Raport Employer Branding w Polsce 2014_HRM_Institute

Download Raport Employer Branding w Polsce 2014_HRM_Institute

Post on 19-Jul-2015

752 views

Category:

Recruiting & HR

2 download

TRANSCRIPT

Raport Employer Branding w Polsce 2014Strategie | Wyzwania | Narzdzia | Trendy | Wyzwaniawww.hrminstitute.plSPIS TRECI 1. WSTP 2. TECHNOLOGIA VS. TALENTY 3. EMPLOYER BRANDING PO POLSKU 4. TAJNE BUDETY WIZERUNKOWE 5. STRATEGIA EMPLOYER BRANDINGOWA POLSKICH FIRM 6. W POSZUKIWANIU TALENTW 7. WSKANIKI I RANKINGI 8. ATRYBUTY PRACODAWCW LIDERW 9. JAKIE WYZWANIA STOJ PRZED PRACODAWCAMI 10. KOMUNIKACJA Z TALENTAMI 11. KONIEC CZY POCZTEK? 12. METODOLOGIA BADANIA 13. KONTAKTRaport Employer Branding w Polsce 2014, www.hrminstitute.plWSTP 3Anna MacnarPartner Zarzdzajcy Employer Branding ExpertHRM InstituteNiezalenie od tego, czy na wiecie szaleje kryzys gospodarczy, czy te nie, dziaania employer brandingowe maj due znaczenie dla wiadomych organizacji. Zmiany demograficzne zachodzce w wiecie wymuszaj na organizacjach konieczno planowania zasobw dla przedsibiorstw czsto w duszej perspektywie oraz koncentracj na takich dziaaniach jak: ksztatowanie wizerunku pracodawcy, zaangaowanie, przywdztwo w organizacji czy ksztatowanie kultury organizacyjnej w firmie. Wanie w takich obszarach organizacje szukaj swojej przewagi konkurencyjnej. Nie inaczej jest w Polsce. Cho strategiczne spojrzenie na employer branding jest jeszcze dla wielu polskich firm now dziedzin, to jej znaczenie ronie. Najlepsze praktyki pokazuj, e zarzdzanie wizerunkiem pracodawcy powinno by strategiczne, proaktywne, blisze biznesu oraz dopasowane do zmiennych warunkw zewntrznych. Firmy skutecznie tworzce interdyscyplinarne zespoy HR, marketingu i komunikacji, oraz szukajce punktw wsplnych midzy zainteresowaniem kandydatw, zaangaowaniem pracownikw, zadowoleniem klientw a wzrostem przychodw firmy, maj szans na sprostanie wspomnianym wyzwaniom i zyskanie konkurencyjnej przewagi na rynku. Od wielu lat obserwujemy, jak organizacje podejmuj mniej lub bardziej zamierzone dziaania, zwizane ze wiadomym ksztatowaniem swojego wizerunku jako pracodawcy. W 2013 r. przeprowadzilimy drug edycj badania, ktre dostarczyo nam rzetelnych informacji na temat tego, na ile dojrzay jest polski rynek pracodawcw w zakresie employer brandingu.Zapraszamy do lektury kolejnej edycji raportu Employer Branding w Polsce 2013/14 prezentujcego informacj w tym obszarze.35$3257(03/2Raport Employer Branding w Polsce 2014, www.hrminstitute.plTECHNOLOGIA VS. TALENTY4Zapowiada si, e najblisze lata bd stay dla pracodawcw pod znakiem zmian. Wrd czoowych czynnikw, ktre wci bd miay wpyw na dziaalno firm, uczestnicy badania Employer branding w Polsce 2014 wymieniaj na pierwszym miejscu kwestie gospodarcze (26 proc.), na drugim niedobr talentw (22 proc.) a nastpnie: kwestie technologiczne i czynniki spoeczne. Niedobr talentw jest obszarem troski wielu pracodawcw ju dzi.Analizujc dwuletnie zmiany trendw wida jednak, e wpyw czynnikw gospodarczych na obszar employer brandingu w organizacjach zmniejszy si o 6 punktw procentowych, natomiast wpyw czynnikw technologicznych wzrs o 7 punktw procentowych. Niewtpliwie technologia w employer brandingu jest i bdzie najbardziej dynamicznie rozwijajcym si obszarem w najbliszym czasie. Pracodawcy uwaaj, e do najwaniejszych procesw, ktre zmieniaj si w organizacjach pod wpywem strategii marki pracodawcy s procesy rekrutacji i on-boarding oraz komunikacja (21 i 20 proc.) Trend ten utrzymuje si od dwch lat.Czy wiesz, e 85% pracodawcw uwaa, e gwna korzy z posiadania dugoterminowej strategii employer brandingowej, to atwo w przyciganiu talentw (prezentowane wyniki dotycz ocen od 4 do 5, gdzie 5 to bardzo due korzyci, a 4 to due korzyci)Raport Employer Branding w Polsce 2014, www.hrminstitute.plTECHNOLOGIA VS. TALENTY5Procesy rekrutacji i on-bordingKomunikacja Zaangaowanie pracownikw w firmieProgramy rozwojowe w firmieCorporate Social ResponsibilityZarzdzanie talentamiInnowacje w firmie Nie wiem Relacje z klientami555889102021523106101222212013 2014Czynniki majce najwikszy wpyw na biznes w cigu najbliszych 2 lat (w proc.)Najwaniejsze procesy i narzdzia, ktre zmieniy si pod wpywem strategii marki pracodawcy (w proc.)Kwestie gospodarcze Niedobr talentw Technologia Czynniki spoeczne Kwestie polityczne Zdolnoci pracownika Globalizacja288112122267144141417322013 2014Raport Employer Branding w Polsce 2014, www.hrminstitute.plEMPLOYER BRANDING PO POLSKU6Bezsprzecznie znaczenie employer brandingu w Polsce cigle ronie. Pracodawcy dostrzegaj, e dziaania employer brandingowe przynosz wymierne efekty i coraz chtniej je podejmuj. Nie mniej jednak trudno jeszcze mwi o dojrzaoci tematu na polskim rynku, jeli tylko 17 proc. ankietowanych pracodawcw deklaruje, e posiada jasno zdefiniowan strategi. Przed firmami stoi kilka wyzwa, ktre s wskazane przez samych zainteresowanych w raporcie Employer Branding w Polsce. W biecej, trzeciej ju, edycji badania udzia wzio 256 pracodawcw z caej Polski, ktrzy reprezentowali rne profile dziaalnoci. Najliczniej reprezentowane byy brane: informatyczna (14%), produkcyjna (13%), FMCG (8%), konsultingowa (7%) oraz bankowo (6%). Za employer branding w polskich organizacjach nadal najczciej odpowiedzialny jest dzia personalny (44%), ale zauwaalna jest tendencja do przekazywania tych zada innym komrkom w firmie (w 2012 roku a w 86% firm odpowiedzialne za employer branding byy dziay personalne, a w 2013 r. w 54%). Ksztatowanie wizerunku pracodawcy przejmowane jest przez inne dziay, specjalnie tworzone w tym celu, jak np. dzia komunikacji zewntrznej, czy dzia employer brandingu. Podobnie jak w ubiegych latach w wielu firmach za t tematyk odpowiadaj dziay marketingu (17%). Warto rwnie odnotowa, e a w 12% przypadkw odpowiedzialno za budowanie marki pracodawcy spoczywa na Zarzdzie, co stanowi a czterokrotny wzrost w stosunku do roku 2013. Moe to wiadczy o znaczcym wzrocie wiadomoci znaczenia employer brandingu dla firm.Czy wiesz, e 80% pracodawcw uwaa, e gwna korzy z posiadania dugoterminowej strategii employer brandingowej, to: spjna komunikacja (prezentowane wyniki dotycz ocen od 4 do 5, gdzie 5 to bardzo due korzyci, a 4 to due korzyci)Raport Employer Branding w Polsce 2014, www.hrminstitute.plEMPLOYER BRANDING PO POLSKU7Dzia Personalny Dzia Marketingu Zarzd / CEO Dzia Komunikacji ZewntrznejInny dzia Dzia Komunikacji WewntrznejDzia Employer BrandinguNie wiem Dzia Zarzdzania Talentami334557121744444444318545205281217862012 2013 2014Komrka odpowiedzialna w firmie za dziaania employer brandingowe (w proc.)Brana, w ktrej dziaa firma (w proc.)2%3%3%3%3%3%4% 5%6% 6% 7%8%13%14%18% InnaInformatyka i TechnologiaProdukcjaFMCGKonsultingBankowoscHandel detaliczny (Retail)Rekrutacja/Agencja doradztwa personalnegoUslugi szkolenioweBudownictwoTelekomunikacjaFarmacjaTransport i logistykaUbezpieczeniaEnergetyka, paliwo, gazCzy wiesz, e 78% pracodawcw uwaa, e gwna korzy z posiadania dugoterminowej strategii employer brandingowej, to lepsze dopasowanie kandydatw do kultury organizacyjnej (prezentowane wyniki dotycz ocen od 4 do 5, gdzie 5 to bardzo due korzyci, a 4 to due korzyci)Raport Employer Branding w Polsce 2014, www.hrminstitute.plSTRATEGIA EMPLOYER BRANDINGOWA POLSKICH FIRM8Pomimo tego, e coraz wicej firm prowadzi rnego rodzaju dziaania employer brandingowe, w dalszym cigu a 50% firm nie posiada strategii ksztatowania wizerunku pracodawcy, z czego poowa zauwaa potrzeb jej posiadania i pracuje nad strategi. Tylko 17% firm posiada jasno sprecyzowan strategi, a 26% organizacji wprawdzie posiada strategi dziaa employer brandingowych, ale uwaa, e wymaga ona jeszcze dopracowania. Taka postawa moe dziwi, gdy a 59% pracodawcw wskazuje na atwo przycigania talentw, jako gwn korzy posiadania jasnej strategii employer brandingowej. Jednoczenie a 63% pracodawcw (o 8% wicej ni w 2013 r.) uwaa, e firma moe straci udziay w rynku nie zatrudniajc odpowiednich ludzi. Naley mie nadziej, e coraz wicej firm bdzie dyo do opracowania odpowiedniej strategii budowania wizerunku pracodawcy, gdy w duszej perspektywie takie dziaanie si zwyczajnie opaca.Czy wiesz, e 71% pracodawcw uwaa, e gwna korzy z posiadania dugoterminowej strategii employer brandingowej, to wiksze zaangaowanie pracownikw (prezentowane wyniki dotycz ocen od 4 do 5, gdzie 5 to bardzo due korzyci, a 4 to due korzyci)Raport Employer Branding w Polsce 2014, www.hrminstitute.plSTRATEGIA EMPLOYER BRANDINGOWA POLSKICH FIRM9Czy firmy posiadaj strategi employer brandingow?Strategia employer brandingowa w polskich organizacjach 2012 2014 (w proc.)Czy wiesz, e 65% pracodawcw uwaa, e gwna korzy z posiadania dugoterminowej strategii employer brandingowej, to obnienie kosztw zwizanych z rekrutacj (prezentowane wyniki dotycz ocen od 4 do 5, gdzie 5 to bardzo due korzyci, a 4 to due korzyci)625252617Tak, firma posiada jasno zdefiniowan strategi ksztatowania wizerunku pracodawcy.Tak, ale musimy ja jeszcze rozbudowa/dopracowa.Nie, ale pracujemy nad strategi.Nie, nie mamy jasno zdefiniowanej strategii ksztaltowania wizerunku pracodawcy.Nie wiem.Tak, ale musimy j jeszcze rozbudowa/dopracowa.Nie, ale pracujemy nad strategi. Nie, nie mamy jasno zdefiniowanej strategii ksztatowania wizerunku pracodawcy.Tak, firma posiada jasno zdefiniowan strategi ksztatowania wizerunku pracodawcy.Nie wiem.617252526124202530311212837 2012 2013 2014Raport Employer Branding w Polsce 2014, www.hrminstitute.plMETODOLOGIA BADANIA10Dane byy zbierane w 100% w formie elektronicznej, podczas badania on-line. Czas trwania badania: marzec kwiecie 2014. Link do badania by skierowany do polskich pracodawcw, a w szczeglnoci do przedstawicieli dziaw HR, EB, marketingu i komunikacji odpowiedzialnych w firmach za dziaania employer brandingowe.256 liczba respondentw7%13%27%53%30-39 lat29 lat lub mniej40-49 lat40-49 latWiek ankietowanych10%22%32%37%2-5 latNie wiecej niz 2 lata5-10 lat10 lat i wiecejKtre z poniszych stanowisk najbardziej pasuje do stanowiska zajmowanego przez Ciebie?Ile lat pracujesz w obecnej firmie?3%4%8%8%9% 9%10%15%34%HR Specjalista/Manager/DyrektorHR Business PartnerMarketing Manager/DyrektorEmployer Branding Specjalista/Manager/DyrektorRekrutacyjny Specjalista/Manager/DyrektorPublic Relations/Communications Manager/DyrektorInneCEO/Dyrektor ZarzadzajacyTalent Manager/DyrektorPe ankietowanych79%21%Pena wersja raportuEMPLOYER BRANDING W POLSCE 2014 do pobrania na: http://hrminstitute.pl/raport-2014/www.hrminstitute.plHRM Institute|www.hrminstitute.plPartner Trendence Institut w Polsce|www.trendence.com Employer Branding Management Summit 2015|www.ebsummit.pl JobsSpot 2015|www.jobsspot.pl Targi Kariery 2015|www.targikariery.com Agencja Reklamowo-Employer Brandingowa|www.markline.pl