Raport Employer Branding w Polsce 2015

Download Raport Employer Branding w Polsce 2015

Post on 15-Jan-2017

3.745 views

Category:

Recruiting & HR

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Raport Employer Branding w Polsce 2015 Strategie | Narzdzia | Trendy | Wyzwania

  wycig z raportu - po cay raport zapraszamy na www.hrminstitute.pl

  www.hrminstitute.pl

  http://www.hrminstitute.plhttp://www.hrminstitute.pl

 • www.hrminstitute.pl

  http://www.hrminstitute.plhttp://www.hrminstitute.pl

 • Raport Employer Branding w Polsce 2015 | www.hrminstitute.pl

  WSTP

  3

  Anna MacnarPartner Zarzdzajcy Employer Branding ExpertHRM Institute

  Niezalenie od tego, czy na wiecie szaleje kryzys gospodarczy, czy te nie, dziaania employer brandingowe maj due znaczenie dla wiadomych organizacji. Zmiany demograficzne zachodzce w wiecie wymuszaj na organizacjach konieczno planowania zasobw dla przedsibiorstw czsto w duszej perspektywie oraz koncentracj na takich dziaaniach jak: ksztatowanie wizerunku pracodawcy, zaangaowanie, przywdztwo w organizacji czy ksztatowanie kultury organizacyjnej w firmie. Wanie w takich obszarach organizacje szukaj swojej przewagi konkurencyjnej. Nie inaczej jest w Polsce. Cho strategiczne spojrzenie na employer branding jest jeszcze dla wielu polskich firm now dziedzin, to jej znaczenie ronie.

  Najlepsze praktyki pokazuj, e zarzdzanie wizerunkiem pracodawcy powinno by strategiczne, proaktywne, blisze biznesu oraz dopasowane do zmiennych warunkw zewntrznych. Firmy skutecznie tworzce interdyscyplinarne zespoy HR, marketingu i komunikacji, oraz szukajce punktw wsplnych midzy zainteresowaniem kandydatw, zaangaowaniem pracownikw, zadowoleniem klientw a wzrostem przychodw firmy, maj szans na sprostanie wspomnianym wyzwaniom i zyskanie konkurencyjnej przewagi na rynku.

  Od wielu lat obserwujemy, jak organizacje podejmuj mniej lub bardziej zamierzone dziaania, zwizane ze wiadomym ksztatowaniem swojego wizerunku jako pracodawcy. W 2013 r. przeprowadzilimy drug edycj badania, ktre dostarczyo nam rzetelnych informacji na temat tego, na ile dojrzay jest polski rynek pracodawcw w zakresie employer brandingu.

  Zapraszamy do lektury kolejnej edycji raportu Employer Branding w Polsce 2013/14 prezentujcego informacj w tym obszarze.

  3

  Zastanawiamy si, ile czasu upynie, zanim wikszo organizacji w Polsce zobaczy konieczno wprowadzenia strategii employer brandingowej jako strategii przedsibiorstwa, a nie strategii Dziau HR. Dyskusja na temat wagi przycigania talentw i ich zatrzymywania w organizacjach oraz znaczenia employer brandingu trwa ju niemal dekad. A tematy te coraz bardziej zyskuj na znaczeniu.

  Co si zmienio w polskim employer brandingu na przestrzeni ostatnich czterech lat? Czy firmy bardziej doceniaj znaczenie budowania marki pracodawcy i wiedz jak przekada si to na moliwo pozyskiwania talentw? Na te i inne pytania mona znale odpowied w raporcie Employer Branding w Polsce 2015.

  W cigu ostatnich 100 lat, jak susznie zauway LinkedIn w opracowaniu Welcome to the talent economy, nastpia zasadnicza zmiana w sposobie konkurowania firm. Wczeniej zwycizcami na rynku byy te firmy, ktre miay dostp do kapitau i finansowania. Dziki kapitaowi mona byo zbudowa wiksze zakady produkcyjne, zwikszy nakady w dziay IT czy opracowa najbardziej wpywow kampani marketingow. Kapita by wany, poniewa to rozmiar, a nie prdko firm, okrelaa to, w jaki sposb przedsibiorstwa wygryway.Dzi, dziki globalizacji i zmianom technologicznym zachodzcym na caym wiecie, sposoby konkurowania na rynku zmieniy si. W wiecie, w ktrym wygrywa prdko, talent jest najwaniejszym atutem firm.Utalentowani pracownicy mog wczeniej zauway nadchodzce zmiany, odpowiednio zareagowa i dostosowa si do nich, zanim zrobi to konkurencja. Nawet teraz, w dobie wysokiego bezrobocia, w wielu krajach popyt na pracownikw z najwyszej pki, jest tak wysoki jak nigdy wczeniej.

  W Polsce znaczenie employer brandingu ronie od kilku lat. Pracodawcy dostrzegli ju, e dziaania employer brandingowe mog przynie wymierne efekty i coraz chtniej je podejmuj. Niemniej jednak trudno jeszcze mwi o dojrzaoci tematu na polskim rynku, jeli wci tylko 15 proc. ankietowanych pracodawcw deklaruje, e posiada jasno zdefiniowan strategi. Przed firmami stoi kilka wyzwa, ktre zostay wskazane przez samych zainteresowanych w badaniu Employer Branding w Polsce.

  W 2015 r. przeprowadzilimy czwart edycj badania, ktre dostarczyo rzetelnych informacji na temat tego, na ile dojrzay jest polski rynek pracodawcw w zakresie employer brandingu. Zapraszamy do lektury kolejnej edycji raportu Employer Branding w Polsce 2015!

  http://www.hrminstitute.pl

 • Raport Employer Branding w Polsce 2015 | www.hrminstitute.pl 4

  Czynniki wpywajce na biznes Czynniki majce najwikszy wpyw na biznes w cigu najbliszych 2 lat (w proc.)

  Niedobr talentw Technologia Czynniki spoeczne

  Kwestie gospodarcze

  Globalizacja Kwestie polityczne

  Zdolnoci pracownika

  Kwestie ochrony rodowiska

  1

  14

  47

  32

  141417

  188

  2

  26

  11

  2122

  1556

  1318

  2426

  2015 2014 2013

  Najwaniejszeprocesyinarzdzia,ktrezmieniysipodwpywemstrategiimarkipracodawcy(wproc.)

  Procesy rekrutacji

  i on-bording

  Komunikacja Zaangaowanie pracownikw

  w firmie

  Programy rozwojowe

  w firmie

  Zarzdzanie talentami

  CSR Wewntrzne procesy

  biznesowe

  Relacje z klientami

  Innowacje w firmie

  adne z powyszych

  Inny Przywdztwo

  22344566

  8

  14

  2224

  http://www.hrminstitute.pl

 • Raport Employer Branding w Polsce 2015 | www.hrminstitute.pl 5

  Strategiczne prace nad employer brandingiemRwno 50 % polskich firm deklaruje, e nie posiada strategii ksztatowania wizerunku pracodawcy, z czego ponad poowa zauwaa potrzeb jej posiadania i pracuje nad ni. Co prawda tylko 15 % firm posiada jasno sprecyzowan strategi, ale coraz wicej organizacji pracuje nad strategi dziaa employer brandingowych, aby j dopracowa i rozbudowa w 2015 r. deklaruje ta 34% ankietowanych, a w 2014 r. 26%.

  Dlaczego warto posiada strategi employer brandingow? A 91 % ankietowanych zgodzio si ze stwierdzeniem, e najwaniejsz korzyci z posiadania strategii jest lepsze dopasowanie kandydatw do kultury organizacyjnej. Z kolei 79 % stwierdzio, e strategia pozwala na osignicie spjnej komunikacji firmy, a 77 % , e uatwia przyciganie talentw do organizacji. Miejmy nadziej, e coraz wicej firm bdzie dyo doopracowania odpowiedniej strategii budowania wizerunku pracodawcy, gdy wduszej perspektywie takie dziaanie si zwyczajnie opaca.

  Czy wiesz, e

  94% pracodawcw uwaa, e gwna korzy z posiadania dugoterminowej strategii employer brandingowej, to: lepsze dopasowanie kandydatw do kultury organizacyjnej (prezentowane wyniki dotycz cznej oceny od 4 do 5, gdzie 5 to bardzo due korzyci, a 4 to due korzyci)

  http://www.hrminstitute.pl

 • Raport Employer Branding w Polsce 2015 | www.hrminstitute.pl 6

  Czy firmy posiadaj strategi employer brandingow (2015 r.)?

  1%

  15%

  23%

  27%

  34% Tak, ale musimy j jeszcze rozbudowa/dopracowa. Nie, ale pracujemy nad strategi. Nie, nie mamy jasno zdefiniowanej strategii ksztatowania wizerunku pracodawcy. Tak, firma posiada jasno zdefiniowan strategi ksztatowania wizerunku pracodawcy. Nie wiem.

  Strategia employer brandingowa w polskich firmach

  Strategiaemployerbrandingowawpolskichorganizacjach20122015(wproc.)

  2015 2014 2013 2012

  11

  24

  1715

  2120

  2523

  282525

  27

  37

  3026

  34

  http://www.hrminstitute.pl

 • Raport Employer Branding w Polsce 2015 | www.hrminstitute.pl 7

  Firmy do niechtnie ujawniaj budety przeznaczone na dziaania wizerunkowe podobnie jak w roku ubiegym, a 23% badanych wskazao, e nie moe ujawni wysokoci takiego budetu.

  W 2015 roku 42% ankietowanych zadeklarowao, e firma posiada budet wizerunkowy na poziomie do 100 tysicy zotych (poza budetem rekrutacyjnym), 7% ankietowanych wydaje na te cele kwoty od 100 do 200 tysicy zotych, a tylko 1 % powyej 1 mln. z. Co pity ankietowany nie zna kwot przeznaczanych na employer branding, co moe wynika z tego, es one czsto poczone z budetami rekrutacyjnymi, albo nie ma jasnego wyodrbnienia kwot przeznaczonych na ten cel. Niewtpliwie utrudnia to planowanie strategiczne w obszarze budowania wizerunku pracodawcy.

  Budety na dziaania wizerunkowe nadal tajneCzy wiesz, e

  79% pracodawcw uwaa, e gwna korzy z posiadania dugoterminowej strategii employer brandingowej, to: spjna komunikacja (prezentowane wyniki dotycz cznej oceny od 4 do 5, gdzie 5 to bardzo due korzyci, a 4 to due korzyci)

  http://www.hrminstitute.pl

 • Raport Employer Branding w Polsce 2015 | www.hrminstitute.pl 8

  Roczny budet employer brandingowy firm, z wyczeniem budetu rekrutacyjnego (w proc.)

  1%2%2%3%

  7%

  21%

  23%

  42%

  do 100 tys. PLN nie mog ujawni nie wiem 100-200 tys. PLN 200-300 tys. PLN 300-500 tys. PLN 500 tys. 1 mln PLN powyej 1 mln

  Budety employer brandingowe

  http://www.hrminstitute.pl

 • Raport Employer Branding w Polsce 2015 | www.hrminstitute.pl 9

  W roku 2015 po raz pierwszy zapytalimy pracodawcw, czy osobom, odpowiedzialnym w firmach za employer branding, brakuje odpowiednich kompetencji. Odpowiedzi podzieliy ankietowanych niemal rwno na trzy czci. 34% ankietowanych twierdzi, e owszem tak, tyle samo deklaruje, e nie ma zdania w tej kwestii, a 31% twierdzi, e employer brandingowcom nie brakuje kompetencji.

  Kompetencje employer brandingowcwCzy wiesz, e

  Najwaniejsze atrybuty marki pracodawcy

  pomagajce w pozyskiwaniu

  talentw do organizacji to, wedug samych

  pracodawcw: kultura organizacyjna firmy;

  wynagrodzenie i benefity oraz polityka nagradzania i uznania

  pracownikw.

  Twierdzi tak a