terug naar eerste pagina antibiotica, de werking antibiotica, de werking

Download Terug naar eerste pagina antibiotica, de werking Antibiotica, de werking

Post on 13-May-2015

219 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Dia 1
 • Terug naar eerste pagina antibiotica, de werking Antibiotica, de werking
 • Dia 2
 • Terug naar eerste pagina antibiotica, de werking Chemotherapeutica en antibiotica n Er zijn twee groepen stoffen die tegen bacterin werken en als geneesmiddel bruikbaar zijn: u Chemotherapeutica u Antibiotica
 • Dia 3
 • Terug naar eerste pagina antibiotica, de werking Chemotherapeutica n Dit zijn chemisch bereide stoffen die in het lichaam selectief werkzaam zijn tegen micro- organismen
 • Dia 4
 • Terug naar eerste pagina antibiotica, de werking Antibiotica n Dit zijn door micro-organismen gevormde stoffen, bereid in farmaceutische bedrijven, die in het lichaam selectief werkzaam zijn tegen (andere) micro- organismen
 • Dia 5
 • Terug naar eerste pagina antibiotica, de werking De ontwikkeling van chemotherapeutica n Het ontstaan van de chemotherapie is te danken aan Paul Ehrlich. Hij slaagde er begin 20 e eeuw bacterin selectief te kleuren waardoor de bacterin gekleurd worden maar niet het weefsel waarin ze aanwezig zijn..
 • Dia 6
 • Terug naar eerste pagina antibiotica, de werking sulfapreparaten n Hij kwam zo op het idee van een magic bullet een stof die wel schadelijk is voor de pathogene micro-organismen maar niet voor de gastheer (patint).Zo ontwikkelde ( bij de 606 de poging) de arsenicumverbinding salvarsan een goed geneesmiddel tegen syfilis. Dankzij dit idee zijn nog meer selectieve stoffen gevonden die als geneesmiddel dienst doen zoals de sulfaprepraten.
 • Dia 7
 • Terug naar eerste pagina antibiotica, de werking De ontdekking van antibiotica n In 1928 nam Alexander Fleming waar dat de bacterie Staphylococcus aureus in zijn groei geremd werd op de plaats waar een schimmel(infectie) aanwezig was. De schimmel was een Penicillium.
 • Dia 8
 • Terug naar eerste pagina antibiotica, de werking Een slim idee... n Fleming kwam op het idee de schimmel te gaan kweken om de werkzame stof te gebruiken als geneesmiddel. Na uitvoerig onderzoek werd een stof aangetroffen die penicilline genoemd werd en werkt(e) tegen gram-positieve bacterin.
 • Dia 9
 • Terug naar eerste pagina antibiotica, de werking Grote gevolgen n Aanvankelijk was de gevormde hoeveelheid zeer klein: de eerste patint kon met deze hoeveelheid niet gered worden: zie ook video.10 jaar later (net voor de 2 e wereldoorlog) en ook tegenwoordig wordt Penicillium in torenhoge vaten gekweekt voor de penicillineproductie.
 • Dia 10
 • Terug naar eerste pagina antibiotica, de werking Het werkingsspectrum van een antibioticum n Het is relatief gemakkelijk om een stof te vinden of te ontwikkelen dat werkt tegen prokaryote cellen (bacterin) en dat niet werkt tegen eukaryote cellen (de patint).
 • Dia 11
 • Terug naar eerste pagina antibiotica, de werking De zwakke plekken bij bacterin n De oorzaak is dat er tussen prokaryote en eukaryote cellen veel verschillen zijn: u de aanwezigheid/ afwezigheid van een celwand, u de bouw van de ribosomen, u en details in de stofwisseling. F Zo heeft de stof veel mogelijke doelen waar het op kan ingrijpen.
 • Dia 12
 • Terug naar eerste pagina antibiotica, de werking Schimmels, protozon en wormen lijken te veel op ons! F Een probleem ontstaat als de pathogeen eukaryoot is: schimmels, protozon en wormen. F Deze laatste lijken door hun eukaryote cel zo veel op de te behandelen gastheer dat er veel minder aangrijpingspunten voor een selectief remmende of dodende stof zijn, er zijn dan ook minder van dergelijke geneesmiddelen.
 • Dia 13
 • Terug naar eerste pagina antibiotica, de werking En virussen maken gebruik van onze stofwisseling u Voor virussen is het nog moeilijker een selectief remmende stof te vinden omdat deze organismen in de gastheer gebruik maken van de stofwisseling en de organellen van de gastheer. Rem je het virus dan leg je ook de stofwisseling van de gastheer plat.
 • Dia 14
 • Terug naar eerste pagina antibiotica, de werking De ene bacterie is de andere niet F Kijken we weer naar de antibacterile antibiotica dan zijn er ook onderlinge verschillen. Sommige antibiotica hebben een smal werkingsspectrum, dat wil zeggen dat ze tegen een beperkt aantal groepen van bacterin werkzaam zijn. Zo werkt penicilline tegen grampositieve bacterin en slechts tegen enkele gramnegatieve bacterin. Antibiotica die tegen een groot aantal zowel gramnegatieve als grampositieve bacteriegroepen werken noemt men breed-spectrumantibiotica,
 • Dia 15
 • Terug naar eerste pagina antibiotica, de werking Waarom niet? F Een verklaring voor deze selectieve toxiciteit is gelegen in het feit dat gramnegatieve cellen een buitenmembraan om de celwand hebben, hierin bevinden zich porin, kleine met water gevulde kanaaltjes. Stoffen die deze kanaaltjes kunnen passeren moeten niet al te groot zijn en bij voorkeur hydrofiel. Erg grote moleculen en stoffen die lipofiel zijn komen niet gemakkelijk een gramnegatieve cel binnen.
 • Dia 16
 • Terug naar eerste pagina antibiotica, de werking Waarom niet alleen breedspectrum antibiotica gebruiken? F Omdat de identiteit van een ziekteverwekker niet altijd direct bekend is lijkt een breed- spectrumantibioticum op het eerste gezicht het meest aantrekkelijk doordat een tijdrovende identificatie niet nodig is en men direct met de behandeling kan beginnen. F Er zijn echter twee nadelen:
 • Dia 17
 • Terug naar eerste pagina antibiotica, de werking De nadelen zijn: F Het eerste nadeel is echter dat de normale (darmflora) van de patint door een breed- spectrumantibioticum vernietigd wordt. Deze flora is nuttig omdat deze een competitie voert met eventueel binnendringende pathogene micro- organismen. Deze vorm van natuurlijke afweer gaat zo verloren. F Ook kunnen overlevende micro-organismen van de flora van de patint zich gaan ontwikkelen en pathogeen worden opportunistiche pathogenen. Een bekend voorbeeld is de groei van de gist Candida albicans.
 • Dia 18
 • Terug naar eerste pagina antibiotica, de werking Bactericide stoffen F Een stof kan bactericide zijn, dan doodt het bacterien ( denk aan insecticide)
 • Dia 19
 • Terug naar eerste pagina antibiotica, de werking Bacteriostatische stoffen n Bacteriostatische stoffen remmen bacterien, er vindt geen toename plaats (denk aan thermostaat) n Omdat groei wordt voorkomen kan de afweer de gastheer de bacterin bestrijden.
 • Dia 20
 • Terug naar eerste pagina antibiotica, de werking Hoe werken antibiotica tegen bacterin? n Ze werken altijd op een specifiek aangrijpingspunt,dus op iets dat een bacterie wel heeft en een bacterie niet: u remming celwandsynthese remming celwandsynthese u remming eiwitsynthese remming eiwitsynthese u beschadigen van de celmembraan beschadigen van de celmembraan u remming van de nuclenezuursynthese remming van de nuclenezuursynthese u aangrijpen op de specifieke bacteriestofwisselingaangrijpen op de specifieke bacteriestofwisseling u Zie volgend plaatje voor de zwakke plekken van de bacterie.
 • Dia 21
 • Terug naar eerste pagina antibiotica, de werking De zwakke plekken
 • Dia 22
 • Terug naar eerste pagina antibiotica, de werking De remming van de celwandsynthese n Zoals je misschien nog weet bestaat de celwand van bacterin uit peptidoglycaan (mucopeptide) F Andere organismen bezitten deze structuur niet. Penicilline en nog enkele andere antibiotica remmen de synthese van peptidoglycaan, het gevolg is een sterk verzwakte celwand waardoor de cel lyseert. Het is een bactericide middel. Omdat alleen de synthese wordt verstoord werkt penicilline uitsluitend op groeiende cellen. F Penicilline voorkomt de binding tussen de aminosuikers NAG en NAM, waardoor er geen stevige celwand kan ontstaan en de cel lyseert. n
 • Dia 23
 • Terug naar eerste pagina antibiotica, de werking De celwand
 • Dia 24
 • Terug naar eerste pagina antibiotica, de werking De penicillinegroep u Penicilline bestaat in verschillende nauw aan elkaar verwante vormen. Het prototype is penicilline G. Het heeft een smal maar nuttig werkingsspectrum en is vaak de eerste keus tegen de neeste staphylococcen, streptococcen, en enkele spirochaeten. Hoewel veel gebruikt zijn er ook enkele nadelen:
 • Dia 25
 • Terug naar eerste pagina antibiotica, de werking De penicillinegroep u Penicilline bestaat in verschillende nauw aan elkaar verwante vormen. Het prototype is penicilline G. Het heeft een smal maar nuttig werkingsspectrum en is vaak de eerste keus tegen de meeste staphylococcen, streptococcen, en enkele spirochaeten.
 • Dia 26
 • Terug naar eerste pagina antibiotica, de werking Nadelen u Hoewel veel gebruikt zijn er ook enkele nadelen: het antibioticum kan slecht tegen een lage pH, een nadeel voor oraal (pilletje) gebruik. en kan slecht tegen penicillinase een enzym gevormd door resistente bacteriestammen. Penicillinase verbreekt de lactam ring van het penicillinemolecuul reden om penicillinase ook wel -lactamases te noemen.
 • Dia 27
 • Terug naar eerste pagina antibiotica, de werking Verbeterde penicillinemoleculen u Om deze nadelen op te heffen is men gaan sleutelen aan het penicillinemolecuul (tijdens de productie) door het halverwege laten stoppen van de penicillinesynthese door de schimmel en de kern (-lactamring= werkzaam gedeelte, de vierkante ring in bovenstaande structuurformule) van het molecuul gebrui