yatay geçiş yöntemleri

Download Yatay Geçiş Yöntemleri

Post on 14-Feb-2017

225 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Yatay Gei YntemleriKurum iProgramlar ArasYatay Gei01 Kurumlar ArasYatay Gei02 Merkezi YerletirmePuanyla Yatay Gei

  Kontenjanlar, senatonun belirledii artlar ve taban puanlar son bavurudan 15 gn nce

  ilan edilir.

  Farkl merkezi snav puanlar ile renci alan programlara yatay gei iin rencinin merkezi

  snava girdii yl itibaryla gemek istedii diploma program iin geerli olan puan trnde ald merkezi yerletirme puannn, gemek istedii

  diploma programna edeer, yurt iindeki dier niversitelerin diploma programlarnn en dk

  taban puanndan az olmamas art aranr.

  Yetenek snav ile renci alan diploma programlarna kurum ii yatay geilerde dier

  artlarn yan sra yetenek snavnda da baarl olma art aranr.

  Yksekretim kurumlarnn ayn dzeydeki edeer diploma programlar arasnda ve

  Yksekretim Kurulu tarafndan yaynlanan kontenjanlar erevesinde yaplr.

  rencinin, kaytl olduu programda bitirmi olduu dnemlere ait genel not ortalamasnn

  en az 100 zerinden 60 olmas arttr.

  nlisans derecesinde; hazrlk, birinci ve son dnemde yatay gei yaplamaz.

  Lisans derecesinde; hazrlk, birinci ve son snf snsta yatay gei yaplamaz, dier yllarda

  yaplabilir.

  Kontenjan snrlamas bulunmayan ak veya uzaktan retim programlarna yatay gei yapmak

  isteyen renciler, Eyll aynn ilk hastasnn son gn mesai saati bitimine kadar ilgili

  yksekretim kurumuna bavuruda bulunurlar.

  rencinin kayt olduu yldaki merkezi yerletirme puan, gemek istedii programnn girdii yldaki taban puanna eit

  veya yksek olmas durumunda bavuru yaplabilir.

  Her eitim retim dnemi iin bavurularn Austos aynn 30una kadar alnmakta, bavurularn deerlendirme

  ilemlerinin Eyll aynn 15ine kadar bitirilerek, kaytlarn da Eyll ay sonuna kadar bitirilmesi gerekmektedir.

  Yksekretim Yrtme Kurulu tarafndan tespit edilen usul ve esaslar uyarnca 2014-2015

  eitim-retim yl iin her bir diploma programnn hazrlk snf dahil her bir snf iin SYS

  Klavuzlarnda ngrlen renci kontenjannn %30u kadar yllk kontenjan ayrlmaktadr.

  Sz konusu esaslar uyarnca rencilerin bavurular yksekretim kurumlarnn ilgili kurullar tarafndan

  deerlendirilerek yatay geileri kabul edilir.

  Bavurunun kontenjandan fazla olduu durumlarda SYS puan en yksek adaydan balanarak sralanarak

  kontenjan kadar adayn yatay geii kabul edilir.

  03

  Bavurularn deerlendirilmesinde sadece rencinin kaytl olduu programa yerletii yldaki SYM merkezi yerletirme puanlarnn dikkate alnmakta, baar vb. art

  aranmamaktadr.

  Ek Madde-1 uyarnca yatay gei iin bavuran rencilerin SYS Klavuzunda programa kayt olabilmeleri iin aranan zel koullarn

  bulunmas durumunda, bu koullar salamalar gerekmektedir.

  Yksekretim kurumlarndaki M.T.O.K. Programlarn sadece mesleki ve teknik eitim mezunlar tercih

  yaparak yerleebildiinden, bu programlara kaytl rencilerin ilgili yln SYS Klavuzunda yer alan

  tercih edebilecekleri ve yerleebilecekleri programlar iin bavuru yapabileceklerdir.

  rencinin gemek istedii diploma programna, rencinin halen renim grmekte olduu diploma programna kayt yaptrd ylda renci kabul edilmemise diploma programnn merkezi

  yerletirme taban puan olumadndan gei yaplamayacaktr.

  retim dili Trke programdan tamamen veya ksmen yabanc dilde eitim yapan programlara geite rencinin yabanc dil artn salamas

  gerekmekte, hazrlk snfnda veya birinci snsta gei yapmak isteyen rencilerin yabanc dil artn

  salamamas durumunda yabanc dil hazrlk eitimi almalar gerekmektedir.

  rencilerin Ek Madde -1 uyarnca sadece bir defa yatay gei yapabilmekte, ancak sz konusu madde

  uyarnca yatay gei yapan rencilerin SYS merkezi yerletirme sonucu kayt hakk kazandklar

  yksekretim kurumuna daha sonraki bavuru tarihlerinde geri dnebilmektedirler.

  zel yetenek snav ile kayt olan rencilerde merkezi yerletirme puan ile yatay gei bavurusu

  yapabilir. zel yetenek snav ile renci alan programlara yatay gei yaplamaz.

  Bir niversitenin kendi bnyesindeki faklte, yksekokul, konservatuvar veya meslek

  yksekokulunun edeer dzeyde diploma programlarna ilgili ynetim kurulu tarafndan belirlenen kontenjanlar dhilinde yatay gei

  yaplabilir

  Yatay gei kontenjanlar her bir diploma program iin ikinci yaryldan balamak ve beinci yaryl

  dahil olmak zere, kontenjan ilan edilen her yl iin SYM Klavuzunda ngrlen renci

  kontenjannn yzde onbeini gemeyecek biimde, ilgili ynetim kurullar tarafndan karara balanr.

  Ara snflarda okuyan rencilerin bavurmas halinde ilgili yksekretim programna bavuru yapld ylda SYM

  ile renci yerletirilmemi ise rencinin renim grmekte olduu programa kayt olduu yldaki SYM Klavuzunda yer alan kontenjan dikkate alnmaktadr.

  niversitelerin ayrca bir kontenjan ilan etmesinin gerekmemekte, bavurularn her yl eitim retim

  dnemi balamadan nce yaplmakta, bahar dneminde bavuru alnmamaktadr.

  DGS ile yerleen rencilerin sadece ilgili yldaki DGS Klavuzunda rencinin nlisans alan ile tercih edebilecei

  yerler ve DGS Puan dikkate alnarak uygulama yaplmaktadr.