TPMC - Projekt zaliczeniowy - slidecast

Download TPMC - Projekt zaliczeniowy - slidecast

Post on 12-Jul-2015

220 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>PowerPoint Presentation</p> <p>W jaki sposb dokona szybkiej podmiany twarzy... ...czyli jak wykorzysta moliwoci zaawansowanego programu graficznego by wykona ca prac za nasZastosowane oprogramowanie</p> <p>Wybr odpowiednich zdj</p> <p>Etap 1: pobranie nowej twarzy</p> <p>Wykorzystane narzdzie:</p> <p>Korzystajc z z gwnego przybornika narzdziowego wybieramy Lasso Tool (L), a nastpnie zaznaczamy interesujcy nas fragment twarzy, ktry zostanie przez nas wykorzystany w nastpnych etapach edycyjnychEtap 2: utworzenie nowej warstwy</p> <p>Wykorzystane narzdzie:</p> <p>Po zaznaczeniu interesujcego nas fragmentu zdjcia powielamy jego zawarto (CTRL+C), a nastpnie dodajemy do edytowanej przez nas fotografii jako now warstw (CTRL+V)</p> <p>Etap 3: dopasowanie nowej twarzy</p> <p>Wykorzystane narzdzie:</p> <p>Z gwnego menu programu wybieramy Edit &gt;&gt; Free Transform (CTRL+T) i umiejscawiamy now twarz w odpowiednim pooeniu oraz nadajemy jej stosowny rozmiarEtap 4: odwrcenie zaznaczenia</p> <p>Wykorzystane narzdzie:</p> <p>Z gwnego menu programu wybieramy Select &gt;&gt; Inverse (Shift+Ctrl+I) by odwrci aktualne zaznaczenieEtap 5: zmiana wielkoci obszaru zaznaczenia </p> <p>Wykorzystane narzdzie:</p> <p>Z gownego menu programu wybieramy Select &gt;&gt; Modify &gt;&gt; Expand by rozszerzy obszar zaznaczenia, np. o 4 px, a nastpnie ponownie odwracamy aktualne zaznaczenie tak jak w poprzednim etapieEtap 6: usunicie starej twarzy</p> <p>Wykorzystane narzdzie:</p> <p>W biecym etapie ukrywamy wszystkie warstwy obrazu oprcz warstwy zawierajcej oryginalne zdjcie (w widoku warstw po prawej stronie ekranu), a nastpnie korzystajc ze stworzonego wczeniej zaznaczenia usuwamy pewien fragment zdjcia wybierajc z menu Edit &gt;&gt; Clear Etap 7: zaznaczenie kluczowych warstw</p> <p>Etap 8: wykorzystanie automatycznego skadania obrazw</p> <p>Etap 9: wykonanie drobnych poprawek</p> <p>Kocowy rezultat: porwnanie</p>