Tehnologia PrelucrĂrii Alezajelor Prin Rectificare

Download Tehnologia PrelucrĂrii Alezajelor Prin Rectificare

Post on 19-Feb-2018

217 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>7/23/2019 Tehnologia Prelucrrii Alezajelor Prin Rectificare</p><p> 1/18</p></li><li><p>7/23/2019 Tehnologia Prelucrrii Alezajelor Prin Rectificare</p><p> 2/18</p><p>Capitolul Pag.</p><p>I. ARGUMENT 3</p><p>II. CONINUT 3</p><p>1. Scheme tehnologice utilizate 3</p><p>2. Maini de rectificat rotund interior 8</p><p>3. Scule i dispozitive utilizate la prelucrarea alezajelor prin rectificare 10</p><p>4. ehnologia de prelucrare a alezajelor prin rectificare. !lemente aleregimului de achiere</p><p>13</p><p>". #SM 1"</p><p>Bibliografie 13</p><p>ANEXA 1- Schema cinematic de principi a ma!inii de recti"icat r#tndinteri#r$ c pie%a &amp;n mi!care de r#ta'ie 18</p><p>ANEXA 2- Schema de principi a ma!inii de recti"icat interi#r p(anetar$ ca)a #ri*#nta( 1$</p></li><li><p>7/23/2019 Tehnologia Prelucrrii Alezajelor Prin Rectificare</p><p> 3/18</p><p>procedeu.</p><p>,e o*icei' rectificarea se aplic( pieselor tratate termic sau care au fost e-ecutate dinmateriale dure. precizia de prelucrare ce se o*&amp;ine prin rectificarea interioar( se +ncadreaz( +nclasele " 8 /S' iar rugozitatea suprafe&amp;ei a1' 0'4 5m.</p><p>I. CONINUT</p><p>+, Scheme tehn#(#-ice ti(i*ate</p><p>16 .et#de de pre(crare a a(e*a/e(#r ci(indrice prin recti"icare.</p><p>7lezajele se pot rectifica +n dou( metode</p><p>- cu piesa +n micare de rota&amp;ie aplica*il( la piesele mici' cu forme regulate 9discuri' *uce'</p><p>ro&amp;i din&amp;ate' etc.6 care se pot fi-a uor +n mandrina mainii i care nu sunt uor deforma*ile:</p><p>- cu piesa fi-( pentru piese cu dimensiuni mari i form( comple-( 9*locuri de cilindrii i</p><p>carcase6 care se fi-eaz( greu +n mandrin(.</p><p>;a prelucrarea pieselor fi-ate +n mandrina mainii 9fig. 1' a6 piatra a*raziv( e-ecut( micarea</p><p>principal( de achiere' cu tura&amp;ia ndi mic(rile de avans longitudinal sdi de p(trundere st' iar piesa</p><p>e-ecut( numai micarea de avans circular cu tura&amp;ia npcare are sens contrar mic(rii discului a*raziv.</p><p>;a procedeul de prelucrare a alezajelor cu piesa fi-(' discul a*raziv e-ecut( toate mic(rile</p><p>li ( ii l i d hi 9fi 1 *6 i fii d fi t( i ii + i&amp;i</p></li><li><p>7/23/2019 Tehnologia Prelucrrii Alezajelor Prin Rectificare</p><p> 4/18</p><p>fig. 1</p><p>Mic(rile e-ecutate de discul a*raziv sunt</p><p>- micarea principal( de achiere nd 9micarea de rota&amp;ie +n jurul a-ei sale6:</p></li><li><p>7/23/2019 Tehnologia Prelucrrii Alezajelor Prin Rectificare</p><p> 5/18</p><p>%(pua portpies( se rotete cu unghiul de +nclina&amp;ie2</p><p> 9 fiind unghiul la v)rf al conului6.</p><p>piesa de prelucrat' fi-at( +n dispozitivul de prindere al p(puii portpies(' e-ecut( micarea de avans //.</p><p>,iscul de rectificat' fi-at pe ar*orele principal' e-ecut( micarea principal( de achiere /'</p><p>micarea de avans longitudinal /// i micarea de avans transversal /&lt; +mpreun( cu p(pua portscul(.</p><p>fig. 2</p><p>Rectificarea cu avans de ptrundere (fig. 2, II) se aplic( pentru prelucrarea alezajelor cu</p><p>lungimea conului mic(. Metoda se caracterizeaz( printro productivitate ridicat(' +n schim* calitatea</p></li><li><p>7/23/2019 Tehnologia Prelucrrii Alezajelor Prin Rectificare</p><p> 6/18</p><p>fig. </p><p>%rin acest procedeu se pot o*&amp;ine conicit(&amp;i p)n( la =' lungimea piesei conice fiind relativ</p><p>mic(. Mic(rile necesare rectific(rii sunt</p><p>/ &gt; micarea principal( de achiere 9de rota&amp;ie a pietrei +n jurul a-ei sale6:</p><p>// &gt; micarea planetar( 9de rota&amp;ie a pietrei +n jurul alezajului ce se rectific(6:/// &gt; micarea de avans radial e-ecutat( de capul de rectificat:</p><p>/&lt; &gt; micarea de avans de p(trundere e-ecutat( tot de capul de rectificat. </p></li><li><p>7/23/2019 Tehnologia Prelucrrii Alezajelor Prin Rectificare</p><p> 7/18</p><p>0, .a!ini de recti"icat r#tnd interi#r</p><p> Ma!i"a #e re$tifi$at i"terior $u $ap #e pri"#ere</p><p>?aracteristica acestei maini este prezen&amp;a unui cap de prindere 9mandrin(' platou' dispozitiv</p><p>special6 prin care se imprim( piesei micarea de rota&amp;ie 9ane-a 16.</p><p>%rincipalele p(r&amp;i componente ale acestei maini sunt</p><p>- p(pua portpies(' care con&amp;ine capul de prindere i mecanismele pentru transmiterea</p><p>mic(rii de rota&amp;ie:</p><p>- p(pua portscul(' con&amp;in)nd ar*orele portscul( i mecanismele necesare transmiterii</p><p>mic(rii de rota&amp;ie la piatra a*raziv(:</p><p>- sania transversal(' necesar( o*&amp;inerii deplas(rii p(puii portscul( pe direc&amp;ie radial(</p><p>9avansul transversal(6</p><p>- *atiul' con&amp;in)nd mecanismele folosite la o*&amp;inerea mic(rilor de avans ale p(puii</p><p>portscul(. %e *atiu sunt montate cele dou( p(pui 9portpies( i portscul(6.</p><p>%rincipalele mic(ri folosite la aceste maini sunt </p></li><li><p>7/23/2019 Tehnologia Prelucrrii Alezajelor Prin Rectificare</p><p> 8/18</p><p>7ceste maini se construiesc cu a-a sculei +n pozi&amp;ie orizontal( sau vertical(.</p><p>An ane-( este reprezentat( vederea simplificat( i principiul de lucru ale mainii de</p><p>rectificat interior planetar cu a-a orizontal(.</p><p>%iesa de prelucrat se fi-eaz( +ntrun dispozitiv prins pe a-a mainii.</p><p>eglarea pozi&amp;iei corecte a piesei fa&amp;( de ar*orele portscul( se realizeaz( prin</p><p>deplasarea mesei +n plan orizontal 9micarea </p></li><li><p>7/23/2019 Tehnologia Prelucrrii Alezajelor Prin Rectificare</p><p> 9/18</p><p>fig. %</p><p> 5i%p#*iti3e de prindere a pie%e(#r</p><p>%entru prinderea i fi-area pieselor la rectificarea rotund( se folosesc universale ac&amp;ionate</p><p>mecanic sau pneumatic' dispozitive cu *uc( elastic(' dispozitive cu mem*ran(.</p><p>7ceste dispozitive tre*uie s( +ndeplineasc( urm(toarele condi&amp;ii</p><p>- s( asigure o prindere rigid( f(r( a deforma piesa:</p><p>- s( asigure a *un( centrare a suprafe&amp;elor interioare fa&amp;( de cele e-terioare:</p><p>- s( asigure o manipulare simpl( la prinderea i desprinderea piesei:</p><p>- s( asigure echili*rarea perfect( a meselor aflate +n micare' pentru a nu solicita ar*orele</p><p>principal al mainii +n timpul lucrului.</p><p>%rinderea pieselor cu pere&amp;i su*&amp;iri +n universal se va face prin folosirea unor *acuri speciale cu</p><p>suprafa&amp;a i lungimea de contact c)t mai mari la piesa de rectificat 9fig. ".a6.</p></li><li><p>7/23/2019 Tehnologia Prelucrrii Alezajelor Prin Rectificare</p><p> 10/18</p><p>fig. &amp;</p><p>,e asemenea' se poate folosi dispozitivul de prindere cu trei *ride' pe fa&amp;a frontal( a piesei 9fig.</p><p>".*6' aceasta centr)nduse pe placa de *az( a dispozitivului.</p></li><li><p>7/23/2019 Tehnologia Prelucrrii Alezajelor Prin Rectificare</p><p> 11/18</p><p>fig. '</p><p>;a produc&amp;ia de serie i +n mas( se folosesc dispozitive cu mem*ran( elastic( din o&amp;el 9fig. 6.</p><p>Mem*rana 1 comand( trei sau mai multe *acuri 2' care str)ng uniform piesa de prelucrat. Mem*ranaeste ac&amp;ionat( de tija pistonului 3 al unui cilindru cu aer comprimat' montat +n lungul ar*orelui</p><p>principal. </p></li><li><p>7/23/2019 Tehnologia Prelucrrii Alezajelor Prin Rectificare</p><p> 12/18</p><p>i fi-are' av)nd +n vedere rigiditatea piesei respective i condi&amp;iile impuse acesteia' precum i +n</p><p>sta*ilirea parametrilor optimi ai regimului de achiere.</p><p>egimul de achiere +n procesul de rectificare interioar( se caracterizeaz( prin faptul c( viteza</p><p>de achiere variaz( +n func&amp;ie de felul prelucr(rii 9degroare sau finisare6 i de m(rimea alezajului de</p><p>prelucrat.</p><p>;a degroare se folosesc viteze de achiere cuprinse +ntre 1" i 20 m@s' iar la finisare de 20 &gt; 30</p><p>m@s.</p><p>%entru alezaje mici se folosesc viteze de achiere mici iar pentru diametre ale alezajelor mai</p><p>mari de 30 mm se folosesc viteze mai mari.</p><p>7vansul transversal la degroarea o&amp;elului i fontei variaz( +ntre 0'002 i 0'01 mm' pentru o</p><p>curs( du*l( a pietrei.</p><p>7vansul longitudinal se sta*ilete +n func&amp;ie de materialul de prelucrat' dimensiunile de</p><p>prelucrat' dimensiunile alezajului i felul prelucr(rii.</p><p>%entru m(rirea avansului longitudinal' se impune folosirea pietrelor late' dar m(rimea l(&amp;imi</p><p>adoptate este limitat( de rigiditatea ar*orelui principal.</p><p>;a rectificarea interioar( se folosete o r(cire a*undent( +n special la prelucrarea alezajelor</p><p>mici' datorit( faptului c( arcul de contact dintre pies( i scul( este mare i conduc' +n final' la o</p><p>+nc(lzire intens( a piesei ce se prelucreaz(. %entru evitarea acestui inconvenient se folosesc pietrea*razive moi.</p><p>%entru rectificare se poate o*&amp;ine o precizie a alezajelor +n clasele &gt; B /S i o rugozitate </p></li><li><p>7/23/2019 Tehnologia Prelucrrii Alezajelor Prin Rectificare</p><p> 13/18</p><p>fig. (%entru calculul normei de timp se ia ca *az( rela&amp;ia de mai jos' cu precizarea c( drumul parcurs</p><p>de scul( se du*leaz( din cauza mic(rii de alternative e-ecutate de scul( fa&amp;( de pies(.AL2</p></li><li><p>7/23/2019 Tehnologia Prelucrrii Alezajelor Prin Rectificare</p><p> 14/18</p><p>;a locul de munca' muncitorul se va prezenta in echipament corespunz(tor' va verifica *unafunc&amp;ionare a mainii' dispozitivelor aferente i integritatea pietrelor.</p><p>%entru opera&amp;ia de prelucrare' muncitorul va respecta normele specifice de protec&amp;ia muncii.</p><p>Mainile unelte tre*uie sa corespunda din punct de vedere tehnic' sa ai*( ap(r(tori de protec&amp;ie' safie protejat de electrocutare prin legare la p(m)nt.</p><p>Grm(toarele norme tre*uie respectate cu stricte&amp;e</p><p>) +naintea +nceperii lucrului' rectificatorul va verifica starea mainii' si in cazul constat(riiunor defec&amp;iuni' va anun&amp;a maistrul:</p><p>) dac( in timpul prelucr(rii se produc vi*ra&amp;ii puternice' maina unealta se va opri</p><p>imediat' proced)nduse la constatarea si +nl(turarea cauzelor:</p><p>) elementele de comand( pentru pornirea mainilor tre*uie sa fie astfel dispuse +nc)t sa</p><p>nu permit( pornirea accidentala a mainii:</p><p>) pe mainile de rectificat se vor e-ecuta numai opera&amp;iile pentru care a fost destinata</p><p>maina:</p><p>) +n timpul fi-(rii sau desprinderii piesei' precum si la m(surarea pieselor fi-ate pe masa</p><p>mainii' se va avea grija ca distanta dintre piesa si piatr( sa fie cat mai mare:</p><p>) verificarea cotelor pieselor fi-ate pe masa mainii precum si a calit(&amp;ii suprafe&amp;ei </p></li><li><p>7/23/2019 Tehnologia Prelucrrii Alezajelor Prin Rectificare</p><p> 15/18</p><p>) %rinderea piesei pe masa mainii i desprinderea ei se vor face numai dup( ce a-ul</p><p>principal sa oprit complet.</p><p>) %e toate mainile care utilizeaz( corpuri a*razive se vor marca vizi*il i dura*il sensul</p><p>de rotire al corpului a*raziv 9printro s(geat(6' tura&amp;iile sau vitezele de lucru ale</p><p>acestuia.</p><p>) Mesele mainilor de rectificat plan tre*uie s( fie prev(zute cu +ngr(dire pentru re&amp;inerea</p><p>pieselor +n cazul desprinderii lor.</p><p>) Mesele mainilor cu platou electromagnetic tre*uie s( fie prev(zute cu sisteme de</p><p>inter*locare care</p><p>) s( permit( cuplarea avansului numai dup( conectarea platoului electromagnetic:</p><p>) s( opreasc( micarea mesei +n momentul +ntreruperii curentului electric de alimentare.</p><p>BIB*IOGRA+IE</p><p>1. G/;7IG; S/ !J#;H/7 %!;G?K/; %/#7L?J/!! &gt; manual clasa a / &gt; a licee industriale cu profil mecanic: Eucureti ' !ditura</p><p>,idactica Si %edagogica &gt; 1$80 </p></li><li><p>7/23/2019 Tehnologia Prelucrrii Alezajelor Prin Rectificare</p><p> 16/18</p><p>ANEXA 1</p></li><li><p>7/23/2019 Tehnologia Prelucrrii Alezajelor Prin Rectificare</p><p> 17/18</p><p>17</p></li><li><p>7/23/2019 Tehnologia Prelucrrii Alezajelor Prin Rectificare</p><p> 18/18</p><p>18</p></li></ul>

Recommended

View more >