thiet ke voi revit architecture-chuong 5

Download Thiet Ke Voi Revit Architecture-Chuong 5

Post on 06-Jul-2015

125 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Chng 5 Din tch thit k

Chng 5 : Din tch thit k

Chng 5 Din tch thit k A. M uI. Gii thiuQun l din tch sn xy dng l mt vic ht sc quan trng qun l gi thnh xy dng. Trong chng ny, chng ta s phn tch din tch s dng, din tch giao thng, din tch ph, din tch sn xy dng. y l nhng s liu m bt c mt d n no cng u phi nu ra qun l ngun vn u t. Revit Architecture cung cp cho ngi s dng cc cng c tnh tan rt chnh xc cng nh trnh by rt r rng v linh ng. Sau khi han tt chng ny, gn nh l chng ta c c 1 h s Concept trnh by ln th nht vi khch hng

II.

Kt qu t cSau khi hon tt chng ny, ngi s dng s bit c Cch s dng lnh Area v nhng lnh lin quan trong Revit Architecture. Truy xut v tng hp thng tin v din tch s dng v din tch sn xy dng

B. Ni dungCc bi thc hnh c thc hin th t theo trnh t thit k. V vy, phi lm ht bi thc hnh ca chng trc mi tip tc bi sau. Tip tc bi thc hnh chng 4

I. nh danh chc nng cho cc khng gian1. Kch hat tng trt v lm theo hng dn nh hnh 5.B.I.1

Hnh 5.B.I.1

Thit k kin trc vi Revit Architecture

1

Nguyn Phc Thin

Chng 5 : Din tch thit k

2. Tip tc nh hnh 5.B.I.2 v chm dt bng hai ln nhn Esc trn bn phm

Hnh 5.B.I.2 3. Double vo tng ch Room iu chnh li tn phng nh hnh v 5.B.I.3

Hnh 5.B.I.3Thit k kin trc vi Revit Architecture

2

Nguyn Phc Thin

Chng 5 : Din tch thit k

4. Lp li bc 1 trong phn trn c kt qu nh hnh 5.B.I.4

Hnh 5.B.I.4 Din tch va c thnh lp (vn mang ch Room) trong bc ny gm : hnh lang + snh + cu thang. Chng ta cn phi tch 3 din tch ny thnh 3 thnh phn ring bit 5. chia phn din tch va to lp thnh 3 phn : snh, hnh lang v cu thang lm theo hnh 5.B.I.5

Thit k kin trc vi Revit Architecture

3

Nguyn Phc Thin

Chng 5 : Din tch thit k

Hnh 5.B.I.5 6. Click Room and Area/Room nh bc 1 thm 3 nh danh mi hnh lang, cu thang v tin snh. 7. Tip tc t li tn c kt qu nh hnh 5.B.I.6

Hnh 5.B.I.6 Zoom ln khu v sinh 8. Lm theo hng dn trong hnh 5.B.I.7 v Esc 2 ln

Hnh 5.B.I.7

Thit k kin trc vi Revit Architecture

4

Nguyn Phc Thin

Chng 5 : Din tch thit k

9. Click vo phng 16, click tri chut vo ch thp v chi chuyn ch Room ra khi hnh v nh hnh 5.B.I.8

Hnh 5.B.I.8 10. Lm tng t cho cc Room 15, 17, 18, 19 c kt qu nh hnh v 5.B.I.9

Hnh 5.B.I.9

Thit k kin trc vi Revit Architecture

5

Nguyn Phc Thin

Chng 5 : Din tch thit k

11. iu chnh cc tn theo hnh 5.B.I.10

Hnh 5.B.I.10

II. Thng k din tch1. Zoom to Fit mt bng tng trt v lm theo hnh 5.B.II.1 c hp thai Schedule Properties xut hin

Hnh 5.B.II.1

Thit k kin trc vi Revit Architecture

6

Nguyn Phc Thin

Chng 5 : Din tch thit k

2. Trong hp thai Schedule Properties, tab Fields, ln lt chn Area v Click vo nt Add. Tip tc lm tng t c kt qu nh hnh 5.B.II.2

Hnh 5.B.II.2 3. Highlightt thng s Number trong Schedule Fileds (in order) v click vo nt Move Up 3 ln chuyn thng s ny ln u. Kt qu s nh hnh 5.B.II.3

Hnh 5.B.II.3

Thit k kin trc vi Revit Architecture

7

Nguyn Phc Thin

Chng 5 : Din tch thit k

4. Tng t cho cc thng s khc vi 2 nt Move Up v Move Down, sp xp cc thng s theo th t nh hnh 5.B.II.4 v Click vo nt OK

Hnh 5.B.II.4 5. Kt qu bng thng k nh hnh 5.B.II.5a. Click vo tng i tn nh hnh 5.B.II.5b

Hnh 4.D 15a v 5.B.II.5b 6. iu chnh cc yu t trong bng Click phi chut chn View Propeties v lm theo hng dn sau : Tnh tng din tch cc phng lm theo hnh 5.B.II.6

Hnh 5.B.II.6

Thit k kin trc vi Revit Architecture

8

Nguyn Phc Thin

Chng 5 : Din tch thit k

Cc dng ch ca 3 ct : s phng cng nng v tr nm ngay gia lm theo hnh 5.B.II.7

Hnh 5.B.I.7 Cc dng s ca ct din tch nm st bn phi ct lm theo hnh 5.B.II.8

Hnh 5.B.II.8 Cc ch tiu m v ln hn lm theo hnh 5.B.II.9

Hnh 5.B.II.9

Thit k kin trc vi Revit Architecture

9

Nguyn Phc Thin

Chng 5 : Din tch thit k

7. Nhn nt OK 2 ln v kt qu nh hnh 5.B.II.10

Hnh 5.B.II.10 8. Tng t nh cc bc trn ca phn ny, hy nh danh, thng k din tch v iu chnh cc chi tit cho tng 1 c kt qu nh hnh 5.B.II.11

Hnh 5.B.II.11

Thit k kin trc vi Revit Architecture

10

Nguyn Phc Thin

Chng 5 : Din tch thit k

9. Tng t nh bc 8 k trn, nh danh, thng k din tch v iu chnh cc chi tit cho tng 2 c kt qu nh hnh 5.B.II.12

Hnh 5.B.II.12

III. Sn sinh hnh phi cnh ngai1. V li tng trt, Click vo View/Camera nh hnh v 5.B.III.1 c kt qu nh hnh 5.B.III.2

Hnh 5.B.III.1Thit k kin trc vi Revit Architecture

11

Nguyn Phc Thin

Chng 5 : Din tch thit k

Hnh 5.B.III.2 2. Kt qu t c sau khi iu chnh khung hnh v du ct (View/Visiblity-Graphics trong ct menu) s c kt qu nh hnh 5.B.III.3

Hnh 5.B.III.3

Thit k kin trc vi Revit Architecture

12

Nguyn Phc Thin

Chng 5 : Din tch thit k

3. iu chnh v tr ca Camera (trn mt bng trt) c kt qu nh hnh 5.B.III.4. Ch tin snh cha c li vo, bc k tip chng ta s thit k.

Hnh 5.B.III.4 4. Lm theo hng dn hnh 5.B.III.5 c thm 2 mt ng ph

Hnh 5.B.III.5

Thit k kin trc vi Revit Architecture

13

Nguyn Phc Thin

Chng 5 : Din tch thit k

5. Kch hat mt ng Elevation 1 a c kt qu nh hnh 5.B.III.6

Hnh 5.B.III.6 6. Chn bc tng (lc ny con tr c hnh trn), v mt hnh t gic vung gc (lc ny con tr c hnh vung) nh hnh 5.B.III.7 (kch thc chnh xc khng quan trng) chp nhn phn cnh bo c kt qu nh hnh 5.B.III.8

Hnh 5.B.III.7

Thit k kin trc vi Revit Architecture

14

Nguyn Phc Thin

Chng 5 : Din tch thit k

Hnh 5.B.III.8 7. Esc 2 ln v click tri chut vo hnh t gic mi v 8. Click tri vo 2 mi tn (mu xanh) ca 2 cnh bn c kt qu nh hnh 5.B.III.9 (mi ln click s 4 a v v tr mi vi 1 an ph hp vi khang cch Osnap theo chiu mi tn)

Hnh 5.B.III.9 9. Click tri vo t gic v lm theo hnh 5.B.III.10

Hnh 5.B.III.10

Thit k kin trc vi Revit Architecture

15

Nguyn Phc Thin

Chng 5 : Din tch thit k

10. Lm theo hnh 5.B.III.11 hiu chnh chiu cao ca l ca.

Hnh 5.B.III.11 11. Kch hat phi cnh ngai 1 c kt qu nh hnh 5.B.III.12

Hnh 5.B.III.12

Thit k kin trc vi Revit Architecture

16

Nguyn Phc Thin

Chng 5 : Din tch thit k

12. Lp li t bc 5 n bc 10 cho mt ng ph Elevation 2 a 13. Kch hat 3D trong 3Dviews c kt qu nh hnh 5.B.III.13

Hnh 5.B.III.13 14. Kch hat mt dng hng ng (South) 15. Lp li t bc 5 buc 10 c kt qu nh hnh 5.B.III.14

Hnh 5.B.III.14

Thit k kin trc vi Revit Architecture

17

Nguyn Phc Thin

Chng 5 : Din tch thit k

IV. Chun b in s phc1. Click tri vo View/Sheet v OK trong hp thai mi xut hin c kt qu nh hnh 5.B.IV.1

Hnh 5.B.IV.1 Revit Architecture cung cp cho chng ta mt mu bn v. Tuy khng ph hp, nhng trong giai an ny chng ta tm chp nhn. Sau ny chng ta s hc cch nh dng mt mu bn v p ng tng yu cu ring bit sau. 2. Click tri + Gi phm tri + R sang bn v thnh phn Mt bng trt c kt qu nh hnh 5.B.IV.2

Hnh 5.B.IV.2

Thit k kin trc vi Revit Architecture

18

Nguyn Phc Thin

Chng 5 : Din tch thit k

3. Lm tng t nh buc 2 vi cc thnh phn Thng k phng v Phi cnh ngai c kt qu nh hnh 5.B.IV.3

Hnh 5.B.IV.3 4. Click phi vo A 101 Unnamed v lm theo hnh 5.B.IV.4 c kt qu nh hnh 5.B.IV.5

Hnh 5.B.IV.4

Thit k kin trc vi Revit Architecture

19

Nguyn Phc Thin

Chng 5 : Din tch thit k

Hnh 5.B.IV.5 5. Lp li t bc n bc 4 c 2 bn v cn li nh hnh 5.B.IV.6 v 5.B.IV.7

Hnh 5.B.IV.6

Thit k kin trc vi Revit Architecture

20

Nguyn Phc Thin

Chng 5 : Din tch thit k

Hnh 5.B.IV.7 6. Bn thng k tri di t trn xung di rt kh phn bit v khng th bit c din tch mi tng. Kch hat Thong Ke Phong trong th mc Schedule/Qualtitie thuc Project Browser. Click phi v chn Element Properties v lm theo hng dn trong hnh 5.B.IV.8 di y c kt qu nh hnh 5.B.IV.9.

Hnh 5.B.IV.10

Thit k kin trc vi Revit Architecture

21

Nguyn Phc Thin

Chng 5 : Din tch thit k

Hnh 5.B.IV.11 7. Xem li trong tng trt chng ta vn cha thng k khu vc tin snh. Nhng nu chng ta p dng nh hc th s nhn li cnh bo pha di phi mn hnh v khng th to lp uc Room Tag ny.

Hnh 5.B.IV.12 8. Nhn Esc 2 ln v bm Ctrl + Z tr li trng thi truc khi dung lnh Room. 9. Trong Room and Area Tab, Click vo Settings v lm theo hng dn nh trong hnh 5.B.IV.13 di y

Thit k kin trc vi Revit Architecture

22

Nguyn Phc Thin

Chng 5 : Din tch thit k

Hnh 5.B.IV.13 10. Lm nh cc buc phn I, c kt qu nh hnh 5.B.IV.14a v kim tra bng thng k trong hnh 5.B.IV.11 phng tng trt vi hnh 5.B.IV.14b di y

Hnh 5.B.IV.14a

Hnh 5.B.IV.14b

V. Phn tch din tch thit kPhn chia din tch theo cng nng vic trnh by v din tch c minh bch, chng ta s k hiu mu (ty ) theo 3 phn Mu 1 (mu cam) cho din tch s dng Mu 2 (xanh l) cho din tch ph Mu 3 (mu vng) cho din tch giao thng 1. Click vo Settings/ColoeFill Scheme c hp thai xut hin nh hnh 5.B.V.1

Hnh 5.B.V.1

Thit k kin trc vi Revit Architecture

23

Nguyn Phc Thin

Chng 5 : Din tch thit k

Click vo tng mu s hin Revit Architecture mt hp thai khc chn mu 2. Click vo Color Scheme Legend trong Room and Area v di chuyn chut qua Drawing Area, v nh v v tr ca bng bng Click. Sau iu chnh li hnh dng nh khi lam Schedule, chng ta s c kt qu nh hnh 5.B.V.2 di y

Hnh 5.B.V.2 3. Revit Architecture cn cho php ngi s dng t mu theo nhiu mc ch khc nhau nh trong hnh di y

Hnh 5.B.V.3 4. Kch hat tng trt, Click vo nt Area Plan trong Room and Area Tab. Chn cc phn trong hp thai theo hng dn trong hnh 5.B.V.4 v Clic

Recommended

View more >