maren esmark, fylkesmannen i oslo og akershus, milj¸vernavdelingen

Download Maren Esmark, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Milj¸vernavdelingen

Post on 15-Jan-2016

42 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Hvordan kan foreningene bidra i fylkesmennenes arbeid? - også i forhold til skjøtsel og kartlegging. Maren Esmark, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen. Fylkesmannens miljøvernavdeling. Plansaker – kommuneplaner, reguleringsplaner - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Hvordan kan foreningene bidra i fylkesmennenes arbeid?

  - ogs i forhold til skjtsel og kartlegging

  Maren Esmark, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljvernavdelingen

 • Plansaker kommuneplaner, reguleringsplanerDispensasjoner strandsonen, vassdrag, markaloven, jordloven, plan- og bygningsloven.Klima og energiplanerForvaltningsmyndighet i alle verneomrderRegionalt ansvarlig for arter/naturtyperTillatelser til mudring og lignende etter forurensningslovenTilsyn med bedrifter/etaterFylkesmannens miljvernavdeling

 • Prinsippene i 8 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utving av offentlig myndighet, ogs ved tilskudd og forvaltning av eiendom, jfr 7

  Krav om srskilt begrunnelse. Det skal fremg av vurderingen hvordan prinsippene er vurdert

  8 Kunnskapsgrunnlaget 9 Fre-var-prinsippet 10 Samlet belastning 11 Kostnader bres av tiltakshaver 12 Miljforsvarlige teknikkerNaturmangfoldloven har gitt miljforvaltningen nye virkemidler

 • HandlingsplanerRdlistaAnsvarsarterPrioriterte arterUtvalgte naturtyperPrioriterte naturtyperFremmede arterArter og naturtyper

 • 8 KunnskapsgrunnlagetKartlegging av arter/naturtyper i omrder, faglige utredninger om effekt av tiltak, lokal erfaring etc. 9 Fre-var-prinsippetVed manglende kunnskap om natur/kosystem og/eller virkningen av tiltak p natur/kosystem 10 kosystemtilnrming og samlet belastningIkke isolert vurdering av den enkelte sknad, men ses i sammenheng med andre sknader (tidligere og framtidig) og andre pvirkninger. 11 Kostnadene ved miljforringelse bres av tiltakshaverTrenger ikke velge den konomisk beste lsning for tiltakshaver 12 Miljforsvarlige teknikker og driftsmetoder- Kan stille krav om plassering, rstid, teknologiNaturmangfoldloven 8 - 12

 • Prioriterte arterUtvalgte naturtyperRdlistaAnsvarsarterPrioriterte naturtyperFremmede arter

  Handlingsplaner for ca 52 arter og 18 naturtyper

  Arter og naturtyper i forvaltningen

 • MnemosynesommerfugllFjellrevKarplanter JelyaRd skogfrueKarplanter i FinnmarkDamfroskKarplanter trua av Alta-utb.ElvemuslingTrua varmekjre karpl. CloesdalenStorsalamanderTrndertorvmosekerrikseStorporet flammekjukeHubroFlaggermusDverggsSmblankElvesandjegerHuldrestrySinoberbilleFurupraktbilleHortulanHeroringvingeHorndykkerSolblom og solblomengmllDverglegrasElvebreddedderkoppNarreglyeTaigabendellavSjfuglLakrismjeltblvingeEdelkrepsKammarimjelleSvarthalespoveByglandsblekeEremittstersDragehode og -glansbilleTrua bier/revinger i HaldenHonningblomStrandmaurlveKlippeblvingeMyrflangreDvergmarinkkelHavsil i kystsonenLstadiusvalmueMykt havfruegrasStrandtornTrnderlav og eller granfiltlavSvartkurleSte (gentiana spp) p strandenger

 • SlttemarkKalk-lindeskogKalksjer m vekt p kransalgerHule eikerHgmyr i innlandetTerrengdekkende myr/hgmyr p kystenKilder i lavlandetKystlyngheiHstingsskogKroksjer og meandreerende elvepartierElvedalta a)ferskv b)brakkvFossesprytsonerRik sumpskoglegrasengerKystfuruskogSanddyneomrderpen grunnlendt mark i OslofjordomrdetSpesielle sandomrder

 • Hver handlingsplan har sin egen pengepottAnsvarlig fylke har normalt midler til oppflging av handlingsplanKommuner, grunneiere og andre kan ske midler til skjtsel og andre tiltak i trd med handlingsplanenDet er vanlig at fylkesmennene selv sker midler til egne tiltak, kartlegging, overvking, skjtsel (ofte i verneomrder).Ogs egne handlingsplaner mot fremmede arterHandlingsplaner

 • I Oslo og Akershus forvalter miljvernavdelingen i dag 197 naturreservater, landskapsvernomrder og biotopvernomrder.Verneformlet varierer fra sikre sjeldne eller truete arter og deres leveomrde til ta vare p omrder med et spesielt og helhetlig landskap. Fossiler og geologiske formasjoner inngr i noen av verneomrdene. Store, komplekse kosystem slik som Nordre yeren (Ramsaromrdet, vernet i 1975)Sm biotopvernomrder og sm sjfuglreservater i Oslofjorden Landskapsvernomrder som Semsvannet i Asker, Maridalen og Lkeneshalvya.

  Verneomrder

 • Utarbeidelse av forvaltningsplaner og skjtselsplanerSkjtselstiltak i verneomrdene, gjres helst av grunneier, oftest av kommuner/friluftsetaten og av SNO og innimellom av lokale entusiaster og frivillige organisasjoner.Varierende omfang, Eksempel Ekebergskrningen DragehodeSvartskog hule eikerGamle Hellevik Brygge HvitmureNordre yeren

  Verneomrder og forvaltning

 • Storykilen og koksabukta naturreservat, skjtsel sommeren 2009.BeitedyrSltt av Canadagullris og russekl.

 • Trillemarka var siste, store statlige skogvern i januar 2008Grunneierne fikk 100 millioner kroner i kompensasjon for verne 147 kvadratkilometer i Trillemarka.Miljvernavdelingen hos fylkesmannen jobber aktivt med frivillig vern og har tett dialog med skogsiden.

  Skogvern = Frivillig vern

 • Veldig fokus p prioriterte arter og utvalgte naturtyperAkutt behov for kvalitetssikring av eldre kartlegginger og naturtyper som kan ha endret verdi/kvalitet nr forskrifter trer i kraftStort behov for marin kartlegging!Overvkning i verneomrder

  Kartlegging, overvkning, kvalitetssikring

 • Vr tidlig ute! Kommuneplaner/fylkesplaner er kjedelige, omfattende og srdeles viktige..Kommunen er planmyndighet!!Reguleringsplaner skal inneholde informasjon om naturverdierNML 8 12 br/skal gjennomgs.Krev kartlegging dersom data er mangelfulle eller gamle, eller dersom det er grunn til tro at det kan vre rdlistet, prioriterte, ansvars- eller utvalgte arter/naturtyper. Husk at vanlige arter og naturtyper ogs har beskyttelse, srlig dersom de er en del av et kosystem, er lokalt/regionalt viktige.IKKE MISBRUK 9 fre var prinsippet. I de aller fleste saker har vi gode data og relativt god naturkunnskap. Det er bedre bruke 8 til kreve mer/bedre kartlegging.

  Organisasjoners rolle i planprosessen

 • Jo tidligere i en prosess, dess lettere pvirkeTeknisk etat/plan og bygningsetatUtreder/konsulentfirma/tiltakshaverOrganisasjoner har gjerne erfaringer/kompetanse som br formidles tidlig til kommune og tiltakshaverLegg alltid informasjon inn i naturbase og artsobservasjonerKommunen er ansvarlig for kartlegging av biologisk mangfold lokaltKommunen er myndighet etter naturmangfoldloven, ogs utvalgte naturtyper og fredning etter 25.Verneomrder og muligens prioriterte arter ligger forvaltningsansvaret hos fylkesmannen.

  Kommunen er planmyndighet

 • Unng synsing og flelsesord (Spar det til aviser og debatter..)Oppgi referanser (naturbase, rapporter, artsobservasjoner etc)Poengter alltid om en art/naturtype er rdlistet, ansvars-, utvalgt, prioritert etc.Egne observasjoner, bilder etc er helt okIkke overdriv! Det kan komme viktigere saker i fremtida og da er troverdigheten noe av det viktigste frivillige organisasjoner har.Ved anmeldelser/lovbrudd kontakt gjerne SNO/FM for bistand/informasjon. Ikke vr redd for anmelde! kokrim har eget miljteam, flere politidistrikt bygger egen miljkompetanse.

  Hringsuttalelser, klager og anmeldelser - II

 • Noen kjente, nye eksempler:kokrims aksjon mot ulovlig bygging i strandsonen i Krager i sommerHogstmeldinger (NOA, marka)Fellingstillatelse (FM Sr-Trndelag)Reguleringsplaner (Hubro p Hitra, klippeblvinge m.m)

  Frivillige organisasjoners innspill er avgjrende

  Prinsippene for offentlig beslutningstaking kan betraktes om miljrettsprinsipper. Naturlig at man ved utving av offentlig myndighet trekker en parallell til begrepet vedtak i fvl 2.

  Miljrettsprinsippene er tatt inn i 8 12, mens lovens 7 angir deres rettslige betydning.

  De gjelder like mye for avgjrelser etter srlovgivningen som etter NML.

  Gjelder rettslig sett ikke direkte for private beslutningstakere, men kan f betydning ved vurdering av brudd p aktsomhetsbestemmelsen i NML 6.

Recommended

View more >