMATIE

  ALLERLEI25.10.2013 20 u. Het reisverhaal van Orissa, Burchtstraat 1A, Ieper. tel. 057 360 861 20 u. Voordracht: Feest van Sint-Maarten, Auditorium H. Familie, Eigenheerdstraat, Ieper.27.10.2013 | 14 u.3 op een rij: met gevoel voor paddenstoel, BC de Palingbeek, Vaartstraat 7, Zillebeke. tel. 057 230 840

  CONCERTEN | THEATEROPTREDENS | FILM...

  24.10.2013 | 20 u.'Albert Nobbs', CC Stadsschouwburg Ieper, Vandenpeereboomplein zn, Ieper. tel. 057 466 04525.10.2013 | 20 u.Dubbelconcert JackoBond, CC Het Perron, Fochlaan 1, Ieper. tel. 057 239 48026.10.2013 20.15 u. Luka Bloom: 'This New Morning', CC Het Perron, Fochlaan 1, Ieper. tel. 057 239 480 20.15 u. Optreden Laureaat Elisabethwedstrijd piano 2013, CC Stadsschouwburg, Vandenpeere- boomplein zn, Ieper. tel. 057 239 480 21 u. 'Roots'n Reggae', Jeugdhuis JOC Ieper, Fochlaan 3, Ieper. tel. 057 239 56028.10.2013 | 20 u.Familievoorstelling Pantalone/Nat Gras: 'Pommeliere: (3+)', CC Ieper Het Perron, Fochlaan 1, Ieper. tel. 057 239 48001.11.2013 | 20.15 u.Scala & Kolacny Brothers: 'Black Moon', CC Ieper Het Perron, Fochlaan 1, Ieper. tel. 057 239 48002.11.2013 | 20.15 u.Requiem Mozart, Sint-Pieterskerk, Rijselstraat 126, Ieper. www.ieperskamerkoor.be

  StadsinfoDE WATERGROEPTijdens kantooruren: SDC Poperinge: tel. 057 346 930Na kantooruren: Storingen: tel. 016 301 340

  MEDISCHE WACHTDIENSTENTIJDENS HET WEEKEINDEHuisartsen tel. 057 217 474Tandartsen tel. 09 03 39 969 Oogartsen tel. 057 334 300Apothekers tel. 057 229 999 of www.apotheek.be

  AFVALOPHALING

  RESTAFVALZone 4: do 24 oktober 2013 Zone 1: ma 28 oktober 2013 Zone 3: wo 30 oktober 2013 Vervangronde zone 5: donderdag 31 oktober ipv vrijdag 1 november 2013 (Allerheiligen)

  GFT Zone 5: vr 25 oktober 2013 Zone 2: di 29 oktober 2013 Zone 4: do 31 oktober 2013

  PMDZone A: vr 25 oktober 2013Zone C: do 24 oktober 2013

  PAPIER & KARTON Tijdens de week van 21 oktober tot 25 oktober 2013.

  GeslotenOp vrijdag 1 november (Allerheiligen), zaterdag 2 november (Allerzielen) en maandag 11 november (Wapenstilstand) zijn alle stadsdiensten gesloten.

  24 OKTOBER 2013 Nr. 1223

  AGENDA

  LUKA BLOOMThis New Moring

  za 26 oktober 2013CC Ieper Het Perron | 20.15 uur

  FAMILIEVOORSTELLING PANTALONE/NAT GRASPommeliere (3+)

  ma 28 oktober 2013CC Ieper Het Perron14.30 uur en 16.30 uur

  FRED DELFGAAUWDe verteller

  za 9 november 2013CC Ieper Het Perron | 20.15 uur

  CULTUURCENTRUM IEPER | HET PERRON | FOCHLAAN 1, IEPER | TEL. 057 239 480 | CULTUURCENTRUM@IEPER.BE | WWW.ACCI.BE

  CultuurCentrum Ieper presenteert ...

  IEPER{actief}

  Als Ieperling ken je maar al te goed de vele ruimtelijke troeven van onze stad: het groene vestingslandschap, de historische stadskern, sterk uitgebouwde gemeenschapsvoorzieningen, maar ook de vele kleinere dorspkernen in het buitengebied, de Ieperboog, enz. Ieper heeft dus reeds heel wat kwaliteiten, maar dat betekent niet dat we als bestuur op onze lauweren mogen rusten. Er is nog heel wat werk aan de winkel: enerzijds voor het behoud van al deze elementen, anderzijds voor het creren van nieuwe en voor het verbeteren van de leefkwaliteit in het algemeen.

  Voor het bepalen van deze ruimtelijke toekomstplannen heeft de stad een belangrijk instrument voorhanden: het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, kortweg GRS. Dit beleidsplan geeft antwoorden op concrete vragen en uitdagingen: hoe evolueren de stad en het buitengebied? Waar zijn er geschikte plaatsen voor bijkomende woningen? Rechtszekerheid voor de landbouw, ontwikkelingsmogelijkheden voor recreatie, vrijwaren van het landschap enz.? Waar kan er ruimte worden voorzien voor bedrijven? Het GRS tekent de krijtlijnen uit en vormt bijgevolg een zeer belangrijk basisdocument voor de toekomst van de hele gemeente. Het is trouwens voor iedereen toegankelijk en integraal raadpleegbaar op de website van de stad.

  Omdat Ieper destijds een pionier was op het vlak van structuurplanning, dateert ons huidige GRS al van november 2000. In die dertien jaar is er heel wat verwezenlijkt en begint het plan een verouderd karakter te hebben. Hoog tijd voor een actualisatie dus, en daarom wordt het GRS in herziening gesteld. We willen dit als stad niet alleen doen: de kwaliteiten en knelpunten anno 2013 moeten worden gede nieerd en de richting voor de toekomst van de ruimte om ons heen moet worden bepaald. We doen dus graag beroep op jou als inwoner van Ieper om mee de schouders te zetten onder dit cruciale onderzoek.

  Op 28 november 2013 wordt om 19.30 uur in CC het Perron, Fochlaan 1, 8900 Ieper een informatie- en inspraakvergadering georganiseerd. In eerste instantie gaan we samen op zoek naar de zogenaamde sleutelkwesties voor de herziening van het GRS. Sleutelkwesties zijn actieve programmas en projecten waar het bestuur moet op inzetten voor de komende beleidsperiodes. Het zijn m.a.w. strategische projecten voor het ruimtelijk beleid. De vergadering start met een korte uiteenzetting over wat een GRS precies is, om daarna aan de slag te gaan in diverse thematische groepen. Je krijgt de kans jouw stem te laten horen, want de resultaten worden meegenomen als zijnde de belangrijkste aan te pakken kwesties voor pakweg de komende tien vijftien jaar.

  Denkavond met externe sectorspecialisten van de stad IeperBij opstart van de opdracht tot herziening van het GRS wordt een denkavond georganiseerd met de externe sectorspecialisten van de stad Ieper, deze avond gaat door op 30 oktober 2013 om 19.30 uur in CC Het Perron, Fochlaan 1, 8900 Ieper. Dit moment staat los van het bovenvermelde informatie- en participatiemoment met de bevolking. De voltallige Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) wordt op deze denkavond aangevuld met voorzitters van diverse adviesraden en speci eke sectorspecialisten actief op het grondgebied van de stad. Daarvoor werden de Ieperse architecten, notarissen en de immosector, alsook Unizo, Voka, Iebeve en het Centrummanagement reeds individueel per mail uitgenodigd.

  Indien je ervan overtuigd bent dat ook jij vanuit jouw hoedanigheid tot deze doelgroep behoort en nog geen uitnodiging per mail ontving, dan kan je voor 25 oktober 2013 contact opnemen met de dienst ruimtelijke ordening, Grote Markt 34, Ieper via sandra.debuf@ieper.be, tel. 057 239 257.

  Herziening gemeentelijk ruimtelijk structuurplan: informatie- en inspraakvergadering

 • 03.11.2013 | 15 u.Grote Zwarte Pietenshow, CC Stadsschouwburg, Vanden-peereboomplein zn, Ieper. tel. 057 201 279

  SPORT EN RECREATIE27.10.2013 | 9.30 u. Verjaardagswandelingen met gids, BC De Palingbeek, Vaartstraat 7, Zillebeke. tel. 057 230 840 28 tot 31.10.2013 | 9 u. Voetbalsportkamp tijdens de herfstvakantie, Stedelijk Sportcentrum, Leopold III-laan 18, Ieper. tel. 057 239 40001.11.2013 | 8 u.Herfsttoer Frontbikers, Stedelijk sportcentrum, Leopold III-laan 18, Ieper. www.frontbikers.be02.11.2013 8 u. 12de voettocht Pazovo, Woonzorgcentrum Huize Zonnelied, Stationsstraat 24, Ieper. tel. 057 202 631 19 u. Vlamvo Vlamertinge A - TSV Vilvoorde A, sporthal Vlamertinge.03.11.2013 | 7.30 u.6de Curieuze Wandeling, start OC 't Riet, Seelbachdreef 4, Zillebeke. tel. 0477 640 659

  TENTOONSTELLINGENTot 31.10.2013100-150 jaar Oude Vaart, BC De Palingbeek, Vaartstraat 7, Zillebeke. tel. 057 230 840Tot 29.11.2013Kunsttentoonstelling Bekaert Seniorenclub, Ethias kantoor, Rijselseweg 60, Ieper. wilfried.demeyere@telenet.be of www.fedos.be14.10 tot 07.11.2013 Fotografiecircuit: Jan Crab, CC Ieper Het Perron, Fochlaan 1, Ieper. tel. 057 239 48001.11.2013 tot 13.06.2014 'Oorlog en Trauma - Medische zorg in WOI', In Flanders Fields Museum, Grote Markt 34, Ieper. tel. 057 239 220

  VORMING29.10.2013 | 13.30 u. Workshop 'werken op de milieuboerderij', Milieuboerderij De Palingbeek, Vaartstraat 7, Zillebeke. tel. 057 201 01230.10.2013 | 13.30 u. Workshop over feen en heksen, BC De Palingbeek, Vaartstraat 7, Zillebeke. tel. 057 230 840

  26 oktober 2013 ROOTS 'N REGGAE with Iron Ites - Cromanty Sound - Chuman Sound - ... Concertzaal JOC 22-23-24 november 2013 FEESTWEEKEND 40 JAAR JEUGDHUIS JOC Jeugdhuis 45 JAAR SPORREWOAN & 50 JAAR JEUGDRAAD Concertzaal JOC 24 december 2013 EHBO 25 december 2013 STRAFFE KOFFIES Jeugdhuis JOC 31 december 2013 OUDEJAARSFUIF Concertzaal JOC

  JOC Ieper presenteert ...

  JOC IEPER | FOCHLAAN 3, IEPER | TEL. 057 239 560 | PV@JOCIEPER.BE | WWW.JOCIEPER.BE

  De provincie West-Vlaanderen heeft het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Ieper afgebakend. Binnen de afbakening van het kleinstedelijk gebied dient er een voldoende aanbod voorzien te worden voor wonen en werken.

  In het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening (door de Vlaamse Regering op 6 juli 2009 goedgekeurd) kon uiteindelijk maar 10ha bijkomend regionaal bedrijventerrein bestemd worden. Na het afronden van deze afbakening moest de provincie op zoek naar een nieuwe locatie voor een regionaal bedrijventerrein zodat er binnen Ieper een voldoende aanbod aan bedrijventerrein zou zijn.Door de provincie werd een studiebureau aangesteld om op zoek te gaan naar een geschikte nieuwe locatie. Conclusie van deze studie was dat de site ter hoogte van Reigersburg de meest aangewezen locatie is. Deze

  locatie is gelegen binnen de afbakening van het kleinstedelijk gebied Ieper tussen de N38 (ring), de Diksmuidseweg, de Augustinusbeek en de Veurnseweg. Voor deze site werden inrichtingsvoorstellen geformuleerd. Zo wordt aansluitend aan de N38 het toekomstige bedrijventerrein voorzien. Tussen het bedrijventerrein en het centrum van de stad wordt de open ruimte gevrijwaard.Vooraleer de officile procedure aan te vatt