Cau hoi on tap Tu tuong Ho Chi Minh

Download Cau hoi on tap Tu tuong Ho Chi Minh

Post on 20-Jun-2015

9.985 views

Category:

Education

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://baotang.kyucxahoi.com - Bo tng K c X hi

TRANSCRIPT

  • 1. Cu hi thi mn t tng H Ch Minh 1. Trnh by ngun gc hnh thnh t tng H Ch Minh. Trong cc ngun gc , ngun gc no ch yu nht, quyt nh bc pht trin v cht ca t tng H Ch Minh? Ti sao? 2. Trnh by cc giai on hnh thnh v pht trin ca t tng H Ch Minh. Trong nhng giai on , giai on no t tng H Ch Minh c ngha vch ng i cho cch mng Vit Nam? Hy chng minh. 3. Trnh by nhng lun im c bn ca H Ch Minh v vn dn tc? thc hin lun im: Kt hp nhun nhuyn vn dn tc vi vn giai cp, c lp dn tc v CNXH, ch ngha yu nc vi ch ngha quc t ca H Ch Minh trong tnh hnh hin nay chng ta phi lm g? 4. Trnh by nhng lun im c bn ca H Ch Minh v cch mng gii phng dn tc? Bng l lun v thc tin hy chng minh rng, lun im: CMGPDT cn c tin hnh ch ng, sng to v c kh nng ginh thng li trc CMVS chnh quc l mt sng to ln ca H Ch Minh? 5. Trnh by quan nim ca H Ch Minh v c trng bn cht v ng lc ca ch ngha x hi? Theo anh (ch) trong cng cuc i mi t nc ta hin nay, ng lc no l quan trng nht? pht huy ng lc chng ta phi lm g? 6. Phn tch nhng lun im c bn ca H Ch Minh v i on kt dn tc? xy dng v pht huy sc mnh khi i on kt dn tc nc ta hin nay i hi chng ta phi lm g? 7. Trnh by ni dung c bn ca t tng H Ch Minh v kt hp sc mnh dn tc vi sc mnh thi i? kt hp sc mnh dn tc vi sc mnh thi i mt cch hiu qu trong giai on hin nay i hi chng ta phi ch nhng vn g? 8. Phn tch quan im ca H Ch Minh v vai tr, bn cht giai cp cng nhn v nn tng t tng ca ng Cng sn Vit Nam? Lm r s sng to ca Ngi trong quan im v s ra i ca ng? 9. Phn tch nhng nguyn tc xy dng ng theo t tng H Ch Minh. ngha ca nhng nguyn tc ny trong cuc vn ng xy dng v chnh n ng nc ta hin nay? 10. Trnh by quan im ca H Ch Minh v nh nc ca dn, do dn, v dn; v s thng nht gia bn cht giai cp cng nhn vi tnh nhn dn, tnh dn tc ca Nh nc? xy dng Nh nc ngang tm vi nhim v ca giai on cch mng hin nay chng ta phi lm g?

2. 11. Trnh by nhng chun mc o c mi ca ngi Vit Nam theo t tng H Ch Minh. Vn dng nhng nguyn tc xy dng o c mi ca Ngi vo vic rn luyn o c ca bn thn? 12. Trnh by nhng ni dung ch yu ca t tng nhn vn H Ch Minh? ngha ca t tng nhn vn H Ch Minh trong vic xy dng con ngi Vit Nam mi? 13. Trnh by nhng quan im chung ca H Ch Minh v vn ha. ngha ca t tng H Ch Minh v vn ha trong xy dng nn vn ha Vit Nam tin tin, m bn sc dn tc hin nay? Chng 3 T tng H Ch Minh v ch ngha x hi v con ng qu ln ch ngha x hi Vit Nam - Vit Nam hin nay phi l nc x hi ch ngha vi tnh cch l mt hnh thi kinh t - x hi pht trin y cha? Nu cha th ang trong giai on no ca tin trnh i ln ch ngha x hi? - Sinh thi ci chi phi tm tr, sc lc ca H Ch Minh nhiu nht phi l vic xy dng ch ngha x hi cha? I. T tng H Ch Minh v bn cht v mc tiu ca CNXH. 1. Con ng hnh thnh t duy H Ch Minh v CNXH Vit Nam. - Cc nh kinh in Mc Lnin tip cn CNXH bng cch no? - H Ch Minh tip cn ch ngha x hi nh th no? T cc cch tip cn khc nhau, H Ch Minh i n khng nh tnh tt yu ca s la chn ch ngha x hi v con ng qu ln ch ngha x hi nc ta. 2. Quan nim ca H Ch Minh v c trng bn cht ca CNXH. Theo cc nh kinh in Mc Lnin, ch ngha x hi l mt x hi c nhng c trng c bn sau: 3. + Xo b tng bc ch t hu t bn ch ngha, thit lp ch s hu cng cng, gii phng cho sc sn xut pht trin. + C mt nn i cng nghip c kh vi trnh khoa hc cng ngh hin i, c kh nng ci to nng nghip, to ra nng sut lao ng cao hn ch ngha t bn. + Thc hin sn xut c k hoch, tin ti xo b hng ho, trao i tin t (Quan im ny v sau c iu chnh trong chnh sch kinh t mi ca Lnin). + Thc hin nguyn tc phn phi theo lao ng, th hin s cng bng bnh ng v lao dng v hng th. + Khc phc dn s khc bit v giai cp, gia nng thn v thnh th, gia lao ng tr c v lao ng chn tay, tin ti mt x hi tng i thun nht v giai cp. + Gii phng con ngi khi mi p bc, bc lt, nng cao trnh t tng v vn ho cho nhn dn, to iu kin cho con ngi tn lc pht trin mi kh nng sn c ca mnh. + Sau khi t c nhng iu ni trn, khi giai cp khng cn na th chc nng chnh tr ca nh nc s tiu vong,v.v.. Nhng c trng m cc nh kinh in Mc Lnin a ra nh trn n nay c mt s im khng cn ph hp na. Bn thn cc ng cng cho rng nhng c trng bn cht ca ch ngha x hi m cc ng a ra l da trn c s phn tch nhng iu kin kinh t - x hi cc nc t bn Ty u pht trin nht vo cui th k XIX. trnh cho nhng ngi i sau khng ri vo dp khun, gio iu, trong Tuyn ngn ca ng Cng sn, khi nu ln 10 bin php xy dng v ci to x hi ch ngha, cc ng cn dn: Trong nhng nc khc nhau, nhng bin php y d nhin s khc nhau rt nhiu. Nhim v ca nhng ngi Mcxt l phi vn dng sng to v pht trin t tng ca cc ng cho ph hp vi iu kin nc mnh, thi i mnh. 4. Trn c s k tha quan nim ca cc nh kinh in Mc Lnin v c trng bn cht ca ch ngha x hi v ph hp vi iu kin thc t ca Vit Nam, tm l, tp qun, truyn thng vn ho ca ngi Vit Nam, H Ch Minh a ra quan nim ca mnh v c trng bn cht ca CNXH nh sau: + Ch ngha x hi l mt ch x hi do nhn dn lm ch. N khc vi cc ch x hi trc ch quyn lm ch trong x hi x hi ch ngha thuc v a s nhn dn, cn quyn lm ch trong cc x hi trc thuc v thiu s giai cp thng tr. + Ch ngha x hi l mt x hi c nn kinh t pht trin cao da trn lc lng sn xut hin i v ch cng hu v cc t liu sn xut ch yu, nhm khng ngng nng cao i sng vt cht v tinh thn cho nhn dn, trc ht l nhn dn lao ng. + Ch ngha x hi l mt x hi pht trin cao v vn ho, o c, trong ngi vi ngi l bn b, ng ch, anh em, con ngi c gii phng khi p bc, bc lt, c cuc sng vt cht v tinh thn phong ph, c to iu kin pht trin ht kh nng sn c ca mnh. + Ch ngha x hi l mt x hi cng bng v hp l, lm nhiu hng nhiu, lm t hng t, khng lm th khng c hng; cc dn tc u bnh ng, min ni c gip tin kp min xui, ngi gi, tr em, ngi tn tt c quan tm, chm sc. + Ch ngha x hi l cng trnh tp th ca qun chng nhn dn, do nhn dn t xy dng ly, di s lnh o ca ng Cng sn. Tm li, trong t duy H Ch Minh, ch ngha x hi l mt x hi dn giu, nc mnh, cng bng, dn ch, o c v vn minh, mt ch x hi u vit nht trong lch s, mt x hi t do v nhn o phn nh c kht vng thit tha ca loi ngi. 3. Quan nim ca H Ch Minh v mc tiu v ng lc ca ch ngha x hi. 5. a. Quan nim ca H Ch Minh v mc tiu ca ch ngha x hi. Gia c trng bn cht v mc tiu ca ch ngha x hi c quan h vi nhau nh th no? (Yu cu sinh vin t tm hiu quan nim ca H Ch Minh v mc tiu ca ch ngha x hi. i su nghin cu mc tiu trn cc lnh vc chnh tr, kinh t, vn ho - x hi, xy dng con ngi). b. Quan nim ca H Ch Minh v ng lc ca ch ngha x hi ng lc l tt c nhng nhn t, yu t thc y cho s vt, hin tng vn ng v pht trin. ng lc ca ch ngha x hi l tt c nhng nhn t, yu t thc y s vn ng v pht trin ca cng cuc xy dng ch ngha x hi. H thng ng lc thc y cng cuc xy dng ch ngha x hi Vit Nam trong t tng H Ch Minh rt phong ph v a dng, gm nhiu yu t, nhn t nh: iu kin t nhin, v tr a l thun li; ngun ti nguyn phong ph, di do; con ngi Vit Nam cn c, dng cm, thng minh sng to, c truyn thng yu nc, on kt, nhn i, c thc t lc, t cng,v.vTrong , quan trng nht, bao trm ln tt c l ngun lc con ngi. Cc ng lc khc mun pht huy tc dng u phi thng qua con ngi. Ngun lc con ngi c H Ch Minh xem xt trn c hai bnh din cng ng v c nhn: - pht huy ngun lc con bnh din cng ng, H Ch Minh yu cu chng ta phi ra sc xy dng v pht huy sc mnh ca khi i on kt dn tc, to s thng nht trong nhn thc v hnh ng xy dng ch ngha x hi ca ton ng, ton dn. - Sc mnh ca cng ng c hnh thnh t sc mnh ca tng con ngi, thng qua sc mnh ca tng con ngi. Do , mun pht huy sc mnh ca cng ng, phi tm ra cc bin php khi dy, pht huy sc mnh ca tng con ngi. pht huy ngun lc con ngi trn bnh din c nhn, H Ch Minh ra nhiu bin php: 6. + Tc ng vo nhu cu v li ch chnh ng ca tng con ngi. H Ch Minh ph phn mnh m ch ngha c nhn, nhng hn ai ht, Ngi rt quan tm n con ngi, khuyn khch li ch c nhn chnh ng, tm ti c ch, chnh sch kt hp hi ho li ch c nhn vi li ch x hi nh khon, thng, pht trong kinh t. + Tc ng vo cc ng lc chnh tr - tinh thn. Trong cng cuc xy dng ch ngha x hi, H Ch Minh yu cu phi: * Pht huy quyn lm ch v thc lm ch ca ngi lao ng, bao gm quyn lm ch s hu, lm ch qu trnh sn xut v phn phi, lm ch trong cc hot ng chnh tr - x hi. * Thc hin cng bng x hi. * S dng vai tr iu chnh ca cc nhn t tinh thn khc nh chnh tr, vn ho, gio dc, o c, php lut,v.v.. - thc y cng cuc xy dng ch ngha x hi i n thnh cng, bn cnh vic tm ra v tc ng vo cc ng lc, H Ch Minh cn yu cu chng ta phi nhn din v khc phc cc tr lc km hm s pht trin ca ch ngha x hi. Trong qu trnh i ln ch ngha x hi, Ngi yu cu chng ta phi kin qut u tranh chng li cc tr lc sau: + Phi u tranh chng li ch ngha c nhn, cn bnh m ra trm th bnh nguy him. + Phi u tranh chng tham , lng ph, quan liu. + Phi chng chia r, b phi, mt on kt, v k lut. + Phi chng ch quan, bo th, gio iu, li bing, khng chu hc tp ci mi,v.v.. Trong h thng ng lc ca ch ngha x hi, H Ch Minh cn nhn mnh n vai tr lnh o ca ng, vai tr qun l ca Nh nc, cng nh vai tr ca cc t chc thnh vin trong h thng chnh tr. II. T tng H Ch Minh v con ng qu ln ch ngha x hi Vit Nam. 7. 1. Quan nim ca H Ch Minh v thi k qu ln ch ngha x hi Vit Nam. Cc nh kinh in Mc Lnin khng nh tnh tt yu khch quan ca thi k qu ln ch ngha x hi. Theo cc ng c hai con ng qu ln ch ngha x hi: con ng qu trc tip ln ch ngha x hi t nhng nc t bn ch ngha pht trin cao; con ng qu gin tip ln ch ngha x hi b qua giai on pht trin t bn ch ngha nhng nc tin t bn. Quan nm ca H Ch Minh v thi k qu ln ch ngha x hi Vit Nam c xy dng trn c s k tha quan nim ca cc nh kinh in Mc Lnin v thi k qu ln ch ngha x hi, ng thi c s b sung, pht trin ph hp vi iu kin Vit Nam. - Ngi lu chng ta cn nhn thc r quy lut chung v c im lch s c th ca mi nc khi bc vo xy dng ch ngha x hi. - Ngi ch ra c im v mu thun ca thi k qu ln ch ngha x hi nc ta. + Theo Ngi, c im ln nht ca thi k qu ln ch ngha x hi nc ta l g? + Theo Ngi, mu thun c bn nht ca thi k qu ln ch ngha x hi nc ta l g? - T vic nhn thc su sc c im v mu thun nu trn, H Ch Minh cho rng thi k qu ln ch ngha x hi nc ta l mt thi k nh th no? - Nhim v lch s ca thi k qu ln ch ngha x hi nc ta theo H Ch Minh l g? - Theo H Ch Minh nhng nhn t m bo thc hin thng li ch ngha x hi Vit Nam l g? 2. Quan nim ca H Ch Minh v bc i v bin php xy dng ch ngha x hi Vit Nam. 8. - Trong vic xc nh bc i, bin php xy dng ch ngha x hi Vit Nam, H Ch Minh yu cu phi qun trit nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc Lnin v xy dng ch mi, hc tp kinh ngim di do ca cc nc anh em, nhng vic p dng nhng l lun v kinh nghim y phi xut pht t iu kin lch s c th ca nc ta. Ngi