quo vadis - osowa

Download Quo Vadis - Osowa

Post on 14-Apr-2017

15.485 views

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Projekt realizowany w ramach programu

  Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

  Partnerstwo: Patronat:

  Opracowani

  e:

  Osowa

  Planistyczno-urbanistyczne opracowanie

  strategii przestrzenno spoecznej.

  Wstpna koncepcja mikrostrategii.

 • Projekt realizowany w ramach programu

  Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

  Partnerstwo: Patronat:

  Opracowanie:

  Quo Vadis, Gdasku? Planistyczno-urbanistyczne opracowanie strategii przestrzenno - spoecznej dla dzielnic Gdaska

  Orunia, Osowa, Wrzeszcz Grny oraz Ujecisko - ostowice.

  Wrzeszcz Grny Orunia Osowa Ujecisko

 • Wsppraca branowa:

  mgr in. arch. Maria Czerniak

  mgr in. Jan T. Kosiedowski - specjalista komunikacja

  mgr in. Patryk Delgowski - specjalista wod.-kan.

  Wsppraca studentw-wolontariuszy:

  Patrycja Rogowska, Bartosz Labuhn, Ewa Marczewska,

  Pawe Malinowski, Micha Kocielny, Natalia uk, Monika Walicka

  oraz grupa ok 40 studentw Wydziau Architektury Politechniki

  Gdaskiej i Sopockiej Szkoy Wyszej

  Projekt realizowany w ramach programu

  Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

  Partnerstwo: Patronat:

  Opracowanie:

  Osoby pracujce przy projekcie QUO VADIS

  Strona Spoeczna :

  Orunia:

  Rada Dzielnicy

  Ujecisko:

  Rada Dzielnicy

  Osowa:

  Rada Dzielnicy

  Wrzeszcz Grny:

  Rada Dzielnicy

  Opracowania urbanistyczne:

  Orunia:

  dr in. arch. Gabriela Rembarz

  mgr in. arch. Maja Winiewska

  Osowa:

  dr hab. in. arch. Justyna Martyniuk-Pczek

  mgr in. arch. Justyna Suter

  Ujecisko-ostowice:

  mgr in. arch. Barbara Marchwicka

  mgr in. arch. Agnieszka Jurecka

  Wrzeszcz Grny:

  mgr in. arch. Barbara Zgrska

  Gdaska Fundacja Innowacji Spoecznych:

  Przemysaw Kluz

  Ewa Patyk

 • Projekt realizowany w ramach programu

  Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

  Partnerstwo: Patronat:

  Opracowani

  e:

  NOWY KIERUNEK ROZWOJU OSOWEJ

  Chcc stworzy haso przewodnie dla Strategii, wyszlimy od tego, co najdobitniej charakteryzuje Osow problemu barier j otaczajcych i

  niesamowitych walorw przyrodniczych znajdujcych si wok. Wanie te dwa hasa, czyli bariery infrastrukturalne i ziele byy najczciej

  dyskutowane podczas warsztatw.

  Drug kwesti poruszana podczas warsztatw by problem komunikacji wewntrz dzielnicy. Brak podstawowych pocze zarwno drogowych

  jak i transportu zbiorowego sprawia, i funkcjonowanie dzielnicy jest w duej mierze uomne. Za tworzenie si lokalnej spoecznoci jest

  utrudnione poprzez braki podstawowej infrastruktury spoecznej tj. biblioteka osiedlowa, centrum kultury czy kino.

  OSOWA KU NATURZE MIKROSTRATEGIA POPRAWY JAKOCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ DZIELNICY

  CZ III opracowanie zbiorcze _ MIKROSTRATEGIA

  1. Osowa otoczona barierami i oddzielona od jezior 2. Potrzeba powstawania pocze z

  przestrzeniami zielonymi znajdujcymi si za

  barierami infrastrukturalnymi

  3. Zintegrowanie Osowy z otaczajc

  zieleni. Denie Osowy KU NATURZE.

  Za wewntrz dzielnicy USPOKOJENIE

  RUCHU, BUDOWA CENTRUM

  KULTURY DLA DZILNICY

 • Projekt realizowany w ramach programu

  Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

  Partnerstwo: Patronat:

  Ocena stanu istniejcego dokonana przez mieszkacw Gdaska-Osowej w

  trakcie prac warsztatowych okrela trzy podstawowe problemy utrudniajce

  rozwj dzielnicy.

  1. Problem infrastruktury komunikacyjnej:

  Kolej PKM zaoenie przebiegu kolei winno nie wiele

  pozytywnych aspektw w funkcjonowaniu dzielnicy, jednake

  obecna lokalizacja przystanku jest w znacznym oddaleniu od

  obecnego centrum dzielnicy, std tez zachodzi obawa maego

  zainteresowania mieszkacw z uytkowania kolei PKM.

  Projektowany nowy metropolitarny ukad drogowy na skraju

  dzielnicy, ktry uatwi znaczco system komunikacji region-miasto,

  ale mieszkacy odczytuj go rwnie jako nowe bariery

  przestrzenne i wzmagajce haas w dzielnicy.

  2. Brak przestrzeni publicznych jw. Dzielnicy wystpuje jedynie jeden

  park i jeden plac rekreacyjny. Pozostae przestrzenie s bd

  nieurzdzone lub te prowizorycznie zagospodarowane. Niewykorzystanie

  potencjaw zagospodarowania cigw ulicznych na funkcje przestrzeni

  publicznych

  3. Brak miejsca spotka i integracji mieszkacw w postacie obiektu

  domu kultury, kina, czy biblioteki

  4. Ubogi stan infrastruktury technicznej wewntrz dzielnicy- wystpuj

  fundamentalne braki w infrastrukturze. Brak dojazdw, chodnikw i cieek

  pieszych, owietlenia, oznakowania i wyposaenia w maa architektur

  znacznie utrudnia bezpieczne funkcjonowanie w dzielnicy oraz obnia jej

  wizerunek.

  5. Przewaga terenw wasnoci prywatnej, co utrudnia prowadzenie polityki

  przestrzennej, co jednake moe by tez potencjaem bo prywatni inwestorzy z

  niektrych inwestycji mog czerpa korzyci np. wze komunikacyjny i

  zabudowa usugowa wok niego.

  Za najwaniejsze potencjay rozwojowe dzielnicy uznano:

  1. Lokalizacj w strukturze miasta i regionu Osowa Bram Na KASZUBY

  2. Nowa regionalna infrastruktura komunikacyjna pod warunkiem, e

  bdzie ona zaprojektowana w zgodzie z wizj rozwoju dzielnicy Osowa

  3. Zasoby rodowiska naturalnego 2 jeziora oraz otoczenie

  Trjmiejskiego Parku Krajobrazowego

  4. Przedsibiorczo lokalna

  Gwna konkluzj z prowadzonych dyskusji popartych wynikami analiz polityki

  miejskiej wobec Osowe bya konkluzja, e

  Gwnym problemem rozwojowym jest przewiadczenie, i brak wasnoci

  gruntw miejskich utrudnia zainteresowanie wadz miasta oraz

  zagospodarowanie tych terenw na cele publiczne. Przewiadczenie to jest

  dodatkowo utwierdzane potocznym myleniem, i mieszkacy przedmie

  maj potrzeby realizacji rekreacji we wasnych ogrodach przydomowych.

  Brak strategicznego i systemowego ksztatowania polityki zagospodarowania

  dzielnicy, w tym niewykorzystania istniejcych potencjaw powoduje, i

  funkcjonowanie dzielnicy dalekie jest od wizerunku JAKOCI YCIA na

  wspczesnych przedmieciach.

  Opracowani

  e:

  ZMIANA WIZERUNKU DZIELNICY

  POTENCJAY I BARIERY ROZWOJOWE

  OSOWA KU NATURZE

  CZ III opracowanie zbiorcze _ MIKROSTRATEGIA

  PROBLEMY POTENCJAY

 • Projekt realizowany w ramach programu

  Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

  Partnerstwo: Patronat:

  Opracowani

  e:

  ZMIANA WIZERUNKU DZIELNICY

  POTENCJAY I BARIERY ROZWOJOWE

  OSOWA KU NATURZE

  CZ III opracowanie zbiorcze _ MIKROSTRATEGIA

  KOMUNIKACJA ZEWNWTRZA BEZ BARIER I UCILIWOCI

  YCIE WEWNTRZ DZIELNICY

  WZY KOMUNIKACYJNE NIEINGERUJCE W WEWNTRZNY SYSTEM DZIELNICY, ale umoliwiajce pynne i bezpieczne

  dostanie si do lasw i jezior

  NOWY PRZYSTANEK PKM KIELNIESKA wraz z:

  system park and ride

  otoczeniem tworzcym element systemu przestrzeni publicznej dzielnicy wraz z usugami

  WSZEDZIE DOJDE PIESZO! - system przestrzeni publicznej umoliwiajcy swobodne poruszani si na zasadzie rwnouprawnienia

  pieszy-rowerzysta kierowca uatwiony, bezkolizyjny dostp do przystankw komunikacji zbiorowej i natury = jezior i lasw

  stworzenie DZILNICOWEGO OSRODKA KULTUROWEGO (mini MEDIATKA wraz z zapleczem warsztatw dla mieszkacw, sal kinow i bibliotek)

  OSOWSKI DEPTAK rewitalizacja Starej Kielnieskiej, przeksztacenie na deptak usugowo-rekreacyjny

  rekreacja i sport NAD JEZIORAMI I W LASACH! Uaktywnienie i zagospodarowanie terenw nad jeziorami, dostosowanie ich do wykorzystania i uytkowania, uprawniania sportw wodnych

  Na bazie problemw i zasobw stworzona zostaa lista PODASTAOWYCH ZAOE MIKROSTRATEGII, ktre zamykaj si w dwch blokach:

 • Projekt realizowany w ramach programu

  Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

  Partnerstwo: Patronat:

  Opracowani

  e:

  ZMIANA WIZERUNKU DZIELNICY

  POTENCJAY I BARIERY ROZWOJOWE

  OSOWA KU NATURZE

  CZ III opracowanie zbiorcze _ MIKROSTRATEGIA

  KOMUNIKACJA ZEWNWTRZA BEZ BARIER I UCILIWOCI

  YCIE WEWNTRZ DZIELNICY

  WZY KOMUNIKACYJNE NIEINGERUJCE W WEWNTRZNY SYSTEM DZIELNICY, ale

  umoliwiajce pynne i bezpieczne dostanie si do lasw i jezior

  NOWY PRZYSTANEK PKM KIELNIESKA wraz z:

  system park and ride

  otoczeniem tworzcym element systemu przestrzeni publicznej dzielnicy wraz z usugami

  WSZEDZIE DOJDE PIESZO! - system przestrzeni publicznej umoliwiajcy swobodne

  poruszani si na zasadzie rwnouprawnienia pieszy-rowerzysta kierowca uatwiony,

  bezkolizyjny dostp do przystankw komunikacji zbiorowej i natury = jezior i lasw

  stworzenie DZILNICOWEGO OSRODKA KULTUROWEGO (mini MEDIATKA wraz z zapleczem

  warsztatw dla mieszkacw, sal kinow i bibliotek)

  OSOWSKI DEPTAK rewitalizacja Starej Kielnieskiej, przeksztacenie na deptak usugowo-

  rekreacyjny

  rekreacja i sport NAD JEZIORAMI I W LASACH! Uaktywnienie i zagospodarowanie terenw nad

  jeziorami, dostosowanie ich do wykorzystania i uytkowania, uprawniania sportw wodnych

  Na bazie problemw i zasobw stworzona zostaa lista PODASTAOWYCH ZAOE MIKROSTRATEGII, ktre zamykaj si w dwch blokach:

  SCHEMAT PODSTAWOWYCH

  ZAOE MIKROSTRATEGII

 • Projekt realizowany w ramach programu

  Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

  Partnerstwo