brändö gymnasiums läroplan - hel.fi .mo 3 texter, kultur och identitet 39 mo 4 texter i norden

Download Brändö gymnasiums läroplan - hel.fi .MO 3 Texter, kultur och identitet 39 MO 4 Texter i norden

Post on 15-Sep-2018

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Brnd gymnasiums lroplan

  Direktionen fr Brnd gymnasium godknd 19.4.2010

 • 2

  Innehllsfrteckning

  1. GYMNASIETS UPPGIFT OCH VRDEGRUND 91. 1 Vrdegrunden 91.2 Uppgift och ml 101.3 Sprkstrategin 111.4 Idrottslinjen vid Brnd gymnasium 11

  2. SKOLANS VERKSAMHETSKULTUR 122.1. Inlrningssynen 122.2 Studiemiljn 142.3. Inlrningsmetoder och arbetsstt 152.4 Studerandenas medverkan 16

  3. UNDERVISNINGSARRANGEMANG 173.1 Timfrdelningen 173.2 Sprkprogrammet 173.3 Skolans betoningar 183.4 Antagning av studerande till gymnasiet 193.5 Studiernas uppbyggnad 203.6 Sjlvstndiga studier 203.7 Samarbetet p andra stadiet 21

  4. HANDLEDNING 224.1 Uppgifter och ml fr handledningen 224.2 Handledningsverksamhet och arbetsfrdelning 224.3 Information om studier 23

  5. STD FR STUDIERNA 255.1 Elevvrden 255.2 Stdundervisning 265.3 Specialundervisning 265.4 Undervisning av srskilda sprkliga och kulturella grupper 27

  6. UTVRDERING 286.1 Bedmningen 286.2 Utvrderingen av verksamheten 33

  7. Temaomrden 34MODERSML OCH LITTERATUR 38

  MO 1 En vrld av texter 38MO 2 Epik och medietexter 39MO 3 Texter, kultur och identitet 39MO 4 Texter i norden 39MO 5 Moderna texter 39MO 6 Textens makt 40MO 7 Muntlig kommunikation 40MO 8 Frdjupad skriv- och textkompetens 40MO 9 Litteratur som gldje och kunskap 40MO 20 P slutrakan skrivkurs infr studentexamen 41MO 21 Det muntliga provet i kommunikation 41MO 22 Litteraturen som sin tids spegel 41MO 23 Bilden och filmen som text 41

 • 3

  MO 24 Sprken i sprket en kurs i sprksociologi 42MO 25 Vi gr en tidning 42MO 26 Skrivarverkstaden 42MO 27 Norden och vi 43

  FINSKA A 44FINA 1 Mnniskans vardag och fritid 45FINA 2 Natur och milj 45FINA 3 Handel, teknik och kommunikation 46FINA 4 Samhllet och massmedia 46FINA 5 Utbildning, yrkes- och nringsliv 46FINA 6 Finsk kultur och litteratur 47FINA 7 Presentera och diskutera 47FINA 8 Vrlden och vi 47FINA 20 Repetitionskurs 48

  MODERSMLSINRIKTAD FINSKA 49FIM 1 Mnniskans vardag och fritid 50FIM 2 Natur och milj 50FIM 3 Handel, teknik och kommunikation 51FIM 4 Samhllet och massmedia 51FIM 5 Utbildning, yrkes- och nringsliv 51FIM 6 Finsk kultur och litteratur 52FIM 7 Presentera och diskutera 52FIM 8 Skrivandets konst 52FIM 20 Repetitionskurs 53

  ENGELSKA A 54ENA 1 De unga och deras vrld 54ENA 2 Kommunikation och fritid 55ENA 3 Studier och arbete 55ENA 4 Samhllet och omvrlden 55ENA 5 Kultur 55ENA 6 Vetenskap, ekonomi och teknik 55ENA 7 Naturen och hllbar utveckling 55ENA 8 Tala och frst bttre 56ENA 20 Repetitionskurs 56ENA 21 Society and History Through Fiction and Film 56

  ENGELSKA B 57ENB 1 Fritid och intressen 57ENB 2 Vrlden och vi 57

  TYSKA A 58TYA1 Jugendliche und ihre Welt (De unga och deras vrld ) 60TYA 2 Kommunikation und Freizeit (Kommunikation och fritid) 61TYA 3 Lernen und Arbeiten (Studier och arbete) 61TYA 4 Die Gesellschaft und die Welt um uns (Samhllet och omvrlden) 61TYA 5 Kultur (Kultur) 61TYA 6 Wissenschaft, Wirtschaft und Technik (Vetenskap, ekonomi och teknik) 62TYA 7 Natur und nachhaltige Entwicklung (Naturen och hllbar utveckling) 62TYA 21 / TYB 21 Tysk grammatik 63TYA 22 Die gemeinsame Welt und Internationalisierung (Globalisering ochinternationalisering) 63

 • 4

  TYSKA B2 64TYB2 1 Freizeit und Hobbys (Fritid och intressen) 65TYB2 2 Bei uns und anderswo (Vrlden och vi) 65TYB2 3 Frher und heute (Frr och nu) 65TYB2 4 Lernen und Zukunftsplne (Studier och framtidsplaner) 65TYB2 5 Kultur (Kultur) 66TYB2 6 Unsere gemeinsame Erde (Vr gemensamma jord) 66TYB2 7 Wissenschaft und Technik (Vetenskap och teknik) 66TYB2 8 Natur und nachhaltige Entwicklung (Naturen och en hllbar utveckling) 66TYA 21 / TYB 21 Tysk grammatik 67

  TYSKA B3 68TYB3 1 Guten Tag, schn Sie zu treffen (God dag, trevligt att trffas) 69TYB3 2 So wirds gemacht (S ska saker och ting sktas) 69TYB3 20 Das tgliche Leben (Vardagsliv) 69

  FRANSKA B2 70FRB2 1 Fritid och intressen 70FRB2 2 Vrlden och vi 70FRB2 3 Frr och nu 70FRB2 4 Studier och framtidsplaner 71FRB2 5 Kultur 71FRB2 6 Vr gemensamma jord 71FRB2 7 Vetenskap och teknik 71FRB2 8 Naturen och en hllbar utveckling 71FRB2 20 vningskurs I 72FRB2 21 vningskurs II 72

  FRANSKA B3 73FRB3 1 God dag, trevligt att trffas 73FRB3 2 S ska saker och ting sktas 73FRB3 20 Vardagsliv 73

  SPANSKA B3 74SPB3 1 God dag, trevligt att trffas 74SPB3 2 S ska saker och ting sktas 74SPB3 3 Fritid och intresse 74SPB3 4 Vrlden och vi 74SPB3 5 Frr och nu 74SPB3 6 Studier och framtidsplaner 74SPB3 7 Kultur 74SPB3 8 Vr gemensamma jord 75

  MATEMATIK 76MAA 1 Funktioner och ekvationer I 79MAA 2 Polynomfunktioner 79MAA 3 Geometri 79MAA 4 Analytisk geometri 80MAA 5 Vektorer 80MAA 6 Sannolikhet och statistik 80MAA 7 Derivatan 80MAA 8 Rot- och logaritmfunktioner 81MAA 9 Trigonometriska funktioner och talfljder 81MAA 10 Integralkalkyl 81

 • 5

  MAA 11 Talteori och logik 81MAA 12 Numeriska och algebraiska metoder 82MAA 13 Fortsttningskurs i differential- och integralkalkyl 82MAA 20 Repetition infr studentskrivningarna 82MAA 21 Repetition infr starten 82MAA 22 Komplexa tal & rymdgeometri 83MAA 23 Matematikens estetik 83MAA 24 Matematikens kulturhistoria 83MAA 25 Hantering av moderna kalkylatorer 83MAA 26 Statistiska underskningar 83

  MATEMATIK B (Kort kurs) 85MAB 1 Uttryck och ekvationer 89MAB 2 Geometri 89MAB 3 Matematiska modeller I 89MAB 4 Matematisk analys 90MAB 5 Statistik och sannolikhet 90MAB 6 Matematiska modeller II 90MAB 7 Ekonomisk matematik 91MAB 8 Matematiska modeller III 91MAB 20 Repetition infr studentskrivningarna 92MAB 21 Repetition infr starten 92MAB 22 Statistik och sannolikhetslra II 92

  FYSIK 94FY 1 Fysiken som naturvetenskap 95FY 2 Vrme 96FY 3 Vgrrelse 96FY 4 Rrelselagarna 96FY 5 Rotation och gravitation 96FY 6 Elektricitet 97FY 7 Elektromagnetism 97FY 8 Materia och strlning 97FY 20 Repetition fr studentexamen 98FY 21 Astronomi och kosmologi 98FY 22 Fysikens kulturhistoria 98FY 23 Fysikalisk mtteknik (laborationskurs) 99

  KEMI 100KE 1 Mnniskans kemi och kemin i livsmiljn 101KE 2 Kemins mikrovrld 101KE 3 Reaktioner och energi 101KE 4 Metaller och material 102KE 5 Reaktioner och jmvikt 102KE 20 Repetition infr studentexamen 102KE 21 Laborationsteknik 102KE 22 Livets kemi 103

  BIOLOGI 104BI 1 Organismernas vrld 104BI 2 Cellen och rftligheten 105BI 3 Miljekologi 105BI 4 Mnniskans biologi 105BI 5 Bioteknologi 106

 • 6

  BI 21 Naturkunskap och ekologisk analys 106GEOGRAFI 107

  GE 1 Den bl planeten 107GE 2 En gemensam vrld 108GE 3 Riskernas vrld 108GE 4 Regionstudier 109

  RELIGION 110RE 1 Religionens natur och betydelse 111RE 2 Kyrkan, kulturen och samhllet 111RE 3 Mnniskans liv samt etik 111RE 4 Religionernas vrld 112RE 5 Vad tror finlndaren p? 112RE 20 Repetitionskurs 112RE 21 Religion och kultur 112RE 22 Det antika arvet 113RE 23 Nyreligisa rrelser och terrorism 113

  ORTODOX RELIGION 114RO 1 Den ortodoxa vrlden 114RO 2 Dogmatik och etik 114RO 3 Bibelkunskap 115RO 4 Religionernas vrld 115RO 5 Det ortodoxa Finland 116

  LIVSSKDNING 117LK 1 Ett gott liv 117LK 2 Vrldsbilden 118LK 3 Individen och samhllet 118LK 4 Det kulturella arvet och identiteten 119LK 5 Olika stt att frklara vrlden i livsskdningstraditionen 119LK 20 Repetitionskurs 119LK 21 Min livsskdning 120

  FILOSOFI 121FI 1 Introduktion i filosofiskt tnkande 121FI 2 Filosofisk etik 122FI 3 Kunskap och verklighet i filosofin 122FI 4 Samhllsfilosofi 123FI 20 Repetitionskurs 123FI 21 Konstfilosofi 123FI 22 Filosofiforum 124

  HISTORIA 125HI 1 Mnniskan, miljn och kulturen 125HI 2 Den europeiska mnniskan 126HI 3 Internationella relationer 126HI 4 Vndpunkter i Finlands historia 126HI 5 Finland frn frhistorien till autonomin 127HI 6 Kulturmten 127HI 20 Repetitionskurs i Historia 127HI 22 Det antika arvet 127HI 23 Projektkurs 128HI 26 Filmen som historisk illustration 128

 • 7

  SAMHLLSLRA 129SL 1 Samhllskunskap 129SL 2 Ekonomisk kunskap 129SL 3 Medborgarens lagkunskap 130SL 4 Europeiskhet och Europeiska unionen 130

  PSYKOLOGI 132PS 1 Psykisk aktivitet, lrande och interaktion 133PS 2 Mnniskans psykiska utveckling 133PS 3 Grunderna fr mnniskans informationsbehandling 133PS 4 Motivation, knslor och intelligent aktivitet 134PS 5 Personligheten och den mentala hlsan 134PS 20 Repetitionskurs i psykologi 134PS 21 Socialpsykologi 134Ps. 22 Psykologi i vardagen 135Ps. 23 Projektkurs i psykologi 135

  BILDKONST 136KO 1 Jag, bilden och kulturen 136KO 2 Milj, plats och rum 136KO 3 Medierna och bildernas budskap 137KO 4 Frn bildkonst till egna bilder 137KO 5 Verkstad fr samtidskonst 138KO 21 Fotografering 138KO 22 Filmanalys 139

  MUSIK 140MU 1 Musiken och jag 140MU 2 Ett flerstmmigt Finland 141MU 3 Fritt fram fr musik 141MU 4 Musikens budskap och makt 141MU 5 Ett musikaliskt projekt 141MU 21 Kr 141MU 27 Bandkurs 142

  GYMNASTIK 143GY 1 Frdighet och kondition 144GY 2 Trning ensam och tillsammans med andra 144GY 3 Stimulerande motion 145GY 4 Motion tillsammans 145GY 5 Motionsidrott 145GY 20 Friluftsliv 145GY 21 Racketsporter 146GY 22 Salongsdans tillsammans 146GY 23 Taekwondo 146GY 24 Annorlunda idrottsgrenar 146GY 25 Innebandy och isspel 146GY 26 Simning och vattensporter 146GY 27 Bollsporter 147GY 28 Abijumppa 147GY 29 Kurs i utfrskning 147GY 30 Gymnasiediplomet i Gymnastik 147GY 31 Stresshantering 147

 • 8

  GY 40-43 Skolrepresentation 148IT 21-36 Individuell trning 148

  TRNINGSLRA 149TL 21 Trningslra 1 149TL 22 Trningslra 2 150

  HLSOKUNSKAP 151H 1 Hlsokunskapens grunder 152H 2 Ungdomar, hlsa och vardagsliv 152H 3 Hlsa och forskning 153H 20 Repetitionskurs 153

  STUDIEHANDLEDNING 154SH 1 Utbildning, arbete och framtid 154SH 2 Studier, arbetsliv och yrkesval 154SH 21 Tutorverksamhet 155SH 22 Studieteknik 155

  ELEVKRSVERKSAMHET 156EK 21-23 156

  TEATERKONST 157DR 21-22 Drama 157DR 23 Gymnasiediplomet i teaterkonst 157

  UNG FR