172giao trinh-tu-tuong-ho-chi-minh

Download 172giao trinh-tu-tuong-ho-chi-minh

Post on 11-Jul-2015

105 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • B gio dc v o to

  _______________________

  Gio trnh T tng H Ch Minh

  (Dng trong cc trng i hc, cao ng)

  (Ti bn ln th nht)

 • Ch bin

  PGS, TS. Mch Quang Thng

  Tp th tc gi - PGS. L Mu Hn Chng I - TS. V Quang Hin Chng II - TS. Phm Ngc Anh Chng III - PGS, TS. Ng ng Tri Chng IV - PGS, TS. Mch Quang Thng Chng V, VII - PGS, TS. Bi nh Phong Chng VI - TS. Ng Vn Tho Chng tham kho

  Cng tc vin

  V Thanh Bnh

  2

 • Chng I

  Ngun gc, qu trnh hnh thnh v pht trin, i tng, nhim v v ngha hc tp t tng H Ch Minh

  Vit Nam l mt quc gia dn tc t ch t sm. Nn c lp, t ch ca Vit Nam gn lin vi qu trnh dng nc v gi nc tri qua hng ngn nm lch s.

  Vo gia th k XIX, thc dn Php tin hnh xm lc nc ta, nh sp thnh tr ch phong kin mc rung ca triu nh nh Nguyn, bin nc ta thnh thuc a ca Php, nhn dn Vit Nam b sng trong kip a y n l.

  Bt u t ma xun nm 1930, di ngn c c lp, t do ca H Ch Minh, dn tc Vit Nam on kt thnh mt khi, kin cng chin u v dng xy t nc, ginh c nhng thng li c ngha lch s v i v c tnh thi i su sc. C c nhng thng li v i l nh ng v nhn dn ta c v trang bng ch ngha Mc - Lnin v t tng H Ch Minh.

  Trong iu vn ca Ban Chp hnh Trung ng ng Lao ng Vit Nam kho III lc Ch tch H Ch Minh qua i c vit: "Dn tc ta, nhn dn ta, non sng t nc ta sinh ra H Ch tch, ngi anh hng dn tc v i, v chnh Ngi lm rng r dn tc ta, nhn dn ta v non sng t nc ta"1.

  C Th tng Phm Vn ng nu r: H Ch Minh xng ng li c lp dn tc gn lin vi ch ngha x hi. Sau ny c c kt li trong khu hiu ni ting: Khng c g qu hn c lp, t do2.

  i tng V Nguyn Gip khi qut: "T tng H Ch Minh l h thng l lun v ng li chin lc, sch lc ca cch mng Vit Nam... l t tng cch mng khng ngng, t cch mng dn tc dn ch tin ln ch ngha x hi, ni dung ct li l gii phng dn tc, gii phng x hi (giai cp), gii phng con ngi. Ni ngn gn l c lp dn tc, dn ch, ch ngha x hi; hay ni gn hn: c lp dn tc v ch ngha x hi"3.

  Ch tch Phien Caxtr Rud (Cuba) cho rng: H Ch Minh kt hp mt cch thin ti cuc u tranh ginh c lp dn tc v cuc u tranh v quyn li qun chng b bn phong kin v giai cp bc lt p bc... S nghip gii phng dn tc v s nghip gii phng x hi l hai im then cht trong hc thuyt ca Ngi1.

  1. H Ch Minh: Ton tp, Nxb. Chnh tr quc gia, H Ni, 2002, t.12, tr. 516.

  2. Xem: Phm Vn ng: H Ch Minh, qu kh, hin ti v tng lai, Nxb. S tht, H Ni, 1991, tr. 18.

  3. V Nguyn Gip: T tng H Ch Minh v con ng cch mng Vit Nam, Nxb. Chnh tr quc gia, H Ni, 2003, tr. 98.

  1. Xem: Th gii ca ngi v thng tic H Ch tch, Nxb. S tht, H Ni, 1976, tr .76.

  3

 • i hi i biu ton quc ln th VII ca ng nu cao t tng H Ch Minh v quyt nh ghi vo Cng lnh v iu l ca mnh: "ng ly ch ngha Mc - Lnin v t tng H Ch Minh lm nn tng t tng, kim ch nam cho hnh ng"2.

  V vy, nghin cu, hc tp mt cch c h thng mn hc T tng H Ch Minh trong ton ng, ton dn, ton qun, trong cn b, ng vin, nht l hc sinh, sinh vin thuc h thng nh trng ca c nc l nhim v ht sc quan trng.

  I. Ngun gc, qu trnh hnh thnh v pht trin t tng h ch minh

  H Ch Minh sinh ra v ln ln trong mt gia nh s phu yu nc, qu hng giu truyn thng cch mng, trong mt t nc sm nh hnh mt quc gia dn tc c ch quyn lu i, trong tinh thn yu nc l dng chy ch yu xuyn sut chiu di lch s.

  Cui th k XIX, t nc ta b ri vo cnh n l lm than di ch thuc a ca thc dn Php. Nhn dn Vit Nam lin tip ni dy chng li ch thng tr ca thc dn Php di ngn c ca mt s nh yu nc tiu biu ni tip nhau, song u ln lt tht bi. m my en ca ch ngha thc dn vn bao ph bu tri Vit Nam. Dn tc Vit Nam ri vo khng hong ng li cch mng.

  Gia lc , H Ch Minh ra nc ngoi hc hi, tm mt gii php mi cu nc, gii phng dn tc. Lc ny, ch ngha quc xc lp c s thng tr ca chng trn mt phm vi rng ln ca th gii. ch p bc v thn tnh dn tc cng nng, s phn khng dn tc ca nhn dn b n dch cng tng. Phng ng thc tnh. Chin tranh th gii ln th nht bng n. Cch mng Thng Mi Nga thnh cng, nc Nga Xvit ra i. Quc t Cng sn c thnh lp. Cc ng cng sn ln lt ra i ti mt s nc chu u, chu ...

  H Ch Minh hot ng trong phong tro cng nhn v lao ng mt s nc trn th gii; n vi nhn dn cn lao cc nc thuc a ang b ch ngha thc dn n dch; hc tp, nghin cu cc tro lu t tng, cc th ch chnh tr; tip thu t tng cch mng ca ch ngha Mc- Lnin; chn la con ng cu nc, gii phng dn tc l con ng cch mng v sn; ng v pha Quc t Cng sn; tham gia ng Cng sn Php. T , H Ch Minh cng i su tm hiu cc hc thuyt cch mng trn th gii, xy dng l lun v cch mng thuc a, trc ht l l lun cch mng gii phng dn tc Vit Nam, xy dng cc nhn t cch mng ca dn tc, t chc v lnh o cch mng Vit Nam tin ln ginh nhng thng li v i v c lp ca dn tc, t do ca ton dn, v.v..

  2. ng Cng sn Vit Nam: Vn kin i hi i biu ton quc ln th VII, Nxb. S tht, H Ni, 1991, tr. 127.

  4

 • 1. Ngun gc t tng H Ch Minh a) Gi tr truyn thng dn tc

  Lch s hng ngn nm dng nc v gi nc hnh thnh cho Vit Nam cc gi tr truyn thng dn tc phong ph, vng bn. l thc ch quyn quc gia dn tc, ch t lp, t cng, yu nc, kin cng, bt khut... to thnh ng lc mnh m ca t nc; l tinh thn tng thn, tng i, nhn ngha, c kt cng ng dn tc; thy chung, khoan dung, lng; l thng minh, sng to, qu trng hin ti, tip thu tinh hoa vn ha nhn loi lm phong ph vn ha dn tc... Trong ngun gi tr tinh thn truyn thng , ch ngha yu nc l ct li, l dng chy chnh ca t tng vn ha truyn thng Vit Nam, xuyn sut trng k lch s, l ng lc mnh m cho s trng tn v pht trin ca dn tc. Chnh sc mnh truyn thng t tng v vn ha ca dn tc thc gic H Ch Minh ra i tm ti, hc hi, tip thu tinh hoa vn ha ca nhn loi lm giu cho t tng cch mng v vn ha ca Ngi.

  b) Tinh hoa vn ha nhn loi

  H Ch Minh bit lm giu vn vn ha ca mnh bng cch hc hi, tip thu t tng vn ha phng ng v phng Ty.

  V t tng v vn ha phng ng, H Ch Minh tip thu nhng mt tch cc ca Nho gio v trit l hnh ng, nhn ngha, c vng v mt x hi bnh tr, ha mc, th gii i ng; v mt trit l nhn sinh, tu thn, t gia; cao vn ha trung hiu "dn vi qu, x tc th chi, qun vi khinh".

  Ngi ni: "Tuy Khng T l phong kin v tuy trong hc thuyt ca Khng T c nhiu iu khng ng song nhng iu hay trong th chng ta nn hc"1. Ngi dn li ca V.I. Lnin: "Ch c nhng ngi cch mng chn chnh mi thu hi c nhng iu hiu bit qu bu ca cc i trc li"2.

  V Pht gio, H Ch Minh tip thu t tng v tha, t bi, bc i, cu kh, cu nn; coi trng tinh thn bnh ng, chng phn bit ng cp, chm lo iu thin, v.v..

  V ch ngha Tam dn ca Tn Trung Sn, H Ch Minh tm thy nhng iu thch hp vi iu kin nc ta, l dn tc c lp, dn quyn t do v dn sinh hnh phc.

  V t tng v vn ha phng Ty, H Ch Minh nghin cu tip thu t tng vn ha dn ch v cch mng ca cch mng Php, cch mng M.

  V t tng dn ch ca cch mng Php, H Ch Minh tip thu t tng ca cc nh khai sng: Vnte (Voltaire), Rtx (Rousso), Mngtexki (Moutesquieu). c bit, Ngi chu nh hng su sc v t tng t do, bnh ng ca Tuyn ngn nhn quyn v dn quyn nm 1791 ca i cch mng Php. V t tng dn ch ca

  1, 2. H Ch Minh: Ton tp, Nxb. Chnh tr quc gia, H Ni, 1995, t.6, tr. 46.

  5

 • cch mng M, Ngi tip thu gi tr v quyn sng, quyn t do v quyn mu cu hnh phc ca Tuyn ngn c lp nm 1776, quyn ca nhn dn kim sot chnh ph.

  c) Ch ngha Mc - Lnin

  Ch ngha Mc- Lnin l ngun gc l lun trc tip, quyt nh bn cht t tng H Ch Minh. H Ch Minh khng nh:

  "Ch ngha Lnin i vi chng ta, nhng ngi cch mng v nhn dn Vit Nam, khng nhng l ci "cm nang" thn k, khng nhng l ci kim ch nam, m cn l mt tri soi sng con ng chng ta i ti thng li cui cng, i ti ch ngha x hi v ch ngha cng sn"1.

  i vi ch ngha Mc- Lnin, H Ch Minh nm vng ci ct li, linh hn sng ca n, l phng php bin chng duy vt; hc tp lp trng, quan im, phng php bin chng ca ch ngha Mc- Lnin gii quyt cc vn thc tin ca cch mng Vit Nam.

  Cc tc phm, bi vit ca H Ch Minh phn nh bn cht cch mng t tng ca Ngi theo th gii quan, phng php lun ca ch ngha Mc-Lnin.

  d) Phm cht c nhn ca H Ch Minh

  Ngoi ngun gc t tng, qu trnh hnh thnh v pht trin t tng H Ch Minh cn chu s tc ng su sc ca thc tin dn tc v thi i m Ngi sng v hot ng. Chnh qu trnh hot ng thc tin ca H Ch Minh trong nc v khi cn bn ba khp th gii hc tp, nghin cu v hot ng lm cho Ngi c mt hiu bit su sc v dn tc v thi i, nht l thc tin phng ng xem xt, nh gi v b sung c s trit l phng ng cho hc thuyt Mc - Lnin.

  T hot ng thc tin, H Ch Minh khm ph quy lut vn ng x hi, i sng vn ha v cuc u tranh ca cc dn tc trong hon cnh c th ca cc quc gia v thi i mi khi qut thnh l lun, em l lun ch o hot ng thc tin, qua kim nghim ca thc tin hon thin, lm cho l lun c gi tr khch quan, tnh cch mng v khoa hc.

  T tng H Ch Minh l sn phm hot ng tinh thn ca c nhn, do Ngi sng to trn c s nhng nhn t khch quan. Do , t tng H Ch Minh ph thuc rt ln vo cc yu t nhn cch, phm cht v nng lc t duy ca chnh ngi sng to ra n.

  Khng ch nc ta m c nhiu chnh khch, nhiu nh hot ng vn ha-x hi nc ngoi nu nhiu kin su sc v nhn cch, phm cht, v ti nng tr tu ca H Ch Minh. Ngay t nm 1923, lc H Ch Minh vo trc tui 33, nh bo Lin X . Manenxtam khi tip xc vi H Ch Minh sm nhn bit: "T Nguyn

  1. Sd, t.10, tr. 128.

  6

 • i Quc ta ra mt th vn ha, khng phi vn ha u chu, m c l l mt nn vn ha tng lai"1. Vn ha Nguyn i Quc - H Ch Minh ngy cng ta sng theo dng thi gian ca dn tc v thi i.

  Nhn cch, phm cht, ti nng ca H Ch Minh tc ng rt ln n s hnh thnh v pht trin t tng ca Ngi. l mt con ngi sng c hoi bo, c l tng, yu nc, thng dn, c bn lnh kin nh, c lng tin vo nhn dn, khim tn, bnh d, ham hc hi, nhy bn vi ci mi, thng minh, c hiu bit su rng, c phng php bin chng, c u c thc tin, v.v.. Chnh nh vy, Ngi khm ph sng to v l lun cch mng thuc a trong thi i mi, xy dng c mt h thng quan im ton din, su sc v sng to v cch mng Vit Nam, vt qua mi th thch, sng gi trong hot ng thc tin, kin tr chn l, nh ra cc quyt sch ng n v sng to, bin t tng thnh hin thc cch mng.

  Tm li, t tng H Ch Minh l sn phm ca s tng ha v pht trin bin chng t tng vn ha truyn thng ca dn tc, tinh hoa t tng vn ha ca phng ng