produktaktuellt nr4 – 2011

Download ProduktAktuellt nr4 – 2011

Post on 27-Mar-2016

242 views

Category:

Documents

14 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Oro blandas med optimism i verkstadsindustrin. En mattad global ekonomi sätter sina spår även i Sverige. Den internationella tillbakagången påverkar exporten och företagen rustar för att möta framtiden. De mer optimistiska aktörerna hoppas nu kunna stärka sin närvaro när andra drar i bromsen. I detta nummer fi nns exempel på fl era positiva tongångar. Trevlig läsning!

TRANSCRIPT

 • Fr produktionschefer, konstruktrer och inkpare Nr 4 Q 2011 Q rgng 26

  ProduktAktuelltQ Industri Q Automation Q El&Elektronik Q Maskin&Verkstad

  TWK Elektronik sid 22

  Bengtssons Maskin sid 20

  Saab sid 22

  Scanlaser sid 24

  Schunk sid 24

  Miltronic sid 26

  Q Biokombinat ger samordningsvinster p Braviken

  QSvensk robotteknik sanerar Fukushima krnkraftverk

  QVolvo Aeros amerikanska dotterbolag vxer starkt p Fan Case-marknaden

  QMiljonprogramhus blir passivhus med prefabricerad fasadlsning

  QSvenska kustbevakningen installerar Volvo Penta-motorer

  QSaab fr bestllning p radarsystem frn USA

  Sk

  produkter

  i

  ProduktG

  uiden

  sid 27 eller

  p

  produktak

  tuellt.se

  Ecodriving spar energi och milj p malmtgen

 • En produktionskedja r aldrig starkare n... 6IWYPXEXIXMWPMTTVSGIWWIRToZIVOEWEZQoRKEJEOXSVIV:MZIXEXXYXFMPHRMRKIREZTIVWSREPMSGLVYRXSTIVEXMSRIRmVQ]GOIXFIX]HIPWIJYPPMW]RRIVLIXLSWJ}VIXEKWSQEVFIXEVQIHOZEPMXIXWWmOVMRK

  :MIVFNYHIVOYRHERTEWWEHIXISVIXMWOEYXFMPHRMRKEVYXILSWJ}VIXEK

  /YVWHIPXEKEVIRJoVKVYRHOYRWOETIVM7PMTXISVM7PMTZIVOX]KIX7OmVTRMRK7mOIVLIX7PMTZmXWOIMRZIVOER

  :MKoVMKIRSQZEPHESTIVEXMSRWX]TIV6YRHWPMTRMRK'IRXIVPIWWPMTRMRK4PERWPMTRMRK,oPWPMTRMRK:MIVFNYHIVHIWWYXSQXISVIXMWOTVEOXMWOYXFMPHRMRKEZSTIVEX}VIVIRWOMPXIPPIVMQMRHVIKVYTTIVMZoVEPSOEPIVM)RO}TMRK

  3TIVEX}V

  *EOXSVIVMWPMTTVSGIWWIR

  1EWOMR

  4EVEQIXVEV

  9TTWTmRRMRK

  7OmVTRMRK

  7PMTWOMZER

  7PMTZmXWOER

  1EXIVMEP

  Bfejk\eXkkjc`gX

  +03%&%&7OmPF]KEXER)2/h4-2+8IP`*E\MRJS$KPSEFWI`[[[KPSEFWI

  *}VSJJIVXIPPIVERHVEJVoKSVOSRXEOXE7EPIWQEREKIV.ER7ZIRWWSR8IPMRJS$KPSEFWI

 • www.produktaktuellt.se 3

  UTGES AV Compro Media ABHagagatan 25 B, Box 6910, 102 39 StockholmTel: 08-459 24 00 Fax: 08-459 24 10 E-post: info@compro.se Internet: www.compro.se

  VD Erik Bergdorf, erik.bergdorf@compro.seREDAKTR Stefan Karlebo, press@produktaktuellt.seANNONSBOKNING Joel Dean, 08-459 24 31, joel.dean@compro.seANNONSTRAFFIC Teres Anderson 08-459 24 35, traffi c@produktaktuellt.se

  GRAFISK FORM & PRODUKTION Helena WikstrmANNONSMATERIAL Teres AndersonINTERNET www.produktaktuellt.seKOSTNADSFRI PRENUMERATION www.produktaktuellt.se

  TRYCK Elanders Sverige AB, FalkpingISSN: 1653-2341

  sikter framfrda i denna tidning delas inte ndvndigtvis av redaktionen

  Innehll

  Aktuellt Nr 4-11

  Oro blandas med optimism i verkstadsindustrinEn mattad global ekonomi stter sina spr ven i Sverige. Den internationella tillba-kagngen pverkar exporten och fretagen rustar fr att mta framtiden. De mer optimistiska aktrerna hoppas nu kunna strka sin nrvaro nr andra drar i bromsen. I detta nummer fi nns exempel p fl era positiva tongngar.

  Trevlig lsning! Stefan Karlebo

  6

  4

  Svensk robotteknik sanerar Fukushima krnkraftverk ........4

  Ecodriving spar energi och milj p malmtgen .................6

  Miljonprogramhus blir passivhus ..........................................8

  Volvo Aeros dotterbolag p Fan Case-marknaden .............10

  Gamla tv-rutor blir vuxenlego i betong ..............................12

  Biokombinat ger samordningsvinster p Braviken ............14

  Hundratalet danska utstllare p Elmia Subcontractor ......18

  Kustbevakningen installerar Volvo Penta-motorer ...........20

  Scania levererar bussar till Kpenhamn ..............................22

  Kompakt pneumatisk palettvxlingsenhet .........................24

  ProduktGuiden Produktregister ....................27

  8

  10

  24

  Nyfi ken p vad vi kan erbjuda? G in p www.produktaktuellt.se och se klipp frn fi lmer vi gjort fr ngra kunder. (Prisexempel p liknande PR-fi lm 2-3 min frn 19.900 kr)

  Tveka inte att sl Joel en signal p 08-459 24 31 och ge oss en utmaning.

  Att anvnda fi lm i fretagskommunikation blir allt vanligare. Vi hjlper fretag och organisationer med allt som rr fi lm. Det fi nns mnga olika mjligheter att informera och kommunicera mer effektivt p ntet med hjlp av det rrliga mediet. Styrkan med fi lmen som marknadsfringskanal r oslagbar, den fngar vr uppmrksamhet och vcker knslor.

  Vi r en produktionsbyr som erbjuder kommunikation i olika mediekanaler med fokus p digital rrlig media. Vi arbetar frn grunden och levererar i nskat format.

  Nyhet!Compro Production fr trffsker kommunikation!

  12

  18

 • www.produktaktuellt.se4

  Husqvarna Constructions fjrrstyrda rivningsrobotar DXR 310 och DXR 140 anvnds i rddningsarbetet vid Fukushima krnkraftverk. Husqvarna har slt tv av sina toppmoderna, fjrrstyrda rivningsrobotar till Takenaka Construction, byggf-retaget som ftt uppdraget att sanera den fjrde reaktorn vid krnkraftsverket i Fukushima.

  Det stlls mycket hga krav p maskiner och teknik i den hr miljn. Vi r stolta ver att bli utvalda som leverantr, s-ger Anders Strby, Head of Husqvarna Con-struction Products.

  Vid krnkraftsanlggningen pgr fortfa-rande ett omfattande rddningsarbete efter att det havererade i mars i r. Robotteknik spelar en viktig roll eftersom strlningsni-

  Svensk robotteknik sanerar Fukushima krnkraftverk

  verna fortfarande r mycket hga. Ro-botarnas uppgift r att gra det tunga rivningsarbetet, ssom att riva betong-konstruktioner, och att ta hand om kon-taminerat material.

  Vra robotar r mycket vl anpas-sade fr den hr miljn. De r starka, driftsskra och smidiga att kra ven dr det r trngt. De kommer att gra ett viktigt jobb i krnkraftverket under lng tid framver, sger Anders Strby.

  Rivningsrobotarna har specialanpassats fr att fungera optimalt i den speciella mil-jn. Den strre roboten, DXR 310, har fr-setts med videokamera och sndarutrust-ning fr att operatren ska kunna arbeta p skert avstnd frn reaktorn. Husqvarnas japanska organisation har utbildat personal frn Takenaka Construction i anvndningen av robotarna. Rjningsarbetet i Fukushima vntas pg i mnga r framver.

  Effektivt och enkeltHusqvarnas produktlinje omfattar tre de-

  Husqvarna Constructions fjrrstyrda rivningsrobo-tar anvnds i saneringsarbetet vid Fukushima. Hr instruerar Harry Chen frn Husqvarnas Asien-organi-sation (t.v) en anstlld frn Takenaka Construction, det fretag som kpt robotarna.

  moleringsrobotar: DXR 310, DXR 250 och DXR 140. Samtliga robotar r utvecklade fr att gra anvndarens arbete effektivare och enklare. Hg effekt i frhllande till vikt, god stabilitet och lng rckvidd samt en kompakt konstruktion som ger optimal sikt och ma-nvrerbarhet r ngra knnetecken fr ma-skinerna. Robotarna anvnds med hamma-re, skopa och betongsax. Q

  Robotteknik spelar en viktig roll i arbetet eftersom strlningsniverna fortfarande r mycket hga.

  IndustriNytt

 • ProduktAktuellt

  www.produktaktuellt.se 5

 • IndustriNytt

  www.produktaktuellt.se6

  Ecodriv

  Cato, Computer Added Train Operation, r ett dator-baserat system som styr tgrrelser, hastighet och inbromsning av tg fr att stadkomma optimal krning inom angiven tgtidtabell. Systemet tar hnsyn till mten med andra tg, tidtabeller mm.

  Mjukare krningMed en mjukare krning av malmtgen minskar energianvndning-en ytterligare samtidigt som slitage p bromsar, hjul och rls mins-kar.

  Malmtgens lok (IORE) r redan idag frsedda med teknik fr en-ergitervinning. Nr tgen motorbromsar fungerar motorerna som generatorer. Det r srskilt vrdefullt i den kraft iga utfrslutningen p strckan Riksgrnsen Narvik. ven p strckan Malmberget-

  Lule fi nns stora energivinster att hmta. Besparingspotentialen r nrmare 12 miljoner kr per r.

  kad punktlighetSystemet kar ven punktligheten i malmtgens trafi k vilket minskar strningarna p Malmbanan. Drmed kan kapaciteten fr malmtra-fi ken utnyttjas bttre.

  Cato-systemet bestr av en dator och en display som installeras i lokhytten p varje tg och en centraldator som kan kommunicera med Trafi kverkets system fr signalgivning, tgfring och kommu-nikationsutrustning. Trafi kverket installerar ett motsvarande system, som ven kommer att vara ppet fr andra operatrer.

  Systemutvecklingen av Cato inleddes r 2000 och har bedrivits i

  spar energi och milj p malmtgenLKAB investerar i ny teknik fr tgstyr-ning som gr malmtransporterna upp till 20 procent energisnlare och dessutom underlttar fr maximalt utnyttjande av Malmbanan mellan Riksgrnsen och Lule. Systemet heter Cato, och investeringen p omkring 50 miljoner kronor sker i samarbete med Trafi kverket.

  Malmtg med ecodriving kan spara pengar och milj. Foto: Fredric Alm LKAB.

  Det nya systemet Cato fi nns p den lilla displayen och blir ett std till den personliga erfarenheten, sger Klas Beyron, lokfrare p Malmbanan. Foto: Mauritz Magnusson LKAB.

 • www.produktaktuellt.se 7

  ving

  samarbete med Transrail AB och Trafi kverket. Provdrift av Cato har gjorts med ett av LKAB:s IORE lok p Malmbanan.

  Fr att n LKAB:s tillvxtml mste kapaciteten p Malmbanan i ett frsta steg ka till 40 miljoner ton r 2015. Infrandet av CATO r en pusselbit fr att n dit.

  LKAB har idag 13 av vrldens starkaste lok och kommer att ka antalet till 17 lok. IORE-loken frn Bombardier r designade fr ex-

  tremt tunga tgtransporter. LKAB:s malmtg bestr av 68 malmvag-nar med en lastkapacitet p 100 ton per styck. Varje tg fraktar 6 800 ton jrnmalmsprodukter och r 750 meter lnga. Malmtransporter-na gr frn LKAB:s gruvorter i Malmberget, Svappavaara och Kiruna till LKAB:s malmhamnar i Narvik respektive Lule samt till SSAB:s anlggningar i Lule.

  Hga kravMalmtransporterna sker dygnet runt ret runt i ett extremt arktiskt klimat med stora temperaturskillnader och vdervariationer. De har hittills visat sig vara drift skra. Nr tgtrafi ken i sdra Sverige sttt stilla under vintertrafi ken har vra malmtg r