judecati amare gaviota

Download Judecati Amare Gaviota

Post on 13-Jan-2016

602 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ELIZABETH SEIFERT

  Judec`]i amare

  Traducerea [i adaptarea \n limba romn` deSILVIA IORGULESCU

  ALCRISM-94

 • Capitolul 1

  Raine sim]i atmosfera tensionat` care domnea la locul de munc`\ndat` ce deschise u[ile din sticl` de la intrare.

  S-au \ntmplat cteva schimb`ri majore la nivelul conducerii,Raine, o \ntmpin` recep]ionista blond`, pilindu-[i calm` o unghierupt`. Preluarea mult a[teptat` s-a petrecut \n weekend [i avem unnou [ef. E cu totul altceva... s` [tii!

  |n mod evident, Sheila \l pl`cea, deduse Raine cu un zmbet,impasibil` la aflarea ve[tii despre noua conducere. Cnd fuseseangajat`, i se spusese c`, mai devreme sau mai trziu, schimbarea seva produce.

  Cred c` ar trebui s` te intereseze mai mult toate astea, continu`Sheila. {tii, se spune c` e foarte capabil, dar [i foarte dur [i, maipresus de asta, nu suport` s` fie contrazis de nimeni. Iar tu vei lucradirect cu el.

  Mul]umesc pentru avertiz`ri, rse Raine, dndu-[i pe spatebuclele ro[cate cu un gest indiferent.

 • Nu voia s` se lase impresionat` de comentariile colegei sale. Compania cump`r`toare, Island Marine, avea o reputa]ie foarte

  bun` aici, \n Jersey, proiectele sale de dezvoltare fiind att foarteeficiente, ct [i atente fa]` de mediul ambiant. Dar ea era o secretar`foarte competent` [i experimentat`, astfel c` va putea face fa]`exigen]elor celor mai preten]io[i [efi. {i apoi, \ntotdeauna lucrasebine sub presiune.

  Intr` \n lift, numai pentru c`-l v`zu sta]ionnd la parter. Altfel, arfi urcat cele trei etaje pe sc`ri. Ap`s` butonul etajului trei, \[i aranj`\n oglind` taiorul verde [i a[tept` \ncrez`toare s` se deschid` u[ile,fredonnd \ncet o melodie.

  P`[i afar`... dar exact \n acea clip` sim]i c` o cuprinde o straniesenza]ie de \nghe] [i exclam` brusc, cu ne\ncredere:

  Colt!B`rbatul se uita atent la ceva aflat pe biroul ei. Era \mbr`cat

  \ntr-un costum \nchis la culoare [i o c`ma[` alb`, vestimenta]ie care-i d`dea o \nf`]i[are foarte elegant`. P`rea neschimbat, se gndiRaine. Ochii lui c`prui se ridicar` u[or [i o privir` cu intensitate.Raine se cutremur`. Tr`s`turile lui puternice, extrem de personale,r`m`seser` adnc \ntip`rite \n mintea ei, de parc` nu l-ar fi uitat nicioclip`: p`rul des, castaniu-ro[cat, c`znd pe o parte a frun]ii lui \nalte,nasul arogant, pome]ii proeminen]i [i gura senzual`. Trecerea anilor\i ad`ugase doar cteva linii ferme \n jurul gurii. Ochii lui o privir` cuatta dezgust \nct, pentru o clip`, tn`ra fu gata s` se \ntoarc` [i s`fug`. Dar n-o f`cu.

  Venise aici, din Guernsey, nu numai pentru a accepta o slujb` cuperspective de promovare importante, ci [i pentru a alunga din via]a

  6 ELIZABETH SEIFERT

 • ei, o dat` pentru totdeauna, fantomele trecutului. {i dac` totu[iColston Falloner o dispre]uia \nc` pentru cele \ntmplate acum [aseani, era problema lui, nu a ei.

  Ei, exclam` b`rbatul cu un glas dispre]uitor, f`cnd-o s` secutremure.

  Se apropie [i se opri chiar \n fa]a ei, privindu-i cu aten]ie chipulca de filde[, nasul mic, buzele pline [i senzuale [i ochii verzi desmarald.

  Raine Welland. Ce mic` e lumea!Dac` b`rbatul era tulburat de vederea ei, atunci \[i ascundea

  extrem de bine emo]iile. Numai liniile din jurul gurii \i tr`dau efortulde a a-[i ]ine \n fru sentimentele.

  Dumnezeule! Ce lovitur` a sor]ii, ce crud` coinciden]` alesese cael, dintre to]i oamenii, s` fie directorul firmei Island Marine? se\ntreb` Raine disperat`. Tocmai b`rbatul care acum [ase aniamenin]ase s-o distrug`.

  Colt, eu...Nici m`car ea \ns`[i nu [tia ce voia s` spun`. Ochii \ntuneca]i ai

  b`rbatului o fixau \n continuare, poruncindu-i parc` s` tac`.Insolent`, privirea lui aluneca \ncet pe trupul ei, oprindu-se asuprasnilor plini, a taliei sub]iri [i a [oldurilor rotunjite [i trecnd \ncetasupra picioarelor lungi.

  Tn`ra sim]i c` obrajii i se \nro[esc sub privirea lui obraznic`.Fusese \ntotdeauna con[tient` de stilul lui \ndr`zne] [i demasculinitatea sa, dar niciodat` mai mult ca acum. |[i trecu limbapeste buzele uscate, stnjenit`.

  B`rbatul remarc` imediat gestul [i ro[ea]a de pe chipul ei. Gura i

  JUDEC~}I AMARE 7

 • se strmb` dispre]uitor, p`rnd c` savureaz` aceste momente detensiune.

  Cte inimi ai mai frnt, Raine? Cte vie]i ai mai distrus de cndnu ne-am mai v`zut? Dou`? Zece? Dou`zeci?

  N-ar fi crezut-o dac` i-ar fi spus c` nu mai avusese nicio rela]ieserioas` de la experien]a amar` cu fratele lui vitreg. T`cu, ridicndu-[i b`rbia \n semn de sfidare, hot`rt` s` nu se laseintimidat` de arogan]a b`rbatului.

  Ce vrei s`-]i r`spund, Colt? zise ea, provocator.Un mu[chi puls` pe obrazul b`rbatului. Se apropie \nc` un pas. Te crezi grozav`, nu? coment` el. |n ochii lui str`luci o lumini]` dispre]uitoare. {ocat`, tn`ra sim]i

  c` pulsul i se accelereaz`. La naiba, se sim]ea atras` de el. Era oatrac]ie nebuneasc`, ira]ional`.

  Chiar ai devenit... cineva, continu` el. Nu pot nega asta. Totulse afla deja \n stare latent` \n tine [i acum [ase ani... de[i erai abia o[col`ri]`. Dar \]i lipsea ceva... \ncrederea \n tine. Pe atunci, nu\ndr`zneai s` m` \nfrun]i, nu-i a[a, Raine?

  Nu, aprob` ea \n gnd, cu gtul uscat.Ultima \ntlnire cu el o f`cuse s` fug` departe, s` se ascund`. Nu

  era dect o fat` timid` de optsprezece ani, \nsp`imntat` de el maimult dect de brfele care circulau pe seama ei.

  Tn`ra r`mase pe loc, tensionat`, amintindu-[i durerea, [oculcare o f`cuser` s` fug` a[a cum o f`cuse [i consecin]ele triste alegestului ei... vizita lui Colt, care o amenin]ase c` o va face s` pl`teasc`pentru tot...

  Asta se \ntmpla \n urm` cu [ase ani, replic` ea, cu oboseal` \n

  8 ELIZABETH SEIFERT

 • glas. {i timpul scurs te ajut` s`-]i lini[te[ti con[tiin]a?Tonul lui dur ren`scu \n ea teama veche de a nu fi strivit` de

  mna lui grea, dar nu vru s`-i ofere satisfac]ia de a-i ar`ta c` e\nsp`imntat`.

  }i-am spus [i atunci... am avut motive \ntemeiate s`... fac ceeace am f`cut.

  Ce motive pot justifica faptul c` l-ai p`r`sit pe fratele meu cudou` s`pt`mni \nainte de nunt`? Era \ndr`gostit de tine ca unnerod, iar tu [tiai prea bine... {i totu[i, l-ai p`r`sit f`r` nicioexplica]ie. L-ai r`nit att de tare, \nct nu mai [tia ce face... n-a maiputut controla ma[ina [i a f`cut accidentul...

  Asta nu-i vina mea, se ap`r` ea. Nu-i vina ta? repet` b`rbatul, furios.Mai f`cu un pas c`tre ea, cu minile \n [old. Raine remarc`

  pieptul lui lat [i mu[chii fermi ai bra]elor. Tim s-a urcat beat la volan \n seara aia [i a lovit ma[ina

  Stephaniei numai din pricina ta, [i ai curajul s` sus]ii c` n-ai niciovin`? So]ia mea a murit, ad`ug` el cu un calm amenin]`tor, iarcopila[ul meu e acum orfan. Fratele meu a r`mas marcat pe via]`,schilodit. {i toate astea numai pentru c` te-ai r`zgndit... Te-ai gnditvreodat` ct` suferin]` a produs p`c`leala ta familiei mele? Pentru c`n-a fost dect o p`c`leal`, nu-i a[a, Raine?

  Nu, nu-i adev`rat, strig` ea. {i eu am suferit. Doamne, am regretat att de mult cele \ntmplate! Mai ales faptul c` so]ia ta...

  |i era greu s` vorbeasc` despre toate astea. Chiar [i acum, triste]ea\i \neca glasul. Da, trecuse la rndul ei prin momente de agonie. Se

  JUDEC~}I AMARE 9

 • sim]ise vinovat`, de[i nu era... dar toate astea apar]ineau trecutului.Ast`zi, Colt n-o mai intimida.

  Normal c` regret cele \ntmplate, relu` ea cu emfaz`, dar nu-mipot asuma responsabilitatea pentru ele, Colt. }i-am spus [i atunci,dar nu m-ai ascultat. Am rupt leg`tura cu Tim pentru c` am aflat c`m` \n[ela.

  {i ce experien]` crud`, s` vad` cu ochii ei dovada infidelit`]ii sale!Dar, desigur, fostul ei logodnic se ap`rase bine \n fa]a proprieifamilii...

  Da, mi-ai spus, se strmb` Colt. Dar nu te pot crede. Nu te-amcrezut atunci, nu te cred nici azi. {i asta din pricina felului \n care areac]ionat Tim cnd a aflat c` l-ai p`r`sit. A negat vehement acuza]ia[i l-am crezut. De ce nu l-a[ fi crezut, cnd am v`zut ct de devastat afost de tr`darea ta? Avea dou`zeci [i doi de ani [i \ntreaga via]`\nainte. |i pl`ceau sporturile. Dar acum, din pricina ta, abia dac`poate merge!

  Tn`ra \nghi]i cu greutate. Am mai discutat toate astea acum [ase ani, Colt, zise ea \ncet,

  apropierea trupului s`u f`cnd-o s` tremure imperceptibil. Dar,desigur, ai preferat s`-i iei ap`rarea lui Tim. Toat` lumea a f`cutacela[i lucru. Dac` lucrurile ar fi stat altfel... atunci, numele lui ar fifost pe prima pagin` a ziarelor, [i nu al meu.

  Un zmbet ap`ru din nou pe buzele b`rbatului. {i totu[i, te-ai \ntors, zise el.Privirea lui Raine se \ndrept` c`tre fereastr`. De aici, se vedea

  priveli[tea plajei din golful St. Aubin. Era prea devreme pentruaglomera]ia turi[tilor care invada insula \n fiecare var`. Numai c]iva

  10 ELIZABETH SEIFERT

 • oameni se plimbau pe falez` [i \nc` [i mai pu]ini \ndr`zniser` s` intre\n ap`, pentru c` marea era rece.

  Da, m-am \ntors, \l \nfrunt` ea, \ncercnd s` ignore faptul c`,de[i era pe tocuri, b`rbatul era cu un cap mai \nalt dect ea. Familiata [i ziarele de scandal aproape au reu[it s`-mi distrug` reputa]ia.

  Fu str`b`tut` de un fior, amintindu-[i ct de crud fusese r`nit` [ict de team` \i fusese!

  Dar pe atunci eram mai tn`r`... [i mai sensibil` la ceea cecredea lumea despre mine. Acum... nu-mi mai pas`. Am crescut.

  Se vede, spuse el cu r`ceal`.Dincolo de aceste cuvinte, se ghicea o not` senzual`, apreciativ`

  cu privire la aceast` schimbare. Raine se revolt` \mpotriva atrac]iei pecare o sim]ea \n preajma lui. B`rbatul zmbi, ca [i cum ar fi fostcon[tient de emo]iile ei.

  Deci, nu vei mai fugi?Raine respir` adnc, f`cnd eforturi mari s` nu se arate

  \nsp`imntat` de el.Dup` ultima lor confruntare, trecuser` luni pn` s`-[i recapete

  din nou \ncrederea \n sine [i s` aib` curajul de a p`r`si ad`postulfermei p`ri