texter i dialog jhn - mau. ... texter i dialog en studie i gymnasieelevers litteraturlأ¤sning...

Download Texter i dialog jhn - mau. ... TEXTER I DIALOG En studie i gymnasieelevers litteraturlأ¤sning Distribueras

Post on 03-Feb-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Birgitta Bommarco TEXTER I DIALOG En studie i gymnasieelevers litteraturläsning

 • Distribueras av: Holmbergs i Malmö AB Tel. 040-660 66 00 e-post: info@holmbergs.com 2006 Birgitta Bommarco ISBN 91-85042-21-8 ISSN 1651-4513

 • MALMÖ STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES No. 25

  Birgitta Bommarco

  TEXTER I DIALOG

  En studie i gymnasieelevers litteraturläsning

  Lärarutbildningen • Malmö högskola

 • 5

  Till

  Tarcisio

  Antonia, Riccardo, Rafaela, Alessia, Arianna

  Aida, Theo, Ossian, Magda, Vega, Eden, Alba, Ivan, Cosma, Afra, Angelo, Mina

 • 6

 • 7

  Innehåll

  I. UNDERSÖKNINGENS FÖRUTSÄTTNINGAR....................................11 1 Bakgrund .....................................................................................................11

  Avhandlingens syfte och forskningsfrågor.................................................................. 11 Avhandlingens disposition ............................................................................................. 12 Vilket litteraturämne? ...................................................................................................... 13 Samhällsvetenskapsprogrammet ................................................................................... 19 Tidigare litteraturdidaktisk forskning ........................................................................... 20 Litteraturstudiets plats i gymnasieskolans kursplaner Lpf 94 .................................. 24

  2 Forskningsmetod och material................................................................... 29 Lärare och forskare i det egna klassrummet ............................................................... 30 Urvalet och dokumentationen....................................................................................... 32

  Skolan och de institutionella ramarna...................................................................... 33 Eleverna ........................................................................................................................ 34 De skrivna elevtexterna.............................................................................................. 36 Boksamtalen................................................................................................................. 37 Läsarporträtten ............................................................................................................ 37 Lärardagboken ............................................................................................................. 38

  Analys och tolkning......................................................................................................... 38 3 Teoretiska utgångspunkter .........................................................................41

  Varför ska man läsa litteratur?....................................................................................... 41 Skönlitteratur som erfarenhet ................................................................................... 45 Levda och representerade sociala världar ............................................................... 46 Subjektiv förankring och subjektiv relevans........................................................... 47 Litteraturläsningens kunskapspotential ................................................................... 48

  Att bygga föreställningsvärldar...................................................................................... 50 Före läsningen .................................................................................................................. 52

  Uppmärksamhetsregeln - rules of notice ................................................................ 53 Betydelseregeln - rules of signification .................................................................... 54 Regeln om gestaltning - rules of configuration...................................................... 55 Sammanhangsregeln - rules of coherence............................................................... 55

  Det dialogiska klassrummet ........................................................................................... 56 Kontextbegreppet ....................................................................................................... 56 Det föreställningsbyggande klassrummet ............................................................... 57 Ett klassrum för många röster .................................................................................. 58

  Läsarroller ......................................................................................................................... 59 Skrivandet i litteraturundervisningen ........................................................................... 60

  Läsloggen ...................................................................................................................... 61 II. LÄSNINGEN AV TRE ROMANER – INDIVIDUELL OCH GEMENSAM FÖRSTÅELSE ...................................................................... 65 4 Elevernas läsning av Räddaren i nöden .................................................... 65

  Handlingen i Räddaren i nöden ......................................................................................... 66 Romanens möjligheter .................................................................................................... 67 Fyra elevers läsning av romanen ................................................................................... 68

  Att försöka få grepp om texten ................................................................................ 69

 • 8

  Att fördjupa förståelsen ............................................................................................. 71 Att dra in sina egna erfarenheter .............................................................................. 74 Att reflektera över läsningen och verket ................................................................. 77 Att reflektera över läsningens kontext..................................................................... 80

  Gruppsamtalen................................................................................................................. 82 New York på 1950-talet ............................................................................................. 83 Familjerelationer.......................................................................................................... 85 Romanens ”mening” .................................................................................................. 87 Om lärare...................................................................................................................... 88 Vem är ”räddaren”? .................................................................................................... 90

  Avslutande reflektion ...................................................................................................... 92 5 Elevernas läsning av Musselstranden........................................................ 95

  Handlingen i Musselstranden ............................................................................................ 96 Romanens möjligheter .................................................................................................... 98

  Romanens berättarteknik ......................................................................................... 100 Inlevelse i det kända ...................................................................................................... 104

  Barndomen................................................................................................................. 104 Skolan och relationer ................................................................................................ 105 Familjen.......................................................................................................................107 Att jämföra samband och förändring .................................................................... 109 Kärlek och otrohet.................................................................................................... 113

  Inlevelse i det okända.................................................................................................... 114 Naturestetisk inlevelse .................................................................................................. 116 Avslutande reflektion .................................................................................................... 118

  6 Elevernas läsning av Främlingen .............................................................. 121 Handlingen i Främlingen................................................................................................. 121 Romanens möjligheter .................................................................................................. 122 Frågorna till läsningen................................................................................................... 124

  Fråga 1 – den första spontana reaktionen............................................................. 125 Fråga 2 – Mersault som person .............................................................................. 127 Fråga 3 a – Mer