Hvzi Forrs - 2016. 05. 18.

Download Hvzi Forrs - 2016. 05. 18.

Post on 30-Jul-2016

228 views

Category:

Documents

10 download

DESCRIPTION

Maraton Lapcsoport

TRANSCRIPT

 • Fziskola s gyereknap

  Jv ht kzeptl bein-dul a nagyzem Egregyen: mindennap valamilyen izgalmas program vrja az rdek-ldket a vrosrszben, vasrnap pldul gye-reknap.

  2. oldal

  FORRS2016. mjus 18. V. vfolyam 10. szm HVZI

  HVZ VROS LAPJA A MARATON LAPCSOPORT TAGJA

  Szenecsr Lszlnval a meghatroz gyermekkorrl, a j szrl s a nemzetkzi konyhrl | 8. oldal

  Negyven v kzszolglat

  AJNL

  A hagyomnyoknak megfelelen mjus els vasrnap-jn a hittanos gyerekek az desanykat kszntttk a reformtus gylekezetben. Az vodsok, a kisiskolsok s a konfirmandusok versekkel s gitros nekekkel k-szltek. (Tovbbiak az 5. oldalon.)

  Idn is jl szrakozhatott a kznsg a Pnksdi vigassgokon, a sznvonalas sznpadi produkcik mellett kzmves vsr, gasztronmiai kiteleplk s zalai borszok vrtk az rdekldket, de volt karikaturista, st npi jtsztr is a legkisebbeknek. Szombaton Kovcs Kati, vasrnap pedig a Solymos Tni vezette Express Zenekar tlttte meg sznl-tig a Dek teret (kpnkn). (Riportunk a 4. oldalon olvashat.)

  Vigassgok piros pnksd napjn

  Ahogyan anya a fitTeljes sikerKzel kilenc hnapos el-

  kszts utn adott otthont Hvz a plyajsz ifjsgi Eurpa Kupnak. A neve-zk szma minden vrako-zst fellmlt, a tavalyi r-mai ltszmot mintegy 40 fvel haladta meg. A frd-vrosba 28 orszgbl r-keztek csapatok.

  Mint Bencsik Pter, a Hvz SK elnke elrulta, a plykat kt nap alatt p-tettk fel, s br az idjrs nagyobbrszt ess volt, eh-hez ebben a sportgban mr mindenki hozzszo-kott

  (Folytats a 10. oldalon.)

 • 2 2016. mjus 18.HVZI

  LAPSZL

  Programok EgregyenJv ht kzeptl bein-dul a nagyzem Egregyen: mindennap valamilyen iz-galmas program vrja az rdekldket a vrosrsz-ben. Htfnknt pldul Lukulluszi lakoma cmmel fziskola, amelyen kori s mai receptek elkszt-sbe nyerhetnek bepillan-tst. A bemutatkat a Ma-gyar Gasztronmia Sz-vetsg s a magyar sza-kcsolimpiai vlogatott stbja tartja. Szakmai veze-t Mikls Beatrix, a vloga-tott edzje. Keddenknt termszetgygysz dl-utn lesz a mzeumkert-ben, amelyen tapasztalt oktatk tartanak Kneipp-relaxcit a Kneipp tapo-snl. Szerdnknt mze-umi s romkerti gyertyaf-nyes, trlatvezetssel egy-bekttt, 5 tteles borks-tol vr mindenkit, ame-lyen a rsztvevk karikat-rt kapnak emlkl. Cs-trtknknt a program: ruhaprba s fotzs, vala-mint trlatvezets a mze-umban. Azaz: ltsd fel a csszrn ruhjt, vagy kstolj bele a lgis letr-zsbe. Tertsd magadra a tgt, tunikt vagy egy le-gionrius pncljt! Pn-

  tekenknt trtnelmi el-ads-sorozat s szmos gyermekfoglalkozs lesz a mzeumban, szombaton-knt pedig kori rmai jel-mezes trlatvezets Egregyen. A programok trtsi dj ellenben lto-gathatak, bvebb infor-mci a Festetics Gyrgy Mveldsi Kzpontnl.

  HVZI FORRS IMPRESSZUM:Szerkeszti: a szerkesztbizottsg Fszerkeszt: Heffler Gyrgy Lapigazgat: Kovcs Veronika Felels szerkeszt: Varga Lvia Ki adja: Maraton Lapcsoport-Multivzi Kiadi Kft. Felels kiad: Kzmr Judit s Kinde Klmn gyvezet igazgatk PLT ingyenes divzi igazgat: Heffler Gyrgy Szerkesztsg: 8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 62., Tel.: 06-92/502-222 e-mail: hevizforras@maraton.plt.hu. Hirdetsi informci: Maraton Lapcsoport Kft., 8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 62., Tel.: 06-20/402-4966, e-mail: heviziforras@maraton.plt.hu. Nyomdai munkk: Extra Mdia Nyomda Kft. 8000 Szkesfehrvr, Fecskepart Felels vezet: Szab Dniel Megrendels szma: HVF 10/2016 Megjelenik 3500 pldnyban. Terjeszti a Savaria Post HU ISSN 2416-2817

  FORRSHVZI VROS LAPJA

  A MARATON LAPCSOPORT TAGJA

  HVZI

  aktulis

  FELHVS NYRI NAPKZI

  Tisztelt Szlk!

  Ezton tjkoztatjuk nket, hogy Hvz Vros nkormnyzata nyri nap-kzi tboros elltst szer-vez azoknak a 6 s 14 ves kor kztti, hvzi lakcm-mel rendelkez vagy a H-vzi Illys Gyula ltalnos Iskolba jr gyerekeknek, akiknek az elhelyezst a szlk nem vagy csak ne-hzkesen tudjk megoldani a nyri sznidben. A nap-kzi 2016. jnius 27. s au-gusztus 19. kztt vrja a gyerekeket az Illys-iskol-ban (8380 Hvz, Kossuth u. 2.).

  Az tkeztets napi 3 al-kalommal a Gamesz kony-hjn megoldott, 385 Ft/nap ron. Maga a napkzi szol-gltatsa djtalan. Kpzett pedaggusok foglalkoznak a napkzisekkel htkzna-pokon 8.00-tl 16.00 rig. Kzmves foglalko-zsokon, mozi-ltogatson v e h e t n e k rszt a gye-rekek.

  Jelentkezni a jelentkezsi adat-lap kitltsvel lehet, ame-lyet legksbb 2016. mjus 23-ig kell visszajuttatni az Illys-iskolba.

  Adatlap tvehet az lta-lnos iskolban, vagy letlt-het a www.heviz.hu/onkormanyzat s www.illyes-heviz.hu weboldalrl.

  Felhvjuk a tisztelt szlk figyelmt, hogy minden h-ten htfn szksges az r-

  kez gyerekeknek lead-niuk egy egszsg-

  gyi nyilatkozatot a napkzit vezet p e da g g usok-

  nak. A nyilatkozat tar-talma megtekinthet a

  jelentkezsi adatlapon.Krjk, krltekinten

  gondoljk t a jelentkezst!Papp Gbor

  polgrmester

  Magyarorszg tbb, mint gondolnd! cmmel rendezett tu-risztikai konferencit Milnban az ottani magyar fkonzul-tus, amelyre Hvz is meghvst kapott.

  A terml- s gygyfrd-ket, a balneoterpit, a turiz-must s az ptszetet kzp-pontba llt szakmai tall-kozn Timaffy Judit Vilma, a Milni Fkonzultus f-konzulja s dr. Ruszink dm, a Nemzetgazdasgi Minisztrium helyettes l-lamtitkra is rszt vett, H-vzt a szervezk meghvs-ra Papp Gbor polgrmes-ter s Kepli Jzsef Jnos al-polgrmester kpviselte.

  A frdvros prezent-ci keretben mutatkozott be, a mdia lnk rdekl-dse mellett ksrt szak-mai napon komoly figyel-met vvott ki a hvzi gygytavat, annak gygy-hatsait bemutat elads. Olaszorszg terml- s

  karsztvizekben ugyan gaz-dag, m a Hvzrl bemuta-tott lehetsgek j tvlato-kat nyithatnak az ottani s a hazai gygyszat, vala-mint a beutaztats tekinte-tben hangzott el a zalai elads kapcsn.

  Egyedi lehetsgeinek bemutatsa nyomn Hvz

  meghvst kapott az okt-ber elejn Jerevnban ren-dezend hidro- s klmate-rpia vilgkonferencira.

  A szakmai napon rszt vett a milni kereskedel-mi s iparkamara elnke is, aki magyar befektetsi lehetsgeket feltrkpez, Magyarorszgra tervezett

  szakmai tjuk llomsai kz felvette Hvzt is.

  A konferencin elhang-zott: az olasz Castellam-mare vrosnak alpolgr-mestere a terml-turiszti-kai kapcsolat kiptsnek ignyvel szeretn felke-resni Hvz vrost.

  Forrs-inFormci

  Egregy mindenkit vr

  Sikeres bemutatkozs Milnban

  Hvz prezentci keretben mutatkozott be az rdekldknek. A szakmai napon komoly fi-gyelmet vvott ki a gygytavat s annak gygyhatsait bemutat elads

  Szivrvnyos gyermeknap

  Jv vasrnap 13 rtl csaldi piknik vrja az r-dekldket az egregyi m-zeum eltti rendezvnyt-ren. A program ideje alatt kzmves jtszhz knl elfoglaltsgot kicsiknek s nagyoknak, de lesz arcfes-ts, llatsimogat, pni-lovagls, kalandhaj, bungee trambulin s rallycross aut killts, va-lamit mesekuck, s fellp a Magyar Npmese Sznhz. A szervezk hirdetnek gyessgi vetlkedket s aszfaltrajzversenyt, a napot a Pom-Pom zenekar kon-certje zrja. Tarts eszs esetn a programokat a Dek tren tartjk meg.

 • 32016. mjus 18.HVZIaktulis

  Tovbb javulhat Hvz s trsge kzlekedsi infra-struktrja s gy megkzelthetsge , ha megvalsul a 76-os ft ngys-vostsa, s gy a fenkpusztai elke-rl is. Ez esetben Budapest s a me-gyeszkhely, idben legalbbis, mg kzelebb kerl.

  A 76-os bvtsrl, kor-szerstsrl Zalaeger-szeg s a kormny llapo-dott meg a Modern Vrosok Program keretben. s br vannak, akik szkeptikusak a beruhzst illeten, Csepreghy Nndor, a Mi-niszterelnksg miniszter-helyettese lapunknak azt mondta, az ellenzk dolga a ktkeds, de a kabinet el-ktelezett a megyei jog

  vrosok ltal javasolt s elfogadott fejlesztseket, gy a 76-ost illeten is.

  Zalaegerszeg bekapcsol-sa az orszgos gyorsforgal-mi autt-hlzatba pedig az egsz trsg vagyis Hvz s Keszthely megkzelthe-tsgt is javtja. Manninger Jen orszggylsi kpvise-

  l, megyei fejlesztsi biztos elmondta, mr megkezd-dtt az elkszts, most kt koncepci verseng.

  Azt kell eldnteni, hogy Zalaegerszeget hogyan clszerbb rktni az M7-esre fogalmazott a honatya. A rgi terv sze-rint Pacsa fel vagy a mr

  rszben feljtott s jl m-kd 76-oson keresztl, annak tovbbi korszers-tsvel. Ez bonyolult m-szaki krds, de utbbi t-nik clszerbbnek. Alapos mrlegels kell, hiszen 80100 millirdos ttelrl be-szlnk az adott dombor-zati viszonyok kztt.

  Hvz, Keszthely s a kr-nyez teleplsek szmra viszont j hr, hogy a fenk-pusztai elkerl mindkt vl-tozatban benne van, mghoz-z egy vasti felljr kip-tsvel. Ez pedig tovbb javt-ja az itt lk letkrlmnyeit s a turistk utazsi lehets-geit. Pter rPd

  A madarak s fk napja alkalmbl a Hvzgygy-frd s Szent Andrs Reu-makrhz, valamint a Ba-laton-felvidki Nemzeti Park Igazgatsg egytt-mkdse keretben Csiszr Viktor termszetv-delmi r tartott eladst a krhz kultrtermben.

  A szakember azt mutatta be: a nemzeti park milyen termszetvdelmi tev-kenysgeket vgez a Hv-zi-t terletn. Jelezte: itt a termszetvdelmi kezel a krhz, gy a legtbb ezzel kapcsolatos feladat az vk. Csiszr Viktor, mint termszetvdelmi r, hat-sgi feladatot lt el a ter-leten.

  A monitorozst nagy-rszt a krhz vgzi, de az nekesmadr-megfigyel-seket mi csinljuk a terle-ten, ennek keretben 50 odbl ll odtelepnket hromhetente ellenriz-

  zk. Rszt vesznk tovb-b az egyb vdett rtkek felmrsben is, ilyen a b-kakonty, s ami mg rde-kes, hogy szlks pajzsika is van a terleten fogal-mazott Csiszr Viktor, ki-

  emelve: a t j ideje kitn llapotban van, vagyis minden szp s minden j.

  A termszetvdelmi r eladsban rviden vzol-ta a gygyt trtnett, s kitrt a krhzzal kzs

  oktat-nevel munkra is, amelynek keretben vetl-kedket, eladsokat szer-veznek. S szintn a krhz-zal egyttmkdsben hir-detik meg mr vek ta a Hvzi-t trkat. A legk-

  zelebbi ilyen mjus 22-n egy kerkprtra lesz. A rsztvevk Hvzrl indul-nak, elkerekeznek Fenk-pusztra, ott megnzik a romokat, beugranak a madrmegfigyel lloms-ra, majd visszatrnek H-vzre. (ta)

  j utakon: mg kzelebb a fvroshoz

  Csepreghy Nndor: A kormny elktelezett

  Termszetvdelem, madarak s fk a Hvzi-tnl

  A krhz s a nemzeti park egytt vigyzza a Hvzi-ta-vat s krnykt. Csiszr Vik-tor, mint termszetvdelmi r, hatsgi feladatot lt el a terleten

  Manninger Jen: Fenkpuszta benne van

 • 4 2016. mjus 18.HVZI kultra

  Absztrakt cmmel nylt killtsa a napokban Katja Mandics festm-vsznek a Muzelis Gyjte-mnyben.

  Katja Mandicsnak ez mr a msodik trlata H-vzen, rulta el Nagy Jen festmvsz, aki kt vti-zede ismerte meg az alko-tt a Zala Megyei nkor-mnyzat mvsztelepn.

  Az utbbi vekben Katja az impresszionista, finom tnus kpek utn egyre inkbb tvltott a foltszer, elvonatkoztatott absztrakt kpek fel. Ezen a trlaton egsz munks-sgt bemutatjuk fogalmazott Nagy Jen.

  A szabadkai, bunyevc csald-bl szrmaz al-kot a nagy tvol-sg miatt nem tudott rszt ven-ni a megnyitn. De mint elhang-zott: a dlvidki

  mvsztelepek mellett Ma-gyarorszgon is alkotott mr, Nagybaracskn, Ka-posvron s Szegeden, a Zala Megyei nkormny-

  zat mvsztborban pe-dig hrom alkalommal is elnyerte a legjobb mvsz-nek jr djat.

  Minden zr killt-son kiemelkedik Katja Mandics kpe. Festm-nyeit messzirl meg le-het ismerni, annyira klnlegesek, egyedi-ek, mert egy kpen be-ll festszeti s grafi-kai eszkzket is al-kalmaz tette hozz Nagy Jen.

  A killts jnius 20-ig tekinthet meg. (ta)

  Megnyitotta kapuit a 6 OK vegmvszeti Kill-ts vrosunk mzeumban, ahol gynyr alkotso-kat lthat az rdekld kznsg.

  A trlat hat vegmvsz munkibl ll ssze. Hrom genercit kpviselnek, mindannyian a Magyar Stdi veg Mozgalomhoz ktdnek, s azt a clt tztk ki, hogy orszgszerte bemutassk az veget kzlte Hermann Katalin, a Festetics Gyrgy Mveldsi Kzpont megb-

  zott igazgatja. A hlgyek klnbz stlusban alkot-nak s klnbz technikkat hasznlnak, vannak a killtott darabok kztt plasztikk, hasznlati trgyak, ezrt is nagyon izgalmas a trlat.

  Vida Zsuzsa, L. Szab Erzsbet, Smetana gnes, M. Tth Margit, Hegyvri Bernadett s Soltsz Melinda munkit jnius 20-ig lthatjk az rdekldk. (ta)

  vegcsodk a Muzelis Gyjtemnyben

  A trlat hat vegmvsz munkibl ll ssze

  Festmnyeit messzirl meg lehet ismerni

  Az nneplyes megnyit egy pillanata

  Sznes kavalkd s igazi vigassg a hvzi pnksdn(Folytats az 1. oldalrl.)

  A kulturlis program pn-tek este a 37 ves Old Boys fellpsvel kezddtt, amely mr nem elszr jrt Hvzen, rulta el Szidor Lszl, a zenekar vezetje, aki szlt arrl is: miutn mrciusban szlneke-snk elhunyt, t kellett for-mlni repertorjukat. Ez-ttal az 50-es, 60-as, 70-es vek zenjt, elssorban rock n rollt jtszottunk, de mindenfle mst, countryt, hard rockot, soult is.

  Szombaton az j Sznpad Egyeslet moderntnc-tago-zatnak bemutatjval foly-tatdott a program a Dek tren, este pedig Kovcs Kati s zenekara kprztat-ta el a nagyrdemt. A rajon-gkkal teljesen megtelt a tr.

  Hvzre berve mindig keresem az emlkeket, eszembe jut pldul, amikor rges-rgen itt, a futcn volt egy szabadtri sznpad, ame-lyen csak dlutn jtszhat-tunk, sttedsig, mert nem volt vilgts nosztalgizott Kovcs Kati. Azta sokat fejldtnk, s rengeteg l-

  mnyt gyjtttnk, mgis mindig elugrik az els ko-moly benyoms. Sokszor jr-tunk Hvzen, itt voltunk gye-rekek, ezt nem lehet elfelejte-ni.

  Vasrnap Solymos Tni s zenekara lpett fel, htfn pedig a Nagyvthy Nptnc-egyttes szrakoztatta a k-znsget pnksdljvel.

  Egy pnksdi gyerekj-tk kr szervezdtt a mai nap, ezt tmogattuk meg egy kis folklrral, nptnccal, npdalokkal, npzenvel, a Csald Iskola gyerekeivel sszellt csoportok kzre-mkdsvel mondta Hardi Andrs, az egyttes veze-tje.

  A programsorozatot Buvry Lvia s cignyze-nekara zrta Piros pnksd napjn cm msorval.

  Ha Hvzre jvk, mindig nneplbe ltztetem a lel-kem mondta Buvry Lvia. Most izgulok, mert ma h-rom blokk ismeretlen Dank-ntt fogunk nekelni. Az egyik legjobb cignyzenekar-ral s Szalai Antal prmssal rengeteget prbltunk. Re-

  mlem, ezekkel a kedves da-lokkal egy kis rmet lopunk az emberek szvbe.

  Buvry Lvia hozztette: mr most kszl a kvetkez hvzi koncertre. Jnius 28-n a Festetics tren Siliga Miklssal nosztalgiaestet tartanak, amelyen a 3040-es vek slgereit adjk el.

  Old Boys, Kovcs Kati, Solymos Tni s az Express,

  a nevek nmagukrt beszl-nek rtkelt Hermann Katalin, a Festetics Gyrgy M-veldsi Kzpont megbzott igazgatja, hozztve: a ze-nei programok mellett ezt-

  tal is npszer volt a npi jt-sztr, s sokan stlgattak, vsroltak a gasztronmiai s kzmves vsron, s ked-veltek voltak a zalai borh-zak is. tth Andrs

  Az j Sznpad Egyeslet mo-derntnc-tagozata j msort mutatott be a rendezvnyen (fent). A programokra rendre megtelt a Dek tr

  Sznes vilg: megnylt a Katja Mandics-killts

 • 52016. mjus 18.HVZIhitvilg

  Hvzen idn harmincnl is tbb elsldoz rszeslt nnepi szentmise keretben e szentsgben, vagyis elszr vette maghoz az Oltriszentsget. A tants szerint Jzus Krisztus a szentostyban rejtzve az rk let kenyereknt jn el azokhoz, akik befogadjk. Az elsldozst a katolikus hit alapvetseinek megismerse, lelki felkszls s gyns elzte meg

  Pnksd eltti hten, a konfirmci napjn t fiatal hvzi reformtus tett bizonysgot hitrl, s erstette meg azt a gylekezet eltt a reformtus templomban.

  A fiatalokat Pntekn Vizkelety Mrta lelksz s Papp Gbor gylekezeti gondnok ksznttte.

  A fiatalok a konfirmci-val vltak teljes jog tagj-v a gylekezetnek, hiszen ettl fogva jogosultak rva-csorra, ami nagy jelent-sg a reformtus gyleke-zet tagjainak letben.

  Mr Klvin is hangoztat-ta, hogy olyan vallstan-tsra van szksg, amely lehetv teszi, hogy a n-vendk az egy, igaz s tisz-ta hitrl, amellyel a hv np egy szvvel s llekkel hiszi az Istent, az egyhz szne s tekintete eltt val-lst tegyen.

  Szezonzr koncertet ren-deztek Hvz reformtus templomban a Viva la Musica komolyzenei sorozat-ban. Ezttal a Golden Brass fvsts kprztatta el mu-zsikjval a kznsget. Az esten a fvs hangszerek mellett tsk is megszlal-tak. A koncertek a reform-tus gylekezet s a Festetics mveldsi kzpont egytt-mkdsben szeptembertl folytatdnak.

  (Folytats az 1. oldalrl.)Pntekn Vizkelety Mr

  ta lelkipsztor zsaist idzte: Ahogyan az anya vigasztalja fit, gy vigasz-tallak n titeket. Az ige alapjn pedig arrl beszlt, hogy az desanya, a szl szeretete brzolja legin-kbb a fldn Isten szerete-tt.

  Ahogyan a j szl n-felldoz szeretettel mindig vigasztalni kszen ll a

  gyermekei mellett, gy sze-ret bennnket nfelldoz, hsges mdon az Isten fo-galmazott a lelksz. Bebi-zonytotta ezt neknk nagy-pnteken, hiszen Jzus, Is-ten fia felldozta lett r-tnk, s pnksdkor elkld-te hozznk Szentlelkt, amelyrl az Isten igje azt

  mondja, hogy a vigasztal Szentllek.

  Pntekn Vizkelety Mr-ta hangslyozta, legyen szmunkra a legfontosabb Isten pldja, s neveljk gyermekeinket hitben, Isten szeretetben, hiszen akkor sem szmunkra, sem Isten szmra nem vesznek el soha.

  Ezt a gondolatot egy vers-sel erstette meg: Az a szl a legtbbet tette, aki

  gyermekt az rhoz vezet-te. A legszentebb svnyt neki megmutatta, az a szl a legtbbet adta. n sem k-vnok mst, minthogy meg-rhessem gyermekeim lel-kt tudni szent kezedben. A te utadon jrni, hzadban szolglni, velk egytt t-ged rkre imdni.

  Tbb mint harminc elsldoz tallkozott az l Krisztussal

  sszel folytatdik a Viva la Musica

  Konfirmci: teljes jog tagok lettek Ahogyan anya a fit

  Legutbb a Golden Brass fvsts muzsiklt

  velk egytt tged rkre imdni

  A fiatalok a gylekezet eltt vallottk meg hitket

  Fot: Sri Zoltn fotogrfus

 • 6 2016. mjus 18.HVZI oktats

  A legjobb nyelvszek

  Mjus 7-n, Szegeden rendeztk meg a 17. Nyel-vsz anyanyelvi verseny orszgos dntjt a Dugo-nics Andrs Piarista Gim-nziumban.

  A dntbe vfolyamonknt a megyei fordul els helye-zettjei, a budapesti s hat-runkon tli legjobbak, vala-mint tovbbi tz, az orszgos rangsor szerint legjobb ered-mnyt elrt dik juthatott.

  Zala megybl a negyedik vfolyamosokat a Hvzi Ily-lys Gyula ltalnos Iskola s Alapfok Mvszeti Iskola 4. a osztlyos tanulja, Bencze Lilien Alexa kpviselte, aki az orszg 32 legeredm-nyesebb versenyzje kzl az elkel 3. helyet szerezte meg. Felkszt tanra Szalai Klra.

  A 8. vfolyamosok kzl a szintn hvzi, 8. a osztlyos Pdr Anna a 27 legeredm-nyesebb dik kzl a 13. he-lyen vgzett. Felkszt tan-ra Ferge Rka Zsuzsa.

  A nagykanizsai Zr-nyi-Bolyai ltalnos Iskola s a Zalaeger-szegi Pedaggiai Oktatsi Kzpont idn 25. alkalommal szervezte meg az als tagozatos gye-rekek terleti tanul-mnyi versenyt.

  A megmrettetsen tbb mint 250 dik vett rszt, s 23 intzmny kpviseltette magt hangos olvass, matematika, nyelvtan s helyesrs, krnyezetis-meret, valamint angol s nmet nyelvbl. Az nne-plyes djkiosztn a ver-seny els hrom helyezett-jt s felksztiket jutal-maztk oklevllel s knyvvel.

  A Hvzi Illys Gyula lta-lnos Iskola s Alapfok M-vszeti Iskola tanuli reme-

  kl szerepeltek e nemes megmrettetsen is. A 4. osztlyosok kztt megren-dezett nyelvtan-helyesrs versenyen Grdonyi Ajsa 1. lett, mg osztlytrsa, Bencze Lilien Alexa a 2. helyet

  szerezte meg. Mindkt tanu-l felksztje Szalai Klra.

  Nmet nyelvbl indult a 4. osztlyos Clausen Anna Solveig, aki msodik he-lyezett lett. Felkszt ta-nra Rezes Zoltnn.

  A z els oszt lyos Ritecz Klaudia hibtlan, kifejez hangos olvass-val bszkn llhatott a dobog harmadik fokra. t Sillinger Ferencn ksztette fel.

  Vget rtek az rsbeli rettsgik vrosunk gimnziumban is. Minden bibs levizsg-zott, gy hamarosan a szbelivel folytatjk a megmrettetst.

  Azt mondhatom a dikok s a tanrok visszajelzse alapjn, hogy egy tlagos rettsgi idszakon vagyunk tl, tlagos rettsgi nehz-sggel mondta elljrban Nagy Boldizsr, az iskola igazgatja. Voltak olyan tantrgyak, ahol egy picit knnyebb volt az elmlt vek-hez kpest az rsbeli, s volt olyan tantrgy is termszete-sen, ahol egy picivel nehe-zebb. A gyerekek a magyar-ra mondtk azt, hogy kny-nyebb volt, s az angolnl is knnynek reztk a felada-tokat nemcsak a dikok, a kollgk is. A matematik-nak az els rsze volt kny-nyebb, a msodik rsze mr egy picit nehezebb, s a trt-nelemnl is ugyanez volt a helyzet. m ezek a feladatok sem okozhattak problmt

  azoknak a tanulknak, akik megfelelen felkszltek a gimnziumi veik alatt.

  A vizsgk alatt semmilyen rendkvli esemny nem tr-tnt, minden dik, aki jelent-kezett az rettsgire, idben megjelent, s sikeresen be is fejezte a megmrettetst, t-jkoztatott Nagy Boldizsr.

  A dolgozatokat megkap-tk a kollgink, majd, mi-utn kijavtottk azokat, visszakrjk tlk folytat-ta, jelezve: az emelt szint rettsgiket nem a helyi, ha-nem egy elre meghatro-zott, intzmnyen kvli szaktanri grda javtja. A feladatlapokat Zalaegersze-gen, a megyei kormnyhiva-talnl vehetjk t, s mjus 31-n 8 s 16 ra kztt az igazgati irodban tekinthe-tik meg rettsgiz dikja-

  ink. Ilyenkor aztn kezd-dik a bsz szmolgats, hogy a szbelin mg hny pontot, hny szzalkot kell elrni ahhoz, hogy az elre kitztt eredmnyt elrjk. Ennek megfelelen pedig szokott lenni nagy rm s nha egy kis knny is, ha

  esetleg nem gy sikerlt, ahogy terveztk.

  Az emelt szint szbeli vizsgk jnius elejn kez-ddnek, a kzpszint sz-belik pedig jnius msodik felben startolnak a Bib-ban 16-n s 17-n indul az els bizottsggal, majd a r-

  kvetkez hten, 2123-a k-ztt hromnapos rettsgi lesz.

  Azrt hrom nap, mert testnevelsbl is rettsgiz-nek kzpszinten, ami elg hossz idt vesz ignybe tette hozz Nagy Boldizsr.

  tth Andrs

  Tehetsggondozs magyarbl hvzi mdra

  A felkszt tanrok a gyerekek gyrjben: eredmnnyel versenyeztek. Ritecz Klaudia s tanra, Sillinger Ferencn, mellettk Clausen Anna Solveig, valamint Grdonyi Ajsa, Bencze Lilien Alexa, mgttk felksztjk, Szalai Klra

  Jl vettk a dikok az els prbattelt

  Trtnelem rsbeli a Bibban. Az els rsze knnyebb, a msodik rsze picit nehezebb volt, mondja Nagy Boldizsr igazgat (jobbra)

 • 72016. mjus 18.HVZIoktats/kzlet

  Az Illys Gyula ltalnos Iskola a Hatrta-lanul plyzaton nyert osztlykirndulst Erdlybe. A kt hetedikes osztly a trtnelmi Magyarorszg terletre ltogatott el, a tbb-napos utazst Hvz nkormnyzata is tmo-gatta. Hazatrve az itthon maradt dikoknak tartottak lmnybeszmolt a kirndulk.

  A kirndulson megis-merhettk az ott l magyar-sg htkznapjait, lett, tr-tnelmt, npviselett, np-rajzt meslte Hocz Szabolcs tanr. A gyerekek el-re megkaptk az tvonalter-vet s utnanztek az abban szerepl helyszneknek, majd prezentcit ksztettek, amit projektrk keretben mutat-tak be.

  Az els lloms Nagyv-rad s a Kirlyhg volt, s megnztk a tordai sbnyt

  is. Keresztlmentek a Hargi-tn, stltak Cskszeredn, majd felmentek a Csksom-lyi Nyeregbe. Adomnyt vit-tek Bjte Csaba dvai gyer-mekotthonba, felkerestek egy magyar ltalnos iskolt Cskszent domokoson, majd elltogattak a Gyilkos-thoz s a Bks-szoroshoz. Ms-nap jrtak a Gyimesben, ahol szintn megnztek egy ma-gyar iskolt, majd tovbb-utaztak az 1000 ves hatr-hoz, ahol megtekintettk az

  rhzat, a Rkczi-vrat, s felkerestek egy csaldi birto-kot, ahol kenyeret dagasztot-tak s stttek, majd beltz-ve csng npviseletbe, tn-coltak is. A sajt- s trksto-l utn pedig lovas kocsis t-rra vittk a vendgltk a hvzieket. Hazafel mg meglltak Farkaslakn, Ta-msi ron srjnl, s betr-tek Bnffyhunyadon a refor-mtus templomba.

  Nagyon elfradtunk a ki-rndulsokon, viszont isme-retekkel s lmnyekkel gaz-dagabban utaztunk haza H-vzre sszegzett a 7. oszt-lyos Jakczi Gerg.

  Flp Grta szerint az utazs sszehozta a kt v-folyamot, Holczer Lili Kata pedig ezzel egyetrtve le-szgezte: biztosan sokig fognak emlkezni erre a n-hny napra.

  A Kiscpk nmetorszgi sikereiAz tves egyeslet els klfldi versenye lehetett a

  regensburgi szverseny az Emberi Erforrsok Mi-nisztriuma s a Nemzeti Tehetsg Program tmoga-tsnak ksznheten.

  A nemzetkzi szversenyen 9 orszg 65 egyesle-tnek 736 szja vett rszt. A Keszthelyi Kiscpk 12 fs csapata 20 arany-, 12 ezst- s 9 bronzrmet szer-zett, ezzel a hatodik legeredmnyesebb egyesletknt vgzett az remtbln.

  Legeredmnyesebb sznk Nett Vivien lett, aki ht versenyszmban indult s mind a hetet megnyerte nyilatkozta lapunknak Sznt Kata, a Keszthelyi Kiscpk Sportegyeslet elnke. A hromnapos verseny, amire a szlk is elksrtk a gyerekeket, nagyon j lehetsg volt a csapatptsre, tapasztalat-szerzsre, s nagy kaland volt 31 fs csapatunknak beleltni egy msik orszg kultrjba, versenyszer-vezsi szoksaiba.

  A kt edz, Csala Tams s Sznt Kata bszke a gyerekek teljestmnyre. Remlik, hogy ez is hozz-segti ket motivcijuk fenntartshoz, s mg lelke-sebben edzenek majd a htkznapokban, mg kem-nyebben kszlnek a korosztlyos bajnoksgokra.

  S mr kszlnek a kvetkez klfldi trra is, amelynek keretben jniusban edztborban s h-romnapos versenyen vesznek rszt az Amerikai Egyeslt llamokban. tth Andrs

  Fbry Sndor volt Papp Gbor polgrmester beszl-getpartnere a legutbbi Kzleti Kvhzban.

  Fbry Sndort senkinek nem kell bemutatni, hiszen tudjuk rla, hogy sznsz, r, dramaturg s nem utol-ssorban humorista. Bsz-klkedhet Karinthy-gyr-vel, rdemes Mvsz-djjal, Etvs Jzsef-sajtdjjal. S hossz vek ta nll m-sort vezet a tvben, vetette fel elljrban Papp Gbor. A fenti lajstrombl Fbry Sndor az els kett elisme-rst emelte ki, leszgezve: tovbbi djakra nem szmt, ha mgis kap, akkor elfo-gadja.

  Kszlsz a beszdeidre, tanultad, hogyan kell csinl-ni, lehet a humort tanulni? krdezte Papp Gbor.

  A szakmnak, ahogy a sznszet esetben is, van-nak megtanulhat s nem megtanulhat rszei. A k-pessget szerintem nem, a fogsokat el lehet sajtta-ni, ahogyan pldul munka-trsam s tantvnyom, Khalmi Zoltn esetben is. Zolinak, br mr a kezde-tekkor is fantasztikus hu-morrzke s gondolkods-mdja volt, ez az egybknt, amit nem lehet tanulni, el-mondhatatlanul gtlsos volt, s gy hadart, hogy semmit nem lehetett rteni

  belle. Aztn elment logo-pdushoz, sznpadi rutint szerzett, s ma mr a legjob-bak kztt van.

  Fbry Sndor magyarn-met szakos tanrknt diplo-mzott a Pcsi Tanrkpz

  Fiskoln 1976-ban, majd el-vgzett egy ktves kiegsz-tt is az ELTE-n.

  Tanrknt nem nagyon mkdtem, mert, br a gye-rekek szerettek volna, az ak-kori tantestletekbe nem na-

  gyon tudtam volna beillesz-kedni.

  Ha most tanr lennl, tntettl volna? hangzott a kvetkez polgrmesteri krds.

  Nem tudom, tekintettel arra, hogy a tangyhz most mr vajmi kevs k-zm van. Ami biztos, hogy azt nem lehet mondani, hogy mindenki, aki tntet, az klnbz aljas politikai krk ltal felhergelt elme-beteg. Azt gyantom egyb-knt, hogy igen, utcra mentem volna, mert az em-ber alapveten rebellis ter-mszet. A kommunizmus-ban biztos tntettem vol-na (ta)

  Fbry Sndor: az ember alapveten rebellis termszet

  Aki krdez: Papp Gbor, aki vlaszol: Fbry Sndor

  Erdllyel ismerkedtek hatrtalanul

  A Keszthelyi Kiscpk csapata 20 arany-, 12 ezst- s 9 bronzrmet szerzett

  A gyerekek felkerestek egy csaldi birtokot is, ahol csng npviseletbe ltzve tncoltak

 • 8 2016. mjus 18.HVZI portr

  Szenecsr Lszlnval a meghatroz gyermekkorrl, a j szrl s a nemzetkzi konyhrl

  Az tkezsben is olyan elfogad vagyok, mint az letbenSzemlyisge, munkhoz val hozzllsa, kzssgpt ereje miatt j plda mindenki szmra. Ezzel a mondattal zrult Szenecsr Lszln mltatsa a vros napjn, amelyen megkapta a Hvz Vros Kzszolglatrt elismerst. Vele beszlgetve kiderlt: minden dicsr kifejezs igaz

  Erzsbet Disklon ntt fel, s mint mondja, egyszer, be-csletes emberek voltak a szleim. Testvre, Czigny Sndor Alsphok polgr-mestere, akire nagyon bsz-ke vagyok.

  Boldog gyermekveim vol-tak egy nagyon helyes kzs-sgben teszi hozz , ahol sok j ember lt s l ma is, br mostanra jelentsen lecsk-kent a falu llekszma. Sz-momra az induls, Diskl, meghatroz lmny maradt.

  Az ltalnos iskola elvgz-se utn a zalaegerszegi Csny Lszl Kzgazdasgi Szak-kzpiskolba jelentkezett, mert olyan intzmnyt akart vlasztani, amely j hr, s az ott szerzett vgzettsggel knny elhelyezkedni. Elkp-zelse bevlt, hiszen kpes-tett knyvel s vllalati ter-vez statisztikus kpzettsg-gel visszakerlt szlfaluj-ba: 74-ben az adcsoportnl kezdett el dolgozni.

  Aztn jtt a szerelem: 78-ban frjhez ment, ami egyben a kltzst is jelentette sz-mra, hiszen Lszl zala-szentgrti volt. gy Erzsbet munkahelyet vltoztatott, de maradt a kzigazgatsban. Zalaszentlszln pnzgyi-gazdlkodi terleten tnyke-dett, segtve pldul az voda s az iskola munkjt. S ott volt, amikor Makovecz Imre irnytsval felplt a falu-hz. A kitn s ksbb vilg-hr ptsszel tbbszr tall-kozott szemlyesen.

  Szenecsr Lszln elrul-ja, Makovecz Imre mr akkor is nagyszer ember volt, a munkjrt egy fillr juttatst sem fogadott el. Tulajdonkp-pen bartsgbl dolgozott.

  Szentlszl utn pedig k-vetkeztek a hvzi vek a 40 munkval teli esztendbl hu-szonhat.

  A frjem itt dolgozott az Aquban, s elg sokat ing-zott Zalaszentgrt s Hvz kztt. Ezrt kzelebb kl-tztnk, Alsphokon pt-keztnk a domboldalon, s a mi pldnkat kvettk test-v remk is. k a mellettnk lv utcasorban vettek telket, ami kifejezetten j, hiszen nagyon kzel vagyunk egy-mshoz.

  Erzsbet pedig elbb a h-vzi polgrmesteri hivatal-ban, majd 1993-ban a Gamesznl helyezkedett el, munkagyi terleten. Be- s kilptets, tppnzes gyek, elszmolsok, bren kvli juttatsok szmfejtse, sorol-ja a feladatait, tovbb a br-szmfejts, s ez utbbi nem-csak a Gamesznl, hanem az iskolnl s az vodnl is.

  Vrosnapi mltatsban sszefog erknt, mozgat-rugknt jellemeztk, utalva arra, hogy munkaidn tl is szvesen foglalkozott a kzs-

  sggel. Rszt vett a vrosi ren-dezvnyeken, s lelkesen szer-vezte a gameszos csapatot pldul egy-egy fznapra, egyttes programra. S ezen tl is sokat tett kollgirt. F-knt a lelkkrt.

  A dolgozk, persze, mun-kagyben jttek hozzm, de ha elpanaszoltk gyes-bajos dolgaikat, betegsgket, min-dig igyekeztem segteni, leg-albb j szval, kedvessggel fogalmaz Szenecsr Lszl-n. Azt hiszem, mindenkivel megtalltam a kzs hangot.

  St, aki krte, annak ma-gnemberknt segtett is pldul sokszor otthon, estn-

  knt ksztette kollgi ad-bevallst.

  Erzsbet 40 v munkavi-szony utn, kt esztendeje ment nyugdjba, de a Gamesztl nem szakadt el, heti nhny rban ma is be-segt. Azt mondja, ez neki is j, hiszen gy nem vlt meg telje-sen msodik csaldjtl, ked-ves kollgitl s az intz-mnytl, amelyet kt vtize-den t szolglt.

  A szakember persze nem-csak plyafutsra lehet bszke: frjvel kt gyerme-ket neveltek fel. Anita ptsz s plet-energetikus szak-mrnk, a sajt vllalkozs-ban dolgozik s Budapesten l. Balzs a Pannon Egyetem turizmus-vendglts szakn vgzett kzgazdszknt, majd egy tiroli csaldi vllalkozs-hoz hvtk dolgozni.

  A gyerekek teht mr kire-pltek, de Erzsbetnek gy is bven ad elfoglaltsgot a nagy kert s az udvar, no meg az uta-zs.

  A lnyom szerettette meg ezt velem, tulajdonkppen utaz nagykvet, rengeteg helyen jrt mr. Voltunk egytt pldul Japnban, Moszkvban, Londonban s Prizsban, a frjemmel pedig

  nemrgen jttnk meg Er-dlybl. Toki fantasztikus lmny volt, egy csodlatos eskvre voltunk hivatalosak a lnyom egyik bartnje r-vn.

  Szenecsr Lszln teht vilgjr lett, s ha mr gy ala-kult, szvesen ismerkedik ms kultrkkal, helyi specialit-sokkal. Otthon is prblja be-lopni a konyhba a tvoli ze-ket, nluk, kpletesen, a rn-tott hstl a rkig brmi el-fordulhat az asztalon.

  Ha pedig sszejn a nagy csald, akkor a kzlet is ter-tkre kerl. Testvre br rendkvl hatrozott s cltu-datos olykor kikri Erzsbet vlemnyt a falu dolgairl. Persze, az nnepi asztalnl azrt nem elssorban ez a fon-tos.

  Nehz eltallni a csald zlst, hiszen gyermekeink annyi helyen jrtak s annyi mindent kstoltak mr, a fr-jem viszont inkbb a hagyo-mnyosabb zeket kedveli, gy rendre tbbfle tel kszl. n mindent szeretek, szve-sen megkstolok brmilyen jdonsgot. Az tkezsben is olyan elfogad vagyok, mint az letben

  Pter rPd

  Elismers. A hls kzssg nevben Papp Gbor polgrmester adta t a kitntetst Szenecsr Lszlnnak

  Ders, segtksz egynisgSzenecsr Lszln mltatsban tbbek kztt ez ol-vashat: Munkavgzse lelkiismeretes, pontos, nll volt. Folyamatosan kpezte magt, kvette a trvnyek, szablyok vltozsait. Szakmjban elismertsget szer-zett, ms teleplsekrl, hasonl munkakrben dolgo-zk krtk j szndk tancsait. A Gamesz letben mint kzssgi sszefog er, mozgatrug mkdtt. Felkarolta, segtette a nehz helyzetbe kerlt kollgit. Munkja maradktalan elvgzse mellett a sajt intz-mnye, valamint ms intzmnyek dolgozinak gyint-zseit is segtette. Ders, segtksz egynisge j minta lett az jabb kollgk szmra. Szemlyisge, munkhoz val hozzllsa, kzssgpt ereje pldaknt szolgl-hat mindenkinek.

 • 92016. mjus 18.HVZIsport

  2016. jnius 18. Hvz, Festetics tr

  I. Hvzi FutFesztivlFlmaraton

  egyni s vltfutsWarm up: 15:30 | Start: 16:00Eredmnyhirdets: 19:00

  71421km

  A BEMUTATJA:

  Elrhetsgeink: 20 / 965 5711 | 30 / 552 4258hevizrunning@gmail.com, hevizrunning.com

  Ftmogatnk:

  Minden versenyznek ajndkcsomaggal,polval, remmel kedveskednk!

  Leggyorsabb versenyzink rtkes ajndkokat,a csapatban indulk klndjat kapnak!

  Este nagykoncert!Sztrfellp:

  Kasza Tibi

  Hzigazda:

  DJ Dominique

  Dleltt:Gyermekversenyek

  Minden korosztlynak kln versenyt indtunk! Minden kis versenyz plt, rmet, ajndkcsomagot kap! A leggyorsabbaknak kupval s klndjjal kedveskednk!

  A legnagyobb ltszmmal rkez csoportok s osztlyok klndjban rszeslnek!

  Sztrfellp:

  Csepregi va

  A Hvz Sportkr aszta-litenisz szakosztlynak egyttesei befejeztk a bajnoksgot. A hrom gr-da kzl a fik egyes csa-pata a dobogn vgzett.

  Vagyis teljestettk a clt, sszegzett Emecz Emil, hozztve, azt elre sejtettk, hogy a msik kt csapat nem fog pardzni, de jvre gy is lesz egy NB I-es ni, valamint egy NB II-es s egy NB III-as frfi grdja Hvznek.

  A betegsgek, a hiny-zsok s egy eligazols nem tettk egyszerv a dolgunkat. Azt tudtuk, hogy bajban vagyunk, de a jvre kellett koncentrl-ni, s nem lehetett feladni az NB III-as helyet sem.

  Emecz Emil elmondta, hrman utaznak a vilg-bajnoksgra ezen a hten Nyir Jzsef, Magyar Gyula s , ahonnan m-jus vgn trnek haza.

  A vb-n a magam rsz-rl nem szmthatok j

  eredmnyre, mert egy bal-esetben megsrlt a ka-rom, csak fslival s tapa-szokkal tudok jtszani. Viszont remlem, hogy a fik jl szerepelnek, Jzsi-nak pldul nagyon megy a jtk. (ta)

  Az els csapat a harmadik helyen zrt

  Vb-re mennek. Magyar Gyula, Nyir Jzsef s Emecz Emil

  Legyl fitt!A Hvzi Fut s Fitness Egyeslet futsi lehetsget biztost a vros nagy mf-ves plyjn. Htfn 20, cs-trtkn 18.30, szombaton pedig 8 rtl minden kor-osztlyt vrnak. A szlk gyermekeiket is vihetik.

  Hvzi rsztvevi is voltak a Koraszlttment s Gyermekintenzv Alaptvny ltal szervezett, Zalaeger-szeg s Keszthely kztti fu-tversenynek. A jtkonys-gi sportnapon a nevezsi d-jakbl 380 ezer forint gylt ssze.

  Tbb mint 320 rsztvev, kztk 43 csapat a klnbz tvokon ez a szraz statisz-tika, de a futnap ennl jval tbbrl szlt. Egyebek mellett arrl, hogy egykori korasz-lttek is rajthoz lltak, a legfi-atalabb rsztvev pldul 7 ves volt, s annak idejn 900 grammal rkezett...

  Az 50 kilomteres, olykor nehz, dombos, erds tere-pen t vezet tvot a Hvzi Spinning Klub 8 fs egytte-se is teljestette vltban.

  Hrom ve mkdnk mondja Kiss Vera, a kzs-sg vezetje, edzje , 150 ta-gunk kzl 80-an rendszere-

  sen s aktvan jrnak edz-sekre. A spinningrk mel-lett, ha csak tehetjk, vasr-naponknt kzsen jrunk futni. A leglelkesebbekbl verbuvldott a csapatunk egyrszt a futs lmnye, de leginkbb a nemes cl miatt.

  A berkezket Keszthe-lyen szinte karnevli hangu-lat fogadta, ott volt pldul Zacher Gbor toxikolgus, aki a Honvd-krhz csapa-tban futott, illetve a Bethes-da figazgatja, dr. Velkey Gyrgy is.

  Ez egy nagyon j kezde-mnyezs tette hozz Kiss Vera , igaz, lehettnk volna tbben is. S fontos, hogy br akadtak kivl egyni telje-stmnyek ez esetben a fu-ts nem ncl volt.

  A Hvzi Spinning Klub egy httel ksbb, a Keszthe-lyi Kilomterek rendezv-nyn hat csapatot lltott ki.

  Pter rPd

  Az ak

  ci a m

  egjel

  enst

  l 2 2

  016.0

  6.15-i

  g tart

  .

  Futs a koraszlttekrt

  Teljestettk a tvot. A hvziek nem csak nmagukrt futottak

  Fot: Sallai Gbor)

 • 10 2016. mjus 18.HVZI sport

  (Folytats az 1. oldalrl.)A hvzi Eurpa Kupn kt

  korosztly (a kadett s a juni-or) legjobbjai versengtek, s a magyarok igazn kitettek magukrt. A juniorok kztt a csigs frfi-ni prosban bronzrmet szereztek, a fi hromfs csapat pedig a 10. helyen rangsorolt.

  A versenyhten j volt lt-ni a nemzetkzi lvonalban szereplket szgezte le Bencsik Pter , a profizmust s a rutint. Az egyik legfonto-sabb zenete ennek a rendez-vnynek az volt, hogy Hvz kpes volt hzigazdja s rendeztrsa lenni egy nagy nemzetkzi sportesemny-nek. A msik fontos ered-mny, hogy az internetes kz-vettsnek hla mr a dnt-kig is tbb mint tzezren lt-tk az esemnyeket, a finl-kat pedig lben kzvettet-tk a Youtube-on, illetve fel is tltttk a kzdelmeket.

  Mint az elnk kiemelte, a versenyzk olyan turiszti-kailag fontos eurpai orsz-gokbl is jttek, mint Olasz-

  orszg, Franciaorszg, Ang-lia, illetve voltak kontinensen kvli vendgek is.

  Bencsik Pter hzigazda-knt a magyar csapat teljes patronlst vllalta, s ami-

  kor volt egy kis szabadid, megmutatta a magyar vlo-gatottnak Hvz szpsgeit, ltnivalit.

  A zr rendezvnyen tb-ben is megkerestek, dicsrve

  a szervezst s a vrost, s azt mondtk, szeretnk, ha lenne mg Hvzen nemzet-kzi verseny. A szakembe-rektl is csak pozitv vissza-jelzst kaptunk.

  Az egyik versenynapon a hazai szvetsgi kapitny gy fogalmazott: Ezt a ver-senyt Magyarorszgon, ilyen sznvonalon csak Hvzen le-hetett megrendezni.

  S hogy ez nem elfogult v-lemny, annak bizonytka, hogy a World Archery Eu-rope ftitkra, Marinella Pisciotti a verseny utn fel-krte a Magyar jsz Szvet-sget, hogy a kvetkez v-ben is plyzzon nemzetkzi junior verseny szervezsre.

  A Magyar jsz Szvetsg Facebook-oldaln pedig megtallhatk azok a vissza-jelzsek, amelyeket a rszt vev vlogatott tagjai rtak. Tbbek kztt svjci, belo-rusz, brit, malj, ukrn, szlo-vn s dn vlemnyek olvas-hatk, angol nyelven. Kzs pont a hozzszlsokban, hogy dicsrik a szervezst, a vrost, a hangulatot s a k-rlmnyeket.

  Taln nem tlzs, ezzel az Eurpa Kupval Hvz jabb rajongkat s leend vend-geket szerzett (ta, p)

  Hvzt dicsrik a nemzetkzi jszberkekben

  A magyar vlogatott. Remekl helytlltak a rendkvl ers meznyben. Htul kzpen Ben-csik Pter

  Tel.:+36(83)340 960

  TKLETES LTSLMNY EGY

  SZEMVEGGEL

  Ms akcival nem vonhat ssze. Az akci 2016.05.02.- 05.31-ig vagy a kszlet erejig tart. Komplett szemvegkszts esetn, az zletekben megjellt termkekre vonatkozik.

  Hvz,Dek Tr 1.Tel.:+36(83)342 060

  MosT 50% keDvezMNNYel

 • 112016. mjus 18.HVZIsport

  Vget rt a kzilabdaszezon. Hvz hrom korosztlyban indtott csapatot az elmlt idnyben, s egyik egyttesnl sem volt probl-mamentes az vad.

  A 2016-os vnek biza-kodva kezdtnk neki rulta el Lancz Katalin szakosztlyvezet. Az NB II-es felntt egyttessel ja-nur elejtl heti hrom edzssel kszltnk, amit edzmrkzsekkel tark-tottunk. Az els bajnokin-kat februr 20-n jtszot-

  tuk, ami utn elkezddtt a srls- s betegsghul-lm. Emiatt nem gy sike-rlt a tavaszi szezonunk, ahogyan azt remltk, a bajnoksgot vgl a 8. he-lyen zrtuk. De most mr elre tekintnk, s nyron a keretet fiatal, tehetsges jtkosokkal tltjk fel.

  Az U13-as csapat munk-jt is htrltatta srls, volt, aki csaldi okok miatt ma-radt el, de a jtkosok egyni s csapatszint fejldse lt-hat volt, fogalmazott Tth Lszl Gerg, a grda edz-je. A csapat 25 mrkzsbl 14 gyzelem s 11 veresg szletett.

  A clok tovbbra sem eredmnycentrikusak. Sze-retnnk a jelenleg meglv jtkosainknl az alapokat mlyteni s folyamatosan pteni kzilabdatudsukat tette hozz a trner.

  A junior csapat 19962003 kztt szletett lnyokbl ll. Kissn Gliba Adrienn edz lnyai az szi fordulk utn a 7. helyen lltak, m a soroza-tos srlsek s betegsgek, iskolai elfoglaltsgok miatt tavasszal nem tudtak javta-ni, gy a 8. helyen vgeztek, 8 gyzelemmel, 1 dntetlennel s 11 veresggel. rmteli, hogy Lakatos Ramna a gllvlistn 3. (144 tallat-tal), Borsi Fanni (142) pedig 4. lett. tth Andrs

  Az elmlt kt htben a bravros csesztregi gyze-lem utn ngy pontot sze-reztek Lendvai Mikls ta-ntvnyai. Elbb hazai kr-nyezetben a Pkaszepetk egyttest fektettk kt vllra magabiztosan, 4-0-s flid utn 5-2 arnyban. A hvzi glokat Nagy, Karvalics, Czibor, Szi Pter s Rcz szerezte.

  A mlt htvgn ennl ne-hezebb feladat vrt a Hvz-re a tavasszal szinte nem hibz Nagykanizsa ellen. Az Olajbnysz-plyn 0-0-lal zrtak a kzd felek, s ez a kifejezs ezttal nemcsak egyszer fordulat, bizonyt-ja ezt az is, hogy Bors Balzs jtkvezet sszesen hat srga krtyt osztott ki.

  A fordul rangadjn igazsgos pontosztozkods szletett, hiszen jtkban egyik csapat sem tudott a msik fl nni, br voltak olyan peridusok, amikor a zld-fehrek akarata rv-

  nyeslt, m ezt nem tudtk glra vltani.

  A bajnoksgban jelenleg a Hvz vezet 56 ponttal, a nagy rivlis Csesztreg ed-dig 54 egysget gyjttt. Az elssg krdsbe most mr matematikai alapon sem szlhat bele ms csa-pat. Lendvai Mikls egyt-tesnek papron kny-nyebb dolga lesz a folyta-tsban, mivel a gyenglke-d Semjnhzval, illetve az utols Letenyvel kell mg meccselnie. A Cseszt-reg viszont egy otthoni, Pkaszepetk elleni parti mellett mg utazik Nagy-kanizsra.

  Friss hr: nhny napja megrkezett az MLSZ Ver-senybizottsgnak hatro-zata, amely rtelmben a Hvzi SK megkapta a 20162017-es bajnoki vre szl NB III-as licencet. Most mr csak ki kell harcolni az induls jogt

  (ta, p)

  Srlsek is neheztettk a munkt Karnyjtsnyira az aranyrem

  A kp csalka. A Pkaszepetk ellen fejben is jobb volt a Hvz...

  Tovbbra is a tabella ln ll a Hvz a me-gyei I. osztly labdarg-bajnoksgban. Ha a htralv kt meccsen nem hibznak a zld-fehrek, akkor az aranyat mr sen-ki sem veheti el tlk

  Nylt edzs, sztrokkal

  Mjus 21-n, szombaton nylt edzst tart a Hvz SK ni k-zilabda szakosztlya. Akik jelentkeznek, s vllaljk a felk-szlst, lehetsget kapnak, hogy a klub NB II-es utnpt-lscsapataiban kiprbljk magukat. A nylt edzsen els-sorban az 1997 s 2005 kztt szletett lnyok rdekld-sre szmtanak. A program 9 rakor kezddik s dlig tart, s a leend kzilabdsok, valamint a sportg bartai sztrok-kal is tallkozhatnak. Itt lesz Mocsai Tams olimpikon, Bohus Beatrix vlogatott kzilabdz s Balogh Beatrix olimpiai ezstrmes kivlsg.

  Minden problma ellenre is: egysgben az er. A klubnl elre tekintenek

  Suzuki Sznt

  JAPN CSCSMINSG, BEVEZET RON!

  8900 Zalaegerszeg, Zala utca 8/a.

  Tel.: 92/511-220

  www.suzukiszanto.hu

  HA NLUNK JR, JOBBAN JR!

  mr

  3.790.000,-Ft-tl!

  Hirdetsnk nem minsl ajnlatttelnek!Rszletek a kereskedsben!

  *

  2016. mjus 17 - 2016. jlius 17-ig

  Keszthely, Kossth . Tel.: 83311-8 ytva: H-Szo.: 10-18

  Keszthely, Peth . a. Tel.:83313-80 ytva: H-P.: 9-17, Szo.: 9-13

  -50%

  Ft /pr-tl

  MULTIFOKLIS

  LENCSEAKCI

  55.000 Ft helyett

  A kedvezmny

  sajt keret

  esetn is

  ignybe vehet!

  JRA!

  A LENCSEGYRTK TMOGATSVAL

  Klnbz

  csatorna szlesggel

  27.500

  2016. mjus 17 - 2016. jlius 17-ig

  Keszthely, Kossth . Tel.: 83311-8 ytva: H-Szo.: 10-18

  Keszthely, Peth . a. Tel.:83313-80 ytva: H-P.: 9-17, Szo.: 9-13

  -50%

  Ft /pr-tl

  MULTIFOKLIS

  LENCSEAKCI

  55.000 Ft helyett

  A kedvezmny

  sajt keret

  esetn is

  ignybe vehet!

  JRA!

  A LENCSEGYRTK TMOGATSVAL

  Klnbz

  csatorna szlesggel

  27.500

 • 12 2016. mjus 18.HVZI mozaik

  SSSNK, FZZNK!

  Bartha Dorin15 ve pingpongozok Hvzen, gy ltom, hogy milyen tem-ben fejldik a helyi sport. Az jszrendezvnyen is ott vol-tam zensz-DJ-knt, egy j kis nemzetkzi bulit csaptunk az Eurpa Kupa vgn. Lthat,

  hogy van elrelps ezen a terleten is, s egyre tbb sportg jelenik meg Hvzen. Hallottam, hogy terveznek tovbbi sportberuhzsokat, re-mlem, ezek megvalsulnak.

  Goldschmidt LszlNagyon rlk, hogy ilyen dina-mikusan fejldik a vros a sport terletn. Bzom abban, hogy a legutbbi jsz Eurpa Kupa utn a tbbi sportgban is ha-sonl rendezvnyek lesznek itt. Amikor elszr hallottam az

  jszversenyrl, nagy rmmel tlttt el, hiszen az nemcsak Hvz, hanem az orszg hrnevt is regb-ti. Nekem a futball a kedvenc sportgam, s ha a helyzet gy hozza, akkor kiltogatok meccsekre is.

  Gyutai FerencNagyon szp s Hvzhez mlt dolog, hogy ilyen sokrt mr a sportlet. Nem kis munka lehe-tett pldul az jsz Eurpa Kupa megrendezse sem. n elssor-ban a futballmeccsekre jrok, de elmegyek alkalmanknt a kzi-

  labda-tallkozkra is. Emellett szeretem a rplabdt s a bokszot. rm volt az is, hogy nemrgiben rangos klvv esemnyeknek adott otthont a v-ros, amelyeken magas szint meccseket lthattunk.

  MEGKRDEZTK: Figyelemmel ksri Hvz sportlett?

  Kntor Jnos, a Jancsi Konyhja tulajdonosa a pnksdi rendezvnyen is finomabbnl finomabb telekkel knlta a vend-geket. Most a balatoni ke-szeg stsnek rejtelmei-be avatja be olvasinkat.

  A keszeget otthon is nagyon knny elksz-teni. Megfogjuk a halat, megmossuk, majd beir-daljuk fl s egy centin-knt. Utna megszzuk. A papriks lisztet 4:1-hez arnyban (4 liszt, 1 pap-rika) keverjk ssze, majd szs utn ebbe for-

  gatjuk bele a keszeget. A stshez az olajat jl fel kell forrstani, ebbe tesszk bele a halat. r-demes addig stni, mg feljn a hal az olaj felsz-nre, s utna mg egy pi-cit vrni, hogy ropogs legyen. n citrommal szoktam tlalni, de k-sztek hozz olvaolajban elkevert fokhagymt s snidlinget is. Kretnek ajnlom a parzsburgo-nyt, de elmaradhatat-lan a friss kenyr s a kovszos uborka is.

  J tvgyat!

  Balatoni keszeg, citrommal

  Kntor Jnos a ropogs balatoni keszeggel. Elkszteni otthon sem rdngssg

  TV 72 digitlis +13 HD csatorna

  2 v hsgidvel az els kt hnapban,1 v hsgidvel az els hnapban

  0 Ft havidjjal2 v hsgidvela 3.hnaptl 3000Ft /h

  1 v hsgidvel a 2.hnaptl 3000Ft/h

  RSZLETEK:1272 WWW.DIGI.HU

  +36-83/340-310 +36-30/9477-552www.antennacenter.hu

  Kt hvzi gasztroszakember is egytt rlt a gyztes magyar csapattal a Bocuse dOr szakcsverseny Budapesten rendezett eur-pai dntjn.

  Mikls Beatrix, a Kis He-likon R&L Villa tulajdonos-gyvezetje, a Magyar Nemzeti Gasztronmiai Szvetsg tagja s Kardi Szabolcs, a Macchiato Caffe tulajdonosa, vezetje is kz-vetlen kzelrl a VIP-szektorbl figyelte a ran-gos viadalt, amelynek Ma-gyarorszg elszr volt a hzigazdja.

  Itt vlasztottk ki azt a tizenegy csapatot, amely in-dulhat a jv januri lyoni vilgdntben mondta Ka-

  rdi Szabolcs. A hszas meznybl lett els Szll Tams, aki gy idn a legjobb Eurpban. Magyar sf ezen a versenyen mg soha nem rt el ilyen eredmnyt.

  Kardi Szabolcs szerint Szll Tams s csapata az-zal is a mezny fl ntt, hogy k voltak az egyedli-ek, akik megfstltk a hs-telket, mghozz friss rozmaringfsttel, ami el-nyerte a zsri tetszst is.

  Mr a kstoltatsnl, a reakcikbl lehetett sejte-

  ni, hogy dobogeslyes a magyar versenyz, s ami-kor kihirdettk a msodik s a harmadik helyezettet, szinte mindenki tudta: itt csak Szll Tams gyzhet, vagy pedig valami nagyon nagy igazsgtalansg tr-tnt. Nos, nem trtnt Amikor kihirdettk, hogy Magyarorszg nyerte az eurpai dntt, szinte fel-robbant a csarnok, egytt rlt tbb ezer ember, olyan volt, mintha a foci Eb-t nyerte volna meg a v-logatottunk.

  A hvzi szakember sze-rint ez a siker hatssal lehet majd a turizmusra, nvelve az orszg gasztro -presztzst, imzst.

  Pter rPd

  Mintha foci Eb-t nyertnk volna...

  Szll Tams munkban. Csapatval tbb hnapig, szinte pihens nlkl kszlt a Bocuse dOr-ra

  Vrjuk jelzseiket!Szeretnnk, ha a Forrs j-sg minden hvzi hztar-tsba eljutna, ezrt krjk, amennyiben a lap terjesz-tsvel kapcsolatban sz-revtele van, rjon e-mailt a heviziforras.terjesztes@maraton.plt.hu cmre.