ฟัง 4 องค์กร tqc...

Download ฟัง 4 องค์กร TQC มุ่งสร้างความเป็นเลิศในทุกมิติ

Post on 08-Aug-2015

145 views

Category:

Leadership & Management

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  1. 1. : 38 : 4737 : 4 - 7 2558 Section: /- : 40() : 4 TQC : C-150604023178(3 .. 58/06:12) : 1/2 Prachachart Turakij Circulation: 120,000 Ad Rate: 1,300 Col.Inch: 126.82 Ad Value: 164,866 PRValue : 494,598 : (x3)
  2. 2. : 38 : 4737 : 4 - 7 2558 Section: /- : 40() : 4 TQC : C-150604023178(3 .. 58/06:12) : 2/2 Prachachart Turakij Circulation: 120,000 Ad Rate: 1,300 Col.Inch: 126.82 Ad Value: 164,866 PRValue : 494,598 : (x3)