muhalefet kasim

Download Muhalefet Kasim

Post on 14-Mar-2016

223 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

muhalefet kasim bülteni

TRANSCRIPT

 • sayfa 2de sayfa 15de

  Gzellik SokaktaGzellik Sokakta 68in

  arsyla Bamszlk

  in...

  VanDa ken Neoliberal Gvenlik Devletidir

  sayfa 13te

  sayfa 18de

  Szmz Silahmzdr

  6 Kasmda Szn Birletir, Gcn Kullan

  sayfa 6da

  GKAZANACAIZ

  ELECE

  Sz ve Karar Meclislerini Kuralm 10. sayfadaAvrupada Eitim Reformlarnn Nitelii ve Toplumsal Muhalefet 12. sayfada

  !Genlik Muhalefeti A

  ylk Yayndr.

  KASIM 2011 SAYI: 3

  DOSYA: NVERSTELER ve MCADELE

 • 2Yaz ve gz geride braktk. Muhalefet Zamanna gre ise beinci mevsim yryndeyiz! Malatyada kays,

  Tokatta kiraz, Fatsada fndk, Rizede ay bahelerindeydik o zamanlar biz Kays Kzl Dayanma Kolektifiydik, Kiraz iileriydik...

  Yrdk... Ayn zamanda konutuk ve sorduk. Eyll kendi zamanmzda bahar ilan ettik. Yanllar ve yanlglar biriktirmektir ak; yanllardan ve yanlglardan dorular dourtmaktr devrim, diyorduk ya yle yaptk. Kendimize ayna tutmaktan korkmadk, duru bir suyun zerindeki siletimize baktk. Ve yeniden yola koyulduk...

  8 Ekimde Sokan Meclisine yine isyan kousuyla katldk, 6 Kasmda lkenin drt bir yannda szmz birletirmek iin kampslerde, sokaklardaydk. Vanda yaanan acnn ardndan dayanma iin seferber olduk.

  Bu saymzda, bu mcadelenin szn ve eylemini aktaryoruz.

  niversiteler ve Mcadele dosyas, 6 Kasmda niversiteleri geri alma mcadelesinde bir adm olarak gelitirilen Sz ve Karar Hakk mcadelesine ilikin bir tartmaya yer veriyoruz. nmzdeki saylarda da yeni bir mcadele tarz ve anlay olarak gelitirmeye altmz bu mcadeleye ilikin pratikleri, tarihsel deneyimleri tartmaya devam edeceiz.

  Muhalefette yer alan bir dier konu da emperyalizmin Ortadouya ynelik yeni saldrlar ve AKPnin ibirliki tutumu karsnda, 8 Ekimde alanlara tadmz anti-emperyalist mcadelemiz. 68in arsyla gerekletirdiimiz bu eylem, lkemiz tarihinde devrimci genlerin mcadelesinin izlerine basarak bugn AKPnin srdrd taeronluk karsnda bir direni arsdr.

  Ve elbette dnyann sokaklarndan ykselen zgrlk l! Wall Streetten Yunanistana kadar yeni bir direni corafyas kuruluyor. Direnmenin mmkn olduunu ilan ederek bir direnme ve umut alan ina eden bu direnileri de gzellik sokakta diye selamlyoruz! Bu sesin sarsc olduu kadar ykc ve dntrc olmas iin hayat bugnden kuatarak yenileyecek mevzilerin yaratlmasna ihtiya var. Szmzn ve eylemimizin gcnde bugn baka bir dnyann umudu var.

  Ve MUHALEFET.... Yine ayrlk uzun srd. Ne zaman ksa srmt ki diyenler hakl! Arada bir kar bir haldeyiz imdilik. Ama biliyoruz ki imdi her gn her yerde daha ok muhalefet gerek ve elbette daha ok MUHALEFET... O yzden bu kez diyoruz ki, yeni yln hemen ncesinde Aralk 26snda grmek umuduyla arkada...Ve imdi hani bizim Muhalefet niye kmad diyen cezaevindeki arkadalara 9 Aralkta grmek zere sevgiyle selamlar...

  Atatrk Bulvar No: 127/10 Bakanlklar/Ankara

  www.genclikmuhalefeti.orgwww.facebook.com/genclikmuhalefeti.orghttps://twitter.com/#!/muhalefetinsesi

  0312 425 13 16

  Baka Bir Dnya in Refleks dergisinin cretsiz ekidir.

  Merhaba...

 • 31. Dnyadaki birok lkede ve Trkiyede ykselen son dnem renci/eitim hareketleri ve bu hareketlerin karakteristik zellikleri konusunda ksa bir deerlendirme yapabilir misiniz?

  Dnyada ve lkemizde gelien gen-lik eylemlerini en genel anlamda neoliberalizmin saldrlarna bir kar k olarak deerlendirmek mmkn. zellikle 2007de yaanmaya balayan kresel ekonomik krizin ardndan gndeme getirilen yeni saldr politikalarna kar gvencesizlemeye ve geleceksizlie kar sosyal-kamusal haklarn savunulmas eksenli bir direni gelimeye balad.

  Bu dnyann farkl blgelerindeki isyanc genlik hareketlerinin de hissettii temel kaygdr. Bugn geni genlik kesimleri kapitalizmin ykm politikalar karsnda gvenli bir gelecek olana grmemek-tedir. Bu kaybedilmilik ve dzenin politikalarna duyulan gvensizlik her gn daha ok insann umudunu sokaa ynlendirmektedir. Tunusta niversite mezunu bir isiz gencin son sna olan iporta tezgahnn polislerce elinden alnmas karsnda kendini yakmas ve ardndan gelien toplumsal ayaklanma, bunun tetikledii Msrdaki isyan bu dalgann imdiye kadarki u rnekleridir.

  lkemizde ykselen genlik hareketleri ise benzer zellikler iermekle birlikte kendine zgn yanlaryla bunlardan biraz daha farkldr. Emperyalizme baml yukardan aaya arpk kapitalistleme sreleri ierisinde ekillenen lkemizde kapitalizmin kreselleme srecine eklemlenmesi de bu dorultuda gereklemitir. AKP, 12 Eyll faist darbesi ile balayan piyasalama srelerini srdrmekle birlikte kendisinden ncekilerden farkl olarak da bir kurucu misyon stlenmitir. Bir yanyla kamusal alann tasfiyesine da-yanan smr politikalar ile birlikte -bununla btnleik olarak gelien- slamclk dorultusunda yeni Trkiye dzeni-nin kurulmasna dnk nemli admlar atlmtr. lkemizde genlik hareketinin temel karakteri de bu yeni dzene kar kma temelinde ekillenmektedir.

  Btn bu direnilerin asl nemli yan ise iinde tad gelecek umududur.

  Tarihin sonundan tarihin hareket etme-ye balad bir an kaps aralanmaya balad. Sokaklar yeniden glendiren de yeni bir gelecek arayna dnk arzunun kendisidir. Genliin gerek manadaki devrimci hareketlilii bu gelecek araynn paras olarak ekillenecektir.

  2. Paras olduunuz harekete dair aadaki sorular da kapsayan genel bir deerlendirme yapabilir misiniz?

  a. Bu hareketlilik ilk nasl balad? Neden ve nasl bir araya geldiniz?

  lkemizin gerici sa akmlarn etkisi altnda karanla srklenmesine kar kukusuz azmsanmayacak bir direnme eilimi de her zaman var oldu. Hareketimiz asl olarak gerici-faist sa akmlarn gen-lik ve toplum zerindeki basksnn geriletilmesinin bir yolu olarak genlik iindeki paral ve dank tepkilerin devrimci bir genlik siyaseti etrafnda bir araya getiri-lerek genliin merkezi demokratik z rgtnn yaratlmasna dnk iddia temelinde geliti.

  Bu ar etrafnda 14 Ekim 2006da Ankarada lkenin pek ok yerinden katlmla bir Genlik Forumu dzenleyerek bir yol haritas karttk. Genliin merkezi-demokratik rgtnn yaratlmas olarak tanmladmz ve lke genelinde forumlarla ilerleteceimiz bir srecin ad da Geleceimiz stiyoruz olarak ekillendi.

  Deiik alanlardaki almalarn ve mcadelelerinin birletirilmesini, kendi sz ve eylemi iinde genliin bamsz rgtnn yaratlmas anlayna da-yanan bu gei dnemi taban inisiyatif-lerine dayanarak ortak bir mcadele programnn oluturulmas ynnde ileriye tand.

  29 Kasm 2009da devrimci bir genlik siyasetinin gncel politik ynelimlerini irdeleyen ve devrimci genlerin temel siyasi ynelimlerinin neler olmas gerektiini tartan, genliin birleik muhalefetinin lke apnda rgtlenmesi grevinin nasl gerekletirilebileceinin yantlarn aramak zere 45 ilden katlmla Ankarada bir forum dzenledik. Bu forumda hareketimizin o gne kadar yrtm olduu eitlik ve zgrlk mcadelesinin ortaya kartt deneylerden ve

  SZMZSLAHIMIZDIR...

  birikimlerden yola karak eitliki ve zgrlk bir genlik muhalefetinin, militan, merkezi rgtllnn gncel siyasal ihtiyac karlayacak bir ekilde bir adm daha ileri tanmas gerektiinden hare-ketle yerel inisiyatiflerin gelitirilmesi ve ona paralel olarak yereller arasndaki rgtsel ve politik ilikinin glenmesi noktasnda merkezi-demokratik yapnn inas dorultusunda Genlik Muhalefeti olarak yola devam etme karar aldk.

  b. renci/Eitim hareketinin genel talepleri, hedefleri neler olmaldr? Sregiden eylemlilik sreci tm bu hedefleri kapsama konusunda yeterli midir?

  Genlik asndan bugn en belirgin mesele kapitalizmin yaratt geleceksizlik, kltr ve hayat tarznn yaratt bunalmdr. Genlik hareketi her eyden nce buna yant retebilen bir ufka sahip olmaldr ki bunun ad da devrimciliktir. Gnlk mcadele ve somut taleplerin iaret ettii bir gelecek ufku olmakszn etkili bir muhalefet hareketinin yaratlmas mmkn deildir.

  Genliin sorunlar lkenin sorunlarndan ayr ele alnamaz. Genliin kendi geleceine sahip kma mcadelesi ayn zamanda emeki halkn kaderine sahip kma mcadelesidir de. Bu ynyle de genlik mcadelesi -lkemizde her dnemde olduu gibi bu dnemde de- hem lke ve dnyada gelien siyasi gndemleri niversitelere tayacak hem de niversitenin kendi gndemini genel siyasetin bir paras haline getirebilecek bir politik btnl yakalayabilmelidir.

  Genlik mcadelesinin temel ekseni AKP eliyle kurulan piyasac ve gerici yeni smr dzenine kartlk erevesinde olmaldr. zellikle AKPnin uygulad baskc, gerici ve sermaye yanls politikalar genlik iinde

  Yeniden ve bir kez daha Tek

  Yol Devrim deme zamandr.

 • 4de azmsanmayacak bir tepkiyi aa karmtr. niversitelerin AKP eliyle hem daha piyasac, sermaye gdml abalarla temel hizmet alanlarndan balayarak zelletirilmesi hem de yukardan aaya rektr atamalar gibi mdahalelerle dntrlme giriimlerinin niversite ierisinde bir reaksiyonu alttan alta da olsa aa kardn vurgulamak gerekir.

  Genlik Muhalefeti asndan temel sorun bu tepkiyi kapsayabilecek bir politik programn ve eylem biiminin ortaya karlmas, genliin demokratik ve zgrlk muhalefet kanaln ina et-mektir.

  niversite siyaseti bu dnemde lkede yaanan gelimelere tavr allar etrafnda ekillenmekle birlikte, yerellerin kendine zgn sorunlar ve niversite alanna dair zel sorunlar da genlik muhalefetinin mcadele program ierisinde yer almaldr. Bu anlamda niversiteye ilikin olarak yrtlecek muhalefet temel olarak neoliberal niversite modeli karsnda, onun gerekleri dorultusundaki dzenlemelere kar kla birlikte bir alternatif niversite talebini ve ilikisini de aa karmay nne hedef olarak koymaldr.

  Burada parasz eitim talebine skan bir faaliyetin snrlar ve sorunlar gr-lerek onu atlamayan ama ona skmayan bir genilikte muhalefet kurgulanmaldr. Benzer ekilde niversiteler zerindeki basklar da geni renci kesimlerinden te -bilinli bir strateji olarak- muhalif rencilerle snrlandrlmakta. Bu yndeki muhalefet de yine mevcut rgtl genlikle snrl kalmaktadr. Bu anlamda niversitelerin gelien kendine zgn sorunlarnn kavranmas ve ona kar sorunun muhatab btn herkesi kapsayacak tarzda siyaset gelitirilmesi nem kazanmaktadr.

  niversitenin niteliine ilikin bir tartmann yrtlme