yatay hatıl

Download yatay hatıl

Post on 29-Jan-2017

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Yapblok nedir?

  Yapblok tipleri?

  Yapblok zellikleri nelerdir?

  Yapblok nerelerde kullanlr?

  Yapblok fiziksel ve mekanik zellikleri

  Yapblokta modlerlik

  Yapblok rme eitleri

  Har ve dolgu betonu

  Yapblok dey ve yatay hatl uygulamalar

  Yapblok duvarlarda giydirme cephe

  Yapblok blme duvar

  Yapblokta kolon oluturma

  Yapblok kontrol derzi

  Yapblok duvarlarnda temel

  Yapblok istinat duvar

  Yapblok su geirgenlik zellikleri

  Yapblok sistem kesitleri

  Yapblok uygulama rnekleri

  A

  B

  C

  D

  E

  F

  G

  H

  J

  K

  L

  M

  N

  O

  P

  R

  S

  NDEKLER

 • Yapblok; betondan retilen, her trl i ve d duvar yapmnda kullanlan,sva boya gerektirmeyen, tayc bir yap elemandr.

  YAPIBLOK NEDR?A

 • Yapblok modler yap elemanlar;

  Yapblok modler yap elemanlar;

  2 temel boyut (19x19x39 / 9x19x39 - ema1) ve 6 temel elemandan (tam(YBA), kenar (YBD), ke (YBB), yarm (YBE), hatl (YBH) ve lento (YBL)-ema2) oluur.

  Farkl yzey dokularnda (standart, dekoratif, izgili dekoratif, fugal, trmklve kilitli tipler - ema 3-4) ve renklerde retilebilir.

  YAPIBLOK TPLERB1

  yapblok (19luk ve 9luk) standart elemanlarema 1

  yapblok tipleriema 2

 • B2

  yapblok tipleriema 3

  YAPIBLOK TPLER

 • B3

  yapblok tipleriema 4

  YAPIBLOK TPLER

 • Yapblok, sistemi olarak, baka malzeme katmanlar ve biti elemanlarna

  gerek duymadan bir defada biten bir duvar sistemidir.

  Duvar ve tayc sistem olarak bir btn olma zellikleri tamasna

  ramen gerekli yerlerde farkl sistemlerle uyumlu birliktelikler yaratabi-

  lecek zellikler tayan bir malzemedir.

  Teknik zellikleri yksektir.

  Yksek kalitede beton blok oluundan dolay d cephe tesirlerine (don, su

  emme) ve yangna dayankl, ses emicidir.

  Duvar tasarmlarnda farkl seenekler sunar.

  Farkl rme biimleri, renkli ve farkl yzey tipleriyle / dekoratif, fugal gibi)

  sonsuz tasarm olanaklar ve depreme dayankl dizayn kolaylklar salar.

  Modler bir malzemedir.

  -Uygulama kolayl salar.

  -Farkl yap ve yapm sistemlerine kolayca uyum salar.

  -Tasarmda esneklii salar.

  Sva ve boya gerektirmez.

  Bakm maliyeti yoktur.

  Yapm srecini hzlandrr, standartlatrr ve rn niteliini arttrr.

  YAPIBLOKUN ZELLKLER NELERDR?C

 • Yapblok elemanlar, yap sistemleri iinde

  olarak kullanlabilirler. Bu duvar sistemleri, baka bir ta-

  yc sisteme gerek duymadan kendi bana bir sistem oluturabildii

  gibi, baka tayc sistemlerle bir arada da kullanlabilirler.

  Donatl duvar sistemi eleman olarak, tayc olan tm yap elerinde

  (duvar, perde duvar, kolon gibi...) d ve i duvarlarda kullanlabilirler.

  Bina kabuunun izolasyon gerektiren tm duvarlarnda, tayc ve izolasyon-

  lu olarak,

  Asansr, merdiven evresi gibi tayc duvarlarda,

  stinat duvarlarnda,

  Tayc olmayan i ve d duvarlarda veya bamsz duvar olarak yap esi

  dnda farkl fonksiyonlardaki duvarlarda kullanlabilirler.

  Tayc olmayan yap d duvarlarnda,

  Dekoratif bahe duvarlarnda,

  Karayollar ses duvarlarnda,

  Yangn duvarlarnda,

  Baca ve minelerde,

  tayc ve tayc olmayan

  duvar sistemi

  Tayc duvarlarda,

  Tayc olmayan duvarlarda,

  YAPIBLOK NERELERDE KULLANILIR?D

 • YAPIBLOKUN FZKSEL VE MAKANK ZELLKLER NELERDR?E1

  ZELLK YAPIBLOK DEERLER

  Younluk

  Ses yaltm

  Darbe yaltm

  Su emme

  Is iletim katsays

  Yangn dayanm

  7 gnlk basn dayanm*(net yzey alanna gre)

  28 gnlk basn dayanm*(net yzey alanna gre)

  2.3gr/cm

  52dB

  26dB

  %6

  0.916 kcal/mh C

  19 cm (2 saat)

  150 kgf/cm

  177 kgf/cm

  -Dayanmlar proje kriterlerine gre arttrlp, azaltlabilir.

 • Farkl tecrit malzemelerine gre 19cmlik standart yap bloklarna aits geirgenlik katsaylar ( /d)

  E2

  DUVAR DETAYI kcal/m.h.0C Btu/F.h.ft W/m.K

  zolasyonsuz

  zolasyonsuz 1.5cmlik alpan

  zolasyonsuz 1.5cmlik aluminyum kapl alpan

  Serbest izolasyon yongas korlarla doldurulmu

  Serbest izolasyon yongas korlarla doldurulmu ve 1.5cmlik alpan

  Serbest izolasyon yongas korlarla doldurulmu ve 1.5cmlik aluminyum folyo kapl alpan

  2.5cm cam yn + 1.5cm alpan

  2.5cm polystren + 1.5cm alpan

  2.5cm poliretan + 1.5cm alpan

  Serbest izolasyon yongas korlarla doldurulmu + 2.5cm cam yn + 1.5cm alpan

  Serbest izolasyon yongas korlarla doldurulmu + 2.5cm polystren + 1.5cm alpan

  Serbest izolasyon yongas korlarla doldurulmu + 2.5cm poliretan + 1.5cm alpan

  2,18

  1,45

  0,99

  0,86

  0,73

  0,59

  0,92

  0,79

  0,66

  0,53

  0,46

  0,46

  0,33

  0,22

  0,15

  0,13

  0,11

  0,09

  0,14

  0,12

  0,10

  0,08

  0,07

  0,07

  1,87

  1,25

  0,85

  0,74

  0,62

  0,51

  0,79

  0,68

  0,57

  0,45

  0,40

  0,40

  Notlar: 1) Is Geirgenlii Direnci (d/ ), Is Geirgenlii ( /d)nin matematiksel tersidir.

  2) 19cmlik delikli tulann izolasyonsuz Is Geirgenlik Katsays 0.94 Btu/F.h.ft olduundan YAPIBLOK elemanna gre

  delikli tula yaklak 3 kat daha fazla s geirgen bir malzemedir.

 • Yapblokda tasarm yaplrken tm bina boyutlar ve kap-pencere boluklar

  boyutlandrlrken Yapbloklarn modl boyutu (20cmnin kat) dikkate alnarak

  yaplmas halinde imalat ve uygulama kolayl salayacak olup zaiyat

  nlenecektir.

  YAPIBLOKDA MODLERLKF

  yapblokda modlerlikema 5

  MODLER UYGULAMA MODLER OLMAYAN UYGULAMA

  STANDART BLOKLAR KESM GEREKTRMEDN UYGULAMA DORU

  TARALI BLGELERDE STANDART BLOKLARKESM GEREKTRD N UYGULAMA YANLI

 • Yapblok elemanlar rlrken, projesinde belirtilen souk derzler dnda 1.

  sra yapblok derzlerinin 2.sra yapblok derzleriyle deyde akmamas,

  derzlerinin artlmas gerekmektedir.

  Yapblok rlrken kullanm amacna uygun olarak tek sra veya ift sra

  olarak rtlebilir.

  YAPIBLOK RME ETLERG1

  9luk ve 19luk yapblok rme ekilleriema 7

  yapblok duvar rgsema 6

 • G2

  19 + 19 yapblok rgsema 9

  9 + 19 yapblok rgsema 8

 • ift sra yapblok 9 + 19luk ve 19 + 19luk yapblokla rlebilir. ift sra

  yapblok rlrken her iki duvar birbirlerine irozlarla balanmaldr.

  G3

  9 + 19luk yapblok duvar rlmesiema 10

 • HAR VE DOLGU BETONUH1

  Dolgu betonu ve zellikleri:

  Duvar rme harc

  1-Har hazrlanmasnda kullanlacak malzemeler:

  1.1. imento

  1.2. Kum;

  Yapblok kullanlarak oluturulan tayc duvarlarda dey donatlarn bulunduu korlar ve

  yatay donatlarn yerletirildii hatl ve lentolar dolgu betonu ile doldurulur.

  Dolgu betonu, TS500 Betonarme Yaplarn Tasarm ve Yapm Kurallar Standardnda

  tanmlanan beton snflarnda ve ayn standart ieriinde zellikleri belirtilen malzemelerle

  retilmi betondur. Dolgu betonunun ilenebilirlii, yapblok boluklar iinde kolay akmay

  salayacak, ayrmadan yerletirilebilecek kvamda oluturulmal, karm suyu miktar

  buna gre belirlenmelidir. lenebilirlii iyiletirmeye veya dier amalara ynelik olarak

  katk maddesi (akkanlatrc, kendi kendine yerleen v.b.) Kullanlabilir.

  Yapblok duvar rmede kullanlan duvar harc; imento, temiz ve dzgn dane dalml kum

  ile plastik ve kolay ilenebilir kvam elde edebilecek miktarda suyun uygun biimde

  kartrlmasyla elde edilen bir karmdr. imento / kum karm oran iin standartlarda,

  optimum kullanm iin 1/3 oran nerilmektedir. Harcn kalitesi bitmi duvarn dayanm,

  dayankllk ve su geirimlilii gibi zelliklerini de etkilemektedir. Bu nedenle de harcn

  hazrlanmasnda gereken nemin verilmesi gerekmektedir.

  Har zelliklerini byk oranda etkileyen bileenlerden olan imento iin TS19 Portland

  imentolar standardnda belirtilen imentolar, katkl imentolar, kompoze imentolar ve

  trasl imentolar kullanlabilir. zellikle uygulama sonras olumas muhtemel beyazlanma

  (efflorance) etkisine kar puzolonik reaksiyon zelliini de deerlendirmek asndan

  katkl kompoze ve trasl imentolarn kullanlmas tavsiye edilir. Dozaj olarak herhangi bir

  zellik belirtilmedii mddete optimum kullanm iin 400kg/m uygulanabilir.

  Har retiminde kullanlacak kum iin doal kumun yansra krma kumlarn da kullanlmas

  ngrlmektedir. Kullanlacak kumlar temiz, dzgn granlometrili ve tm zararl

  maddelerden arnm olmaldr. Kumun inaat sresince stokta muhafaza esnasnda

  kirlenmeye, yabanc malzemelerle karmaya ve ar slanmaya kar korunmas

  gerekmektedir.

 • H2

  1.3. Su

  1.4. Katk maddesi

  2- Harcn hazrlanmas ve uygulanmas

  Har retiminde kullanlacak bir dier nemli bileen olan karmn suyunun temiz, asit,

  alkali ve organik maddeler ihtiva etmediinden emin olunmaldr. Karmda uygulanacak

  su/imento oran 0,50yi amamaldr.

  Kvam ayarlamak iin gerektiinde akkanlatrc katk maddelerinin kullanmnn yansra

  har retiminde su geirimsizliini salamak iin geirimsizlik katks kullanlmaldr. Ayrca

  metalik toz katk olarak adlandrlan endstriyel sabunda geirimsizlik katks olarak

  kullanlabilir. Bu katk iin, mevcut deneyimler dorultusunda kullanm oran imentonun

  arlka %1,5u olarak nerilmektedir. Ayrca renkli blok kullanlan duvarlarda, renk

  uyumunu salamak iin istenildiinde harcn renklendirilmesi iin de renkli bloklarn

  retiminde kullanlan trden renklendirici rigmentler de kullanlabilir.

  Harcn istenilen zellikleri salayabilmesi ve niform olmas iin karma giren

  malzemelerin iyice kartrlmas gerekmektedir. Bunun iin iin hacmine bal olarak

  gerektiinde betoniyer kullanlmaldr.

  Harcn antiyede elle hazrlanmas durumunda nce m

Recommended

View more >