part of beauty tips

Download part of beauty tips

Post on 26-Mar-2016

229 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

part of beauty tips

TRANSCRIPT

 • SODR@INA

  Sovet broj 1

  Mo`ete sami da ja pobedite svojata iscrpenost! 6

  Sovet broj 2 Di[eweto pomaga vo odviknuvawe od pu[eweto! 6

  Sovet broj 3 Pomalku spiewe - pove]e kologrami! 7

  Sovet broj 4 Antioksidansi ima najmnogu vo... 7

  Sovet broj 5 Da se jade ili ne,pra[awe e sega? 8

  Sovet broj 6 Popravete go va[iot raboten imix 8

  Sovet broj 7 Nau~ete gi i primeneti gi pravilata na privle~nost 10

  Sovet broj 8 Zategnete go svoeto telo 11

  Sovet broj 9 Pet bodi strategii za podobar izgled 12

  Sovet broj 10 Bez obyir na toa dali ste sami ili imate nekoj,

  vikendot ne e ba[ onakov kakov [to posakuvate 12

  Sovet broj 11

  Zdravite promeni vnesuvajte gi postepeno! 13

  Sovet broj 12 Mesoto neka bide dodatok,a ne glaven del na obrokot! 13

  Sovet broj 13 Desert so [to pomalku kalorii,masnotii i

  holesterol! 14

  Sovet broj 14 Pomalku mrsno, ne e i pomalku kalori~no! 14

  Sovet broj 15 Jadete malku ama ~esto 15

  Sovet broj 16 Pove]e zabavuvajte se 15

  Sovet broj 17 Ne dozvoluvajte Vas da Ve boli koga nego go boli 16

  Sovet broj 18 Ne probuvajte da go podobrite negovoto raspolo`enie 17

  Sovet broj 19

 • Meditirajte 17

  Sovet broj 20 Zabite go ~uvaat zdravjeto 18

  Sovet broj 21 ^uvstvo na sre]a namesto depresija 19

  Sovet broj 22 Tajnata mo] na estrogenot 20

  Sovet broj 23 Blaga pomo[ od fitohormonite 21

  Sovet broj 24 Oslobodete se od vi[okot na toplina 23

  Sovet broj 25 10 X NASMEJ SE 24

  Sovet broj 26 Ma[ki kodovi 25

  Sovet broj 27 Prv sostanok,kaj ]e se najdete? 26

  Sovet broj 28

  Qubeznost?! Vo koja mera e po`elna, a

  koga stanuva opasna? 27

  Sovet broj 29 De[ifriraj go od samiot po~etok 27

  Sovet broj 30 Top trikovi za podobar son 28

  Sovet broj 31 Utro posle neprospiena no] 29

  Sovet broj 32 Udovolete im na drugite, no i na sebesi 30

  Sovet broj 33 Tajnite na iskusen ekspert...pogled od strana na DJ 31

  Sovet broj 34 Negoviot govor na telo vo krevetot 31

  Sovet broj 35 Linija na razdvojuvawe na kosata ( patec ) 33

  Sovet broj 36 Senki za kasting 33

  Sovet broj 37 Usnite vo prv plan 33

  Sovet broj 38 Zelena ili sina senka za o~i? 34

  Sovet broj 40 Problemi so lakot za kosa? 35

  Sovet broj 41

 • Va[ata ko`a otkriva tajni 35

  Sovet broj 42 Sovet za dobro ~ustvo - vozewe to~ak 36

  Sovet broj 43 Bidete takvi, kakvi [to otsekoga[ ste

  sakale da bidete! 37

  Sovet broj 44 Limfna drena`a 37

  Sovet broj 45 Se za benkite... 38

  Sovet broj 46 Dozvoleno vi e samo vo avgust... 40

  Sovet broj 48 Za onie [to sakaat da u`ivaat vo `ivotot 41

  Sovet broj 49 Ispravete se! 42

  Sovet broj 50 Konkretni ~ekori za odr`uvawe na ko`ata 43

  Sovet broj 51 Maski za lice 44

  Sovet broj 52 Za o`ivuvawe i hranewe na ko`ata 44

  Sovet broj 53 Tonizirawe na izmorena ko`a 45

  Sovet broj 54 Obi~no i efikasno 45

  Sovet broj 55 Krema za obeluvawe 46

  Sovet broj 56 Zategnuvawe na liceto i osve`uvawe na o~ite 46

  Sovet broj 57 Ne dozvoluvajte na va[iot vrat da se

  zabele`at tragi od stareewe! 47

  Sovet broj 58 Soveti za nega na kosata 48

  Sovet broj 59 Zajaknuvawe na prirodnata boja 49

  Sovet broj 60 Iznenadete gi prijatelite 49

  Sovet broj 61 Sport i ovo[je 50

  Sovet broj 62 Prirodni fiksatori 51

 • Sovet broj 63 Oslobodete se od prvutot 51

  Sovet broj 64 Kakva boja na kosa vi stoi? 51

  Sovet broj 65 Kako da se spravite so ve\ite? 52

  Sovet broj 66 Zavodlivi o~i 53

  Sovet broj 67 Stavawe ve[ta~ki trepki 53

  Sovet broj 68 Nekoi tajni za podobar izgled na o~ite 54

  Sovet broj 69 Nekoi opti~ki korekcii 55

  Sovet broj 70 Usni 55

  Sovet broj 71 Bronzena pudra 56

  Sovet broj 72 Lice za nekolku minuti! 57

  Sovet broj 73 Kozmeti~ki sredstva so dvojna namena 58

  Sovet broj 74 Perfektniot manikir 59

  Sovet broj 75 Kr[livi nokti 60

  Sovet broj 76 Problemi i re[enija 61

  Sovet broj 77 {to se treba da ima vo `enskata ta[na? 63

  Sovet broj 78 Ako ste podolgo vreme na noze,za[tedete

  skapoceni minuti 63

  Sovet broj 79 Bi`uterija 64

  Sovet broj 80 Za beli i sjajni zabi 65

  Sovet broj 81 Voda za usta - napravi si sam 65

  Sovet broj 82 Agonijata na nozete 65

  Sovet broj 83

 • Pointimni soveti 66

  Sovet broj 84 Doma[ni itrini 67

  Sovet broj 85 Za dobra forma i ubavina 68

  Sovet broj 86 Hrana za ubava ko`a 70

  Sovet broj 87 Zo[to treba da pojaduvate? 70

  Sovet broj 88 Polza i zadovolstvo od hranata 71

  Sovet broj 89 Izma~uva~kata glad 72

  Sovet broj 90 Sigurni li ste deka ste gladni? 72

  Sovet broj 91 Va[iot fri`ider 73

  Sovet broj 92 U[te itrini 73

  Sovet broj 93 Namaluvajte gi kaloriite razumno 74

  Sovet broj 94 Za~ini,da ili ne? 75

  Sovet broj 95 Sovr[en par... 76

  Sovet broj 96 Lesna dieta 77

  Sovet broj 97 So grav i zelka protiv te[ki noze 77

  Sovet broj 98 Izvor na `ivot i raspolo`enie 78

  Sovet broj 99 10 aktivnosti koi ]e ve oslabat 79

  Sovet 100 Vistini i mitovi za prirodnata kozmetika 79

  101 sovet Pogled od strana na uspe[na `ena 80

 • Sovet broj 1

  Mo`ete sami da ja pobedite svojata iscrpenost! Od den na den, se pove]e ste raseani i pove]e zaboravate?

  Donekade, ovaa pojava e sosema prirodna,zatoa to od triesetite godini na `ivotot mozo~nite }elii po~nuvaat da se smaluvaat.Sepak ima nekolku ednostavni trikovi koi go namaluvaat intenzitetot na ovoj proces i ja za{tituvaat sivata masa vo mozokot.

  Xvakajte mastika N~inot na xvakawe go zabrzuva dotokot na krv vo delot na mozokot koj e zadol`en za memorija.Zna~i, dokolku sakate da zapametite nekoj tekst ili samo nekoi negovi delovi, xvakajte mastika dodeka ~itate.

  Pijte ~aj Osobeno zeleniot ~aj e dobar vo spre~uvawe na Alchajmerovata bolest, bidej}i go pottiknuva dejstvoto na enzimite koi ja spre~uvaat nejzinata pojava.

  Mirisajte cve}e Li~nostite koi ~esto vdi{uvaat miris na cve}e pobrzo razmisluvaat i pobrzo gi zavr{uvaat intelektualnite raboti za razlika od onie koi ne go vdi{uvaat toj miris.Zna~i,kupete nekoj cveten parfem,redovno stavajte sve`o cve}e vo vaznata vo dnevnata soba ili vo kancelarijata ili pak nabavete nekoj osve`uva~ na prostorija.Mirisot na cve}e, pokraj drugoto i go smaluva nivoto na stres.

  Koristete `alfija Upotrebuvajte `alfija kako za~in i }e vidite kako mo`e da go podigne nivoto na acetiholin, materija koja pomaga vo procesot na prosleduvawe na porakata od mozokot.No,ako ne vi se dopa|a prisustvoto na `alfija vo hranata,vo apteka sekoga{ mo`ete da najdete preparat na baza na `alfija ili ednostavno da se napiete ~aj od `alfija.

  Sovet broj 4

  Antioksidansi ima najmnogu vo...

 • Vo potraga po hranata koja sodr`i najgolema koli~ina na antioksidansi,lu|eto naj~esto posegnuvaat po ovo{je i zelen~uk. Sepak, neodamna e utvrdeno deka integralnoto `ito ( p~enica,oves,p~enka koi tehni~ki se smetaat za `itarici) poka`uva najgolema koli~ina na antioksidansi. P~enkata ima najgolema koli~ina na antioksidansi so indeks sto osumdeset i eden,potoa p~enicata so indeks sedumdeset i sedum i ovesot so indeks sedumdeset i pet. Za podobro da go razberete ova }e Vi napravam sporedba so brokulata i spana}ot koi imaat indeks ~etirieset i dva i ~etirieset i eden na ovaa skala.Sekako,ova otkritie ne zna~i deka hranata treba isklu~ivo da se zasnova na `itarici, no ova leto slobodno konzumirajte varena p~enka.

  Sovet broj 8

  Zategnete go svoeto telo Klu~na rabota pri izborot na kozmeti~ki proizvodi,vo ovoj slu~aj krema, e precizno da ja znaete nivnata namena.

  Postoi razlika me|u preparatite za zategnuvawe na ko`ata na teloto i onie protiv celulit. Osnovna cel na prvite e da ja napravat ko`ata zategnata, i voedno davaat pogolem kozmeti~ki rezultat vo smisla pomeka i posjajna ko`a. Anti-celulit preparatite se primenuvaat redovno so masa`a (energi~no masirawe na ko`ata) i/ili promena na na~inot na `ivot (ishrana i fizi~ka aktivnost).

  Bez obzir na na~inot na primena na proizvodite (za zategnuvawe ili protiv celulit), masa`ata sekoga{ dava rezlutati.Koga se raboti za masa`a, va`i ednostavno pravilo: masa`a=dobra cirkulacija=eliminirawe na toksinite=meka i zategnata ko`a.

  Nedovolnata hidratacija na ko`ata go onevozmo`uva nejzinoto zategnuvawe. Vpro~em, zaradi toa, pogolemiot del od preparatite za zategnuvawe na ko`ata imaat istovremeno i hidratantni svojstva. No,ne e na odmet da upotrebite hidratantna kupka ili pena za tu{irawe, pa duri i ulje za telo, pred nanesuvawe na kremata za zategnuvawe na ko`ata.

  Ostavete gi cigarite!Nikotinot go o{tetuva tkivoto {to gi povrzuva lipidite i kletkite na ko`ata.Ako ova tkivo izgubi elasti~nost, ko`ata avtomatski se opu{ta,{to najmnogu se zabele`uva na liceto i zadnikot.

  Ne o~ekuvajte rezultati preku no}.Za regeneracija na ko`ata se potrebni 20 dena, {to zna~i treba da po~ekate da pomine ovoj period pred da donesete svoj sud za kvalitetot na proizvodot.

  Sovet broj 13

  Desert so {to pomalku kalorii, masnotii i holesterol! Sve`oto ovo{je e idealen desert. Ako go koristite

  konzervirano,kupuvajte go samo