tabes programa tabac

Download Tabes Programa Tabac

Post on 08-Nov-2015

19 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sobre el tabac

TRANSCRIPT

 • TABESPrEvEnci dEl TABAc AlS

  cEnTrES dEnSEnyAmEnT SEcundAri

  Institut Catal de la SalutDirecci dAtenci PrimriaTarragona-Reus

  Generalitat de CatalunyaDepartament de Salut

  PRESENTACIO PROGRAMA.indd 1 12/11/13 13:12

 • Els continguts daquesta obra estan subjectes a una llicncia de Reconeixement-No comer-cial-Sense obres derivades 3.0 de Creative Commons. Sen permet la reproducci, distribuci i comunicaci pblica sempre que no sen faci un s comercial i se citi la font i el document original.

  La llicncia completa es pot consultar a:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca.

  Edita: semFYC edicionesAutors: Grup TAbESPrimera edici: barcelona, maig de 2013.Segona edici: barcelona, novembre de 2013.

  PRESENTACIO PROGRAMA.indd 2 12/11/13 13:12

 • ndEX

  AUTORS ...................................................................................................................... 4

  PRESENTACI ......................................................................................................... 5

  MDUL 0. Consum de tabac entre els joves ....................................................... 7

  MDUL I. El fum del tabac embruta el nostre cos ............................................ 13

  MDUL II. Els joves decideixen sobre el tabac ................................................. 29

  MDUL III. Expressi dels joves sobre el tabaquisme ..................................... 39

  MDUL IV. La publicitat encoberta del tabac ................................................... 53

  MDUL V. Noves tecnologies en lentorn de la prevenci del tabac............. 57

  MDUL VI. Experincies vivencials amb pacients amb malalties causades pel tabac ............................................................................. 63

  REFERNCIES per a docents i alumnes .............................................................. 69

  PRESENTACIO PROGRAMA.indd 3 12/11/13 13:12

 • AuTOrS

  Per ordre alfabtic

  Maria Llusa Barrera UriarteDiplomada en Infermeria. AbS Tarragona 2.mlbarrera.tarte.ics@gencat.cat

  Esther Granado FontDiplomada en Infermeria. AbS Reus 4.egranado.tarte.ics@gencat.cat

  Cristina Rey ReonesDiplomada en Infermeria. Antroploga. Directora AbS Tarragona 1.crey.tarte.ics@gencat.cat

  Empar Valdivieso LpezDiplomada en Infermeria. Unitat de suport a la recerca Camp de Tarragona.evaldivieso.tarte.ics@gencat.cat

  PRESENTACIO PROGRAMA.indd 4 12/11/13 13:12

 • Prevenci del Tabac als cenTres densenyamenT secundari 5

  PrESEnTAci

  Actualment, al nostre pas, el tabac s la primera causa evitable de malaltia, invali-desa i mort prematura.

  Lestudi sobre Efectivitat duna intervenci integrada a lescola per la preven- ci del tabaquisme entre els estudiants de lESO, anomenat TAbES es va iniciar lany 2007, fruit de linters dun grup de professionals de la salut que rebien deman-des puntuals dels centres escolars per fer activitats docents sobre els problemes que el tabac causava en la poblaci adolescent i mirar de dur a terme un abordatge de manera preventiva.

  Arran daquests contactes amb el mn educatiu, va sorgir el dubte inherent de si el que fiem tenia cap validesa o impacte sobre linici i el consum de tabac entre els joves.

  Per aquest motiu, vam dissenyar un programa adreat als escolars de lESO amb propostes diverses, entre les quals es van incloure tallers experimentals, tallers vi-vencials i classes amb informaci i formaci sobre tots aquells aspectes rellevants, amb lobjectiu de facilitar la disminuci de la prevalena del consum de tabac en- tre els joves, aix com reduir el nombre dadolescents que sincorporen cada dia a aquest consum.

  Una vegada el programa va estar dissenyat, el mateix grup va decidir redactar un protocol de treball i va demanar un ajut per poder investigar si lesmentat programa tenia cap efectivitat sobre el que tant ens preocupava: el consum del tabac en els joves.

  El projecte va obtenir finanament del Ministeri de Sanitat i Consum, i es va poder desenvolupar en 29 centres educatius del Camp de Tarragona. Tots els alumnes que estaven cursant primer curs de lESO de 15 dels 29 centres van rebre el programa complet, i es va assignar la resta dalumnes al grup de control i/o referncia.

  Els resultats obtinguts van mostrar una efectivitat del programa mesurada sobre la prevalena i la incidncia de tabaquisme entre el grup de joves que havien rebut la intervenci.

  Tot i que el programa va ser impartit per professionals dinfermeria, comptant amb la implicaci de la infermera de salut i escola, que en aquells anys estava consoli-dant el seu paper en lmbit educatiu, hem de destacar que, en aquest sentit, la prevenci del tabaquisme no sha de basar nicament en estratgies sanitries, sin tamb en una poltica preventiva que englobi diferents disciplines socials com, per exemple, la de lmbit de leducaci.

  PRESENTACIO PROGRAMA.indd 5 12/11/13 13:12

 • 6 Tabes

  Ats el paper indiscutible dels docents amb els alumnes, no podem deixar de dir que aquests esdevenen models exemplars que tenen credibilitat davant dels joves. La millor acci que es pot dur a terme entre aquest collectiu, pel que fa a ls del tabac, consisteix a oferir una bona informaci que contribueixi a la sensibilitzaci, la pro-tecci i la prevenci als joves.

  Lobjectiu del programa TAbES s potenciar la prevenci i el control del tabaquis-me des dels seus orgens, amb una aproximaci, tant sanitria com social, ms pragmtica. Entre les nostres propostes, tamb volem oferir una eina als docents, veritables transmissors de continguts i valors, per tal de potenciar aspectes indivi-duals i grupals en la prevenci del tabaquisme.

  Per aix, us demanem que participeu en les activitats programades per a la preven-ci del consum de tabac en els centres docents.

  Aquest programa s una experincia fruit dun projecte dinvestigaci per a la pre-venci del tabaquisme adreat a alumnes dESO, en els centres densenyament del Camp de Tarragona que es va dur a terme durant els cursos 2007-2011.

  Entre els 12 i els 13 anys s ledat ms adient per comenar a fer prevenci primria del consum de tabac.

  Volem afegir que aquestes activitats es poden compaginar a la perfecci amb altres programes que estan actualment vigents i que tamb sn dutilitat demostrada, com el Classe sense fum, rdago, etc.

  Esperem que aquestes activitats ajudin a no iniciar el consum de tabac entre la poblaci de joves i, en conseqncia, millorin la seva qualitat de vida.

  PRESENTACIO PROGRAMA.indd 6 12/11/13 13:12

 • Prevenci del Tabac als cenTres densenyamenT secundari 7

  mdul 0

  cOnSum dE TABAc EnTrE ElS JOvES

  inTrOducci

  El grup TAbES quan va desenvolupar el programa als centres educatius, va enques-tar cada un dels alumnes participants mitjanant un qestionari autoadministrat i tamb va realitzar la mesura de monxid de carboni amb un cooxmetre.

  Aquests qestionaris ens van ser tils per validar leficcia del programa, lefecte de les intervencions sobre el consum de tabac i lexperimentaci i inici al tabaquisme.

  Per tant, suggerim que una primera activitat pot ser emplenar un qestionari que us ser til per conixer lestat de la qesti entre el vostre alumnat.

  Nosaltres, per fer el seguiment del projecte, vam fer enquestes cada any.

  OBJEcTiuS

  Conixerlopinidelalumnatrespectealtabac. Conixerelpatrdeconsumdelentorndeljove. Conixerlexistnciadeconsumenlalumneielcomportamentrespectealtabac.

  cOnTinGuTS

  Explicarelmotiuderegistrarambunqestionariaspectessobreeltabacals alumnes.

  Explicarlaimportnciaderegistrarcorrectamentlesdadesigarantirlaconfiden-cialitat.

  Mostraruncooxmetreiensenyar-neelfuncionamentilautilitatprctica.

  AcTiviTAT. QesTiOnari i mesura de mOnXid de carbOni

  descripci de lactivitat1. Es passar el qestionari i cada alumne lhaur demplenar.2. Sels demanar que responguin amb la mxima exactitud i sels explicar la con-

  fidencialitat de les dades obtingudes.3. Es realitzar el mesurament de monxid de carboni en laire expirat mitjanant

  cooximetria.

  PRESENTACIO PROGRAMA.indd 7 12/11/13 13:12

 • 8 Tabes

  Tcnica: Lalumne ha de realitzar una inspiraci profunda i mantenir una apnea (aguantar la respiraci) de 15 segons; desprs es procedir a una espiraci lenta, prolongada i completa. Habitualment el cooxmetre marca 20 segons i fa compte enrere. Esperarem uns segons fins que lindicador del cooxmetre sestabilitzi i mar-qui el nombre exacte de ppm de CO que lalumne t en laire que expira.

  Valoraci: nivells de 10 ppm o ms de CO en laire expirat corresponen a alumnes fumadors; nivells de 6 a 10 ppm, a fumadors espordics, i xifres per sota de 6 ppm, a no fumadors.

  recursos personals, materials i funcionals Professori/oinfermeradesalutiescola. Qestionariadjunt. Cooxmetreiconsdunsols.

  TemporitzaciPrimer curs dESO. Tamb es pot repetir a quart dESO. Es pot fer en lassigna- tura de cincies naturals, socials o similar. s recomanable en el primer trimestre del curs.

  Qestionari

  estudi TabesQestionari general [nm. Tabes_____] Omplir posteriormentdades de filiaci

  data de naixement: ___/___/____

  inicials del primer cognom: ___ ___

  inicials del segon cognom: ___ ___

  sexe: H d ies: .................................... curs: ..........

  Consum ens agradaria saber si has fumat alguna vegada

  1. Alguna vegada has provat o has experimentat fumar algun cigarret encara que noms hagin estat unes pipades ?

  s

  no

  PRESENTACIO PROGRAMA.indd 8 12/11/13 13:12

 • Prevenci del Tabac als cenTres densenyamenT secundari 9

  2. Has fumat alguna vegada a la teva vida un cigarret?

  s

  no

  3. Has fumat almeny