rakel handbok

Download Rakel Handbok

Post on 02-Dec-2014

563 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

LSANVISNING Rd till dig som lser denna handbok fr frsta gngen! Ls frst igenom kapitel 1 Grunder och ansvar fr systemskerhetsverksamheten och kapitel 2 Aktiviteter och materielkrav. Dr beskrivs grunderna fr Systemskerhetsverksamheten. Drefter lser du de delar av kapitel 3 Metodik som du behver fr din aktuella verksamhet. I avsnitt 1.11 ges en kort beskrivning av de vsentligaste verksamheterna under materielprocessen med betoning p beslut och kravstllning. Detta avsnitt br lsas av alla aktrer med uppgift att leda systemskerhetsverksamhet. I kapitel 6 Exempel ges en resum ver systemskerhetsverksamheten ur ett fretags synvinkel. Detta avsnitt br lsas av personer med uppgift att leda systemskerhetsverksamheten hos industrin. I kapitel 7 Bilagor ges exempel p hur Skerhetsutltande, Skerhetsgodknnande, Beslut om anvndning och Skerhetsintyg kan utformas.

2

Handbok fr Systemskerhet

H SystSk

Central lagerhllning: Frsvarets bok- och blankettfrrd

4

5

FRORD Handbok fr systemskerhet (H SystSk 1996) innehller Frsvarsmaktens interna freskrifter och riktlinjer fr systemskerhetsverksamhetens bedrivande avseende frsvarsmaktens system. Handboken grundas p Handbok fr Frsvarsmaktens ledning, organisation och verksamhet i stort (FrLed 1996) samt Stende delegeringar av vissa befogenheter samt bemyndigande att besluta vissa freskrifter inom Frsvarsmakten (1995-11-02, 09 831:81095). Handboken faststlls att glla fr o m 1996-11-01. Text markerad med fet kursiv stil, med undantag av kursiva rubriker, r Frsvarsmaktens interna bestmmelser fr systemskerhetsverksamheten. Dessa interna freskrifter beslutas ven separat och tas in i Verksamhetsordning fr Frsvarsmakten (VFM). Systemskerhetsmetodiken med dess systematiska arbetsstt fr skerhetsfrgor r relativt ny fr Frsvarsmakten och denna handbok r den frsta i sitt slag. Behov av revidering frutses drfr inom ett ftal r. Erfarenheter av handbokens utnyttjande samt synpunkter insnds till HKV Systsk fre 1998-03-31

Owe Wiktorin verbeflhavare

6

Innehll

INNEHLL1 Grunder och ansvar fr systemskerhetsverksamheten .................................. 15 1.1 Grunddokument ........................................................................................ 15 1.2 Freskrift fr systemskerhetsverksamheten inom Frsvarsmakten 15 1.3 vergripande ansvar fr Frsvarsmaktens systemskerhetsverksamhet ................................................................................................. 15 1.4 Systemskerhetsverksamhet vid och fr Frsvarsmakten .................... 16 1.4.1 Samband med FM Handbok Informationsteknologi. ...................... 17 1.5 Grundlggande definitioner ..................................................................... 18 1.6 Om handboken ........................................................................................... 18 1.7 Riktlinjer fr tillmpning och vergng .................................................. 19 1.8 Frhllandet mellan olika skerhetsformer ............................................ 20 1.9 Lagar och frordningar ............................................................................ 21 1.9.1 Arbetsmiljlagen ............................................................................. 21 1.9.2 Produktansvarslagen ....................................................................... 22 1.9.3 Miljskyddslagen ............................................................................ 23 1.10 Regelverket fr systemskerhetsverksamheten ...................................... 23 1.10.1 Systemskerhetsverksamheten vid FM ........................................... 24 1.10.2 Systemskerhetsverksamheten vid FSC .......................................... 24 1.10.3 Systemskerhetsverksamheten vid FMV ........................................ 24 1.10.4 Interna rutiner vid FSC, FMV samt vriga stdjande myndigheter 25 1.10.5 Systemskerhetsverksamheten vid industrin ................................... 25 1.11 Systemskerhetsverksamhetens genomfrande ...................................... 25 1.11.1 Studier; ansvar och rollspel ............................................................. 26 1.11.1.1 Systemskerhetskrav ............................................................ 26 1.11.1.2 Kontraktskrav fr studie ...................................................... 27 1.11.1.3 Skerhetsvrdering ............................................................... 27 1.11.1.4 Studierapport ........................................................................ 27 1.11.1.5 PTTEM ................................................................................ 27 1.11.2 Utveckling och anskaffning; ansvar och rollspel ............................ 27 1.11.2.1 Systemskerhetskrav ............................................................ 27 1.11.2.2 Kontraktskrav och systemskerhetsplan .............................. 28 1.11.2.3 Skerhetsutltande ............................................................... 28 1.11.2.4 Skerhetsgodknnande ......................................................... 29 1.11.2.5 Beslut om anvndning ......................................................... 29 1.11.3 Vidmakthllande; ansvar och rollspel ............................................. 29 1.11.3.1 Frutsttningar ..................................................................... 29 1.11.3.2 Uppfljning .......................................................................... 30 1.11.3.3 ndringar (renovering, modifiering och teknisk anpassning) .......................................................................... 31 1.11.4 Avveckling; ansvar och rollspel ...................................................... 32 1.11.5 Internationell verksamhet; ansvar och rollspel ................................ 32 1.11.6 Verksamhet vid incidenter och beredskap; ansvar och rollspel ...... 33 1.11.7 Verksamhet vid krig; ansvar och rollspel ........................................ 33

7

Innehll

1.12 Risker ...........................................................................................................34 1.12.1 Riskvrdering ...................................................................................34 1.12.1.1 Vdahndelsens konsekvens ................................................35 1.12.1.2 Vdahndelsens intrffandefrekvens ....................................36 1.12.1.3 Riskvrderingsmatris ............................................................37 1.12.2 Riskhantering ...................................................................................37 1.12.2.1 Riskfilosofi ...........................................................................37 1.12.2.2 Riskniv (riktlinje) ................................................................38 1.12.2.3 Framtagning av riskniv fr system .....................................38 1.13 Systemskerhetsaktiviteter ........................................................................38 1.13.1 Kravstllning ....................................................................................39 1.13.2 Beslut ...............................................................................................39 1.13.3 Analys/verifiering ............................................................................39 1.13.4 Restriktioner .....................................................................................39 1.13.5 Rapportering/uppfljning .................................................................40 1.14 Systemskerhetsprioriteringar ..................................................................40 1.14.1 Konstruera fr minimal risk .............................................................40 1.14.2 Infr skyddsanordning .....................................................................41 1.14.3 Infr varningsutrustning ..................................................................41 1.14.4 Utarbeta instruktioner och utbildning ..............................................42 1.15 Annan skerhetsverksamhet .....................................................................42 1.15.1 Trafikvrdighet ................................................................................43 1.15.1.1 Allmnt .................................................................................43 1.15.1.2 Lagstadgade bestmmelser ...................................................43 1.15.1.3 Driftskerhetsbestmmelser .................................................44 1.15.2 Frbindelsematerielsvrdighet .........................................................44 1.15.2.1 Allmnt .................................................................................44 1.15.2.2 Lagstadgade bestmmelser ...................................................44 1.15.2.2.1 Ny bromateriel ...................................................................44 1.15.2.2.2 ldre bromateriel ...............................................................45 1.15.3 Sjvrdighet .....................................................................................45 1.15.3.1 Begreppet Sjvrdighet ........................................................45 1.15.3.2 Regelverket ...........................................................................45 1.15.3.3 Sjvrdighetsinspektion .......................................................46 1.15.3.4 Sjvrdighetsgodknnande och inskrnkningar i nyttjande .46 1.15.4 Luftvrdighet ...................................................................................47 2 Aktiviteter och materielkrav ...............................................................................49 2.1 Allmnt ........................................................................................................49 2.1.1 Upphandling och utveckling utomlands ..........................................50 2.2 Skerhetsaktiviteter ...................................................................................51 2.2.1 Krav p aktiviteter fr systemskerhetsverks