HRMI_Raport Employer Branding w Polsce 2014

Download HRMI_Raport Employer Branding w Polsce 2014

Post on 08-Oct-2015

16 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Czy polskie rmy rzeczywicie doceniaj znaczenie budowania marki pracodawcy i wiedz, jak przekada si to na moliwo pozyskiwania talentw? Jakie atrybuty pracodawcy s najwaniejsze dla kandydatw w opinii samych pracodawcw? Odpowied na te i inne pytania mona znale w raporcie Employer Branding w Polsce 2014.

TRANSCRIPT

 • Raport Employer Branding w Polsce 2014Strategie | Wyzwania | Narzdzia | Trendy | Wyzwania

  www.hrminstitute.pl

 • www.hrminstitute.pl

 • SPIS TRECI

  1. WSTP 2. TECHNOLOGIA VS. TALENTY 3. EMPLOYER BRANDING PO POLSKU 4. TAJNE BUDETY WIZERUNKOWE 5. STRATEGIA EMPLOYER BRANDINGOWA POLSKICH FIRM 6. W POSZUKIWANIU TALENTW 7. WSKANIKI I RANKINGI 8. ATRYBUTY PRACODAWCW LIDERW 9. JAKIE WYZWANIA STOJ PRZED PRACODAWCAMI 10. KOMUNIKACJA Z TALENTAMI 11. KONIEC CZY POCZTEK? 12. METODOLOGIA BADANIA 13. KONTAKT

 • Raport Employer Branding w Polsce 2014, www.hrminstitute.pl

  WSTP

  4

  Anna MacnarPartner Zarzdzajcy Employer Branding ExpertHRM Institute

  Niezalenie od tego, czy na wiecie szaleje kryzys gospodarczy, czy te nie, dziaania employer brandingowe maj due znaczenie dla wiadomych organizacji. Zmiany demograficzne zachodzce w wiecie wymuszaj na organizacjach konieczno planowania zasobw dla przedsibiorstw czsto w duszej perspektywie oraz koncentracj na takich dziaaniach jak: ksztatowanie wizerunku pracodawcy, zaangaowanie, przywdztwo w organizacji czy ksztatowanie kultury organizacyjnej w firmie. Wanie w takich obszarach organizacje szukaj swojej przewagi konkurencyjnej. Nie inaczej jest w Polsce. Cho strategiczne spojrzenie na employer branding jest jeszcze dla wielu polskich firm now dziedzin, to jej znaczenie ronie.

  Najlepsze praktyki pokazuj, e zarzdzanie wizerunkiem pracodawcy powinno by strategiczne, proaktywne, blisze biznesu oraz dopasowane do zmiennych warunkw zewntrznych. Firmy skutecznie tworzce interdyscyplinarne zespoy HR, marketingu i komunikacji, oraz szukajce punktw wsplnych midzy zainteresowaniem kandydatw, zaangaowaniem pracownikw, zadowoleniem klientw a wzrostem przychodw firmy, maj szans na sprostanie wspomnianym wyzwaniom i zyskanie konkurencyjnej przewagi na rynku.

  Od wielu lat obserwujemy, jak organizacje podejmuj mniej lub bardziej zamierzone dziaania, zwizane ze wiadomym ksztatowaniem swojego wizerunku jako pracodawcy. W 2013 r. przeprowadzilimy drug edycj badania, ktre dostarczyo nam rzetelnych informacji na temat tego, na ile dojrzay jest polski rynek pracodawcw w zakresie employer brandingu.

  Zapraszamy do lektury kolejnej edycji raportu Employer Branding w Polsce 2013/14 prezentujcego informacj w tym obszarze.

  35$3257(03/2

 • Raport Employer Branding w Polsce 2014, www.hrminstitute.pl

  TECHNOLOGIA VS. TALENTY

  5

  Zapowiada si, e najblisze lata bd stay dla pracodawcw pod znakiem zmian. Wrd czoowych czynnikw, ktre wci bd miay wpyw na dziaalno firm, uczestnicy badania Employer branding w Polsce 2014 wymieniaj na pierwszym miejscu kwestie gospodarcze (26 proc.), na drugim niedobr talentw (22 proc.) a nastpnie: kwestie technologiczne i czynniki spoeczne. Niedobr talentw jest obszarem troski wielu pracodawcw ju dzi.Analizujc dwuletnie zmiany trendw wida jednak, e wpyw czynnikw gospodarczych na obszar employer brandingu w organizacjach zmniejszy si o 6 punktw procentowych, natomiast wpyw czynnikw technologicznych wzrs o 7 punktw procentowych. Niewtpliwie technologia w employer brandingu jest i bdzie najbardziej dynamicznie rozwijajcym si obszarem w najbliszym czasie. Pracodawcy uwaaj, e do najwaniejszych procesw, ktre zmieniaj si w organizacjach pod wpywem strategii marki pracodawcy s procesy rekrutacji i on-boarding oraz komunikacja (21 i 20 proc.) Trend ten utrzymuje si od dwch lat.

  Czy wiesz, e

  85% pracodawcw uwaa, e gwna korzy z posiadania dugoterminowej strategii employer brandingowej, to atwo w przyciganiu talentw (prezentowane wyniki dotycz ocen od 4 do 5, gdzie 5 to bardzo due korzyci, a 4 to due korzyci)

 • Raport Employer Branding w Polsce 2014, www.hrminstitute.pl

  TECHNOLOGIA VS. TALENTY

  6

  Procesy rekrutacji i on-bording

  Komunikacja Zaangaowanie pracownikw w firmie

  Programy rozwojowe w firmie

  Corporate Social Responsibility

  Zarzdzanie talentami

  Innowacje w firmie Nie wiem Relacje z klientami

  555889

  10

  2021

  523

  106

  1012

  22212013 2014

  Czynniki majce najwikszy wpyw na biznes w cigu najbliszych 2 lat (w proc.)

  Najwaniejsze procesy i narzdzia, ktre zmieniy si pod wpywem strategii marki pracodawcy (w proc.)

  Kwestie gospodarcze Niedobr talentw Technologia Czynniki spoeczne Kwestie polityczne Zdolnoci pracownika Globalizacja

  2

  8811

  212226

  7

  14

  4

  141417

  32

  2013 2014

 • Raport Employer Branding w Polsce 2014, www.hrminstitute.pl

  EMPLOYER BRANDING PO POLSKU

  7

  Bezsprzecznie znaczenie employer brandingu w Polsce cigle ronie. Pracodawcy dostrzegaj, e dziaania employer brandingowe przynosz wymierne efekty i coraz chtniej je podejmuj. Nie mniej jednak trudno jeszcze mwi o dojrzaoci tematu na polskim rynku, jeli tylko 17 proc. ankietowanych pracodawcw deklaruje, e posiada jasno zdefiniowan strategi. Przed firmami stoi kilka wyzwa, ktre s wskazane przez samych zainteresowanych w raporcie Employer Branding w Polsce. W biecej, trzeciej ju, edycji badania udzia wzio 256 pracodawcw z caej Polski, ktrzy reprezentowali rne profile dziaalnoci. Najliczniej reprezentowane byy brane: informatyczna (14%), produkcyjna (13%), FMCG (8%), konsultingowa (7%) oraz bankowo (6%). Za employer branding w polskich organizacjach nadal najczciej odpowiedzialny jest dzia personalny (44%), ale zauwaalna jest tendencja do przekazywania tych zada innym komrkom w firmie (w 2012 roku a w 86% firm odpowiedzialne za employer branding byy dziay personalne, a w 2013 r. w 54%). Ksztatowanie wizerunku pracodawcy przejmowane jest przez inne dziay, specjalnie tworzone w tym celu, jak np. dzia komunikacji zewntrznej, czy dzia employer brandingu. Podobnie jak w ubiegych latach w wielu firmach za t tematyk odpowiadaj dziay marketingu (17%). Warto rwnie odnotowa, e a w 12% przypadkw odpowiedzialno za budowanie marki pracodawcy spoczywa na Zarzdzie, co stanowi a czterokrotny wzrost w stosunku do roku 2013. Moe to wiadczy o znaczcym wzrocie wiadomoci znaczenia employer brandingu dla firm.

  Czy wiesz, e

  80% pracodawcw uwaa, e gwna korzy z posiadania dugoterminowej strategii employer brandingowej, to: spjna komunikacja (prezentowane wyniki dotycz ocen od 4 do 5, gdzie 5 to bardzo due korzyci, a 4 to due korzyci)

 • Raport Employer Branding w Polsce 2014, www.hrminstitute.pl

  EMPLOYER BRANDING PO POLSKU

  8

  Dzia Personalny Dzia Marketingu Zarzd / CEO Dzia Komunikacji Zewntrznej

  Inny dzia Dzia Komunikacji Wewntrznej

  Dzia Employer Brandingu

  Nie wiem Dzia Zarzdzania Talentami

  3345571217

  44

  444444318

  54

  52052812

  17

  86

  2012 2013 2014

  Komrka odpowiedzialna w firmie za dziaania employer brandingowe (w proc.)

  Brana, w ktrej dziaa firma (w proc.)

  2%3%

  3%3%3%3%

  4% 5%6% 6% 7%

  8%

  13%

  14%18% InnaInformatyka i Technologia

  ProdukcjaFMCGKonsultingBankowoscHandel detaliczny (Retail)Rekrutacja/Agencja doradztwa personalnegoUslugi szkolenioweBudownictwoTelekomunikacjaFarmacjaTransport i logistykaUbezpieczeniaEnergetyka, paliwo, gaz

  Czy wiesz, e

  78% pracodawcw uwaa, e gwna korzy z posiadania dugoterminowej strategii employer brandingowej, to lepsze dopasowanie kandydatw do kultury organizacyjnej (prezentowane wyniki dotycz ocen od 4 do 5, gdzie 5 to bardzo due korzyci, a 4 to due korzyci)

 • Raport Employer Branding w Polsce 2014, www.hrminstitute.pl

  TAJNE BUDETY WIZERUNKOWE

  9

  W 2014 roku 54% ankietowanych zadeklarowao, e firma (poza budetem rekrutacyjnym) posiada budet wizerunkowy. Budety na dziaania employer brandingowe nie s wysokie a 37% badanych okrelio, e ich budety plasuj si na poziomie poniej 100 tys. z rocznie, a tylko 1% ankietowanych wydaje na te cele kwoty powyej 1 mln. z. Firmy do niechtnie ujawniaj budety przeznaczone na dziaania wizerunkowe a 22% badanych wskazao, e nie moe ujawni wysokoci takiego budetu. Do dua cz respondentw nie zna kwot przeznaczanych na employer branding, co moe wynika z tego, e s one czsto poczone z budetami rekrutacyjnymi, albo nie ma jasnego wyodrbnienia kwot przeznaczonych na ten cel. Niewtpliwie utrudnia to planowanie strategiczne w obszarze budowania wizerunku pracodawcy.

  Czy wiesz, e

  71% pracodawcw uwaa, e gwna korzy z posiadania dugoterminowej strategii employer brandingowej, to: wiksze zaangaowanie pracownikw (prezentowane wyniki dotycz ocen od 4 do 5, gdzie 5 to bardzo due korzyci, a 4 to due korzyci)

 • Raport Employer Branding w Polsce 2014, www.hrminstitute.pl

  TAJNE BUDETY WIZERUNKOWE

  10

  Roczny budet employer brandingowy firm, z wyczeniem budetu rekrutacyjnego (w proc.)

  Roczny budet employer brandingowy 2012 2014 (w proc.)

  22%

  24%

  1%1%3%

  3%10%

  37%

  do 100 tys. PLN100-200 tys. PLN200-300 tys. PLN300-500 tys. PLN500 tys. 1 mln PLNpowyzej 1 mlnnie wiem nie moge ujawnic

  0

  64

  do 100 tys. PLN nie wiem nie mog ujawni 100-200 tys. PLN 200-300 tys. PLN 500 tys. 1 mln PLN powyej 1 mln

  11310

  2224

  37

  4159

  3547

  1237

  30

  54 2012 2013 2014

  Czy wiesz, e

  67% pracodawcw uwaa, e gwna korzy z posiadania dugoterminowej strategii employer brandingowej, to uznanie firmy za idealnego pracodawc. (prezentowane wyniki dotycz ocen od 4 do 5, gdzie 5 to bardzo due korzyci, a 4 to due korzyci)

 • Raport Employer Branding w Polsce 2014, www.hrminstitute.pl

  STRATEGIA EMPLOYER BRANDINGOWA POLSKICH FIRM

  11

  Pomimo tego, e coraz wicej firm prowadzi rnego rodzaju dziaania employer brandingowe, w dalszym cigu a 50% firm nie posiada strategii ksztatowania wizerunku pracodawcy, z czego poowa zauwaa potrzeb jej posiadan