maren skj¦veland

Download Maren Skj¦veland

Post on 25-Mar-2016

230 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prosesshefte dekor kopp

TRANSCRIPT

 • vgenhavna

  Maren Skjveland

  2SFA

  07.12.11

  kopp dekor-design

 • Innhold

  innholdsliste.......................................... s. 1oppgavetekst........................................ s. 2ideer og skisser ..................................... s. 3-4ideen................................................... s. 5fargeskisser.......................................... s. 6stilisering............................................. s. 7den ferdige skissen m/mal...................... s. 7brenning............................................... s. 8egenvurdering....................................... s. 8kilder.................................................... s. 9

  1

 • Kilder

  9

 • Design av dekor til Figgjo-kopp

  Du skal designe dekor til Figgjo-koppen som du fr utdelt. Dekoren skal du designe med inspirasjon fra omrdet rundt Vgen i Sandnes.

  Kompetanseml for oppgaven: EUXNHVHQWUDOHNRPSRVLVMRQVSULQVLSSRJHNVSHULPHQWHUHPHGIDUJHVDPDQVHWMLQJDU RJIDUJHYHUNQDGHULDWHNRPSRVLVMRQDU VWLOLVHUHPRWLYRJNRQVWUXHUHPQVWHUIRUWU\NN GRNXPHQWHUHRJYXUGHUHHLJQHSURVHVVDUIUnLGpWLOIHUGLJELOHWXWWU\NN

  )LQQLQVSLUDVMRQSnLQWHUQHWWLENHUEODGHURJLRPJLYHOVHQHUXQGWGHJ*nHQWXUXWRJse p omgivelsene i Vgenomrdet, ta bilder eller lag skisser. Dekoren m ikke bli en W\SLVNWXULVWNRSSIRU9nJHQRPUnGHW%UXNGHUIRULQJHQVHQWUDOHE\JJPHQGHWDOMHURJutsnitt i geometrisk formsprk.)LQQHWPRWLYVRPGXYLOEUXNHVRPXWJDQJVSXQNW%UXNOLQMHURJIRUPHUVRPGXQQHUtil designe en unik dekor. Dekoren kan vre helt abstrakt eller stilisert med gjenkjen-nelige former.Vis gjennom prosesskisser hvordan du forenkler og forandrer i forhold til utgangspunk-tet.1nUGXKDUNRPPHWIUHPWLOHQEUDGHNRUVNDOGXRYHUIUHGHQQHWLONRSSHQ+XVNGHWHUYLNWLJnWDKHQV\QWLOKDQNHQ

  Prosessen skal dokumenteres i et prosesshefte (se vedlegg) laget i InDesign som skal publiseres digitalt sendere. Du skal bruke Design-manualen til Figgjo for lage form-sprket i dokumentasjonen.Oppgaven vurderes med karakter i Design og arkitektur.

  2

 • Ideer og skisser

  Denne skissen jobbet jeg en del med og vurderte ha som sluttresultat. Inspirasjonen min her er fra komlok-ket under trrne som stod nede ved Vgenhavna.

  Dette var sluttresultatet av denne skissen. -HJYDUYHOGLJIRUQ\GPHGNRPSRVLVMRQHQmin og kreativitetn min her, og den organiske IRUPHQYDUMHJYHOGLJIRUQ\GPHG0HQJUXQQHQIRUDWMHJLNNHQVNHWnSXWWHGHQSnNRSSHQYDUDWMHJV\QHVGHQOLJQHWDOWIRUP\Hp en bedriftlogo. En logo til et selskap eller HWUPD-HJIOWHMHJEDUHPDQJOHWHWQDYQSnHWUPDIUMHJNXQQHVHQGHNRSSHQHWLO

  4

 • Stilisering

  +HUMREEHUMHJPHGLGHHQVRPMHJQVNHWnEUXNH7DQNHQPLQYDUnEUXNHVWDWXHQXWHSnEU\JJDsammen med fuglersom befrir sei fra statuen. De har vrt fanget, men s kommer solen IUHPRJIXJOHQH\UPRWVROHQDette er ogs litt i den organiske formen og gir ogs en form for SHUVSHNWLYHQG\EGH

  5

 • Den ferdige skissen med mal

  +HUHUGHQIHUGLJHVNLVVHQWHJQHWSnNRSSHQVPDO-HJHUYHGOLJIRUQ\GPHGLGHHQPLQ'HWWHHUEDUHHQGHNRUPHQDOOLNHYHOIOHUMHJDWMHJKDUJLWWGHNRUHQHQG\SHUHPHQLQJ)XJOHQHEOLUEHIULGGIUDVWDWXHQRJVLNWHUPRWVROHQVRPHUGHUHVIULKHW(WQWQDYQSnGHNRUHQNDQYHONDQVNMHYUHIULKHW*UXQQHQWLOIDUJHYDOJHWYDUIRUGLMHJOLNWHGHQVWHUNHkontrasten mellom den hvite koppen og de svarte fuglene. For at ikke alt skulle bli svart YDOJWHMHJnEODQGHLQQYDUPHIDUJHUVRPJXORJUGW'LVVHIDUJHQHVDPPHQPHGGHQVYDUWHog hvite kontrasten var det beste utfallet.

  7

 • Fargeskisser

  6

  +HUKDUMHJOLWWYDULDVMRQLIDUJHQH-HJKDUSUYGPHJOLWWPHGGHQYDUPHRJGHQNDOGHNRQWUDVWHQ+HUNDQPDQRJVnVHGHEULNNHQHYLPnWWHNOLSSHXWPVQWHUHWIUD

 • %UHQQLQJ

  3

  )U

  )U

  Etter

  Etter

 • Egenvurdering

  -HJVHOYHUYHOGLJIRUQ\GPHGPLQLGpRJPLWWDUEHLGcQQHHWGHVLJQWDURIWHYHOGLJlang tid for meg, men er jeg heldig faller noen ideer inn i hodet. Det tok en del skole-WLPHUIUMHJNRPWLOGHQQHGHNRUHQPHQGDvar jeg allerede sikker p at det var denne MHJQVNHW

  'HWMHJIOHUMHJNDQVNMHPDQJOHUOLWWDYHUkilder fra nett og andre steder. Prosessen min innen skisser og slikt er heller ikke veldig vid fordi jeg er mer den personen som tenker meg gjennom skissene istedet for tegne dem. Det er grunnen til f skisser, Dette er nok noe jeg kan forbedre PHJYHOGLJSn-HJHUPHUIRUQ\GPHGNRS-SHQHQQPHGKHIWHWIRUGLMHJIOHUMHJPDQ-gler skisser og litt mer liv i heftet. Men jeg hadde ikke mer ta med.

  Selv mener jeg at jeg har gjort alt som har vrt krav for denne oppgaven.LQVSLUDVMRQHQPLQHUGHQLWLYWIUDYnJHQhavna og kompetansemlene som fulgte PHGRSSJDYHQV\QHVMHJDWMHJKDUInWWJRGWPHGPHJ+HIWHWKDUMHJRJVnODJHWRJPH-ner jeg har ftt med meg det som skal med.

  Oppgaven likte jeg veldig godt! Jeg kan av og til bli veldig nedfor om jeg ikke kommer RSSPHGHQEUDLGpPHQVMHJVHUSnGHDQGUHVRPHUVnJRGWSnYHL'DMHJIUVWKDGGHInWWLGHHQEOHMHJYHOGLJP\HPHUarbeidsvillig og jobbet mer effektivt enn i VWDUWHQcQQHHQGHNRUMHJYDUVnIRUQ\Gmed var herlig, og putte den p koppen YDUGHWDOOHUEHVWH-HJHUYHOGLJIRUQ\GPHGRSSJDYHQRJNNWHVWHWPHJVNLNNHOLJnr det kommer til dekor og design.

  8