HRMI_Raport Employer Branding w Polsce 2014

Download HRMI_Raport Employer Branding w Polsce 2014

Post on 08-Oct-2015

15 views

Category:

Documents

0 download

DESCRIPTION

Czy polskie rmy rzeczywicie doceniaj znaczenie budowania marki pracodawcy i wiedz, jak przekada si to na moliwo pozyskiwania talentw? Jakie atrybuty pracodawcy s najwaniejsze dla kandydatw w opinii samych pracodawcw? Odpowied na te i inne pytania mona znale w raporcie Employer Branding w Polsce 2014.

TRANSCRIPT

Raport Employer Branding w Polsce 2014Strategie | Wyzwania | Narzdzia | Trendy | Wyzwaniawww.hrminstitute.plwww.hrminstitute.plSPIS TRECI 1. WSTP 2. TECHNOLOGIA VS. TALENTY 3. EMPLOYER BRANDING PO POLSKU 4. TAJNE BUDETY WIZERUNKOWE 5. STRATEGIA EMPLOYER BRANDINGOWA POLSKICH FIRM 6. W POSZUKIWANIU TALENTW 7. WSKANIKI I RANKINGI 8. ATRYBUTY PRACODAWCW LIDERW 9. JAKIE WYZWANIA STOJ PRZED PRACODAWCAMI 10. KOMUNIKACJA Z TALENTAMI 11. KONIEC CZY POCZTEK? 12. METODOLOGIA BADANIA 13. KONTAKTRaport Employer Branding w Polsce 2014, www.hrminstitute.plWSTP 4Anna MacnarPartner Zarzdzajcy Employer Branding ExpertHRM InstituteNiezalenie od tego, czy na wiecie szaleje kryzys gospodarczy, czy te nie, dziaania employer brandingowe maj due znaczenie dla wiadomych organizacji. Zmiany demograficzne zachodzce w wiecie wymuszaj na organizacjach konieczno planowania zasobw dla przedsibiorstw czsto w duszej perspektywie oraz koncentracj na takich dziaaniach jak: ksztatowanie wizerunku pracodawcy, zaangaowanie, przywdztwo w organizacji czy ksztatowanie kultury organizacyjnej w firmie. Wanie w takich obszarach organizacje szukaj swojej przewagi konkurencyjnej. Nie inaczej jest w Polsce. Cho strategiczne spojrzenie na employer branding jest jeszcze dla wielu polskich firm now dziedzin, to jej znaczenie ronie. Najlepsze praktyki pokazuj, e zarzdzanie wizerunkiem pracodawcy powinno by strategiczne, proaktywne, blisze biznesu oraz dopasowane do zmiennych warunkw zewntrznych. Firmy skutecznie tworzce interdyscyplinarne zespoy HR, marketingu i komunikacji, oraz szukajce punktw wsplnych midzy zainteresowaniem kandydatw, zaangaowaniem pracownikw, zadowoleniem klientw a wzrostem przychodw firmy, maj szans na sprostanie wspomnianym wyzwaniom i zyskanie konkurencyjnej przewagi na rynku. Od wielu lat obserwujemy, jak organizacje podejmuj mniej lub bardziej zamierzone dziaania, zwizane ze wiadomym ksztatowaniem swojego wizerunku jako pracodawcy. W 2013 r. przeprowadzilimy drug edycj badania, ktre dostarczyo nam rzetelnych informacji na temat tego, na ile dojrzay jest polski rynek pracodawcw w zakresie employer brandingu.Zapraszamy do lektury kolejnej edycji raportu Employer Branding w Polsce 2013/14 prezentujcego informacj w tym obszarze.35$3257(03/2Raport Employer Branding w Polsce 2014, www.hrminstitute.plTECHNOLOGIA VS. TALENTY5Zapowiada si, e najblisze lata bd stay dla pracodawcw pod znakiem zmian. Wrd czoowych czynnikw, ktre wci bd miay wpyw na dziaalno firm, uczestnicy badania Employer branding w Polsce 2014 wymieniaj na pierwszym miejscu kwestie gospodarcze (26 proc.), na drugim niedobr talentw (22 proc.) a nastpnie: kwestie technologiczne i czynniki spoeczne. Niedobr talentw jest obszarem troski wielu pracodawcw ju dzi.Analizujc dwuletnie zmiany trendw wida jednak, e wpyw czynnikw gospodarczych na obszar employer brandingu w organizacjach zmniejszy si o 6 punktw procentowych, natomiast wpyw czynnikw technologicznych wzrs o 7 punktw procentowych. Niewtpliwie technologia w employer brandingu jest i bdzie najbardziej dynamicznie rozwijajcym si obszarem w najbliszym czasie. Pracodawcy uwaaj, e do najwaniejszych procesw, ktre zmieniaj si w organizacjach pod wpywem strategii marki pracodawcy s procesy rekrutacji i on-boarding oraz komunikacja (21 i 20 proc.) Trend ten utrzymuje si od dwch lat.Czy wiesz, e 85% pracodawcw uwaa, e gwna korzy z posiadania dugoterminowej strategii employer brandingowej, to atwo w przyciganiu talentw (prezentowane wyniki dotycz ocen od 4 do 5, gdzie 5 to bardzo due korzyci, a 4 to due korzyci)Raport Employer Branding w Polsce 2014, www.hrminstitute.plTECHNOLOGIA VS. TALENTY6Procesy rekrutacji i on-bordingKomunikacja Zaangaowanie pracownikw w firmieProgramy rozwojowe w firmieCorporate Social ResponsibilityZarzdzanie talentamiInnowacje w firmie Nie wiem Relacje z klientami555889102021523106101222212013 2014Czynniki majce najwikszy wpyw na biznes w cigu najbliszych 2 lat (w proc.)Najwaniejsze procesy i narzdzia, ktre zmieniy si pod wpywem strategii marki pracodawcy (w proc.)Kwestie gospodarcze Niedobr talentw Technologia Czynniki spoeczne Kwestie polityczne Zdolnoci pracownika Globalizacja288112122267144141417322013 2014Raport Employer Branding w Polsce 2014, www.hrminstitute.plEMPLOYER BRANDING PO POLSKU7Bezsprzecznie znaczenie employer brandingu w Polsce cigle ronie. Pracodawcy dostrzegaj, e dziaania employer brandingowe przynosz wymierne efekty i coraz chtniej je podejmuj. Nie mniej jednak trudno jeszcze mwi o dojrzaoci tematu na polskim rynku, jeli tylko 17 proc. ankietowanych pracodawcw deklaruje, e posiada jasno zdefiniowan strategi. Przed firmami stoi kilka wyzwa, ktre s wskazane przez samych zainteresowanych w raporcie Employer Branding w Polsce. W biecej, trzeciej ju, edycji badania udzia wzio 256 pracodawcw z caej Polski, ktrzy reprezentowali rne profile dziaalnoci. Najliczniej reprezentowane byy brane: informatyczna (14%), produkcyjna (13%), FMCG (8%), konsultingowa (7%) oraz bankowo (6%). Za employer branding w polskich organizacjach nadal najczciej odpowiedzialny jest dzia personalny (44%), ale zauwaalna jest tendencja do przekazywania tych zada innym komrkom w firmie (w 2012 roku a w 86% firm odpowiedzialne za employer branding byy dziay personalne, a w 2013 r. w 54%). Ksztatowanie wizerunku pracodawcy przejmowane jest przez inne dziay, specjalnie tworzone w tym celu, jak np. dzia komunikacji zewntrznej, czy dzia employer brandingu. Podobnie jak w ubiegych latach w wielu firmach za t tematyk odpowiadaj dziay marketingu (17%). Warto rwnie odnotowa, e a w 12% przypadkw odpowiedzialno za budowanie marki pracodawcy spoczywa na Zarzdzie, co stanowi a czterokrotny wzrost w stosunku do roku 2013. Moe to wiadczy o znaczcym wzrocie wiadomoci znaczenia employer brandingu dla firm.Czy wiesz, e 80% pracodawcw uwaa, e gwna korzy z posiadania dugoterminowej strategii employer brandingowej, to: spjna komunikacja (prezentowane wyniki dotycz ocen od 4 do 5, gdzie 5 to bardzo due korzyci, a 4 to due korzyci)Raport Employer Branding w Polsce 2014, www.hrminstitute.plEMPLOYER BRANDING PO POLSKU8Dzia Personalny Dzia Marketingu Zarzd / CEO Dzia Komunikacji ZewntrznejInny dzia Dzia Komunikacji WewntrznejDzia Employer BrandinguNie wiem Dzia Zarzdzania Talentami334557121744444444318545205281217862012 2013 2014Komrka odpowiedzialna w firmie za dziaania employer brandingowe (w proc.)Brana, w ktrej dziaa firma (w proc.)2%3%3%3%3%3%4% 5%6% 6% 7%8%13%14%18% InnaInformatyka i TechnologiaProdukcjaFMCGKonsultingBankowoscHandel detaliczny (Retail)Rekrutacja/Agencja doradztwa personalnegoUslugi szkolenioweBudownictwoTelekomunikacjaFarmacjaTransport i logistykaUbezpieczeniaEnergetyka, paliwo, gazCzy wiesz, e 78% pracodawcw uwaa, e gwna korzy z posiadania dugoterminowej strategii employer brandingowej, to lepsze dopasowanie kandydatw do kultury organizacyjnej (prezentowane wyniki dotycz ocen od 4 do 5, gdzie 5 to bardzo due korzyci, a 4 to due korzyci)Raport Employer Branding w Polsce 2014, www.hrminstitute.plTAJNE BUDETY WIZERUNKOWE9W 2014 roku 54% ankietowanych zadeklarowao, e firma (poza budetem rekrutacyjnym) posiada budet wizerunkowy. Budety na dziaania employer brandingowe nie s wysokie a 37% badanych okrelio, e ich budety plasuj si na poziomie poniej 100 tys. z rocznie, a tylko 1% ankietowanych wydaje na te cele kwoty powyej 1 mln. z. Firmy do niechtnie ujawniaj budety przeznaczone na dziaania wizerunkowe a 22% badanych wskazao, e nie moe ujawni wysokoci takiego budetu. Do dua cz respondentw nie zna kwot przeznaczanych na employer branding, co moe wynika z tego, e s one czsto poczone z budetami rekrutacyjnymi, albo nie ma jasnego wyodrbnienia kwot przeznaczonych na ten cel. Niewtpliwie utrudnia to planowanie strategiczne w obszarze budowania wizerunku pracodawcy.Czy wiesz, e 71% pracodawcw uwaa, e gwna korzy z posiadania dugoterminowej strategii employer brandingowej, to: wiksze zaangaowanie pracownikw (prezentowane wyniki dotycz ocen od 4 do 5, gdzie 5 to bardzo due korzyci, a 4 to due korzyci)Raport Employer Branding w Polsce 2014, www.hrminstitute.plTAJNE BUDETY WIZERUNKOWE10Roczny budet employer brandingowy firm, z wyczeniem budetu rekrutacyjnego (w proc.)Roczny budet employer brandingowy 2012 2014 (w proc.)22%24%1%1%3%3%10%37%do 100 tys. PLN100-200 tys. PLN200-300 tys. PLN300-500 tys. PLN500 tys. 1 mln PLNpowyzej 1 mlnnie wiem nie moge ujawnic064do 100 tys. PLN nie wiem nie mog ujawni 100-200 tys. PLN 200-300 tys. PLN 500 tys. 1 mln PLN powyej 1 mln113102224374159354712373054 2012 2013 2014Czy wiesz, e 67% pracodawcw uwaa, e gwna korzy z posiadania dugoterminowej strategii employer brandingowej, to uznanie firmy za idealnego pracodawc. (prezentowane wyniki dotycz ocen od 4 do 5, gdzie 5 to bardzo due korzyci, a 4 to due korzyci)Raport Employer Branding w Polsce 2014, www.hrminstitute.plSTRATEGIA EMPLOYER BRANDINGOWA POLSKICH FIRM11Pomimo tego, e coraz wicej firm prowadzi rnego rodzaju dziaania employer brandingowe, w dalszym cigu a 50% firm nie posiada strategii ksztatowania wizerunku pracodawcy, z czego poowa zauwaa potrzeb jej posiadania i pracuje nad strategi. Tylko 17% firm posiada jasno sprecyzowan strategi, a 26% organizacji wprawdzie posiada strategi dziaa employer brandingowych, ale uwaa, e wymaga ona jeszcze dopracowania. Taka postawa moe dziwi, gdy a 59% pracodawcw wskazuje na atwo przycigania talentw, jako gwn korzy posiadania jasnej strategii employer brandingowej. Jednoczenie a 63% pracodawcw (o 8% wicej ni w 2013 r.) uwaa, e firma moe straci udziay w rynku nie zatrudniajc odpowiednich ludzi. Naley mie nadziej, e coraz wicej firm bdzie dyo do opracowania odpowiedniej strategii budowania wizerunku pracodawcy, gdy w duszej perspektywie takie dziaanie si zwyczajnie opaca.Czy wiesz, e 71% pracodawcw uwaa, e gwna korzy z posiadania dugoterminowej strategii employer brandingowej, to wiksze zaangaowanie pracownikw (prezentowane wyniki dotycz ocen od 4 do 5, gdzie 5 to bardzo due korzyci, a 4 to due korzyci)Raport Employer Branding w Polsce 2014, www.hrminstitute.plSTRATEGIA EMPLOYER BRANDINGOWA POLSKICH FIRM12Czy firmy posiadaj strategi employer brandingow?Strategia employer brandingowa w polskich organizacjach 2012 2014 (w proc.)Czy wiesz, e 65% pracodawcw uwaa, e gwna korzy z posiadania dugoterminowej strategii employer brandingowej, to obnienie kosztw zwizanych z rekrutacj (prezentowane wyniki dotycz ocen od 4 do 5, gdzie 5 to bardzo due korzyci, a 4 to due korzyci)625252617Tak, firma posiada jasno zdefiniowan strategi ksztatowania wizerunku pracodawcy.Tak, ale musimy ja jeszcze rozbudowa/dopracowa.Nie, ale pracujemy nad strategi.Nie, nie mamy jasno zdefiniowanej strategii ksztaltowania wizerunku pracodawcy.Nie wiem.Tak, ale musimy j jeszcze rozbudowa/dopracowa.Nie, ale pracujemy nad strategi. Nie, nie mamy jasno zdefiniowanej strategii ksztatowania wizerunku pracodawcy.Tak, firma posiada jasno zdefiniowan strategi ksztatowania wizerunku pracodawcy.Nie wiem.617252526124202530311212837 2012 2013 2014Raport Employer Branding w Polsce 2014, www.hrminstitute.plW POSZUKIWANIU TALENTW13Mimo stosunkowo duego bezrobocia, szczeglnie wrd absolwentw, firmy maj spore problemy z przycigniciem do siebie odpowiednich kandydatw. Warto przyjrze si, jacy kandydaci s dla firm kluczowi: a 51% badanych wskazuje, e s to modzi profesjonalici, majcy od roku do szeciu lat dowiadczenia zawodowego, a 24% pracodawcw poszukuje profesjonalistw, ze staem powyej szeciu lat. Zaskakujce, zwaszcza w kontekcie duego problemu modych ludzi ze znalezieniem pracy, jest to, e a 22% ankietowanych uwaa, e kluczowymi dla firmy kandydatami s studenci i absolwenci. Pracodawcy deklaruj, e najtrudniej jest przycign do firmy kandydatw z dowiadczeniem i wysokimi kompetencjami (37%), a take tych prawdziwie zaangaowanych w swoj prac (26%). Na kopot ze znalezieniem kandydatw, chccych si duej zwiza z firm, wskazao 14% badanych. Dlaczego pracodawcy nie znajduj waciwych kandydatw? Najczciej wymienian przez nich przyczyn jest niewystarczajco konkurencyjne wynagrodzenie oraz moliwoci awansu (26%). Na drugim miejscu ankietowani wymieniali niewystarczajco atrakcyjny wizerunek oraz reputacja pracodawcy (18%). Kolejnymi przyczynami s brak wiedzy kandydatw o ich ofercie (13%) i niewystarczajco atrakcyjna strona/zakadka KARIERA (11%). Warto podkreli, e te wszystkie trzy przyczyny, ktre wymienia cznie a 42% ankietowanych, wynikaj z braku prowadzenia dziaa employer brandingowych w firmie. Ciekawie przedstawiaj si opinie pracodawcw zwizane z odejciem najlepszych pracownikw z firmy. Najczciej wskazywan przyczyn jest oczywicie wysoko zarobkw (26%). Prawie tyle samo osb uwaa, e przyczyn zmiany pracy jest ch rozwijania si pracownikw i podejmowania nowych wyzwa (21%) oraz pojawienie si istotnych rnic pomidzy wzajemnymi oczekiwaniami pracownika i firmy (20%). Interesujce jest rwnie to, e wan przyczyn rozsta pracownika z firm s problemy we wsppracy pracownikw z przeoonymi (16%).Czy wiesz, e 62% pracodawcw uwaa, e gwna korzy z posiadania dugoterminowej strategii employer brandingowej, to zmniejszenie rotacji pracownikw (prezentowane wyniki dotycz ocen od 4 do 5, gdzie 5 to bardzo due korzyci, a 4 to due korzyci)Raport Employer Branding w Polsce 2014, www.hrminstitute.plW POSZUKIWANIU TALENTW14Dlaczego firmom trudno znale odpowiednich kandydatw? (w proc.)Powody decyzji kandydatw o zmianie pracy (w proc.)Nasze wynagrodzenie i moliwoci awansu nie s wystarczajco konkurencyjne.Nasza reputacja i wizerunek pracodawcy nie s wystarczajco atrakcyjne.Nie dotyczy mojej firmy.Kandydaci nie zdaj sobie sprawy z naszej oferty.Nasze materiay rekrutacyjne i strona nie s wystarczajco atrakcyjne.Kultura organizacyjna w firmie nie jest wystarczajco atrakcyjna.Nie wiemy jak i gdzie szuka najlepszych kandydatw.Nie wiem.357111316182633816171924851525823272012 2013 2014PIENIDZE: Pracownicy chc zarabia wicej.NOWE WYZWANIA: Pracownicy chc rozwija swoje umiejtnoci, poszerza dowiadczenie i podejmowa nowe wyzwania.OCZEKIWANIA: Powstay istotne rnice w oczekiwaniach pracownika i firmy wobec siebie nawzajem.PRZEOENI: Powstay istotne problemy we wsppracy pracownika i przeoonego.Nie tracimy najlepszych pracownikw.WARTOCI: Powstay istotne rnice w wartociach pracownika i firmy wobec siebie zawzajem.Nie wiem.1412162021263913151917242418111421292012 2013 2014Raport Employer Branding w Polsce 2014, www.hrminstitute.plWSKANIKI I RANKINGI15Firmy maj wiadomo, e udzia w badaniach zewntrznych, dotyczcych postrzegania firmy jako pracodawcy, pozwala za poznanie swoich mocnych stron, a take na sprawdzenie, jak opini cieszy si u potencjalnych kandydatw. Wydaje si to szczeglnie wane w sytuacji, gdy z bada wynika, e organizacja jest sabo rozpoznawalna, a kandydaci nie wiedz o ofercie, jak ma dla nich. Taka wiedza pozwala na podjcie odpowiednich dziaa, zmierzajcych do budowania marki pracodawcy, co wprost przekada si na moliwo pozyskania lepszych kandydatw. Naley zauway, e pozycja rankingowa w badaniach najlepszych pracodawcw, to jeden ze wskanikw, ktrych firmy uywaj do mierzenia zwrotu z inwestycji (ROI) w strategi i dziaania employer brandingowe. Najczciej wybieranymi badaniami byy przeprowadzane przez: Pracuj (34%), Universum (15%) oraz Top Employers (13%). Warto podkreli, e tylko 11% pracodawcw nie bierze udziau w adnym rankingu, co stanowi du zmian w stosunku do lat ubiegych, gdzie brak udziau w badaniach deklarowa co pity ankietowany. Wielu pracodawcw bierze udzia w wicej ni jednym badaniu. Najchtniej wykorzystywanymi przez firmy wskanikami mierzenia inwestycji (ROI) w dziaania employer brandingowe s: liczba skadanych aplikacji na oferowane stanowisko (17%), a take poziom rotacji w firmie (16%). Kolejn pozycj zajmuje jako skadanych aplikacji (13%) oraz wskazana ju pozycja w rankingu najlepszych pracodawcw (12%).Czy wiesz, e 91% Najwaniejsze atrybuty marki pracodawcy pomagajce w pozyskiwaniu talentw do organizacji to, wedug samych pracodawcw reputacja firmy (prezentowane wyniki dotycz ocen od 4 do 5, gdzie 5 to bardzo due korzyci, a 4 to due korzyci)Raport Employer Branding w Polsce 2014, www.hrminstitute.plWSKANIKI I RANKINGI16Rankingi i badania, w ktrych pracodawcy bior udzia (w proc.)Wskaniki uywane do mierzenia zwrotu z inwestycji (ROI) z dziaa employer brandingowych (w proc.)Pracuj Universum Top Employers W adnych Aon Hewitt AIESEC Inne Great Place to Work69910111315266614101972112832113201434342012 2013 2014Liczba skadanych aplikacji na oferowane stanowisko.Poziom rotacji w firmie. adnych, jeszcze nie ma zdefiniowanych wskanikw.Jako skadanych aplikacji.Pozycja rankingowa w badaniach/rankingach najlepszych pracodawcw.Poziom zaangaowania pracownikw.Koszt zatrudnienia pracownika.810121316161711131213131319 20232326302939 2012 2013 2014Raport Employer Branding w Polsce 2014, www.hrminstitute.plATRYBUTY PRACODAWCW - LIDERW17TOP 5 atrybutw najlepszych marek pracodawcw uleg przetasowaniu w stosunku do lat ubiegych. Na pierwszym miejscu najwyej cenionych przez kandydatw atrybutw pracodawcw ankietowani wymieniali wynagrodzenie powyej redniej (15%). Ciekawe jest to, e w 2013 roku ten czynnik znalaz si dopiero na trzecim miejscu. Kolejn pozycj, podobnie jak w ubiegym roku, zajmuje stabilno organizacji (12%). Nastpne miejsce przypada dynamicznemu rozwojowi firmy (11% - w 2013 r. na 5. miejscu). Istotne s rwnie elastyczne formy pracy (9%) oraz zaangaowanie w rozwj pracownikw (9%). Dopiero kolejne miejsca zajmuj system benefitw oraz oferta work-life-balance (uznao tak po 8% ankietowanych), a take atrakcyjno oferowanych produktw i usug, otwarta kultura organizacyjna oraz innowacyjno. Za najmniej istotne atrybuty zostay uznane przywdztwo i dziaalno CSR firmy.Czy wiesz, e 89% Najwaniejsze atrybuty marki pracodawcy pomagajce w pozyskiwaniu talentw do organizacji to, wedug samych pracodawcw kultura organizacyjna firmy (prezentowane wyniki dotycz ocen od 4 do 5, gdzie 5 to bardzo due korzyci, a 4 to due korzyci)Raport Employer Branding w Polsce 2014, www.hrminstitute.plATRYBUTY PRACODAWCW - LIDERW18Wynagrodzenia powyej redniej Stabilno organizacjiDynamiczny rozwoj firmyZaangaowanie w rozwj pracownikwOferta elastycznosci pracyOferta work-life-balanceSystemy benefitwAtrakcyjne produkty i usugi InnowacyjnoOtwarta kultura organizacyjnaEtyka i wartociPrzywdztwoDzialalno CSR firmy 1246678899111215Atrybuty rodowiska pracy przycigajce najlepszych pracownikw (w proc.)Czy wiesz, e 88% Najwaniejsze atrybuty marki pracodawcy w pozyskiwaniu talentw do organizacji to rodowisko pracy (prezentowane wyniki dotycz ocen od 4 do 5, gdzie 5 to bardzo due korzyci, a 4 to due korzyci)Raport Employer Branding w Polsce 2014, www.hrminstitute.plATRYBUTY PRACODAWCW - LIDERW19Wynagrodzenia powyej redniej Stabilno organizacjiDynamiczny rozwj firmyOferta elastycznoci pracyZaangaowanie w rozwj pracownikwSystemy benefitwOferta work-life-balanceAtrakcyjne produkty i usugi Otwarta kultura organizacyjnaInnowacyjno 66788991112155731161471014122013 2014Elementy rodowiska pracy przycigajce najlepszych pracownikw trend 2013-2014 (w proc.)Czy wiesz, e 71% Najwaniejsze atrybuty marki pracodawcy pomagajce w pozyskiwaniu talentw do organizacji to, wedug samych pracodawcw, proces rekrutacji (prezentowane wyniki dotycz ocen od 4 do 5, gdzie 5 to bardzo due korzyci, a 4 to due korzyci)Raport Employer Branding w Polsce 2014, www.hrminstitute.plJAKIE WYZWANIA STOJ PRZED PRACODAWCAMI?20Polskie firmy cigle jeszcze maj przed sob wiele wyzwa w obszarze ksztatowania wizerunku pracodawcy. Podobnie jak w ubiegym roku, za najwaniejszy obszar, w ktry firma powinna zainwestowa w cigu najbliszych 12 miesicy, ankietowani uznali zewntrzn komunikacj marki pracodawcy (20% - wzrost o 3%). Kolejne obszary, w ktre pracodawcy musz zainwestowa, to rozwj programw dotarcia do talentw oraz wewntrzna komunikacja marki pracodawcy (po 13%). Ankietowani zauwaaj take, e niezbdne jest zwikszenie nakadw finansowych i dziaa w obszarze employer brandingu (10%). Jak uznao 8% badanych, warto rwnie zainwestowa w dopasowany dopyw talentw do potrzeb wzrostu firmy. Kolejne wyzwania wi si z wypracowaniem metod mierzenia marki pracodawcy, wdraaniem innowacji, w celu wspierania wzrostu, a take inwestycj w strategi on-line pracodawcy (po 7%).Czy wiesz, e 89% Najwaniejsze atrybuty marki pracodawcy pomagajce w pozyskiwaniu talentw do organizacji to, wedug samych pracodawcw, kultura organizacyjna firmy (prezentowane wyniki dotycz ocen od 4 do 5, gdzie 5 to bardzo due korzyci, a 4 to due korzyci)Raport Employer Branding w Polsce 2014, www.hrminstitute.plJAKIE WYZWANIA STOJ PRZED PRACODAWCAMI?21Obszary, w ktre firmy chc inwestowa w cigu najbliszych 12 miesicy (w proc.)Czy wiesz, e 86% Najwaniejsze atrybuty marki pracodawcy pomagajce w pozyskiwaniu talentw do organizacji to, wedug samych pracodawcw: wynagrodzenia i benefity (prezentowane wyniki dotycz ocen od 4 do 5, gdzie 5 to bardzo due korzyci, a 4 to due korzyci)Opracowanie strategii employer brandingowejOpracowanie strategii komunikacyjnej marki pracodawcyProgram zarzdzania i rozwoju talentamiZdefiniowanie EVPRozwj firmowej strony karierowej / lub zakadki KARIERAObecno w mediach spoecznociowychWzrost wynagrodzeSkuteczny program rozwoju przywdztwaMiejsce rankingowe w badaniach najlepszych pracodawcwProgramy referencyjne dla pracownikwProgramy CSR 5556791010131315567161312813111720132014Raport Employer Branding w Polsce 2014, www.hrminstitute.plKOMUNIKACJA Z TALENTAMI22Nawet najlepsza oferta moe zosta niezauwaona przez kandydatw, jeli nie bdzie odpowiednio komunikowana. Pracodawcy musz znale odpowiednie narzdzia i kanay informacyjne do komunikowania marki pracodawcy. Najistotniejszymi narzdziami komunikacji, ktre firmy zamierzaj wykorzystywa w 2014 roku, s (podobnie jak w latach ubiegych) ogoszenia o prac w serwisach pracy oraz firmowa strona kariery, bd zakadka KARIERA na firmowej stronie (po 11%). Z punktu widzenia dotarcia do modych kandydatw, wane bd takie narzdzia, jak: uczelniane targi kariery (9%) oraz eventy na uczelniach i serwisy spoecznociowe (po 8%). Kolejnymi narzdziami, po ktre zamierza w 2014 r. siga 8% ankietowanych, to materiay graficzne (ulotki, broszury, plakaty) oraz wewntrzna komunikacja, skierowana do pracownikw. Mniejsze znaczenie dla pracodawcw ma komunikacja zewntrzna w mediach drukowanych, ktre zamierza wykorzystywa tylko 4% pracodawcw. Niewielu pracodawcw (3%) zamierza uywa takich narzdzi, jak internetowe targi pracy, blogi czy aplikacje mobilne.Czy wiesz, e 83% Najwaniejsze atrybuty marki pracodawcy pomagajce w pozyskiwaniu talentw do organizacji to, wedug samych pracodawcw: polityka nagradzania i uznania pracownikw oraz cieka kariery zawodowej (prezentowane wyniki dotycz ocen od 4 do 5, gdzie 5 to bardzo due korzyci, a 4 to due korzyci)Raport Employer Branding w Polsce 2014, www.hrminstitute.plKOMUNIKACJA Z TALENTAMI23Najczciej wykorzystywane narzdzia do komunikowania marki pracodawcy (w proc.)Firmowa strona / zakadka KARIERAOgoszenia o pracy w serwisach pracy (pracuj, gazeta, praca itp.)Uczelniane targi karieryWewnetrzna komunikacja dla pracownikw (np. wewntrzne newslettery, gazetki wewnetrzne)Broszury firmowe/ ulotki / plakatySerwisy spoecznocioweEventy na uczelniach Komunikacja zewnetrzna w mediach on-line (np.: mailingi, newslettery)Dni otwarte w firmieKomunikacja zewntrzna w mediach drukowanych (np.: przewodniki KARIERY, gazety studenckie, gazety branowe)Programy referencyjne dla pracownikwFilmy videoInternetowe targi pracyBlogiAplikacje mobilneSponsoringGry internetowe 1333344456888891111Czy wiesz, e 79% Najwaniejsze atrybuty marki pracodawcy pomagajce w pozyskiwaniu talentw do organizacji to, wedug samych pracodawcw, stabilno zatrudnienia (prezentowane wyniki dotycz ocen od 4 do 5, gdzie 5 to bardzo due korzyci, a 4 to due korzyci)Raport Employer Branding w Polsce 2014, www.hrminstitute.plKONIEC CZY POCZTEK?24Jeszcze nie tak dawno marka pracodawcy bya definiowana po prostu jako zbir wzajemnych oczekiwa pracownikw i pracodawcw. Ale obecnie marka pracodawcy odgrywa znacznie wiksz i bardziej istotn rol w organizacji, zarwno w dziaaniach biecych, jak i dotyczcych przyszoci. Informuje klientw, pracownikw i kandydatw, jakie firma ma cele do osignicia i w jaki sposb kady moe si przyczyni do ich realizacji. To inspirujce, dodajce energii i jednoczce. Polskie firmy widz konieczno przygotowania strategii employer brandingowej, strategii komunikacji, czy zdefiniowania EVP marki pracodawcy. Patrzc jednak na caoksztat krajobrazu polskich firm i ich zaangaowania w proces strategicznego spojrzenia na ksztatowania wizerunku marki pracodawcy, gwnym wyzwaniem dla organizacji jest stworzenie silnego powizania pomidzy dziaaniami wizerunkowymi a dziaalnoci biznesow firm. Jak wida duo dobrych zmian w organizacjach ju nastpio, cho wci jeszcze duo pracy przed nami! Powodzenia!Czy wiesz, e 82% Najwaniejsze atrybuty marki pracodawcy pomagajce w pozyskiwaniu talentw do organizacji to, wedug samych pracodawcw: polityka zarzdzania ludmi w firmie (prezentowane wyniki dotycz ocen od 4 do 5, gdzie 5 to bardzo due korzyci, a 4 to due korzyci)Raport Employer Branding w Polsce 2014, www.hrminstitute.plMETODOLOGIA BADANIA25Dane byy zbierane w 100% w formie elektronicznej, podczas badania on-line. Czas trwania badania: marzec kwiecie 2014. Link do badania by skierowany do polskich pracodawcw, a w szczeglnoci do przedstawicieli dziaw HR, EB, marketingu i komunikacji odpowiedzialnych w firmach za dziaania employer brandingowe.256 liczba respondentw7%13%27%53%30-39 lat29 lat lub mniej40-49 lat40-49 latWiek ankietowanych10%22%32%37%2-5 latNie wiecej niz 2 lata5-10 lat10 lat i wiecejKtre z poniszych stanowisk najbardziej pasuje do stanowiska zajmowanego przez Ciebie?Ile lat pracujesz w obecnej firmie?3%4%8%8%9% 9%10%15%34%HR Specjalista/Manager/DyrektorHR Business PartnerMarketing Manager/DyrektorEmployer Branding Specjalista/Manager/DyrektorRekrutacyjny Specjalista/Manager/DyrektorPublic Relations/Communications Manager/DyrektorInneCEO/Dyrektor ZarzadzajacyTalent Manager/DyrektorPe ankietowanych79%21%www.hrminstitute.plHRM Institute|www.hrminstitute.plPartner Trendence Institut w Polsce|www.trendence.com Employer Branding Management Summit 2015|www.ebsummit.pl JobsSpot 2015|www.jobsspot.pl Targi Kariery 2015|www.targikariery.com Agencja Reklamowo-Employer Brandingowa|www.markline.plREKRUTUJ Z NAMIZamie ogoszenie Wyszukaj pracownika Zaprezentuj rmwww.goldenline.pl