TPMC - Projekt zaliczeniowy - slidecast

Download TPMC - Projekt zaliczeniowy - slidecast

Post on 12-Jul-2015

220 views

Category:

Documents

0 download

TRANSCRIPT

PowerPoint Presentation

W jaki sposb dokona szybkiej podmiany twarzy... ...czyli jak wykorzysta moliwoci zaawansowanego programu graficznego by wykona ca prac za nasZastosowane oprogramowanie

Wybr odpowiednich zdj

Etap 1: pobranie nowej twarzy

Wykorzystane narzdzie:

Korzystajc z z gwnego przybornika narzdziowego wybieramy Lasso Tool (L), a nastpnie zaznaczamy interesujcy nas fragment twarzy, ktry zostanie przez nas wykorzystany w nastpnych etapach edycyjnychEtap 2: utworzenie nowej warstwy

Wykorzystane narzdzie:

Po zaznaczeniu interesujcego nas fragmentu zdjcia powielamy jego zawarto (CTRL+C), a nastpnie dodajemy do edytowanej przez nas fotografii jako now warstw (CTRL+V)

Etap 3: dopasowanie nowej twarzy

Wykorzystane narzdzie:

Z gwnego menu programu wybieramy Edit >> Free Transform (CTRL+T) i umiejscawiamy now twarz w odpowiednim pooeniu oraz nadajemy jej stosowny rozmiarEtap 4: odwrcenie zaznaczenia

Wykorzystane narzdzie:

Z gwnego menu programu wybieramy Select >> Inverse (Shift+Ctrl+I) by odwrci aktualne zaznaczenieEtap 5: zmiana wielkoci obszaru zaznaczenia

Wykorzystane narzdzie:

Z gownego menu programu wybieramy Select >> Modify >> Expand by rozszerzy obszar zaznaczenia, np. o 4 px, a nastpnie ponownie odwracamy aktualne zaznaczenie tak jak w poprzednim etapieEtap 6: usunicie starej twarzy

Wykorzystane narzdzie:

W biecym etapie ukrywamy wszystkie warstwy obrazu oprcz warstwy zawierajcej oryginalne zdjcie (w widoku warstw po prawej stronie ekranu), a nastpnie korzystajc ze stworzonego wczeniej zaznaczenia usuwamy pewien fragment zdjcia wybierajc z menu Edit >> Clear Etap 7: zaznaczenie kluczowych warstw

Etap 8: wykorzystanie automatycznego skadania obrazw

Etap 9: wykonanie drobnych poprawek

Kocowy rezultat: porwnanie