Raport Employer Branding w Polsce 2013/2014_HRM_Institute

Download Raport Employer Branding w Polsce 2013/2014_HRM_Institute

Post on 26-Jul-2015

418 views

Category:

Recruiting & HR

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. Employer Branding w Polsce 2013/14 Wyzwania | Trendy | Narzdzia Stycze 2014 2. Anna Macnar Partner Zarzdzajcy Employer Branding Expert HRM Institute N iezalenie od tego, czy na wiecie szaleje kryzys gospodarczy, czy te nie, dziaania employer brandingowe maj due znaczenie dla wiadomych organizacji. Zmiany demograficzne zachodzce w wiecie wymuszaj na organizacjach konieczno planowania zasobw dla przedsibiorstw czsto w duszej perspektywie oraz koncentracj na takich dziaaniach jak: ksztatowanie wizerunku pracodawcy, zaangaowanie, przywdztwo w organizacji czy ksztatowanie kultury organizacyjnej w firmie. Wanie w takich obszarach organizacje szukaj swojej przewagi konkurencyjnej. Nie inaczej jest w Polsce. Cho strategiczne spojrzenie na employer branding jest jeszcze dla wielu polskich firm now dziedzin, to jej znaczenie ronie. Najlepsze praktyki pokazuj, e zarzdzanie wizerunkiem pracodawcy powinno by strategiczne, proaktywne, blisze biznesu oraz dopasowane do zmiennych warunkw zewntrznych. Firmy skutecznie tworzce interdyscyplinarne zespoy HR, marketingu i komunikacji, oraz szukajce punktw wsplnych midzy zainteresowaniem kandydatw, zaangaowaniem pracownikw, zadowoleniem klientw a wzrostem przychodw firmy, maj szans na sprostanie wspomnianym wyzwaniom i zyskanie konkurencyjnej przewagi na rynku. Od wielu lat obserwujemy, jak organizacje podejmuj mniej lub bardziej zamierzone dziaania, zwizane ze wiadomym ksztatowaniem swojego wizerunku jako pracodawcy. W 2013 r. przeprowadzilimy drug edycj badania, ktre dostarczyo nam rzetelnych informacji na temat tego, na ile dojrzay jest polski rynek pracodawcw w zakresie employer brandingu. Zapraszamy do lektury kolejnej edycji raportuEmployer Branding w Polsce 2013/14 prezentujcego informacj w tym obszarze. 3RAPORT Employer Branding w Polsce 2013/14 3. W poszukiwaniu inspiracji P racodawcy cay czas szukaj innowacyjnych odpowiedzi na pytanie, w jaki sposb skutecznie pozyskiwa, rozwija i zatrzymywa w organizacji kluczowych pracownikw. Na organizacje czyhaj wyzwania zwizane ze starzeniem si spoeczestwa, spadkiem wskanika urodzin, zmniejszeniem zaangaowania pracownikw, spadkiem kompetencji, zwikszon mobilnoci i migracj talentw. Bez skutecznej polityki ksztatowania wizerunku na zewntrz i wewntrz organizacji trudno bdzie tym wyzwaniom sprosta. W procesie ksztatowania marki pracodawcy nie bez znaczenia pozostan znajomo i aktywne wykorzystywanie nowych technologii i mediw spoecznociowych oraz umiejtno zdefiniowania kluczowych wskanikw ROI dla analizy strategii employer brandingowych. Pracodawcy szukaj inspiracji, analizujc najlepsze praktyki pokazujce, e zarzdzanie wizerunkiem pracodawcy powinno by strategiczne, proaktywne, blisze biznesowi oraz dopasowane do zmiennych zewntrznych warunkw ekonomicznych. Firmy skutecznie tworzce interdyscyplinarne zespoy HR, marketingu i komunikacji, oraz szukajce punktw wsplnych midzy zainteresowaniem kandydatw, zaangaowaniem pracownikw, zadowoleniem klientw a wzrostem przychodw firmy, maj szans na sprostanie wspomnianym wyzwaniom i zyskanie konkurencyjnej przewagi na rynku. Najblisze lata mog by dla pracodawcw trudne, a wrd czoowych czynnikw, ktre bd miay wpyw na dziaalno firm, uczestnicy badaniaEmployer branding w Polsce 2013/14na pierwszym miejscu wymieniaj kwestie gospodarcze (32 proc.), na drugim niedobr talentw (17 proc.), a na kolejnych kwestie technologiczne i umiejtnoci pracownikw (patrz wykres na s. 184: Czynniki majce najwikszy wpyw na biznes w cigu najbliszych 2 lat). 83%pracodawcw uwaa, e gwna korzy z posiadania dugoterminowej strategii employer brandingowej, to: atwo w przyciganiu talentw (prezentowane wyniki dotycz ocen od 4 do 5, gdzie 5 to bardzo due korzyci, a 4 to due korzyci) 4 RAPORT Employer Branding w Polsce 2013/14 4. Czynniki majce najwikszy wpyw na biznes w cigu najbliszych 2 lat (w proc.) TOP 5 najwaniejszych procesw / narzdzi, ktre zmieniy si pod wpywem strategii marki pracodawcy (w proc.) rdo: raport Employer branding w Polsce 2013/14. Pozostae w kolejnoci: dopasowany dopyw talentw do potrzeb wzrostu corporate Social Responsibility Relacje z klientami adne z powyszych wewntrzne procesy biznesowe innowacje w firmie Przywdztwo Nie wiem Kwestie gospodarcze Niedobr talentw Technologia Zdolnoci pracownika czynniki spoeczne globalizacja Kwestie polityczne Kwestie ochrony rodowiska Komunikacja Procesy rekrutacji i on-bording Zaangaowanie pracownikw w firmie Programy rozwojowe w firmie Zarzdzanie talentami 32 17 22 14 21 14 12 10 10 7 10 4 1 5RAPORT EmPlOyER BRANdiNg w POlScE 2013/14 5. Employer brandingowe praktyki pracodawcw Od wielu lat obserwujemy, jak organizacje podejmuj mniej lub bardziej zamierzone dziaania zwizane ze wiadomym ksztatowaniem swojego wizerunku jako pracodawcy. W niniejszym opracowaniu prezentujemy wyniki drugiej edycji badaniaEmployer branding w Polsce 2013/14, ktre dostarcza informacji na temat dziaa prowadzonych w obszarze ksztatowania wizerunku pracodawcw na polskim rynku. W badaniu wzio udzia 145 pracodawcw z caej Polski, z rnych bran, z czego najliczniej reprezentowane byy brane: FMCG (11 proc.), produkcyjna (11 proc.), informatyka i technologia (11 proc.) oraz konsultingowa (10 proc.). Odpowiedzialno za employer branding w organizacjach wci posiadaj dziay personalne (54 proc.), co nie jest zaskoczeniem, cho wida, e w stosunku do 2012 r. ta liczba zmniejszya si o 32 proc. W 18 proc. firm za dziaania wizerunkowe odpowiadaj dziay marketingu. Pojawiy si jednak rwnie dziay dedykowane employer brandingowi i zarzdzaniu talentami (patrz wykres:Komrka odpowiedzialna w firmie za dziaania employer brandingowe). 80%pracodawcw uwaa, e gwna korzy z posiadania dugoterminowej strategii employer brandingowej to: spjna komunikacja (prezentowane wyniki dotycz ocen od 4 do 5, gdzie 5 to bardzo due korzyci, a 4 to due korzyci) 6 RAPORT Employer Branding w Polsce 2013/14 6. Komrka odpowiedzialna w firmie za dziaania employer brandingowe (w proc.) Brana, w ktrej dziaa firma (w proc.) Ktry dzia odpowiada w firmie za EB? (w proc.) rdo: raport Employer branding w Polsce 2013/14. Dzia Personalny Dzia Marketingu Dzia Employer Brandingu Dzia Komunikacji Wewntrznej Dzia Komunikacji Zewntrznej Dzia Zarzdzania Talentami Inny dzia Zarzd Nie wiem Dzia Marketingu Dzia Personalny FMCG Informatyka i Technologia Produkcja Konsulting Usugi finansowe Handel detaliczny (Retail) Media i rozrywka Rekrutacja/Agencja doradztwa personalnego Bankowo Transport i logistyka Inna 54 18 11 11 11 10 75 5 5 4 3 28 4 4 4 4 4 43 862012 2013 54 17 18 7RAPORT Employer Branding w Polsce 2013/14 7. Niewielkie budety wizerunkowe 47 proc. ankietowanych (czyli 7 proc. mniej ni w 2012 r.) deklaruje, e firma posiada budet wizerunkowy (z pominiciem budetu rekrutacyjnego) na poziomie nie wikszym ni 100 tys. z, natomiast 4 proc. respondentw ma budet powyej 1 mln z. Budety employer brandingowe oraz rekrutacyjne dziaw personalnych niejednokrotnie s poczone lub niejasno powizane, co powoduje kopoty z jednoznacznym ustaleniem, jakie dziaania maj by z nich finansowane. Podobnie jak w ubiegym roku zaskakujca jest deklaracja 34 proc. ankietowanych pracodawcw, ktrzy nie znaj budetu employer brandingowego swojej firmy. Czy to niech do ujawniania wysokoci budetw, czy rzeczywista niewiedza? 72%pracodawcw uwaa, e gwne korzyci z posiadania dugoterminowej strategii employer brandingowej, to: wiksze zaangaowanie pracownikw, obnione koszty zwizane z rekrutacj, zmniejszenie rotacji pracownikw oraz lepszedopasowanie kandydatw do kultury organizacyjnej (prezentowane wyniki dotycz ocen od 4 do 5, gdzie 5 to bardzo due korzyci, a 4 to due korzyci) 8 RAPORT Employer Branding w Polsce 2013/14 8. Roczny budet employer brandingowy firm, z wyczeniem budetu rekrutacyjnego (w proc.) Roczny budet employer brandingowy 2012-13 (w proc.) do 100 tys. PLN 100-200 tys. PLN 200-300 tys. PLN powyej 1 mln 500 tys. 1 mln PLN nie wiem do 100 tys. PLN 100-200 tys. PLN 200-300 tys. PLN powyej 1 mln 500 tys. 1 mln PLN nie wiem 47 9 5 4 1 34 2012 2013 54 7 9 3 5 1 1 4 2 47 30 35 9RAPORT Employer Branding w Polsce 2013/14 9. C oraz wicej polskich firm deklaruje, e posiada jasno zdefiniowan strategi employer brandingow. W ostatnim badaniu zadeklarowao tak 24 proc. to o ponad 100 proc. wicej ni w ubiegym roku. 30 proc. firm ma strategi, ktr rozbudowuje i dopracowuje, a 25 proc. obecnie pracuje nad jej ksztatem (patrz wykres:Strategia employer brandingowa w polskich organizacjach 2012 vs. 2013). Podobnie jak w ubiegym roku, 20 proc. polskich pracodawcw nie ma strategii employer brandingowej i nie podejmuje w tej chwili dziaa w tym zakresie. Mimo wszystko widoczny jest wrd polskich pracodawcw wzrost zainteresowania posiadaniem uporzdkowanej strategii employer brandingowej, co bardzo cieszy pasjonatw i badaczy tematu ksztatowania wizerunku pracodawcy. Tym bardziej e pracodawcy widz zwizek midzy strategicznym ksztatowaniem wizerunku pracodawcy a pozyskiwaniem najlepszych kandydatw do firmy. A przecie tutaj tkwi jeden z kluczowych elementw dziaa employer brandingowych. Strategia employer branding 61%pracodawcw uwaa, e gwne korzyci z posiadania dugoterminowej strategii employer brandingowej, to: uznanie firmy za idealnego pracodawc (prezentowane wyniki dotycz ocen od 4 do 5, gdzie 5 to bardzo due korzyci, a 4 to due korzyci) 10 RAPORT Employer Branding w Polsce 2013/14 10. Strategia employer brandingowa w polskich organizacjach 2012 vs. 2013 (w proc.) Tak, firma posiada jasno zdefiniowan strategi ksztatowania wizerunku pracodawcy Tak, firma posiada strategi, ale musimy j jeszcze rozbudowa/dopracowa. Nie, firma nie posiada strategii, ale pracujemy nad jej stworzeniem. Nie, nie mamy jasno zdefiniowanej strategii ksztatowania wizerunku pracodawcy. Czy Twoja firma posiada zdefiniowan strategi ksztatowania wizerunku pracodawcy (employer brandingu)? Tak, firma posiada jasno zdefiniowan strategi ksztatowania wizerunku pracodawcy. Tak, ale musimy j jeszcze rozbudowa/dopracow