nutrilite 3_updated 0910

Download Nutrilite 3_updated 0910

Post on 05-Mar-2016

225 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • QUY NH CHUNG QUY NH CHUNG

 • NI DUNG

  Parselenium E Protein Powder Milk Thistle & Dandelion

 • 60 vinSKU: 426100NPP: 490.000VN Thnh phn:

  Du thc vt cung cp 400 IU (330 mg) vitamin E t nhin vi hot tnh sinh hc rt cao,

  Nm men cung cp 10 mcg Selenium, 50 mg bt ng kh chit xut t rau ng

  ty ti cung cp phytonutrient.

  THC PHM B SUNG PARSELENIUM E

 • Thnh phndinh dng

  Hm lng Thnh phndinh dng

  Hm lng

  Beta-caroten (mcg) 5.040 Calci (mg) 20

  Vitamin E (mg) 0,75 St (mg) 2,90

  Vitamin C (mg) 117 Magie (mg) 35

  Vitamin B1 (mg) 0,11 Phospho (mg) 30

  Vitamin B2 (mg) 0,28 Km (mg) 0,41

  Vitamin B3 (mg) 1,4 ng (mcg) 210

  Vitamin B5 (mg) 0,4 Selenium (mcg) 0,1

  Vitamin B6 (mg) 0,09 Natri (mg) 39

  Vitamin B9 (mcg) 152 Kali (mg) 237

  Lutein + Zeaxanthin (mcg) 5.561 Mangan (mg) 0,36

  Thnh phn dinh dng 100 g rau ng ty

 • Cng dng vitamin E: Chng oxy ha, chng lo ha, gim nguy c ung th, Bo v t bo c th & ln da khe mnh, Bo v sc khe tim mch, Tng cng h min dch, Bo v vng mc mt, ngn nga

  thoi ha vng mc.

 • ng mch bnh thng

  Hnh thnh x va

  lm gim lu lng

  mu

  Tc mchmu

  Ph v xy ra

  Cng dng vitamin E : Bo v sc khe tim mch

 • i tng khch hngMi ngi t 15 tui tr ln c bit l nhng ngi

  Ht thuc l, ung bia ru, Tip xc mi trng nhim, nh nng

  mt tri, Nguy c hoc gia nh tin s c bnh

  tim mch, bo ph, Mong mun duy tr ln da khe mnh, Mong mun bo v vng mc mt

  khi thoi ha.

 • Tr em di 15 tui, ph n c thai hoc cho con b, ngi ang iu tr bnh nn tham kho kin ca bc s trc khi s dng sn phm ny.

  Ung 1 vin/ngy, tt nht lc n no. y kn l sn phm sau khi dng v

  bo qun ni kh ro, thong mt.

  Hn s dng 24 thng. xa tm tay ca tr em.

  Hng dn s dng

 • Mt s tnh hung khi s dng Parselenium E: Da mt c mn, dng xong c ni mn nhiu hn trc ? Khi da mt c mn ch nn dng daily + vitamin C + x.Dng daily c vitamin E, c nn dng thm parselenium E ?Daily cung cp vitamin E cho hot ng bnh thng ca c th, vi parselenium E s h tr thm cho sc khe tim mch, phng nga ung th + thoi ha vng mc mt. Nn ung 1 l ngng 1 thng.

 • HOT NG1. im khc bit ca sn phm Parselenium E vi cc sn phm khc

  ngoi th trng l g ?a. Vitamin E t nhinb. Khong cht Selenium.c. Phytonutrient.d. S kt hp ca 3 thnh phn trn2. Cng dng ca Parselenium E l g ?a. Chng oxy ha.b. Bo v sc khe tim mch,c.Tng cng h min dch,d. Tt c cu trn.3. Trn 15 tui th c th dng bao nhiu vin Parselenium E mi ngy ?a. 1 Vin/ngy. b. 2 Vin/ngy.c. 3 Vin/ngy.d. 4 vin/ngy.

 • Thnh phn:

  Bt protein hm lng & cht lng cao t ht u nnh,

  Bt protein t sa,

  450 g (khi lng tnh)SKU: 745100NPP: 695,000 VN

  THC PHM B SUNG PROTEIN

 • Thnh phn:

  Mt tha (12.5g) bt protein cung cp: 10 g protein hon chnh, 100 mg khong cht canxi, 1 mg khong cht st, Rt t nng lng: 45 kcal Rt t bo: di 0.5 g Rt t cholesterol: 1 mg

  450 g (khi lng tnh)SKU: 745100NPP: 695,000 VN

 • Vai tr ca Protein i vi c th ? Protein l thnh phn to nn khng th,

  tng cng h min dch, Protein to nn s chc khe cho da & tc

  v 90% t bo da & tc l protein Protein to nn cc men sinh hc

  (enzyme) v ni tit t (hormone), Protein to nn t bo mu,

 • u im ca Protein Nutrilite

  Gi tr sinh hc (BV) c ngha l kh nnghp thu ca Protein Nutrilite l 81%.

  Ch s hp thu 9 acid amin thit yu (PDCASS) ca Protein Nutrilite t mc ti a l 1.0.

  Protein Nutrilite t bo & cholesterol, cung cp 100 mg canxi & 1mg st.

  C th dng ch bin thc n mi ngy.

 • Protein Nutrilite cung cp 9 acid amin cn thit c v s lng v hm lng.

  01002003004005006007008009001000

  mg acid amin / 1 tha protein

 • Thc phm(100g)

  ThtB I

  ThtLn

  ThtG

  Tmng

  CuaBin

  TrngG

  Sa Bt

  CHi

  Protein Nutrilite

  1 thaProtein

  Nutrilite

  Protein (g) 21.0 16.5 20.3 18.4 17.5 14.8 15.9 22 80 10

  Bo (g) 3.8 21.5 13.1 1.8 0.6 11.6 15.9 5.3 4 0.5

  Calci (mg) 12 9 1.6 1120 141 55 230 13 800 100

  St (mg) 3.1 1.5 1.5 2.2 3.8 2.7 4.37 1.1 8 1

  Cholesterol (mg) 59 68 75 - 78 470 - 45 8 1

  So snh protein Nutrilite vi protein thc phm

 • Thc phm (100g) Tht B I 1 tha Protein Nutrilite

  Hm lng Protein (g) 21.0 10

  Hp thu protein (g) 30%*21.0=6.3 81%*10=8.1

  Hp thu acid amin cnthit PDCASS (g) 92%*6.3=5.8 100%*8.1=8.1

  So snh protein Nutrilite vi protein tht b

 • Cng dng ca protein:

  S dng nhiu protein t tht, trng, sa c nguy c: Nng lng cao Bo v cholesterol cao

  Cn s dng protein t u nnhc li ch l: Nng lng thp Bo v cholesterol thp

 • Da trn 50 nghin cu khoa hc, c quan FDA (M) cho rng:

  Hp thu 20 n 50 g protein u nnh mi ngy, kt qu c th gim trung bnh t 10 n 15% hm lng cholesterol.

  Khi gim 1% hm lng cholesterol =s gim 2% nguy c bnh tim mch

  Cng dng ca protein:Protein u nnh & sc khe tim mch

 • T 3 tui tr ln n ngi gi, Ph n mang thai & cho con b, Ngi b bnh, sc khe km, Bnh nhn sau phu thut, Vn ng vin th thao, Ngi n chay, n king gim cn, Ngi gan & mu nhim m, cholesterol

  cao cn dng protein t bo & cholesterol t u nnh.

  i tng khch hng

 • y kn hp sn phm sau khi dng v bo qun ni kh ro, thong mt.

  Hn s dng 36 thng. Trung bnh dng t 12 tha/ngy, Pha ch bt protein vi cc thc phm

  sau: sa, nc tri cy, lm bnh,

  Hng dn s dng

 • Sn phm bn km Bnh pha ch Nutrilite Protein Powder

  M sn phm: 236208Gi bn: 68.000 VND

 • Mt s tnh hung khi s dng Protein:

  Protein Nutrilite c th dng cho ngi bnh goute khng? C th dng 1 2 tha mi ngy v protein u nnh khng nh hng nhiu n tng ch s acid uric. Dng Protein Nutrilite khi gim cn li tng cn ? Gim n cht bt ng & bo. Khng pha protein vi sa khi mun gim cn. Dng Protein Nutrilite cho nam gii & bnh nhn ung th c khng ?c v protein Nutrilite khng c isoflavone ng k.

 • HOT NG

  1. im khc bit ca protein Nutrilite vi cc sn phmkhc ngoi th trng l g?

  a. Protein Nutrilite d hp thu (n 81%).b. Hm lng protein t 80%.c. C 9 acid amin thit yu.d. Tt c cu trn.2. Protein Nutrilite c ch s PDCASS l bao nhiu ?a. 1b. 0.92c. 0.95d. 23. Protein Nutrilite khc bit g so vi protein t ng vt?a. Nng lng thpb. Bo v cholesterol thpc. Cung cp khong cht Canxi v st.d. Tt c cu trn.

 • 26

  60 vinSKU: 808400NPP: 745.000 VN

  Milk Thistle & DandelionThc phm chc nng bo v gan

 • 27

  Gan

  - Gan l c quan ln nht

  trong c th.

  - Nng khong 1,3 kg.

  - D tr khong 13%

  lng mu trong c th.

  Thy gan triThy gan phi

  Ti mt

  Rut nonT trngng dn mt

 • Lc mu

  iu ha ngun cung cp nng lng

  Tng hp protein

  Sn xut v bi tit mt

  Lu tr cc vitamin v khong cht

  Ti sinh t bo gan mi

  28

  Chc nng gan

 • K th ca gan

  Ung nhiu bia,

  ru

  Cc ha cht

  Dng thuc qu mc

  Siu vi A, B, v C

 • 30

  Cc bnh v gan

  X gan Ung th gan

  Si mt Vim gan A, B, C Gan nhim m

 • 31

  Bnh gan, k git ngi thm lng

  10-24% dn s khu vc Chu Thi Bnh Dng mc bnh gan nhim m.

  Mi nm Vit Nam, c thm 10,000 ca mc bnh gan mi c pht hin.

  10 triu ngi Vit Nam mang virus vim gan siu vi B. T l t vong ca x gan, ung th gan ln n 80%.

 • Dinh dng v sc khe ca gan

  Hn ch n cht bo (thc n chin xo). Hn ch ti a cc loi thuc ung, thuc l, mui, bia

  ru.

  Tng cng thc phm giu cht x (tri cy, rau, c). Gi trng lng n nh. Thng xuyn tp th dc.

 • 33

  Sn phm Milk Thistle & Dandelion

  Thnh phn: 1 Vin c cha

  - Chit xut t Milk Thistle: 232 mg

  - Chit xut t r B Cng Anh: 125 mg

  - Chit xut t Ngh: 75 mg

  - Chit xut Citrus bioflavonoid (bi, qut, chanh): 50 mg

  - Chit xut t Acerola Cherry: 15 mg

  Cng dng: H tr v bo v chc nng gan.

 • 34

  Chit xut t Milk Thistle c cha Silymarin, l mt phc hp phytonutrient qu gi bao gm 3 loi:- Silybin- Silydianin- Silychristin

  Milk Thistle

 • 35

  Li ch ca Milk Thistle

  Duy tr sc khe ca t bo gan.

  Gip ti sinh cc t bo gan.

  L cht chng oxi ha hu hiu, c ch cc tc nhn gy hi cho gan.

  Milk Thistle

 • 36

  B cng anh

  Chit xut t B cng anh c cha:

  Taraxacin, Triterpenoids v Inulin. Nhng cht khc nh: Pectin,

  Carotenoids v Flavonoids.

 • 37

  B cng anh

  Li ch ca B cng anh

  H tr chc nng gan.

  H tr h tiu ha v tit niu.

 • 38

  Ngh

  C ngh c cha curcuminoids. Cng dng ca ngh: Bo v t bo khi s oxi ha

  cht bo. Khng vim Gim cholesterol Kch thch tit mt

 • 39

  i tng s dng:

  - Nhng ngi mun nng cao v duy tr sc khe gan.

  - Nhng ngi ung nhiu bia, ru.

  - Tip xc vi mi trng c hi.

  - Nhng ngi c nguy c hm lng cholesterol cao.

  Sn phm Milk Thistle & Dandelion

 • 40

  Cch s dng:

  - Ung 1 vin/ln, ung 2 vin mi ngy, sau khi n.

  - Tr em di 12 tui, ph n mang thai v cho con b, ngi ang iu tr bnh nn tham kho kin bc s trc khi s dng.

  - xa tm tay ca tr em.

  - Bo qun ni kh ro, thong mt.

  Sn phm Milk Thistle & Dandelion

 • HOT NG1. im khc bit ca sn phm Milk Thistle & Dandelion vi cc sn

  phm khc ngoi th trng l g ?a. Chit xut t Milk Thistle v r B Cng Anhb. Chit xut t Ngh, Acerola Cherry v Citrus bioflavonoidc. Chit xut t rau Bina v C linh lngd. C a v b

  2. Cng dng ca Milk Thistle & Dandelion l g ?a. H tr v bo v chc nng ganb. iu tr bnh vim ganc. iu tr bnh si mt v si gand. C b v c

  3. Trn 12 tui th c th dng ti a bao nhiu vin Milk Thistle & Dandelion mi ngy ?

  a. 1 vin/ngyb. 2 vin/ngyc. 3 vin/ngyd. 4 vin/ngy

 • 1/ Dinh