tehnologia prelucrĂrii alezajelor prin rectificare

Download Tehnologia PrelucrĂrii Alezajelor Prin Rectificare

Post on 19-Feb-2018

217 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/23/2019 Tehnologia Prelucrrii Alezajelor Prin Rectificare

  1/18

 • 7/23/2019 Tehnologia Prelucrrii Alezajelor Prin Rectificare

  2/18

  Capitolul Pag.

  I. ARGUMENT 3

  II. CONINUT 3

  1. Scheme tehnologice utilizate 3

  2. Maini de rectificat rotund interior 8

  3. Scule i dispozitive utilizate la prelucrarea alezajelor prin rectificare 10

  4. ehnologia de prelucrare a alezajelor prin rectificare. !lemente aleregimului de achiere

  13

  ". #SM 1"

  Bibliografie 13

  ANEXA 1- Schema cinematic de principi a ma!inii de recti"icat r#tndinteri#r$ c pie%a &n mi!care de r#ta'ie 18

  ANEXA 2- Schema de principi a ma!inii de recti"icat interi#r p(anetar$ ca)a #ri*#nta( 1$

 • 7/23/2019 Tehnologia Prelucrrii Alezajelor Prin Rectificare

  3/18

  procedeu.

  ,e o*icei' rectificarea se aplic( pieselor tratate termic sau care au fost e-ecutate dinmateriale dure. precizia de prelucrare ce se o*&ine prin rectificarea interioar( se +ncadreaz( +nclasele " 8 /S' iar rugozitatea suprafe&ei a1' 0'4 5m.

  I. CONINUT

  +, Scheme tehn#(#-ice ti(i*ate

  16 .et#de de pre(crare a a(e*a/e(#r ci(indrice prin recti"icare.

  7lezajele se pot rectifica +n dou( metode

  - cu piesa +n micare de rota&ie aplica*il( la piesele mici' cu forme regulate 9discuri' *uce'

  ro&i din&ate' etc.6 care se pot fi-a uor +n mandrina mainii i care nu sunt uor deforma*ile:

  - cu piesa fi-( pentru piese cu dimensiuni mari i form( comple-( 9*locuri de cilindrii i

  carcase6 care se fi-eaz( greu +n mandrin(.

  ;a prelucrarea pieselor fi-ate +n mandrina mainii 9fig. 1' a6 piatra a*raziv( e-ecut( micarea

  principal( de achiere' cu tura&ia ndi mic(rile de avans longitudinal sdi de p(trundere st' iar piesa

  e-ecut( numai micarea de avans circular cu tura&ia npcare are sens contrar mic(rii discului a*raziv.

  ;a procedeul de prelucrare a alezajelor cu piesa fi-(' discul a*raziv e-ecut( toate mic(rile

  li ( ii l i d hi 9fi 1 *6 i fii d fi t( i ii + i&i

 • 7/23/2019 Tehnologia Prelucrrii Alezajelor Prin Rectificare

  4/18

  fig. 1

  Mic(rile e-ecutate de discul a*raziv sunt

  - micarea principal( de achiere nd 9micarea de rota&ie +n jurul a-ei sale6:

 • 7/23/2019 Tehnologia Prelucrrii Alezajelor Prin Rectificare

  5/18

  %(pua portpies( se rotete cu unghiul de +nclina&ie2

  9 fiind unghiul la v)rf al conului6.

  piesa de prelucrat' fi-at( +n dispozitivul de prindere al p(puii portpies(' e-ecut( micarea de avans //.

  ,iscul de rectificat' fi-at pe ar*orele principal' e-ecut( micarea principal( de achiere /'

  micarea de avans longitudinal /// i micarea de avans transversal /< +mpreun( cu p(pua portscul(.

  fig. 2

  Rectificarea cu avans de ptrundere (fig. 2, II) se aplic( pentru prelucrarea alezajelor cu

  lungimea conului mic(. Metoda se caracterizeaz( printro productivitate ridicat(' +n schim* calitatea

 • 7/23/2019 Tehnologia Prelucrrii Alezajelor Prin Rectificare

  6/18

  fig.

  %rin acest procedeu se pot o*&ine conicit(&i p)n( la =' lungimea piesei conice fiind relativ

  mic(. Mic(rile necesare rectific(rii sunt

  / > micarea principal( de achiere 9de rota&ie a pietrei +n jurul a-ei sale6:

  // > micarea planetar( 9de rota&ie a pietrei +n jurul alezajului ce se rectific(6:/// > micarea de avans radial e-ecutat( de capul de rectificat:

  /< > micarea de avans de p(trundere e-ecutat( tot de capul de rectificat.

 • 7/23/2019 Tehnologia Prelucrrii Alezajelor Prin Rectificare

  7/18

  0, .a!ini de recti"icat r#tnd interi#r

  Ma!i"a #e re$tifi$at i"terior $u $ap #e pri"#ere

  ?aracteristica acestei maini este prezen&a unui cap de prindere 9mandrin(' platou' dispozitiv

  special6 prin care se imprim( piesei micarea de rota&ie 9ane-a 16.

  %rincipalele p(r&i componente ale acestei maini sunt

  - p(pua portpies(' care con&ine capul de prindere i mecanismele pentru transmiterea

  mic(rii de rota&ie:

  - p(pua portscul(' con&in)nd ar*orele portscul( i mecanismele necesare transmiterii

  mic(rii de rota&ie la piatra a*raziv(:

  - sania transversal(' necesar( o*&inerii deplas(rii p(puii portscul( pe direc&ie radial(

  9avansul transversal(6

  - *atiul' con&in)nd mecanismele folosite la o*&inerea mic(rilor de avans ale p(puii

  portscul(. %e *atiu sunt montate cele dou( p(pui 9portpies( i portscul(6.

  %rincipalele mic(ri folosite la aceste maini sunt

 • 7/23/2019 Tehnologia Prelucrrii Alezajelor Prin Rectificare

  8/18

  7ceste maini se construiesc cu a-a sculei +n pozi&ie orizontal( sau vertical(.

  An ane-( este reprezentat( vederea simplificat( i principiul de lucru ale mainii de

  rectificat interior planetar cu a-a orizontal(.

  %iesa de prelucrat se fi-eaz( +ntrun dispozitiv prins pe a-a mainii.

  eglarea pozi&iei corecte a piesei fa&( de ar*orele portscul( se realizeaz( prin

  deplasarea mesei +n plan orizontal 9micarea

 • 7/23/2019 Tehnologia Prelucrrii Alezajelor Prin Rectificare

  9/18

  fig. %

  5i%p#*iti3e de prindere a pie%e(#r

  %entru prinderea i fi-area pieselor la rectificarea rotund( se folosesc universale ac&ionate

  mecanic sau pneumatic' dispozitive cu *uc( elastic(' dispozitive cu mem*ran(.

  7ceste dispozitive tre*uie s( +ndeplineasc( urm(toarele condi&ii

  - s( asigure o prindere rigid( f(r( a deforma piesa:

  - s( asigure a *un( centrare a suprafe&elor interioare fa&( de cele e-terioare:

  - s( asigure o manipulare simpl( la prinderea i desprinderea piesei:

  - s( asigure echili*rarea perfect( a meselor aflate +n micare' pentru a nu solicita ar*orele

  principal al mainii +n timpul lucrului.

  %rinderea pieselor cu pere&i su*&iri +n universal se va face prin folosirea unor *acuri speciale cu

  suprafa&a i lungimea de contact c)t mai mari la piesa de rectificat 9fig. ".a6.

 • 7/23/2019 Tehnologia Prelucrrii Alezajelor Prin Rectificare

  10/18

  fig. &

  ,e asemenea' se poate folosi dispozitivul de prindere cu trei *ride' pe fa&a frontal( a piesei 9fig.

  ".*6' aceasta centr)nduse pe placa de *az( a dispozitivului.

 • 7/23/2019 Tehnologia Prelucrrii Alezajelor Prin Rectificare

  11/18

  fig. '

  ;a produc&ia de serie i +n mas( se folosesc dispozitive cu mem*ran( elastic( din o&el 9fig. 6.

  Mem*rana 1 comand( trei sau mai multe *acuri 2' care str)ng uniform piesa de prelucrat. Mem*ranaeste ac&ionat( de tija pistonului 3 al unui cilindru cu aer comprimat' montat +n lungul ar*orelui

  principal.

 • 7/23/2019 Tehnologia Prelucrrii Alezajelor Prin Rectificare

  12/18

  i fi-are' av)nd +n vedere rigiditatea piesei respective i condi&iile impuse acesteia' precum i +n

  sta*ilirea parametrilor optimi ai regimului de achiere.

  egimul de achiere +n procesul de rectificare interioar( se caracterizeaz( prin faptul c( viteza

  de achiere variaz( +n func&ie de felul prelucr(rii 9degroare sau finisare6 i de m(rimea alezajului de

  prelucrat.

  ;a degroare se folosesc viteze de achiere cuprinse +ntre 1" i 20 m@s' iar la finisare de 20 > 30

  m@s.

  %entru alezaje mici se folosesc viteze de achiere mici iar pentru diametre ale alezajelor mai

  mari de 30 mm se folosesc viteze mai mari.

  7vansul transversal la degroarea o&elului i fontei variaz( +ntre 0'002 i 0'01 mm' pentru o

  curs( du*l( a pietrei.

  7vansul longitudinal se sta*ilete +n func&ie de materialul de prelucrat' dimensiunile de

  prelucrat' dimensiunile alezajului i felul prelucr(rii.

  %entru m(rirea avansului longitudinal' se impune folosirea pietrelor late' dar m(rimea l(&imi

  adoptate este limitat( de rigiditatea ar*orelui principal.

  ;a rectificarea interioar( se folosete o r(cire a*undent( +n special la prelucrarea alezajelor

  mici' datorit( faptului c( arcul de contact dintre pies( i scul( este mare i conduc' +n final' la o

  +nc(lzire intens( a piesei ce se prelucreaz(. %entru evitarea acestui inconvenient se folosesc pietrea*razive moi.

  %entru rectificare se poate o*&ine o precizie a alezajelor +n clasele > B /S i o rugozitate

 • 7/23/2019 Tehnologia Prelucrrii Alezajelor Prin Rectificare

  13/18

  fig. (%entru calculul normei de timp se ia ca *az( rela&ia de mai jos' cu precizarea c( drumul parcurs

  de scul( se du*leaz( din cauza mic(rii de alternative e-ecutate de scul( fa&( de pies(.AL2

 • 7/23/2019 Tehnologia Prelucrrii Alezajelor Prin Rectificare

  14/18

  ;a locul de munca' muncitorul se va prezenta in echipament corespunz(tor' va verifica *unafunc&ionare a mainii' dispozitivelor aferente i integritatea pietrelor.

  %entru opera&ia de prelucrare' muncitorul va respecta normele specifice de protec&ia muncii.

  Mainile unelte tre*uie sa corespunda din punct de vedere tehnic' sa ai*( ap(r(tori de protec&ie' safie protejat de electrocutare prin legare la p(m)nt.

  Grm(toarele norme tre*uie respectate cu stricte&e

  ) +naintea +nceperii lucrului' rectificatorul va verifica starea mainii' si in cazul constat(riiunor defec&iuni' va anun&a maistrul:

  ) dac( in timpul prelucr(rii se produc vi*ra&ii puternice' maina unealta se va opri

  imediat' proced)nduse la constatarea si +nl(turarea cauzelor:

  ) elementele de comand( pentru pornirea mainilor tre*uie sa fie astfel dispuse +nc)t sa

  nu permit( pornirea accidentala a mainii:

  ) pe mainil

Recommended

View more >